متن در مورد راز و رازداری + جملات و سخنان زیبای بزرگان در مورد رازداری

سخنان و جملات بزرگان در مورد رازداری

سخنان بزرگان در مورد راز و رازداری و گزیده ای از جملات بزرگان در مورد گفتن راز و فاش کردن راز را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم.

راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.

آندره موروا

***

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

کریستین بوبن

***

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو :

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی

چطور انتظار داری کسی دیگه :

رازت رو نگه داره…

raz 4 e1623567323178

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینکه یک راز، راز بماند، باید آن را به کسی گفت.

کریستین بوبن

***

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

آندره موروا

***

راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.

جرج برنارد شاو

***

متن در مورد راز و رازداری

عکس نوشته در مورد راز نگه داشتن

هر چیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.

افلاطون

***

رازداری نقشی است که حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف [ =شادمانی ] آمیز است.

آندره موروا

***

من پرنده عجیبی هستم که در شهرها به‌صدای اول، همه دور من جمع شده و کم‌کم وقتی که نمی‌توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور می‌شوند.

نیما یوشیج

***

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

آیزاک نیوتن

***

اکنون راز پرورانیدن برترین کسان را در می یابم، باید که در هوای آزاد نشو و نما کرد و با زمین خورد و خفت.

والت ویتمن

***

متن در مورد راز و رازداری

پیروزی در دور اندیشی ، دور اندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

امام علی (ع)

***

اسرار شخص، حال زندانیان را دارد که چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممکن است.

آرتور شوپنهاور

***

راز دوستی را در زمان دشمنی ابراز نمودن،دور از شهامت اخلاق

متن در مورد راز و رازداری

آن کس که نمی خواهد بلندای انسانی را ببیند، با تیزبینی به امور پست و ظاهری در این انسان می نگرد و راز دل خویش را فاش می کند.

فریدریش نیچه

***

متن زیبا در مورد راز نگه داشتن

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.

بنجامین فرانکلین

***

کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، پنهان کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

رمز پاس داشتن چابکی و نرمی و ظرافت آن است که انسان هیچ گاه ورزش را ترک نکند.

آندره موروا

***

متن در مورد راز و رازداری

پیروزی به دوراندیشی است و دور اندیشی به جولای اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار.

امام علی (ع)

***

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.

فرناندو پسوآ

***

هیچ رمز و رازی در این دنیا وجود ندارد،
تنها ما توانایی درک همه چیز را نداریم..

ناشناس

متن در مورد راز و رازداری

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.

فیودور داستایفسکی

***

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ، دور از جوانمردی ، انسانیت و مردانگی است.

امام صادق (ع)

***

سخنان بزرگان در مورد رازداری

ما باید راز هنر را گسترش داده و آن را به هنر زیستن تبدیل کنیم.

فریدریش نیچه

***

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

آندره موروا

***

متن در مورد راز و رازداری

سینه ی خردمند ، صندوق راز اوست و خوشرویی ، وسیله ی دوست یابی و شکیبایی ، گورستان پوشاننده ی عیب هاست.

امام علی (ع)

***

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.

فرناندو پسوآ

***

بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا . روایت شده که ” افشاگری کفر است ” و روایت شده ” کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است ” و روایت شده که ” هرچه از دشمن پنهان می داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد”.

متن در مورد راز و رازداری

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی کاوش کنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس کنند که جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی کردند و حتا دیگر نمی زیستند.

فرناندو پسوآ

***

رازها روی نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

کریستین بوبن

***

از نزدیکی با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.

افلاطون

مطالب مشابه را ببینید!

سخن بزرگان درباره موفقیت برای رشد و توسعه فردی در زندگی (60 جمله آموزنده) سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) سخن بزرگان درباره امام رضا (ع) و جملاتی زیبا در وصف امام هشتم جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات متن در مورد نظم + جملات و سخن بزرگان در مورد نظم داشتن و ترتیب متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت متن در مورد شکیبایی + جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد صبر و شکیبایی سخن بزرگان درباره بهار؛ جملات احساسی بزرگان درباره زیبایی بهار متن در مورد استعداد + جملات خواندنی و سخن بزرگان در مورد استعداد افراد