جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش

متن و جملات در مورد علم و دانش

مجموعه جملات پر مفهوم در مورد علم و دانش را در این بخش قرار داده ایم. در ادامه سخن بزرگان در مورد کسب دانش علم را گردآوری کرده ایم.

دانشمند کسی است که از بررسی ها و تجربه های خود، حدس ها و قیاس هایی [ =سنجش ] بدست آورد که دارای روابط همیشگی و ثابت از نظر فنون (حوادث حسی) باشند.

آندره موروا

***

دانش ما کُره ای است که هرچه گسترش می یابد، به همان نسبت درمی یابیم که کدام چیزها را نمی دانیم.

فرناندو پسوآ

***

هنگامی‌که چهارده‌سال بیشتر نداشتم، پدرم به طرز غیرقابل تحملی احمق به نظرم می‌آمد. اما وقتی پا به بیست و یک‌سالگی گذاشتم از این‌که در طول این هفت سال چقدر به معلومات این پیرمرد افزوده شده تعجب کردم.

مارک توین

***

دانش ، میراثی گرانبها و آداب ، زیورهای همیشه تازه و اندیشه ، آیینه ای شفاف است.

امام علی (ع)

***

سخن بزرگان در مورد علم و دانش

خود را خوشبخت دانستن یعنی پی بردن به اینکه انسان از میان خوشبختی می گذرد و به زودی باید [ آن را ] پشت سر بگذارد.

فرناندو پسوآ

***

دانش، ساخته و پرداخته‌ی بشر و دلبستگی‌ها و کار و کردارهای اوست.

چارلز پولانی

***

ما هرچه درباره ی چیزی که اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم، به همان نسبت از چیزی که می دانیم نزول می کنیم.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد علم

شناخت و آگاهی به شرایط، به کردار درست می‌انجامد و کردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممکن است.

توماس جفرسون

***

متن و جملات در مورد کسب علم

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی.

افلاطون

***

هدف مورد نظر یا روش ما نه شادی است و نه اندوه؛ کار کردن است و بس، بدان گونه که هر روز از روز گذشته گامی پیش تر باشیم.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

***

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

آندره موروا

جملات در مورد علم

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

سقراط

***

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

فرناندو پسوآ

***

جملات زیبا در مورد علم و آگاهی

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

***

رفتار، درایت [ =دانایی و آگاهی ] راستین است. من همانی خواهم بود که می خواهم باشم.

فرناندو پسوآ

***

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

***

زندگی روستایی حتا آنها را که توجهی بدان نمی کنند به خود جلب می کند.

فرناندو پسوآ

جملات در مورد علم

زمانی که از استانداردها و قوانین بنیادی و باید و نبایدها و قوانین همیشه باید و… هرگز نباید… دیگران آگاهی یابید، روابط‌ تان با آنها ساده‌تر می‌شود.

آنتونی رابینز

***

سخنان جالب در مورد دانستن

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد.

فرناندو پسوآ

***

کسی که «امروز» آگاه‌تر از «دیروز» نباشد انسان خردمندی نیست.

آبراهام لینکلن

***

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابرش مقاومت ورزد، بلکه خود را به آن تسلیم می کند. آدمی خود را از ضعف خویش سرمست می کند، می خواهد هر چه ضعیف تر شود، می خواهد در وسط خیابان جلوی چشمان همگان در هم فرو ریزد، می خواهد بر زمین بیفتد و از زمین پایین تر برود.

میلان کوندرا

***

من در شناخت خویشتن خویش دریانوردم.
فرناندو پسوآ

***

اگر رمان به راستی باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیروی اش تمام شده است، بلکه بدان علت است که رمان در جهانی به سر می برد که دیگران از آن او نیست.

میلان کوندرا

***

درایت [ = دانایی ] را جایگزین قابلیت کردن، شکستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی، چیزهایی هستند که انسان اگر بدان ها دست یازد، ارزشمندتر از خود زندگی است.

فرناندو پسوآ

***

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید، [بلکه] فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

گالیلئو گالیله

***

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.

آندره موروا

***

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد.

آندره موروا

این مطالب را هم ببینید