کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

در این مطلب کامل ترین تعبیر خواب سگ را ارائه کرده ایم و تعبیر هر نوع خوابی در مورد حیوان وفادار سگ (ناز کردن، دنبال کردن، گاز گرفتن و …) را از معبران بزرگ ارائه کرده ایم.

تعابیر متعددی از دیدن سگ در خواب از نظر مفسرین حوزه خواب یا عالمان و آگاهان علم خواب وجود دارد؛ سگ ‌ها در زندگی حقیقی؛ موجوداتی هستند که به وفاداری نسبت به آدمیان و صاحبان خود شهره شده ‌اند. در واقع سگ ‌ها موجودات شیرین و بازیگوشی هستند که در صورت آشنایی با انسان ‌ها؛ برای آن‌ها دم تکان می ‌دهند و بازیگوشی می ‌کنند؛ ولی از طرفی برای انسان‌های غریبه و نا آشنا یا در مواقع احساس خطر؛ واق می‌کنند و ممکن است حتی به سوی غریبه‌ها حمله‌ور شوند.

کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

در دنیای خواب هم با توجه به این خصوصیات سگ ‌ها؛ می ‌توان اولین تعبیر دیدن سگ در خواب را به حضور دوستی مورد اعتماد و وفادار نسبت داد. از تعابیر دیگر دیدن سگ در خواب از نظر مفسرین و معبران خواب؛ می‌ توان به بخشندگی، شهود، دشمن، درگیری، خیانت و مصونیت اشاره کرد؛ در واقع دیدن سگ در خواب می ‌تواند نماد تمام موارد ذکر شده در فوق باشد.

تعبیر خواب سگ

ما در ادامه مقاله به طرح و بررسی نظرات تعدادی چند از مفسرین علم خواب؛ در مورد دیدن رویای سگ و این‌که تعبیر خواب سگ چیست؛ می‌ پردازیم.

تعبیر خواب سگ از نظر امام جعفر صادق

از نظر ایشان دیدن رویای سگ؛ می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد که در ادامه مقاله به همه آن‌ها اشاراتی خواهیم کرد: این که تعبیر خواب سگ چیست؛ از نظر امام جعفر صادق می ‌تواند موارد ذیل باشد:

 1. یک تعبیر می‌تواند نشان دهنده شخصی صاحب مقام؛ ولی در عین حال طمع‌کار در نزدیکی شما باشد.
 2. تعبیر مهم دیگری؛ می ‌تواند نماد دشمنی و حضور یک دشمن در نزدیکی شما باشد؛ ممکن است حتی بیان‌گر شروع دشمنی و خصومت ورزی عملی بین شما و آن شخص شود.
 3. می‌ تواند نشان دهنده وجود شخصی به ظاهر دانا و صالح؛ در اطراف شما باشد که در واقعیت یا در باطن و در عمل؛ رفتار این فرد خلاف دانایی و آگاهی او به امور است.
 4. می ‌تواند تعبیر آن حضور افرادی سخن چین در زندگی شما را نشان بدهد؛ که این افراد در ظاهر خود را به شما وفادار و رازدار معرفی می‌ کنند؛ ولی در باطن به دنبال خصومت و بر هم زدن زندگی شما هستند.

ایشان در ادامه اعلام می ‌کنند که اگر در رویای خود دیدید که یک توله سگ؛ از نوع سگ ‌های شکاری بر اسب شما سوار شده است؛ می ‌تواند تعبیرش این باشد که با یک زن یهودی در فسادی شراکت می ‌کنید. همچنین اگر در خواب دیدید که سگی بر اسب شما سوار است؛ می ‌تواند تعبیرش این باشد که یک روحانی زرتشتی با همسر شما همدستی کرده و همگی به فساد کشیده می َشوید.

مطالب مشابه: تعبیر خواب مار ؛ تعبیر خواب ماهی ؛ تعبیر خواب اسب ؛ تعبیر خواب گاو

کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

تعبیر خواب سگ از نظر محمد ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین هم تعابیر متعددی برای دیدن سگ در خواب می ‌توان برشمرد؛ در واقع ایشان بسیار به رویای سگ و این‌که تعبیر خواب سگ چیست پرداخته‌اند؛ که در ادامه مقاله به آن می‌پردازیم:

 1. اگر در رویای خود سگی سیاه رنگ را مشاهده کردید؛ می‌تواند تعبیرش نماد فرد دشمن دارای نژاد عرب باشد.
 2. دیدن سگ سفید در خواب، وجود دشمنی از نژاد غیر عرب است.
 3. دیدن سگ در خواب می ‌تواند بیان‌گر وجود شخصی باشد که دشمن شما است؛ اما دشمنی پست و بی ارزش است که در عین حال می‌تواند دل‌رحم و مهربان هم باشد.
 4. دیدن سگ ماده در خواب؛ نماد حضور زنی با شخصیت نابه‌کار، پست و بی ارزش در اطراف شما می ‌تواند باشد.
 5. اگر سگ در خواب برای شما پارس کند؛ به این معنی است که با دشمنی درگیری پیدا می‌ کنید و در این درگیری و مجادله، این شخص به شما حرف‌های زشت و ناروایی خواهد زد؛ که باعث ناراحتی و آزردگی خاطر شما خواهد شد.
 6. حمله سگ در خواب به شما در صورتی که باعث آسیب به شما شود؛ بیانگر خسارت و صدماتی از جانب دشمن به شما در دنیای حقیقی خواهد بود.
 7. پاره کردن لباس ‌های شما از طرف یک سگ در خواب؛ می‌ تواند به این معنی باشد که در کسب و کار و اموال شما یک حالت رکود و تنگدستی پیش خواهد آمد و نشان دهنده بحرانی در وضعیت مالی شما خواهد بود.
 8. اگر در خواب ببینید که آب دهان سگی بر روی لباس شما ریخته است؛ تعبیرش این است که شما از دشمن و خصومت با شخصی؛ خسته و آزرده خاطر هستید.
 9. اگر در خواب به سگی غذا دادید؛ بیانگر ورود رزق و روزی حلال بسیاری در زندگی شما است.
 10. اگر در رویای خود؛ خود را در حال تناول گوشت سگ دیدید؛ تعبیرش این خواهد بود که شما قصد کرده ‌اید یک کینه و دشمنی را با دشمنی پاسخ دهید؛ بنابراین بهتر است که از انجام این کار صرف نظر کرده و از خدا بخواهید که شما را یاری دهد و از شر دشمن و دشمنی محافظت کند.
 11. اگر در خواب دیدید که با سگی مقاربت می ‌کنید؛ می‌تواند تعبیرش نامردی دشمن در حق شما تفسیر شود.
 12. اگر در خواب دیدید که سگی به شما تکیه کرده و در کنار شما آرمیده است؛ می ‌تواند تعبیرش این باشد که شما به یک دشمن پست و نادان اعتماد کرده و در کار اشتباه وی؛ او را یاری می‌رسانید.  
 13. اگر در خواب دیدید که سگ از شما فرار می ‌کند؛ تعبیرش ضعف و ترس دشمنتان از شما خواهد بود.
 14. اگر در رویای خود ببینید که از پستان یک سگ در حال شیر خوردن هستید؛ می ‌تواند تعبیر آن وجود یک هراس و اضطراب شدید و یا بروز یک درگیری بین شما و یک دشمن باشد.
 15. اگر در خواب دیدید که یک سگ لباس شما را به دندان گرفته است؛ تعبیرش ارتکاب شما به یک گناه و عمل ناپسند خواهد بود.
 16. اگر مردی در خواب ببینید که یک سگ ماده وارد خانه‌ اش می ‌شود؛ می ‌تواند تعبیرش ازدواج با یک زن نادان و نا اهل باشد.
 17. اگر در رویای خود مشاهده کنید که دمی مانند دم سگ دارید؛ تعبیرش این است که ثروت حرامی به دست خواهید آورد که سرزنش و نکوهش مردم را برای شما به دنبال خواهد داشت.
کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

تعبیر خواب سگ از نظر منوچهر تهرانی

ایشان هم برای این موضوع که تعیبر خواب سگ چیست؛ تعابیر متعددی را در کتاب تفسیر خود بیان کرده ‌اند که در ادامه مقاله؛ موارد آن را یک به یک بررسی می ‌کنیم:

 1. سگ آشنا در خواب؛ نماد دوستی و سگ بیگانه نماد دشمنی است.
 2. دیدن سگی در خواب که آرام است، همراهی‌تان می‌کند و مطیع شما است یا حرف‌ها و اشارات شما را می ‌فهمد؛ بیانگر این است که شما در امان هستید و از ضرر و آسیب ‌های احتمالی محفوظ خواهید ماند و این سگ نماد دوستی است که از شما حمایت می‌ کند.
 3. مشاهده سگ وحشی در رویای شبانه؛ نشان دهنده وجود و حضور دشمن یا اشخاصی با نیات منفی در اطراف شما است.
 4. صدای سگ در خواب؛ می‌ تواند نماد سخنان زشت و ناروا، غیبت و بدگویی یا بکارگیری سیاستمداری نادرست و دشمنانه باشد.
 5. حمله سگ در خواب به شما؛ تعبیرش این است که شما دشمنی پست و نادان دارید که گوش به زنگ ضرر زدن به شما شده است و قصد دارد در فرصتی مغتنم به شما آسیب برساند.
 6. اگر در خواب خود؛ صدای سگ را شنیدید ولی او را ندیدید؛ نشان دهنده غیبت افراد پشت سر شماست و حتی ممکن است این افراد در صدد توطئه‌ ای علیه شما باشند.
 7. اگر در خواب خود سر و صدای سگی آرام و آشنا را دیدید؛ تعبیرش فحش و سخنان ناروا علیه شما است؛ این خواب به شما هشدار می ‌دهد که ممکن است با فردی برخورد صحیح و درستی انجام ندهید و این فرد شما را نفرین کرده یا علیه شما حرف‌ های بد و ناروا بکار ببرد.
 8. اگر در خواب یک سگ ماده به شما حمله ‌ور شد؛ نشان دهنده حضور زنی موذی و فتنه ‌گر در اطراف شما است؛ که اگر مراقب نباشید شما را به درسر بزرگی خواهد انداخت.
 9. اگر در خواب حمله سگ کوچکی را ببینید مثل سگ ‌های خانگی یا تزیینی؛ نشان‌گر وجود دشمنی است که خیلی خطری برای شما ندارد و نبایستی خیلی شما را نگران کند.
 10. اگر در خواب به  سگی غذا بدهید؛ اندوه و ناراحتی از شما فاصله خواهد گرفت.
 11. اگر سگ غذا را از دست شما بگیرد و فرار کند یا از شما دور شود؛ یعنی این‌که شما دچار خسارت مالی خواهید شد؛ اگر این سگ ماده بود؛ یعنی این‌که زنی با نیت بد و بدطینت پولی را از چنگ شما در خواهد آورد.
 12. اگر در خواب سگی از شما ترسید و فرار کرد؛ تعبیرش این خواهد بود که شما به شخصی علاقه نداشته‌ اید و او را از خود می‌رانید؛ ولی این شخص هر که هست به شما علاقمند و وفادار است.
 13. اگر در خواب خود را در بین سگ ‌های زیادی دیدید؛ شما به جمعی دعوت شده؛ یا به یک میهمانی خواهید رفت که در آن جمع احساس غریبگی خواهید کرد و احساس خوبی از بابت حضور دیگران نخواهید داشت و اگر این سگ ‌ها در خواب به شما حمله کردند نشانه چندان خوبی نخواهد بود.
 14. اگر در رویای خود ببینید که سگی چیزی را به دندان گرفته و برای شما می ‌آورد؛ تعبیرش نیکوست و به زودی سودی به دست شما می ‌رسد.
 15. سگ شکاری هم در خواب بیانگر دوستی با خصایص بد و نادرست است؛ که نمی ‌تواند این خصیصه خود را پنهان یا در کنترل خود درآورد.

مطلب مشابه: تعبیر خواب موش ؛ تعبیر خواب مارمولک ؛ تعبیر خواب گرگ؛ تعبیر خواب گربه

کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

تعبیر خواب سگ از نظر اسماعیل بن اشعث   

اسماعیل اشعث در مورد دیدن سگ در رویا و این‌که تعبیر خواب سگ چیست می ‌گوید:

 1. اگر در خواب سگ شکاری دیدید؛ نشان دهنده یک دشمنی و یا نوعی خصومت آشکار است که همه از جمله آشنایان شما از این دشمنی مطلع هستند.
 2. اگر در خواب خود را در حال خوردن گوشت سگ شکاری ببینید؛ تعبیرش این است که به شما سهم الارث خواهید رسید.
 3. اگر در خواب سگی را شکار کردید؛ یعنی این‌که از دشمن خود راهنمایی و مشورت می‌ گیرید که تاثیر مثبت و نیکویی در زندگی شما خواهد داشت.
 4. اگر در خواب ببینید که در حال دور کردن یک سگ شکاری هستید؛ معنایش این است که یک دشمنی با سود بسیار خوب برای شما تمام می ‌شود.

تعبیر خواب دیدن سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

در این کتاب تفسیر دیدن سگ در خواب و رویا و این‌که تعبیر خواب سگ چیست؛ آورده شده است که:

 1. دیدن سگ در خواب؛ می‌تواند نشان دهنده بیان احساسات به سادگی باشد؛ مثل عصبانیت سریع شما؛ علت این تفسیر شاید این باشد که سگ ‌ها در اولین اقدام برای نشان دادن خشم خود؛ دندان‌ های خود را نشان می‌دهند. ضمنا سگ نماد امیال جسمانی، دوستی، ارتباطات و بخش‌ هایی از وجودمان است که از چشم دیگران آن‌ها را پنهان کرده ‌ایم. سگ همان ‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد نماد فداکاری، محبت و وقف دیگران شدن است مثل فرزند، همسر یا بقیه اعضای خانواده؛ سگ نماد راهنما و یا نگهبان نیمه پنهان زندگی شماست.
 2. حمله سگ در خواب؛ نماد خشم و انتقام با کنایه‌های نیش‌دار و یا صحبت با زخم زبان و کنایه است؛ البته این خواب می ‌تواند؛ ناشی از خشم و پرخاش‌گری شخصیت خودتان هم باشد.
 3. سگ سیاه نماد افسردگی، ترس ناشی از مرگ یا آرزوهایی است که در ناخودآگاه وجود دارند و غیر قابل مهار هستند؛ همچنین این رویا می ‌تواند پیام‌آور مرگ شخصی باشد. یا این‌که نشان دهنده قسمت تاریک و سیاه از شخصیت یک دوست است.
 4. توله سگ را در خواب دیدن نماد شر و شور جوانی، سربه هوایی و شورش عواطف یا احساسات است؛ ضمنا توله سگ در خواب می ‌تواند نشان دهنده یک کودک، آبستن بودن یا وجود نیاز و احتیاجی در زندگی باشد؛ شاید هم شما نیاز به مراقبت از چیزی یا عشق ورزیدن داشته باشید.
 5. سگ با قلاده؛ نماد غریزه یا امیالی است که ما آن‌ها را در درون خود کشته و سرکوب کرده‌ ایم.
 6. سگ سفید بیان‌گر نیت خالص و درست یک دوست است.
کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

تعبیر خواب سگ از نظر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن سگ در خواب معتقد است که سگ نماد وفاداری، سخاوت، شهود، صداقت و در امان بودن است؛ این خواب می ‌تواند نشان دهنده شخصی با این خصوصیات باشد؛ یا این‌که بیان‌گر توانایی شما در رسیدن به پیروزی و موفقیت در اهداف‌تان است. در ذیل این قسمت از مقاله به معرفی تعدادی از نظرات جناب یونگ در مورد این‌که تعبیر خواب سگ چیست؛ می‌ پردازیم:

 1. دیدن خواب سگ وحشی و هار و یا در حال سر و صدا و پارس کردن در خواب؛ نشان دهنده خیانت و عدم صداقت یا بیان‌گر یک کشمکش درونی با خودتان است.
 2. دیدن سگ مرده یا در حال مرگ در خواب بیان‌گر از دست دادن یک دوست خوب است.
 3. دیدن سگی در خواب که در حال بازیگوشی است و از روی حس خوب یا بازی برای شما پارس می‌کند؛ نماد خوشی در اجتماع و پذیرفته شدن در جمع است.
 4. اگر در خواب دیدید که سگی پای شما رو گاز می‌گیرد؛ نشان دهنده این خواهد بود که شما در مسیر رسیدن به اهدافتان؛ توانایی لازم را ندارید و یا ممکن است بیان‌گر خیانت از جانب شخصی باشد که باعث گمراهی شما خواهد شد.
 5. غذا دادن به سگ در خواب؛ تعبیرش این است که شما در حال پرورش یک استعداد قدیمی هستید.
 6. اگر در خواب؛ سگی را دیدید که وحشیانه به سمت شما پارس می‌ کند؛ بیان‌گر این خواهد بود که شما عادت دارید؛ که برای گرفتن اوضاع در دست خود یا کنترل امور از دیگران تقاضا و خواهش کنید.
 7. دم تکان دادن سگ در خواب و چرخیدن سگ به دور خود؛ نشان دهنده این است که شما زمان زیادی را صرف تلاشی می‌کنید و نتیجه مناسبی به دست نمی ‌آورید.
 8. اگر در خواب ببینید؛ که سگ می ‌خرید نشان دهنده این است که شما نیاز به یک هم صحبت و همراه دارید.
 9. اگر در خواب؛ یک سگ راهنما دیدید که به دنبال او می ‌روید؛ نشان دهنده مشکل شما در مورد یک تصمیم گیری برای یک موقعیت خاص است.
 10. اگر در خواب شاهد لیس زدن دو سگ بودید؛ نشان دهنده این است که شما در یکی از روابطتان به درک کامل متقابل رسیده‌ اید.
 11. اگر در خواب سگی را زیر گرفتید؛ به این معنی است که شما در مورد نیت یکی از دوستان خود دچار شک و دودلی شده ‌اید و فکر می‌کنید که به شما خیانت شده است.
 12. اگر در خواب سگی را کیش می‌کردید یا در پی چیزی می ‌فرستادید؛ تعبیرش این است که کارهایی که اکنون در مورد دیگران انجام می‌ دهید؛ به عدم وفاداری تعبیر خواهد شد؛ یا می‌ تواند نماد رد شدن یک پیشنهاد دوستی باشد.
 13. اگر در خواب ببینید که با سگ ‌ها می‌ دوید یا زندگی می‌ کنید؛ بیان‌گر این است که شما نیاز به داشتن یک خانواده یا تعلق به آن را پیدا کرده ‌اید.
 14. اگر در خواب شکم یک سگ را نوازش کردید؛ نماد اعتماد در رابطه است.
 15. اگر یک سگ را حمام کنید؛ تعبیرش این است که شما بابت وفادار بودن و بخشنده بودن به خود می‌بالید.
 16. پا گذاشتن روی سگ در خواب؛ نماد بی اهمیت بودن یا بی اعتبار بودن دوستی ‌ها و روابط در ذهن شما است.
 17. دیدن سگی به همراه توله ‌هایش در خواب؛ بیان‌گر توانایی شما در پرورش دیگران است.
 18. اگر در خواب سگی را با دو سر دیدید؛ نشان دهنده مراقبت بیش از حد شما نسبت به اطرافتان است یا بیان‌گر این است که شما خواستار این هستید که از موضوعی بیشتر آگاه شوید.
 19. دیدن سگی که در خواب ماری را می ‌خورد؛ یعنی دوستی در تلاش است تا شما را از یک تصمیم بد بازدارد.
 20. دیدن سگی که می‌ خواهد به شما حمله یا تجاوز کند؛ تعبیرش این است که شخصی که او را دوست می ‌پندارید؛ قصد دارد از پشت به شما خنجر بزند.
 21. دیدن خانه سگ در خواب؛ نشان دهنده این است که در دردسر افتاده ‌اید و به خاطر عملکرد نادرست خودتان تنبیه خواهید شد.
 22. اگر در خواب ببینید که غذای سگ می‌خورید؛ نشان دهنده این است که شما در حال تلاش و مبارزه در خصوص مسائلی هستید که به وفاداری در یک رابطه مربوط است.
کامل ترین تعبیر خواب سگ و معنای انواع مختلف خواب این حیوان

تعبیر دیدن خواب سگ از نظر یوسف نبی

 1. دیدن سگ در خواب نماد شومی و بدی است.
 2. دیدن پارس سگ در خواب نماد سختی، زحمت یا دردسر است.

تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون:

ایشان معتقد است سگ یا پارس سگ در خواب؛ نماد اخبار یا موضوعاتی است که شنیدنش برای شما آشفته کننده و نگران کننده است.

تعبیر خواب سگ از نظر لوک اویتنهاو

از نظر ایشان هم دیدن سگ در خواب یا رویا؛ دارای تعابیری است که در این قسمت از مقاله؛ به بررسی این‌که تعبیر خواب سگ چیست از نقطه نظر ایشان؛ می ‌پردازیم:  

 1. دیدن سگ در خواب نماد یک دوست متعهد و وفادار است.
 2. دیدن سگ هار در خواب؛ نشان دهنده این است که یکی از دوستان یا نزدیکان شما در دردسری افتاده و به کمک شما نیازمند شده است.
 3. سگ بسته در خواب نماد دشمن است.
 4. سگ شکاری در خواب؛ نشان دهنده اراده و پشتکار زیاد شما است که سود زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.
 5. دیدن سگ‌هایی در خواب که با یکدیگر دعوا می‌کنند یا یکدیگر را گاز می‌گیرند؛ نماد ایجاد مشاجره در خانواده است.
 6. اگر در خواب سگی را ببینید که با زنجیر بسته شده باشد؛ نماد دزد است.
 7. دیدن سگ شر یا پر سر و صدا در خواب؛ نشان دهنده وجود دشمن یا یک زندگی سخت و غیر قابل کنترل است.
 8. 8-    دیدن سگ اهلی یا دستی در خواب؛ نماد عشق آمیخته با خودخواهی و یا کوته نظری است؛ اگر یک دختر این خواب را ببیند تعبیرش این است که نامزد خودخواهی دارد.
 9. حمله سگ در خواب نشان دهنده هشدار، تهدید یا وجود خطری در زندگی است.
 10. پارس سگ در خواب؛ نماد شادی و شادمانی یا مسرت است.
 11. اگر در خواب ببینید که با سگی بازی می‌کنید؛ نماد صلح و آشتی است بنابراین اگر با کسی قهر باشید موجبات آشتی شما فراهم خواهد شد.
 12. اگر در خواب سگی شما را گاز بگیرد؛ نماد جنگ و دعوا بر سر پول یا مال است؛ ضمنا می‌تواند تعبیرش این باشد که یک نفر در زندگی شما دسیسه چینی یا فتنه گری می ‌کند.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم در حد امکان به معرفی و بررسی تعدادی از متفکران و معبران حوزه خواب بپردازیم و در مورد نظرات ایشان در مورد رویای سگ یا این‌که تعبیر خواب سگ چیست؛ نظراتشان را از جهات گوناگون بررسی کنیم؛ با این امید که مقبول نظر شما افتد و با این آرزو که سگ رویای شما، همواره پیام آور شادمانی، ثروت و برکت فراوان در زندگی شما باشد.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن