انواع اسم دوقلو؛ مجموعه 100 نام پسرانه و دخترانه دوقلو

در این بخش سایت روزانه مجموعه ای از انواع اسم دوقلو برای فرزندان دختر و یا پسر را گردآوری کرده ایم. چنانچه صاحب فرزند دوقلو شده اید می توانید از نام های پسرانه و دخترانه زیر، با توجه به معنی که دارند، یکی را برگزینید.

انواع اسم دوقلو؛ مجموعه 100 نام پسرانه و دخترانه دوقلو

اسم پسرانه دوقلو زیبا و جدید

 1. ارمیا و آریا
 2. ارمیا (بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بین اسرائیل)
 3. آریا (نجیب زاده و آزاد)
 4. الیان و الیاس
 5. الیان (نام یکی از هفت در بهشت)
 6. الیاس (نام عبری، نام پیامبر قوم یهود)
 7. اردلان و ارسلان
 8. اردلان (درستی و راستی)
 9. ارسلان (شیردل و شجاع)
 10. پویان و پویا
 11. پویان (جوینده علم)
 12. پویا (با استعداد)
 13. سامان و سبحان
 14. سامان (قلمرو و مرز)
 15. سبحان (خدا را با پاکی یاد کردن)
 16. کسرا و سدرا
 17. کسری (امیر، سلطان)
 18. سدرا (امیر و پادشاه)
 19. ایلیاد و ایلیار
 20. ایلیاد (یاد ایل)
 21. ایلیار (دوست و رفیق خوب)
 22. آبان و آبدین
 23. آبان (ماه آبان)
 24. آبدین (جاودانه)
 25. آتان و آتین
 26. آتان (موجب شادمانی پدر)
 27. آتین (پیدا گردیده شدن)
 28. آتین و آرتین
 29. آتین (با طراوات و شاداب)
 30. آرتین (پاک و مقدس)
 31. آدریان و آدرین
 32. آدریان (نام یک از امپراطوران روم)
 33. آدرین (نام امپراطور روم)
 34. آراد و آراز
 35. آراد (فرشته ای موکل بر دین و تدبیر امور)
 36. آراز (صدقه و انفاق در راه خدا)
 37. آرتین و رادین
 38. آرتین (راستی و درستی)
 39. رادین (بخشنده و جوانمرد)
 40. آریابد و آریا راد
 41. آریا بد (رئیس قوم آریایی)
 42. آریا راد (شجاع دل و دلیر)
 43. هونام و هومان
 44. هونام (نیک نام)
 45. هومان (از پهلوانان شاهنامه)
 46. کارن و کارینا
 47. کارن (نامی مردانه در تاریخ ایران)
 48. کارینا (چهارمین سرزمین پارت)
 49. فرهام و فرهان
 50. فرهام (نیک اندیش)
 51. فرهان (مسرور و شاد)
 52. شهیاد و مهیاد
 53. شهیاد (یاد و خاطره)
 54. مهیاد (چهره زیبایی مانند ماه)
 55. شروان و شروین
 56. شروان (نهر و رودخانه بزرگ)
 57. شروین (انوشیروان دادگر)

مطلب مشابه: اسم دخترانه ایرانی؛ نام دخترانه خارجی و ایرانی پرطرفدار

اسم پسرانه دوقلو باکلاس با معنی آنها

 1. آرسن و آرسام
 2. آرسن (مرد مبارز)
 3. آرسام (زورمند)
 4. کوشا و کوشاد
 5. کوشا (پرتلاش و ساعی)
 6. کوشاد (گیاه طبیعی)
 7. کی راد و کی زاد
 8. کی راد (پادشاه بخشنده)
 9. کی زاد (زاده پادشاه)
 10. مهداد و مهرداد
 11. مهداد (داده ماه)
 12. مهرداد (داده خورشید)
 13. مهزاد و مهرزاد
 14. مهرزاد (زاده خورشید)
 15. مهزاد (زاده خورشید)
 16. مانا و مانی
 17. مانا (مثل و مانند)
 18. مانی (نادر وبی همتا)
 19. ماهان و ماکان
 20. ماهان (جمع ماه)
 21. ماکان (آنچه بوده)
 22. مزدک و بابک
 23. مزدک (خردمند)
 24. بابک (احترام آمیز و مهربان)
 25. نیکان و کیان
 26. نیکان (نیک و پسندیده)
 27. کیان (به معنی پادشاه)
 28. نیهاد و مهراد
 29. نیهاد (درون و سرشت)
 30. مهراد (داده خورشید)
 31. هوداد و هوراد
 32. هوداد (داده نیک)
 33. هوراد (جوانمرد)
 34. هیوا و هیراد
 35. هیوا (امید و آرزو)
 36. هیراد (خوش رو و خندان)
 37. وارتان و واروژان
 38. وارتان (نام پسر پادشاه ساسانی)
 39. واروژان (سیاست مدار و اقتصاد دان)

مطلب مشابه: اسم پسر؛ اسم پسرانه جدید ایرانی، 1000 اسم پسرانه اصیل، نام پسرانه مذهبی

اسم پسرانه دوقلو بسیار شیک و با کلاس

 1. نامور و نامدار
 2. نامور(سرشناس و مشهور)
 3. نامدار (سرشناس و مشهور)
 4. مانی و حامی
 5. مانی (بی همتا)
 6. حامی (حمایت گر)
 7. کیا و کیاشا
 8. کیا (مرزبان و پادشاه)
 9. کیاشاه (حامی شاه)
 10. آردا و آرشا
 11. آردا (خوش آواز و نیکو)
 12. آرشا (پاک و مقدس)
 13. بردیا و بهنیا
 14. بردیا (بلند پایه)
 15. بهنیا (نیک نژاد، کسی که از نسل خوبان است)
 16. اشکان و کیان
 17. اشکان (موسس پاداش اشکانی)ا
 18. کیان (پاداش و سلاطین)
 19. اسرافیل و میکائیل
 20. اسرافیل (فرشته)
 21. میکائیل (فرشته)
 22. امیرپارسا و امیر پاشا
 23. امیر پارسا (فرمانده فروتن و پاک)
 24. امیر پاشا (شاه و سرور)
 25. آرسن و آرسام
 26. آرسن (مرد مبارز)
 27. آرسام (زورمند)

مطلب مشابه: اسم دخترانه با کلاس + 250 نام دخترانه لاکچری و دلنشین به همراه معنی و ریشه نام

انواع اسم دوقلو؛ مجموعه 100 نام پسرانه و دخترانه دوقلو

اسم های دوقلو دخترانه باکلاس و شیک جدید و امروزی

 1. آنیتا و آناهیتا
 2. آنیتا (آراستگی و مهربانی)
 3. آناهیتا (بی آلایش و پاک)
 4. سارا و سارینا
 5. سارا (نجیب زاده)
 6. سارینا (پاک و خالص)
 7. دلسا و درسا
 8. دلسا (دارای دل مهربان)
 9. درسا (دانه مروارید)
 10. هانا و هلنا
 11. هانا (پناه و امید)
 12. هلنا (روشنایی و نور)
 13. گندم و ترنم
 14. گندم (خوشه ای خوراکی)
 15. ترنم (طراوت و شادابی)
 16. سوژین و روژین
 17. سوژین (نور زندگی)
 18. روژین (درخشنده و پاک)
 19. ویانا و وانیا
 20. ویانا (دانایی)
 21. وانیا (باسواد)
 22. الگا و هلگا
 23. الگا (وطن)
 24. هلگا (روشنی و جلوه)
 25. بهدیس و مهدیس
 26. بهدیس (خوبی و نیکی)
 27. مهدیس (شبیه ماه)
 28. ملودی و ملینا
 29. ملودی (موسیقی آهنگ)
 30. ملینا (به معنای گل سفید کوچک)
 31. پرنسا و پریسا
 32. پرنسا (ملکه و پرنسس)
 33. پریسا (زیبا مانند پری)
 34. دریا و دنیا
 35. دریا (به معنی دریا)
 36. دنیا (جهان هستی)
 37. اسما و حسنا
 38. اسما (جمع اسم ها)
 39. حسنا (نیکی و خوبی)
 40. النا و السانا
 41. النا (نورانی)
 42. السانا (کسی که ایل و طایفه را در کنار هم نگه می دارد)
 43. الناز و آیناز
 44. الناز (ناز و محبوب)
 45. آیناز (زیبا و دوستداشتنی)
 46. وترا و ونتا
 47. ونتا (ستایش کننده و نیایش کننده)
 48. وترا (تنها و یکتا)

مطلب مشابه: بهترین اسم های پسرانه جدید و قدیمی؛ لیست اسم برای پسر طبق حروف الفبا

اسم های دوقلو دخترانه شیک و زیبا

 1. افرا و افروز
 2. افرا (درخت)
 3. افروز (برافروخته شده)
 4. دیانا و کیانا
 5. دیانا (بخشنده و نیکو)
 6. کیانا (دشت و طبیعت)
 7. ایرانا و ایرسا
 8. ایرانا (ایران و ایرانی)
 9. ایرسا (زنبق سفید)
 10. آتریسا و آترین
 11. آتریسا (آتش)
 12. آترین (زیبا و پر انرژی)
 13. آتنا و آتوسا
 14. آتنا (ببخش به ما)
 15. آتوسا (نام مادر دارویش کبیر)
 16. الناز و آلماز
 17. الناز (ناز و زیبا)
 18. آلماز (شمشیر برنده)
 19. آیسان و آیناز
 20. آیسان (مانند ماه)
 21. آیناز (زیبا و دوست داشتنی)
 22. باران و بارانا
 23. باران (به معنای باران)
 24. بارانا (نعمت)
 25. آلکا و آلما
 26. آلکا (نعمت)
 27. آلما (زیبایی)
 28. آوینا و آوین
 29. آوینا (عشق)
 30. آوین (عشق)
 31. بیدار و بینا
 32. بیدار (آگاه)
 33. بینا (روشن)
 34. پادنا و پادینا
 35. پادنا (منطقه ای در شهرستان سیمران)
 36. پادینا (گل پونه)
 37. پرند و پرنیان
 38. پرند (پارچه ابریشمی)
 39. پرنیان (حریر)

مطلب مشابه: اسم پسر سه حرفی | اسم پسر چهار حرفی | همراه معنی و ریشه اسم

مطالب مشابه را ببینید!

150 جوک جدید خنده دار؛ خنده دارترین جوک و لطیفه های خفن بامزه قصه شیرین کودکانه + مجموعه 10 داستان در مورد دوستی و دیگر موضوعات چیستان های سخت و جذاب (73 چیستان کوتاه پیچده و ساده جالب) جوک خنده دار 1403 + اس ام اس های خنده دار و عکس های بامزه و جالب مدل کیک روز دختر + تصاویر از مدل های شیک کیک تولد روز دختر با ایده های جدید انشا شغل آینده + 6 انشای زیبا با موضوع شغل و کار آینده انشا در مورد زندگی + 6 انشا در مورد اهداف زندگی و موفقیت در زندگی فال ابجد امروز جمعه 21 اردیبهشت و محاسبه ابجد کبیر و صغیر (گرفتن فال) دیالوگ های ماندگار عاشقانه + عکس نوشته از دیالوگ های ماندگار احساسی و رمانتیک فیلم و سریال انشا در مورد تنهایی + 4 انشا زیبای ادبی کوتاه و بلند با موضوع تنهایی و دلتنگی