تعبیر خواب خندیدن؛ تعبیر خواب خنده؛ دیدن خنده در خواب

خنده در خواب برعکس آن چیزی است که می بینید. معمولاً خنده را گریستن و غم و ناراحتی تعبیر می کنند. بسته به شرایط روحی و موقعیتی که در زندگی واقعی دارید این تعابیر نیز می تواند متفاوت تر باشد.

تعبیر خواب خندیدن چیست؟

تعبیر خواب خندیدن

خندیدن در خواب بر چندین وجه می باشد و نوع خندیدن نیز در تعبیر آن تأثیرگذار می باشد. مثلاً چنانچه خواب ببینید که با صدای بلند می خندید و در حال قهقه زدن هستید تعبیرش آن است که در زندگیتان غم و اندوهی شما را احاطه خواهد کرد و احتمالاً این غصه آنقدر زیاد باشد که شما را وادار به گریستن کند.

خنده کودکان (هر چه کودک کوچکتر باشد) به تبسم و خنده و ملائک و فرشتگان بیشتر نزدیک می شود و خنده فرشتگان عنایت و رحمتی از سوی خداوند بخشنده است.

برای زنان به طور کلی خندیدن به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست در خواب نیز شایسته و خوب نیست و بدی و عوارض آن بیشتر از مرد است.

معبران تعابیر مختلفی با توجه به نوع خنده در نظر گرفته اند که در ادامه به آن می پردازیم.

حضرت امام جعفر صادق

خنده آهسته در خواب ، دلیل فرزندی نجیب می باشد.

خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدی.

 

موارد بیشتر: تعبیر خواب رقصیدن ـ تعبیر خواب گریه کردن

 

محمدبن سیرین

خنده درخواب غم و اندوه است.

اگر شخصی در خواب ببیند که به قهقهه می خندید، دلیل که غمش زیاد شود.

اگر ببینی با صدای آهسته‌تری میخندی، یـعـنـی دچار غم و اندوه کمتری نسبت به خندۀ بلند خواهی شد

 

ابراهیم کرمانی

خندیدن آهسته درخواب ، یافتن مراد بسیار است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولي کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گريستن. هرچه بلندتر و بي پرواتر بخنديد گريه شديدتر و غم و غصه بيشتر است. منظور از خنده آشکار همين است چون خنده آهسته و بي صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته مي شود و آشکار و بي پروا نيست.

چنانچه در خواب ببينيد که به صداي بلند مي خنديد و قهقهه مي زنيد بر خلاف بيداري که خنده تجسم شادي است موردي پيش مي آيد که غصه دار و اندوهگين مي گرديد و ممکن است اين غصه چنان شديد باشد که حتي شما را به گريستن وا دارد.

براي زنان به طور کلي خنديدن به صداي بلند در بيداري که مناسب نيست در خواب نيز شايسته و خوب نيست و بدي و عوارض آن بيشتر از مرد است.

براي جوان بدي خنديدن کمتر از سالمند است و براي بچه هيچ بدي ندارد و چنانچه بينيد بچه اي در خواب مي خندد و قهقهه مي زند شاد مي شويد. خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بيشتر نزديک است و خنده فرشتگان عنايت و رحمت الهي است که ابلاغ مي گردد.

اگر در خواب ببينيد که تبسم مي کنيد خوب است و اين تبسم در خواب نويد شادي است. خنده ديگران نيز همين تعابير را دارد با اين تفاوت که شما اگر بي تفاوت باشيد شاهد حادثه اي غمناک قرار مي گيريد بي آن که به شما ارتباط داشته باشد.

 

 

 

همچنین بخوانید: تعبیرخواب گربه ـ تعبیر خواب موش

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران