تعبیر خواب مارمولک؛ دیدن مارمولک در خواب نشانه چیست؟

شاید بسیاری از شما در واقعیت از مارمولک بترسید، اما در واقع مارمولک خودش ذاتاً موجودی ترسو است که مدام در حال فرار کردن است. وقتی که می ترسد و پا به فرار می گذارد دمش از تنش جدا می شود و با اینحال باز هم تا چند دقیقه دمش در حال حرکت است. اما آیا تعبیر خوابش هم مانند واقعیتش است؟

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک

مارمولک در خواب مردی است که در میان مردم فساد می‌اندازد. معبران نظرات مختلفی در این باره دارند. جالب است که حالت های مختلف خواب مارمولک و شرایطی که در خواب دارید تعابیر مختلفی را می طلبد.

لیلا برایت

 • ديدن مارمولك خاكسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است.
 • اگر در خواب مارمولك سبز رنگ ببينيد، علامت آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

 

خالد اصفهانی

 • تعبیر خواب مارمولک یک شانس بزرگ در عشق و رابطه عاشقانه است.
 • اگر در خواب دیدید که از مارمولک ترسیدید و فریاد کشیدید تعبیرش جدایی و قطع رابطه با معشوق است.

 

کارل گوستاو یونگ

 • مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه‌ی مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است.
 • دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و … است؛ و نگرانی شما در مورد این احساسات است.
 • دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است.
 • دیدن مارمولک در خواب بیانگر احیا و تجدید است.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مدفوع ـ تعبیر خواب ترسیدن

 

سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب مارمولک به شما هشدار میدهد که دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
 • اگر در خواب دیدید که مارمولکی را می کشید، پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.
 • خواب مارمولک دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
 • یک مارمولک را در قفس می‌اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.

 

آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

 

 

 

 

موارد بیشتر: تعبیرخواب اسب ـ تعبیرخواب سگ ـ تعبیر خواب گربه

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز دوشنبه 13 آذر آبان با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن تعبیر خواب ایستگاه قطار؛ دیدگاه معبران درباره ایستگاه قطار تعبیر خواب جغد؛ تمام تعابیر دیدن جغد در خواب