اسم دخترانه با کلاس + 250 نام دخترانه لاکچری و دلنشین به همراه معنی و ریشه نام

در این بخش برگزیده اسم و نام های دخترانه که شامل نام های لاکچری، با کلاس، خاص، تک، خاص و دلنشین را آماده کرده ایم. در ادامه بیش از 250 نام دخترانه امروزی به همراه معنی نام و ریشه اسم را قرار داده ایم که برای نام دختر خود می توانید انتخاب کنید.

یکی از وظایف پدر و مادرها که شاید کمی دشوار باشد، انتخاب نام زیبا برای نوزادشان است. در این بخش مجموعه ای از اسامی دخترانه با کلاس و لاکچری را انتخاب کرده ایم و امیدواریم که توانسته باشیم در انتخاب نام به شما کمک کرده باشیم.

نامهای دخترانه با کلاس و زیبا به ترتیب حروف الفبا

در ادامه اسامی دخترانه لاکچری را می خوانید.

در میان اسامی شروع شده با الف نام های الیکا،الینا و آتنا بیشتر استفاده می شوند.

 • اَنوشا     
  معنی: بیمرگ و جاویدان
  ریشه: فارسی
 • اُلگا
  معنی: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب
  ریشه: یونانی
 • اِلسانا     
  معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
  ریشه: ترکی
 • اِلناز
  معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش
  ریشه: ترکی
 • اِلیکا      
  معنی: هِل، دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیل‌ها
  ریشه: سنسکریت
 • اِلینا       
  معنی: نیکویی و نعمت برای ما
  ریشه: عربی
 • ایپک     
  معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
  ریشه: ترکی
 • آتریسا
  معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
  ریشه: فارسی
 • آترین     
  معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
  ریشه: فارسی
 • آتنا
  معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
  ریشه: فرانسوی
 • آتوسا     
  معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
  ریشه: یونانی
 • آدرینا     
  معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
  ریشه: فارسی
 • آدنیس    
  معنی: آدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می‌شود.
  ریشه: فنیقی
 • آراگل    
  معنی: آراینده گلها، زیبا کننده گلها
  ریشه: فارسی
 • آرالیا     
  معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آنها زینتی‌اند.
  ریشه: انگلیسی
 • آرشیدا    
  معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
  ریشه: فارسی

اسم دخترانه با کلاس

نام دخترانه لاکچری و زیبا

در میان نام های شروع شده با حرف آ، نام های آرنیکا، آناشید، آیسان و آیناز پیشنهاد می شوند.

 • آرمانا     
  معنی: امیدوار، آرزومند
  ریشه: فارسی
 • آرمیتا    
  معنی: الهه نعمت، آرامش یافته
  ریشه: اوستایی – پهلوی
 • آرمیس   
  معنی: روشن، پاک و جاودان، نام پسر زئوس و مایا
  ریشه: فارسی
 • آرمینا    
  معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
  ریشه: فارسی
 • آرنیکا    
  معنی: آریایی نیک خو
  ریشه: فارسی
 • آروشا    
  معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
  ریشه: فارسی
 • آریانا
  معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
  ریشه: فارسی
 • آریسان
  معنی: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.
  ریشه: فارسی
 • آسو
  معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.
  ریشه: کردی
 • آلما
  معنی: سیب، کنایه از زیبایی
  ریشه: ترکی
 • آناشید
  معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
  ریشه: فارسی
 • آناهید
  معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
  ریشه: فارسی
 • آوین
  معنی: عشق
  ریشه: کردی
 • آوینا
  معنی: عشق
  ریشه: کردی
 • آیسان
  معنی: آی (ماه) + سان (دوم شخص مفرد) زیبا، مانند ماه هستی
  ریشه: ترکی
 • آیشن
  معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
  ریشه: ترکی
 • آیناز
  معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
  ریشه: فارسی – ترکی
 • باران
  معنی: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
  ریشه: فارسی
 • بنیتا
  معنی: دختر بی همتای من
  ریشه: فارسی

اسم دخترانه با کلاس

اسامی دخترانه خاص دلنشین

در میان نام های شروع شده با حرف ب و پ، نام های بهار، بیتا، پارمیدا، پانته آ و پانیذ پیشنهاد می شوند.

 • بهار
  معنی: فصل اول سال؛ گیاهی زینتی؛ (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ (به مجاز) سبزه و علف؛ (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاهها یا ادوار؛ در سنسکریت بتخانه و بتکده
  ریشه: فارسی
 • بهارناز
  معنی: موجب فخر و نازش بهار
  ریشه: فارسی
 • بهدیس
  معنی: مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)
  ریشه: فارسی
 • بیتا
  معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
  ریشه: فارسی
 • پَرَند
  معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
  ریشه: فارسی
 • پَرَندیس
  معنی: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، شبیه به پَرَن؛ زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
  ریشه: فارسی
 • پَرنیا
  معنی: هم معنی پرنیان
  ریشه: فارسی
 • پَرنیان
  معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی.
  ریشه: فارسی
 • پَریوش
  معنی: (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی
  ریشه: فارسی
 • پادمیرا
  معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
  ریشه: فارسی
 • پادینا
  معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
  ریشه: فارسی
 • پارمیدا
  معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
  ریشه: فارسی
 • پانته‌آ
  معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
  ریشه: فارسی
 • پانیذ
  معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.
  ریشه: فارسی
 • پاییز
  معنی: هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
  ریشه: فارسی
 • پرستو
  معنی: پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
  ریشه: فارسی
 • پرناز
  معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
  ریشه: فارسی
 • پروا
  معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
  ریشه: فارسی
 • پریا
  معنی: زیبا چون پری
  ریشه: فارسی
 • پریچهر
  معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
  ریشه: فارسی
 • پریسان
  معنی: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
  ریشه: فارسی

اسم دخترانه با کلاس

 • پریشاد
  معنی: زیبا روی شاد و خرم
  ریشه: فارسی
 • پریماه
  معنی: زیبا چون ماه و پری
  ریشه: فارسی
 • پریناز
  معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
  ریشه: فارسی
 • پندار
  معنی: فکر و اندیشه
  ریشه: فارسی
 • پوپک
  معنی: هدهد، پوپوک
  ریشه: فارسی
 • پینار
  معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
  ریشه: ترکی
 • تَرلان
  معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.
  ریشه: ترکی
 • تَرنّم
  معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.
  ریشه: عربی
 • تَندیس
  معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.
  ریشه: فارسی
 • تُرنج
  معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
  ریشه: فارسی
 • تِلما
  معنی: گندمگون
  ریشه: عربی
 • تابان
  معنی: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
  ریشه: فارسی
 • تاتیانا
  معنی: تاتینا، پرنده شکاری
  ریشه: فارسی
 • تارا
  معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم
  ریشه: فارسی
 • تامارا
  معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
  ریشه: عبری
 • تامیلا
  معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده
  ریشه: عربی
 • تبسّم
  معنی: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن
  ریشه: عربی
 • ترگل
  معنی: گل تازه و شاداب
  ریشه: فارسی
 • توتیا
  معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
  ریشه: فارسی
 • توسکا
  معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
  ریشه: فارسی
 • تیارا
  معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
  ریشه: لری
 • تیدا
  معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
  ریشه: اوستایی پهلوی
 • تیسا
  معنی: در گویش مازندران خالص
  ریشه: فارسی
 • ثَمین
  معنی: گرانبها، قیمتی، گران
  ریشه: عربی

اسم دخترانه با کلاس

نام دخترانه زیبا با معنی فارسی

 • ثمینا
  معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
  ریشه: عربی
 • جانا
  معنی: ای جان، ای عزیز
  ریشه: فارسی
 • جانان
  معنی: معشوق، محبوب؛ خوب
  ریشه: فارسی
 • جوانه
  معنی: تازه، نو؛ جوان
  ریشه: فارسی
 • جیران
  معنی: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا
  ریشه: ترکی
 • چکامه
  معنی: شعر به ویژه قصیده
  ریشه: فارسی
 • چکاوک
  معنی: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
  ریشه: فارسی
 • چیستا
  معنی: نام فرشته دانش و معرفت
  ریشه: فارسی
 • حلما
  معنی: بردباران و صبوران
  ریشه: عربی
 • حریر
  معنی: ابریشم؛ نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف
  ریشه: عربی
 • حنا
  معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
  ریشه: عربی
 • حورا
  معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
  ریشه: عربی
 • حوردیس
  معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست.
  ریشه: عربی – فارسی
 • حوریا
  معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
  ریشه: عربی
 • خزان
  معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
  ریشه: فارسی
 • خوشیار
  معنی: دوست و یار شاد و شادمان.
  ریشه: فارسی
 • خوشین
  معنی: خوش و زیبا
  ریشه: فارسی
 • دَریا
  معنی: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
  ریشه: فارسی
 • دُرسا 
  معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
  ریشه: فارسی
 • دُرین
  معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
  ریشه: عربی
 • دانژه
  معنی: غنچه گل نیمه باز
  ریشه: کردی
 • دایان
  معنی: سرافرازی و سربلندی
  ریشه: کردی
 • دایانا
  معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
  ریشه: فارسی
 • دریتا
  معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
  ریشه: عربی
 • درین
  معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
  ریشه: عربی
 • دلارام
  معنی: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر
  ریشه: فارسی
 • دل‌آرا
  معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
  ریشه: فارسی
 • دلسا
  معنی: همچون دل، همانند قلب و (دارای احساس و عاطفه)
  ریشه: فارسی
 • دنیز
  معنی: دریا، بحر
  ریشه: ترکی
 • دیانا
  معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی
  ریشه: فارسی
 • دیبا
  معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین
  ریشه: فارسی
 • رَسپینا
  معنی: فصل پاییز
  ریشه: فارسی
 • رَستا
  معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
  ریشه: فارسی
 • رَها
  معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
  ریشه: فارسی

اسم دخترانه با کلاس

اسم و نام دخترانه لاکچری و شیک

 • رُزا
  معنی: رز
  ریشه: فرانسوی
 • رُکسانا
  معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
  ریشه: یونانی
 • رُومینا
  معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
  ریشه: فارسی
 • رامونا
  معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
  ریشه: فارسی
 • رایا
  معنی: اسم دخترانه و پسرانه به معنی آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه
  ریشه: عبری
 • رایان
  معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش
  ریشه: عربی
 • روناک
  معنی: روشن، تابناک
  ریشه: کردی
 • رونیکا
  معنی: روی زیبا، زیباروی
  ریشه: فارسی
 • رویا
  معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
  ریشه: عربی
 • زُلفا
  معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
  ریشه: عربی
 • زوفا
  معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
  ریشه: عربی
 • ژالین
  معنی:ئشعله آتش
  ریشه: ترکی
 • ژرفا
  معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
  ریشه: فارسی
 • ژیکان
  معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
  ریشه: کردی
 • ژینا
  معنی: باهوش، نابغه، ژنیک
  ریشه: فرانسه
 • ژینوس
  معنی: باهوش، نابغه، ژینا
  ریشه: فرانسه
 • سَروناز
  معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
  ریشه: فارسی
 • سَروین
  معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
  ریشه: فارسی
 • سلین
  معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
  ریشه: ترکی
 • ساتیا
  معنی: از نامهای باستانی
  ریشه: فارسی
 • سارا
  معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
  ریشه: عبری
 • سارگل
  معنی: گل زرد
  ریشه: فارسی
 • سارینا
  معنی: خالص، پاک
  ریشه: فارسی
 • سامینا
  معنی: مانند مینا؛ نام گلی
  ریشه: فارسی
 • ساناز
  معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
  ریشه: ترکی
 • سایان
  معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
  ریشه: کردی
 • سپینود
  معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
  ریشه: فارسی
 • ستیلا
  معنی: نام دختر حضرت موسی کاظم (ع)، از القاب حضرت مریم سلام الله علیها
  ریشه: عربی
 • سولماز
  معنی: گلی که پژمرده نمى‌شود، همیشه شاداب
  ریشه: ترکی
 • سونیا
  معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
  ریشه: ترکی
 • شِیدا
  معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
  ریشه: فارسی
 • شادگل
  معنی: آن که چون گل شاداب است.
  ریشه: فارسی
 • شارونا
  معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
  ریشه: آشوری
 • شایلی
  معنی: بی همتا
  ریشه: ترکی
 • شکوفا
  معنی: ویژگی گل یا غنچه‌ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته
  ریشه: فارسی
 • شکیبا
  معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.
  ریشه: فارسی
 • شوکا
  معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.
  ریشه: فارسی
 • شهگل
  معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه
  ریشه: فارسی
 • صُراحی
  معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
  ریشه: عربی
 • صبرا
  معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمتها، شکیبایی
  ریشه: عربی – فارسی
 • صوفیا
  معنی: منسوب به صوفی
  ریشه: عربی – فارسی
 • طَراوت
  معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق
  ریشه: عربی
 • طیلا
  معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.
  ریشه: عربی
 • عسل
  معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
  ریشه: عربی
 • غَزل
  معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
  ریشه: عربی
 • فاطیما
  معنی: فاتیما
  ریشه: عربی
 • فرانک
  معنی: پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
  ریشه: فارسی
 • فرگل
  معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
  ریشه: فارسی
 • فرمهر
  معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
  ریشه: فارسی
 • فریال
  معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
  ریشه: فارسی
 • فلورا
  معنی: الهه یا ایزد بانوی گل‌ها و همچنین ایزد بانوی فصل بهار
  ریشه: لاتین
 • کاترین
  معنی: پاک، بی آلایش
  ریشه: فرانسه
 • کارولین
  معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی
  ریشه: فرانسه
 • کاملیا
  معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.
  ریشه: فرانسه
 • کامیلا
  معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
  ریشه: لاتین
 • کیارا
  معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
  ریشه: فارسی
 • کیانا
  معنی: طبیعت
  ریشه: سریانی
 • کیمیا
  معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
  ریشه: فارسی
 • کیناز
  معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
  ریشه: فارسی
 • گلاره
  معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.
  ریشه: کردی
 • گلاسا
  معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
  ریشه: فارسی
 • گلسان
  معنی: گلسا، مانند گل
  ریشه: فارسی
 • گلشید
  معنی: گل درخشان یا گلی که همچون خورشید می‌درخشد
  ریشه: فارسی
 • گلوریا
  معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
  ریشه: لاتین
 • گندم
  معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته
  ریشه: اوستایی – پهلوی

اسم دخترانه با کلاس

 • لامیا
  معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک» که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
  ریشه: عبری
 • لاوین
  معنی: نوازشگر، آواز خواندن همراه با نوازش
  ریشه: کردی
 • لعیا
  معنی: خسته، مهتر حوریان بهشتی
  ریشه: عبری
 • لنیا
  معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
  ریشه: سنسکریت
 • لیانا
  معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
  ریشه: فارسی
 • لیدا
  معنی: خانم، بانوی گرامی
  ریشه: لاتین
 • لیندا
  معنی: قشنگ، زیبا
  ریشه: لاتین
 • مَهشید
  معنی: پرتو ماه، ماهتاب
  ریشه: فارسی
 • مَهگل
  معنی: (مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو
  ریشه: فارسی
 • مِهرسا
  معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
  ریشه: فارسی
 • مِهرنیا
  معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت
  ریشه: فارسی
 • ماتیسا
  معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
  ریشه: فارسی
 • ماریا
  معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
  ریشه: عبری
 • مانِلی
  معنی: پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج
  ریشه: فارسی
 • مانا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
  ریشه: فارسی
 • مانیا
  معنی: (پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
  ریشه: یونانی
 • ماهک
  معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
  ریشه: فارسی
 • ماهناز
  معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
  ریشه: فارسی
 • مرسانا
  معنی: هدیه خداوند
  ریشه: عبری
 • ملیکا
  معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس
  ریشه: یونانی
 • مونا
  معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
  ریشه: عربی
 • مهرآنا
  معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
  ریشه: فارسی
 • مهسان
  معنی: مهسا، مانند ماه، زیبا
  ریشه: فارسی
 • مهستا
  معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.
  ریشه: فارسی
 • میترا
  معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر
  ریشه: اوستایی – پهلوی
 • نادیا
  معنی: امید، آرزو
  ریشه: فرانسوی
 • نارمیلا
  معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
  ریشه: فارسی
 • نارینا
  معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
  ریشه: فارسی – عربی
 • نازلی
  معنی: ناز (فارسی) + لی (ترکی) دارای ناز و عشوه
  ریشه: فارسی
 • نانسی
  معنی: نام شهری در فرانسه
  ریشه: فرانسوی
 • نایریکا
  معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
  ریشه: فارسی
 • نکیسا
  معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
  ریشه: فارسی
 • نگار
  معنی: نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی
  ریشه: فارسی
 • نگین
  معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می‌گذارند.
  ریشه: فارسی
 • نگینا
  معنی: موسیقی، آواز
  ریشه: عبری
 • نوا
  معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
  ریشه: فارسی
 • نورا
  معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
  ریشه: فارسی – عربی
 • نوژان
  معنی: درخت صنوبر و کاج
  ریشه: فارسی
 • نوشاد
  معنی: نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده‌اند.
  ریشه: فارسی
 • نوشین
  معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
  ریشه: فارسی
 • نونا
  معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
  ریشه: سریانی
 • نیکا
  معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
  ریشه: فارسی
 • نیکو
  معنی: خوب، زیبا
  ریشه: فارسی
 • نیکی
  معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان
  ریشه: فارسی
 • نینا
  معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
  ریشه: عبری
 • نیوشا
  معنی: شنوا، شنونده
  ریشه: فارسی
 • وانیا
  معنی: هدیه با شکوه خداوند
  ریشه: فارسی
 • ورونیکا
  معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
  ریشه: فارسی
 • وناز
  معنی: با وقار، متین
  ریشه: کردی
 • ونوس
  معنی: الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
  ریشه: فرانسوی
 • ونوش
  معنی: گل بنفشه
  ریشه: کردی
 • ویانا
  معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
  ریشه: اوستایی پهلوی
 • ویدا
  معنی: آشکار و هویدا
  ریشه: فارسی
 • ویشکا
  معنی: نام روستایی نزدیک رشت
  ریشه: فارسی
 • وینا
  معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
  ریشه: فارسی
 • ویونا
  معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
  ریشه: فارسی
 • هانا
  معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
  ریشه: فارسی
 • هلما
  معنی: ستاره درخشان
  ریشه: عربی
 • هلن
  معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
  ریشه: یونانی
 • هلنا
  معنی: هلن
  ریشه: یونانی
 • هلیا
  معنی: خورشید
  ریشه: یونانی
 • هلینا
  معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
  ریشه: یونانی
 • هورناز
  معنی: خورشید زیبا
  ریشه: فارسی
 • هیلدا
  معنی: نیرومند، قوی
  ریشه: لاتین
 • یافا
  معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
  ریشه: عبری
 • یسنا
  معنی: پرستش، بخشی از اوستا
  ریشه: فارسی
 • یگانه
  معنی: صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد
  ریشه: فارسی
 • لنا
  معنی: نصیب و بهره
  ریشه: عربی
 • یارا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت
  ریشه: فارسی

امیدواریم این نام و اسامی کلاسیک دخترانه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و بهترین اسم را برای دختر دلبند انتخاب کنید.

این مطالب را هم ببینید