گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

انسان، جهان و خدا همواره سه موضوع اصلی است که تفکر بر مبنا و پایه‌های آن شکل گرفته است. این موضوعات بعدها بُعد اسطوره‌ای و سپس شعر و متن را به خود گرفت. ما نیز امروز در مجله اینترنتی روزانه متن، جملات، شعر و دلنوشته‌هایی با موضوع خدا و پروردگار بزرگ را جمع آوری کرده‌ایم که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان واقع شود.

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

شعر درباره خدا

ما در ادامه متن نگاهی بر بهترین شعرهای عارفانه درباره خدا خواهیم داشت پس همراه ما بمانید.

شعر درباره خدا

هاتفی از گوشه میخانه دوش

گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی، خموش

رندی حافظ نه گناهیست صعب

با کرم پادشه عیب پوش

حافظ

مطلب مشابه: متن در مورد خدا / جملات سنگین در مورد پروردگار / متن های خاص سپاس و سخن بزرگان

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

سنایی غزنوی

شعر درباره خدا

ای همه هستی ز تو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

زیرنشین علمت کاینات

ما به تو قائم چو تو قائم بذات

هستی تو صورت پیوند نی

تو بکس و کس بتو مانند نی

آنچه تغیر نپذیرد توئی

وانکه نمردست و نمیرد توئی

ما همه فانی و بقا بس تراست

ملک تعالی و تقدس تراست

رفتی اگر نامدی آرام تو

طاقت عشق از کشش نام تو

تا کرمت راه جهان برگرفت

پشت زمین بار گران برگرفت

هر که نه گویای تو خاموش به

هر چه نه یاد تو فراموش به

پرده برانداز و برون آی فرد

گر منم آن پرده بهم در نورد

غنچه کمر بسته که ما بنده‌ایم

گل همه تن جان که به تو زنده‌ایم

بنده نظامی که یکی گوی تست

در دو جهان خاک سر کوی تست

خاطرش از معرفت آباد کن

گردنش از دام غم آزاد کن

نظامی گنجوی

مطلب مشابه: جملات و متن های زیبا در مورد حکمت خدا + 30 جمله تاثیرگذار

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

زخم خونینم اگر به نشود به باشد

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست

پادشاهی و گدایی بر ما یکسانست

که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

سعدی

به نام کردگار هفت افلاک

که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست

خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

زمین و آسمان از اوست پیدا

نمود جسم و جان از اوست پیدا

مه و خورشید نور هستی اوست

فلک بالا زمین در پستی اوست

ز وصفش جانها حیران بمانده

خرد انگشت در دندان بمانده

صفات لایزالش کس ندانست

هر آن وصفی که گوئی بیش ازانست

دو عالم قدرة بیچون اویست

درون جانها در گفت و گویست

ز کُنه ذات او کس را خبر نیست

بجز دیدار او چیزی دگر نیست

طلب گارش حقیقت جمله اشیا

ز ناپیدائی او جمله پیدا

جهان از نور ذات او مزّین

صفات از ذات او پیوسته روشن

ز خاکی این همه اظهار کرد او

ز دودی زینت پرگار کرد او

ز صنعش آدم از گِل رخ نموده

زوَی هر لحظه صد پاسخ شنوده

ز علمش گشته آنجا صاحب اسرار

خود اندر دید آدم کرده دیدار

نه کس زو زاده نه او زاده از کس

یکی ذاتست در هر دوجهان بس

ز یکتائی خود بیچون حقیقت

درون بگرفته و بیرون حقیقت

حقیقت علم کلّ او راست تحقیق

دهد آن را که خواهد دوست توفیق

بداند حاجت موری در اسرار

همان دم حاجتش آرد پدیدار

عطار نیشابوری

مطلب مشابه: عکس نوشته خدا؛ دلنوشته های احساسی در مورد خدا برای پروفایل

شعر درباره خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

فردوسی

رسیده‌ام به خدایی که اقتباسی نیست

شریعتی که در آن حکم‌ ها قیاسی نیست

خدا کسیست که باید به دیدنش برویم

خدا کسی که از آن سخت می‌ هراسی نیست

فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق

که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

به عیب‌پوشی و بخشایش خدا سوگند

خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش

هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

فاضل نظری

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد

هر چقدر می شکنیم باز نمک ها دارد …

“علی شهابی”

بندگان در بند خویش اند از کسی یاری مخواه

از خدا باید بخواهی تا من اویت کند

علیرضا بدیع

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست

بر عارفان جز خدا هیچ نیست

“سعدی”این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد

هر چقدر می شکنیم باز نمک ها دارد …

“علی شهابی”

بندگان در بند خویش اند از کسی یاری مخواه

از خدا باید بخواهی تا من اویت کند

“علیرضا بدیع”

مطلب مشابه: متن بیو درباره خدا + جملات مفهومی کوتاه بیوگرافی با موضوع خداوند

شعر درباره خدا

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست

بر عارفان جز خدا هیچ نیست

“سعدی”

گر سینه شود تنگ خدا با ما هست

گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

دل را به حریم عشق بسپار و برو

فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز

تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز

به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

که می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

الله تویی و ز دلم آگاه تویی

درمانده منم دلیل هرراه تویی

گرمورچه ای دم زند اندر ته چاه

آگه زِ دَمِ مورچه و چاه تویی

متن درباره خدا

در این بخش از مقاله متن‌هایی غیز شعری را قرار داده‌ایم

خدایا

هیچ شباهتی به یوسف تو ندارم

نه رسولم ، نه زیبا

نه برای کسی عزیز

و نه چشم به راه گریانی …

فقط در چاه افتاده ام!

کاروانی بفرست …

خدایا شروع سخن نام توست

وجودم به هر لحظه آرام توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

آن سوی دلتنگی ها

همیشه خدایی هست که داشتنش

جبرانِ همه ی نداشتن هاست

مطلب مشابه: متن زیبای خدایا شکرت + جملات زیبای شکرگزاری به درگاه پروردگار

شعر درباره خدا

حیف که یادمان رفته

بسیاری از آنچه امروز داریم

همان دعاهایی بود

که فکر می کردیم

خدا آنها را نمی‌شنود

خدایا برای داده و نداده‌ ات شکر

شعاع مهربانیت را

روز به روز زیادتر کن

آنقدر که روزی بتوانی

همه را در آن جای دهی

آن وقت تا خدا فاصله ای نیست…آن سوی دلتنگی ها

همیشه خدایی هست که داشتنش

جبرانِ همه ی نداشتن هاست

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

حیف که یادمان رفته

بسیاری از آنچه امروز داریم

همان دعاهایی بود

که فکر می کردیم

خدا آنها را نمی‌شنود

خدایا برای داده و نداده‌ ات شکر

شعاع مهربانیت را

روز به روز زیادتر کن

آنقدر که روزی بتوانی

همه را در آن جای دهی

آن وقت تا خدا فاصله ای نیست…

خدایا

به قدرتت ایمان دارم

اگر تو بخواهی هر محالی ممکن است

اجابت دعایم به دست توست

و امیدم تنها خودت

مطلب مشابه: عکس پروفایل درد دل با خدا + متن های زیبای راز و نیاز با خداوند بزرگ

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

خدایا…

قصه وکالت را زیاد شنیده ام

اما قصه وکیلی چون تو را نه…

تو که وکیل باشی

همه حق ها گرفتنی است

پرونده ای که تو وکیلش باشی

قصه اش ستودنی است…

خدایا همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوش تو ریختم

عجیب این دریا معجزه میکند

مهربانا این معجزه را

برای عزیزانم مقرر فرما

تا تمام غمهایشان

در دریای بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس، احوال توست

خوش به حال آنکه چشمانش تویی

آرزوهایش همه آمال توست

خدایا ؛

گوشه چشمی از تو کافیست تا

هر رنجی به رحمت

هر غصه ای به شادی

هر بیماری به سلامتی

هر گرفتاری به اسایش واسانی

هر فراقی به وصل

هر قهری به اشتی

هر زشتی به زیبایی

هر تاریکی به نور

هر ناممکنی به معجزه تبدیل شود

شعر درباره خدا

پشت تمام آروزهای تو خدا ایستاده است

کافی ست به حکمتش ایمان داشته باشی

تا قسمتت سر راهت قراربگیرد

او را بخوانید تا اجابت کند شما را

تا خدا هست

هیچ لحظه ای آنقدر سخت

نمیشود که نشود تحملش کرد!

شدنی ها را انجام ده و

تمام نشدنی هایت را به

خدا بسپار…

نگران فردایت نباش

خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست

ما اولین بار است بندگی می کنیم

ولی او بی زمانی است که خدایی می کند

اعتماد کن به خدایی اش

مطلب مشابه: متن مناجات با خدا برای حاجت + جملات مذهبی زیبا دعا به درگاه خداوند

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید

چون خدا در همه حال هوایتان را

خواهد داشت …

اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

آرامش یعنی:

قایق زندگیت را

دست کسی بسپاری که

صاحب ساحل آرامش است!

الابذکرالله تطمئن القلوب

تو نادیده میگیری

من هم نادیده میگیرم

تو خطاهایم را

من عطاهایت را

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است

و خویشتن داری عالیترین عبادت

ناکامی به معنی آزمایش است، نه شکست

و نتیجه توکل و اعتماد به خداوند، آرامش است

زمان بندی خدا بی نظیر است

نه هیچگاه دیر ، نه هیچگاه زود

کمی بردباری می طلبد

و ایمانی بسیار

اما ارزش انتظار را دارد…

خدایا

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زبان شود هر مویی

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد …

بارالها

تنها کوچه ای که بن بست نیست

کوچه یاد توست

از تو خالصانه میخواهم

که دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگی

اسیر هیچ بن بستی نگردند

شعر درباره خدا

الهی درهای مهربانی همیشه

به روی دلهـاتون باز باشه

الهی نسیم عشـق

نوازشگـر لحظـه هاتون باشه

الهی خدای مهربـون همیشه

هواتونـو داشته باشه

یادمان باشد

خدا

میهمان قلبهای وسیع است…

قلبت را

از نفرت و کینه پاک کن

تا سهم بیشتری از

حضور خدا

در قلبت داشته باشی

دل مرنجان که زِ هر‌دل

به خدا راهی هست…

هر که را هیچ به کف نیست

به دل آهی هست

مطلب مشابه: متن های نیایش صبحگاهی؛ متن و جملات زیبای نیایش با خدا و پروردگار جهان

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

زندگی پر است از گره‌هایی که

تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را

به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها

ولی اگر به خدا توکل کنی او

گره ها را یکی یکی برایت باز می کند

توکل به خدا میکنیم

خدا نازک دل است

فقط کافیست

عاشقانه به آسمان نگاه کنیم…

خدا حواسش هست

به اشک هایی که ریخته شد

و دلی که شکسته شد…!!

تهِ تهِ همه ی نا امیدی ها

نداشتن ها، نخواستن ها،

نبودن ها، و بن بست رسیدن ها

خدا را داری که آغوشش را

برایت باز کرده است

نا امیدی چرا؟!

تا خدا بنده نواز است

به خلقش چه نیاز؟

میکشم ناز یکی

تا به همه ناز کنم…

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم از حکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست

بلکه لذت بردن از داشته هاست

خدایا دانشی ده غم نگیرم

بده آرامشی ؛ ماتم نگیرم

خدایا از شهامت بی‌نصیبم

شهامت ده که آرامش بگیرم

خدایا این تفاوت بر من آموز

که در گمراهی مطلق نمیرم

دلنوشته‌های خدایا دوست دارم

در ادامه متن دلنوشته‌های خدایا دوست دارم را برای شما عزیزان و همراهان همیشگی آماده کرده‌ایم.

دلنوشته‌های خدایا دوست دارم

خدایا ، ای مهربان ترین مهربانان …

یاریم کن ، تنهایی ، بدون تو ، مگر می شود !!!

نیازت دارم تا بتوانم ذوب در

رحمتت گردم

و آن فولاد آبدیده ای گردم که تو خواهی …

پس یاری ام کن ای عزیزترین کس تنهایی یوسف …

نگــران فردایــت نباش..

ما اولیــن بارهست که بنــدگـــی میکنیم.

اما او قرن هاست که خدایــی میکند…..

قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!!

ولـــی برای هـــر انســـانی گاهـــی لازم اســـت

بایســـــتد یک گوشــــه ای به آســـمان خیـــــره شود

و خیـــــلی خیـــــلی آرام بی هیـــــــچ واســـــطه ای!

به او بگویــــــد که:

دوســـــــتش دارد…

مطلب مشابه: جملات ایمان به خدا و امید به زندگی با سخنان ارزشمند بزرگان جهان

گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار

خـــــــدایم را دوســـت دارم..

همان خــدایی که:

دغدغه ای برای از دست دادنش را ندارم..

همان خـدایی که مرا در آغـوش گرفته..

و از مسیر گل ولای عبور می دهد..

خدایم را عـاشـقـانــه دوست دارم و می پرستــم..

نه ترسی دارم برای نابودی اش و نه غمگینم در نبود حضورش..

او همیشه به من لبخند می زند و مرا عاشقانـــه دوست دارد…

بامن لج نکن بغض نفهم!

اینکه خودت را در گوشه ی گلو قایم کنی

چیزی را عوض نمی کند

بالاخر،یا اشک میشوی در چشمانم

یا عقده در دلم……

خدایا، تویی که در سخت ترین شرایط هم دستم رو رها نکردی، تویی که وقتی همه ازم روی برگردوندن لحظه ای نگاهت رو از من بر نداشتی، تویی که وقتی همه پشتم رو خالی کردن پشتم رو داشتی و منو از عالم و آدم بی نیاز کردی و تویی که با تو بود که عشق رو شناختم و درک کردم، عاشقتم و دوستت دارم. خدایا، دوست داشتن تو انگار به من جونی دوباره میده، انگیزه ای بی نهایت میده و شور و اشتیاقی مضاعف میده که ادامه بدم و کوتاه نیام و باور داشته باشم که یکی هست که کنارمه، یکی هست که همیشه دستاش توی دستامه و یکی هست که همیشه تکیه گاهمه. خدایا شکرت.

خدایا، برای کدوم نعمتت از تو شکرگزاری کنم؟ برای کدوم رحمتت سپاست رو به جا بیارم؟ مگه میتونم؟ حتی اگه تموم عمرم هم بذارم و حتی اگه تموم زمانی که برای زندگی لایق من دونستی رو صرف کنم باز هم نمیتونم برای تموم داشته هام، برای تموم نعمت هات و برای تموم رحمت و عشقی که به زندگی من داشتی تو رو شکر کنم و سپاست رو به جا بیارم. خدای من، همه این ها باعث میشه که بی نهایت بار دوستت داشته باشم، همه این ها باعث میشه که عاشقت بشم و با عشق به تو بی نهایت از زندگیم لذت ببریم، زندگی ای که خودش بزرگترین نعمت تو به منه و بارها باید به خاطرش شکر و سپاست رو به جا بیارم.

دلنوشته‌های خدایا دوست دارم

خدایا، تک تک نفس هایی که میکشم به من یادآوری میکنن که تو رو دست داشته باشم و لحظه ای تو رو از یاد نبرم. کسی که خدا رو از یاد برده باشه در تاریک ترین مسیر زندگی قراره گرفته و فکر نمیکنم که لحظه ای بتونه خوشبختی رو تجربه کنه. خدای من، تک تک نفس هام انگار بهم میگن عشق به توست که به زندگی من جون داده، عشق به توست که حال منو دگرگون کرده و عشق به توست که نمیذاره لحظه ای احساس بد به دل و قلبم راه پیدا کنه. خدایا، دوستت دارم و دوست داشتنته که باعث شده دیدم به دنیایی که آفریدی قشنگ و زیبا باشه.

خدایا، دوستت دارم، حتی همون زمانی که بدترین اتفاقات زندگیم میفتن، حتی همون زمانی که توی بهترین لحظات به سر میبرم، حتی همون زمانی که شور و اشتیاق در وجودم غلیات میکنه و حتی همون زمانی که حس غم و افسردگی تموم وجودم رو در برگرفته باز هم دوستت دارم و باز هم عاشقتم. خدایا، من توی هر لحظه تو رو دوست دارم و عاشقتم چون میدونم هر اتفاقی که در زندگیت بیفته به من کمک میکنه تا زندگیم ساخته بشه و تجربه بیشتری از زندگی داشته باشم، من تو رو دوست دارم چون میدونم تموم این اتفاقات به حکمت تو افتاده و ممکنه توی بعضی از اتفاقات حکمت تو رو درک نکنم اما میدونم که در نهایت به نفعم بوده و هست و کمک میکنه تا رشد کنم و پیشرفت داشته باشم.

خدای من، دوستت دارم، برای تک تک نفسهایی که میکشم، برای زندگی خوبی که دارم، برای آدم های فوق العاده ای که توی زندگیم هستند، برای کار خوبی که دارم، برای جسم و روح سالمی که دارم، برای تک تک قدم هایی که روی این زمین بر میدارم و دنیایی که آفریدی رو تجربه میکنم و برای همه چیزهایی که الان حضور ذهن ندارم اما میدونم که به خاطرش باید ازت شکرگزار باشم دوستت دارم و عاشقتم. خدای من، عاشقتم که بی مزد و بی منت بنده ات هر چی که میخواد رو وارد زندگیش میکنی و زندگیش رو سرشار از رحمت و نعمت میکنی.

خدای من، مگه میشه مخلوق خالقی مهربان و بخشنده داشته باشه و باز هم اونو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه که مخلوق غرق در نعمت هایی بشه که خالق براش آفریده و باز هم با این اوصاف اونو دوست نداشته باشه؟ خدای من، من مخلوقم و تو خالق منی و میخوام بدونی که این مخلوق بی نهایت دوستت داره و بی نهایت بار عاشقته. خدای من، توی بدترین وضعیت زندگیم مهربانی تو رو به خودم دیدم و توی بدترین جاهایی که احساس گناه یا ضعف کردم بخشندگی و مرحمت تو رو دیدم و همین هاست که منو بی نهایت بار عاشق تو میکنه.

اگه میخوای به معنای واقعی عشق پی ببری باید عاشق خدا بشی. وقتی که عاشق خدا میشی اون موقع هست که میفهمی چرا میگن عشق زیباترین و بی بدیل ترین احساسیه که آدم میتونه تجربه اش کنه. وقتی که تموم وجودت سرشار از حس عشق به خدا میشه، هر چی احساس بد و منفی هست از وجودت پر میکشه و میره و تو در بهترین لحظات زندگیت به سر خواهی برد چون وجودت تماما سرشار از احساس خوب و زیباست. همین هاست که تو رو با معنای واقعی عشق آشنا میکنه. خدایا دوستت دارم و آرزو میکنم که تک تک لحظات زندگیم با عشق به تو زیباتر از هر وقتشون بشن.

مطلب مشابه: متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و … با جملات کوتاه

دلنوشته‌های خدایا دوست دارم

عاشق خدا که باشی میفهمی هیچ عشقی زیباتر از عشق به خدا نیست، میفهمی انگاری همه عشق ها به جز عشق به خدا الکین و تصور میکنی که عشق به خدا برات کافیه تا در این دنیا زندگی کنی و احساس خوشبختی کنی. عشق به خدا بهت جونی دوباره میده، بهت احساس سرزندگی میده و بهت حال خوبی میده که باعث میشه در برابر دنیا و مشکلاتش هیچوقت کوتاه نیای و هیچوقت جا نزنی. خدایا شکرت که منو با عشق خودت آشنا کردی و میخوام بدونی که بی نهایت بار دوستت دارم.

عاشق خدا باش تا اون موقع ببینی که زندگیت چجوری دگرگون میشه. وقتی که عاشق خدا میشی و از ته قلب خدا رو دوست داری انگار هر اتفاقی که برات میفته یه اتفاق شیرین و قشنگه، یه اتفاقی که از ته دل دوستش داری و بابتش از خدا شکرگزاری. وقتی که عاشق خدا میشی حتی اگه اتفاقاتی که به زعم بقیه تلخ و ناگوار هستند برات رخ بدن بابتشون احساس خوبی داری و میدونی که به رشد و پیشرفت کمک میکنن و کاری میکنن که به تعالی برسی. خدایا، دوستت دارم و عاشقتم چون با عشق توئه که معنای یه زندگی خوب و سرشار از خوشبختی رو درک کردم.

خدایا، برای دوست داشتن تو چرا باید دنبال دلیل بگردم؟ چرا باید دلیلی وجود داشته باشه تا مخلوقی خالقش رو دوست داشته باشه؟ خدای من، من بی دلیل تو رو دوست دارم و عاشقتم و اونقدر در قلبم نسبت به خالقم عشق نهفته هست که هر چی وارد زندگیم کنه و هر اتفاقی که سر راهم سبز بشه رو با جون و دل میپذیرم و قبول میکنم چرا که میدونم عشقی که خالقم به من داره بی نهایت بزرگتر و بیشتر از عشقی هست که من به اون دارم و قطعا این اتفاقات به منفعت من بودند که وارد زندگیم شده. خدایا، برای همه چیز شکرت و میخوام بدونی که این بنده ات بی دلیل عاشقته و کلی دوستت داره.

خدایا، دوستت دارم ولی نمیدونم چجوری دوست داشتنم رو ابراز کنم. دوست دارم فریاد بزنم و بلند بگم خدایا عاشقتم اما بعد که با خودم فکر میکنم میبینم که تو خیلی نزدیک تر از اون چیزی به ما هستی که فکرش رو میکنیم پس داد زدن لازم نیست. خدایا، بعدش میگم دوست داشتنم رو در درونم نگه دارم و فریاد نزنم اما انگار دوست دارم احساسی که نسبت به معبودم دارم رو به زبون بیارم و بلند و بلند در موردش حرف بزنم و با این کار به خود انرژی مثبت بدم. خدایا، بی نهایت بار عاشقتم، این عشق چه در زبون و چه در دل و قلبم کاملا هویداست.

خدایا، این همه نعمت به من دادی و من برای اونها هم شده مگه میتونم تو رو دوست نداشته باشم و عاشقت نباشم؟ به نظر من کسایی که تو رو دوست ندارن و عشقی در قلبشون نسبت به معبودشون شکل نگرفته هنوز نتونستن خوب بشناسنت، هنوز نتونستن قشنگ ردپای تو رو در زندگیشون پیدا کنن و هنوز نتونستن قشنگ نقش تو رو در زندگیشون احساس کنن. این افراد به محض اینکه بدونن که تو در زندگیشون چه نقشی داشتی و چقدر اتفاقات خوب و لذت بخش زندگیشون به خاطر حضور تو بوده قطعا عشق و علاقه ای بی نظیر در قلبشون نسبت بهت ایجاد میشه. خدایا، این عشق و علاقه در قلب من به وجود اومده و من در هر سکانس زندگیم که مرور میکنم به راحتی میتونم ردپای تو رو پیدا کنم. خدایا، برای اینکه مراقب زندگی مخلوقت هستی و آفریده ات رو تنها نمیذاری و هر لحظه کنارشی بی نهایت شکرت.

متن انگلیسی درباره خدا

در ادامه متن، شعر‌ها و جملات انگلیسی به همراه ترجمه را برای شما عزیزان قرار داده‌ایم

متن انگلیسی درباره خدا

With God all things are possible

در کنار خدا همه چیز ممکن می شود

GOE (God Over Everything)

خداوند بر همه چیز احاطه دارد

God was too busy to be everywhere, and He, therefore, made mothers

خدا به قدری سرش شلوغ بود که نمی توانست همه جا حضور داشته باشد،

برای همین مادران را خلق کرد…

I can find God in nature, in birds, in the environment, and animals

می توانم خدا را در طبیعت، در پرندگان، در محیط اطراف و در حیوانات پیدا کنم

Keep calm and always trust God

آرام باش و همواره به خداوند توکل کن

Anything under God’s control is never out of control

هر آن چه تحت کنترل پروردگار باشد هرگز از کنترل خارج نخواهد شد.

“چارلز آر.اسویندول”

Put All Your Trust in God daily by giving Him the wheel and He will lead

you in the direction of an eternal and great life

هر روز با تمام وجودت به خدا اعتماد کن و چرخت را به او بسپار

تا تو را به سوی زندگی ابدی و عالی هدایت کند

متن انگلیسی درباره خدا

God is the reason for the good life

معبود دلیلی برای یک زندگی خوب است

The most wasted day is one without laughter

So, smile because God loves you

بیهوده ترین روز، روز بدون خنده است…

پس لبخند بزن زیرا خداوند عاشق توست

Prayer is not asking. It is a longing of the soul

It is daily admission of one’s weakness

It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart

دعا خواستن نیست، دعا عطش روح است،

اعتراف روزانه بنده به ضعیف بودنش است.

بهتر است در دعا کردن قلبی بدون کلمات داشته باشیم تا کلماتی بدون قلب!

“مهاتما گاندی”

The Words of the Lord is infinite and limitless

کلام پروردگار بی نهایت و بیکران است

Right now the sky now

And when you created

And you’re the strongest available

And loves you

About everything given to you

Thank

God love you

همین حالا رو به آسمان کن

و از آنکه تو را آفریده

و تو را نیرومندترین موجود هستی قرار داده

و تو را عاشقانه دوست دارد،

از بابت هر آنچه به تو داده

تشکر کن..

خدایا عاشقتم ….

سخن بزرگان درباره خدا

در این بخش نیز نگاهی بر سخنان بزرگان جهان درباره خدا خواهیم داشت.

سخن بزرگان درباره خدا

زندگی هر انسانی یک افسانه است

که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.

هانس کریستین آندرسن

هرگز به کسی جز به خدا اعتماد نکنید

مردم را دوست داشته باشید

اما فقط به خدا توکل کنید.

لارنس ولک

کسی که می گوید من تنها هستم

هرگز به سخنان خدایی

که می گوید همیشه با اوست گوش نداده است.

ناشناس

خداوند به ما زندگی را هدیه داد

این به ما بستگی دارد که به خودمان زندگی خوب را ببخشیم.

ولتر

هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی را از دست ندهید

زیرا زیبایی دست خط خداوند است.

رالف والدو امرسون

تا زمانی که به خود ایمان نداشته باشید

نمی توانید به خدا ایمان داشته باشید.

سوامی ویوکاناندا

*****زندگی هر انسانی یک افسانه است

که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.

هانس کریستین آندرسن

هرگز به کسی جز به خدا اعتماد نکنید

مردم را دوست داشته باشید

اما فقط به خدا توکل کنید.

لارنس ولک

کسی که می گوید من تنها هستم

هرگز به سخنان خدایی

که می گوید همیشه با اوست گوش نداده است.

ناشناس

خداوند به ما زندگی را هدیه داد

این به ما بستگی دارد که به خودمان زندگی خوب را ببخشیم.

ولتر

هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی را از دست ندهید

زیرا زیبایی دست خط خداوند است.

رالف والدو امرسون

سخن بزرگان درباره خدا

تا زمانی که به خود ایمان نداشته باشید

نمی توانید به خدا ایمان داشته باشید.

سوامی ویوکاناندا

بعد از زنان

گل ها دوست داشتنی ترین چیزی هستند

که خدا به دنیا داده است.

کریستین دیور

من می توانم خدا را

در طبیعت

در حیوانات

در پرندگان

و محیط

پیدا کنم.

پت باکلی

خدا مانند اکسیژن است

شما نمی توانید او را ببینید

اما بدون او نمی توانید زندگی کنید.

ناشناس

عشق خدا مانند اقیانوس است

شما می توانید آغاز آن را ببینید

اما پایان آن را نمی توانید ببینید.

ریک وارن

خدا تو را دوست دارد

او می خواهد شما موفق شوید

او بهترین ها را برای شما می خواهد.

نورمن وینسنت پیل

عشق خدا به ما با هر طلوع خورشید اعلام می شود.

ناشناس

مهم نیست که با چه طوفانی روبرو هستید

باید بدانید که خدا شما را دوست دارد.

او شما را رها نکرده است.

فرانکلین گراهام

زندگی خیلی کوتاه است

دنیا خیلی بزرگ است

و عشق خدا برای زندگی معمولی خیلی بزرگ است.

کریستین کین

آنچه هستی

هدیه خدا به توست

آنچه می شوی هدیه تو به خداست.

هانس اورس فون بالتازار

سخن بزرگان درباره خدا

مرکز جهان

نه زمین

و نه خورشید است

مرکز آن خداست.

آلفرد نویس

نماز چیزی جز دوستی با خدا نیست.

سنت ترزا آویلا

هرچه بیشتر به خدا وابسته باشیم

او را بیشتر قابل اعتماد می دانیم.

کلیف ریچارد

توکل تو همین بس که یاوری از برای خویش جز خدا نبینی

بایزید بسطامی

تولد هر کودک

نشان آن است که

خدا هنوز از انسان ناامید نشده است رابنیندرانات تاگور

ترجیح میدم روی موتورسیکلتم باشم و به خدا فکر کنم

تا اینکه تو کلیسا باشم و به موتورسیکلتم فکر کنم

مارلون براندو

استوری در مورد خدا

در آخرین بخش نیز جملاتی کوتا و بسیار خاص را قرارداده‌ایم تا با آن استوری اینستاگرام، واتساپ و تلگرام خود را زیبا و عرفانی کنید.

استوری در مورد خدا

خدا هرگز چیزی رو با منفی تمام نمی کنه..

خدا همیشه کارها رو به یک نتیجه مثبت ختم می کنه…

خداوند به ما میگه که هر باری که بر ما سنگینی می‌ کنه رو بر دوش او بگذاریم..

قبل از این که بیشتر بخواید،

از نعمت هایی که در حال حاضر دارید قدردانی کنید…

خداوند به دو صورت پاسخ میده:

میگه بله و آنچه رو که می خواهید به شما میده،

میگه نه و چیز بهتری به شما میده…

استوری خاص درباره خدا

What we are is god’s gift to us.

What we become is our gift to god.

آن چه هستیم هدیه خداوند به ماست

آن چه می شویم هدیه ما به خداست..

Only God can fill an Empty Heart.

فقط خدا می تونه یک قلب خالی رو پر کنه..

خدا تمام دعاها را پاسخ می ­دهد..

اما گاهی پاسخ چیزی نیست که می خواهیم بشنویم…

خداوند دو دست به ما بخشیده است

یکی برای دادن یکی برای گرفتن…

استوری درباره خدایا شکرت

آن­ چه خدا درباره من می گوید،

از آن چه مردم می گویند مهم ­تر است.

نگران فردایت نباش

خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست

ما اولین بار است بندگی می کنیم

ولی او بی زمانی است که خدایی می کند

اعتماد کن به خدایی اش

استوری انگلیسی درباره خدا

𝑮𝒐𝒅

𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒈𝒆

𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒂𝒅𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒕

𝑩𝒆 𝒕𝒊𝒈𝒉𝒕

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد

و زیبا ترین عشق یک طرفه تعلق می گیرید به خدایی که،

با تمام وجودش دوستت دارد

در حالی که تو،

او را از یاد بردی…

راز زندگی آرام این است:

امروز در کنار خدا گام بردار و فردا را به او بسپار!

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟! وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

خدایا فردا و‌ فرداهایم را هر طور که میخواهی بنویس،

من به قلمِ رحمتت ایمان دارم

خدایا

یا نوری بیفکن، یا توری

ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد

توکل تو همین بس که یاوری برای خویش جز خدا نبینی

اگر بعد از هر لبخندی هرگز خدا رو شکر نکردی،

حق نداری او را برای هر اشکی سرزنش کنی..

استوری انگلیسی درباره خدا

هنگامی که افسرده ای

بدان جایی در اعماق وجودت

حضور “خدا” را فراموش کرده ای!

و خدایی هست مهربان تر از حد تصور…

و آنگاه که تنها شدی

و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی

بر من توکل کن …

تا زمانی که خدا اجابت کنه به دعا ادامه بدید..

‹ پناهنده‌ ایم از هجـوم غم‌ ها به آغوش سبـز “خـدا” …∞

When thing’s get tough JUST PRAY

وقتی همه چیز سخت میشه، فقط دعا کنید

مطالب مشابه را ببینید!

اشعار خداحافظی + مجموعه شعر در مورد خداحافظی به صورت تک بیتی، دو بیتی و عاشقانه شعر ذکر خدا + مجموعه اشعار از شاعران معروف و شعر معاصر در مورد خدا عکس و متن ماه رمضان + عکس نوشته و جملات ویژه ماه عبادت و بندگی خداوند متن پیشواز ماه رمضان + متن تبریک شروع ماه مهمانی خدا و ماه بندگی جملات خداحافظی با زمستان؛ متن های احساسی و ادبی پایان زمستان و شروع بهار متن تبریک عاشقانه ماه مبارک رمضان؛ جملات احساسی درباره ماه عبادت خدا متن در مورد خودم و خدا؛ جملات ناب و دلنوشته درباره تنهایی من با پروردگار متن آسمانی و معنوی درباره ماه رمضان؛ احادیث زیبا درباره ماه مهمانی خدا شعر ماه رمضان | اشعار بلند و کوتاه ماه رمضان ماه مهمانی خدا متن خداحافظی با ماه رمضان و جملات وداع با ماه روزه داری و عبادت