انشا درباره شگفتی های آفرینش؛ چند انشای زیبا درباره زیبایی های جهان

در این بخش سه انشا درباره شگفتی های آفرینش و زیبایی های جهان را با مقدمه، بدنه و نتیجه گیری برای پایه های مختلف تحصیلی ارائه کرده ایم.

انشا درباره شگفتی های آفرینش؛ چند انشای زیبا درباره زیبایی های جهان

انشا درباره زیبایی و شگفتی آفرینش

جهانی که خداوند خلق کرده است پر از شگفتی و زیبایی است، زمینی که برای ما انسان ها خلق کرده، آسمان و سیاراتش و نظم و هماهنگی که بین شان وجود دارد همگی از شگفتی های آفرینش خداوند هستند.

زمینی که روی آن زندگی می کنیم، زمینی که طبیعت و جنگل هایش آن قدر زیبا و چشم نواز هستند که هوش از سر آدمی می برند، دریای با عظمتش که وقتی به او خیره می شوی محو بزرگی و قدرتش می شوی.

چهار فصل زیبا که هر کدام برکت و زیبایی خاص خودشان را دارند و هر کدام به نحوی آدمی را به فکر فرو می برند همگی آفریننده های شگفت انگیز خداوند هستند که نمی توان شکرگزار نبود برای وجودشان.

هر آن چه که خداوند آفریده است و ما به چشم می بینم از شگفتی های خداوند است و اگر هر کدام وجود نداشته باشند کار این نظام هستی لنگ خواهد بود.

حتی ما انسان ها که اشرف مخلوقات خداوند هم هستیم جز شگفتی های آفرینش هستیم، انسانی که به دست خداوند جان گرفته است دو پا برای راه رفتن دارد، قلبی که اگر لحظه ای کوتاه نزد انسان خواهد مرد، چشم هایی که با او شاهد این همه زیبایی هستیم و زبانی که با او می توانیم شکر گزار خداوند باشیم همه و همه از شگفتی های آفرینش خداوند هستند.

دانه کوچکی که در دل خاک کاشته می شود و تبدیل به درختی تنومند و بزرگ می شود مگر می تواند باعث شگفتی نباشد، حیوانات، حشرات و همه موجودات روی کره زمین که هر کدام نقش در آفرینش دارند همگی از شگفتی های خداوند هستند.

ارتباطی که بین زمین و ماه و خورشید وجود دارد و آن نظم و هماهنگی که بینشان وجود دارد و باعث به وجود آمدن روز و شب می شود فقط می تواند به دست خداوند اداره شود و از شگفتی های آفرینش او باشد.

هر چیزی که در آسمان ها و در زمین وجود دارد همگی از شگفتی های آفرینش خداوند هستند حتی بند بند وجود ما انسان ها هم از شگفتی های آفرینش خداوند است.

پس باید قدر این نعمت ها و شگفتی ها را بدانیم و بابت هر کدام از آن ها که استفاده می کنیم یا به چشم می بینیم شکر گزار خداوند باشیم و سجده شکر به درگاهش به جای آوریم.

در مقابل هر قطره بارانش و هر برفی که می بارد باید شکرگزارش باشیم و بدانیم که شگفتی هایش پایان ندارد، و بدانیم که خداوند قادر و حکیم می تواند هر آنچه را که می خواهد به وجود آورد و هر آنچه که نمی خواهد را از بین ببرد.

مطلب مشابه: انشا خاطرات زندگی با مقدمه، بدنه و نتیجه گیری برای پایه های مختلف

انشا در مورد شگفتی های افرینش

آیا می دانستید موجودات زنده ای که هر روز می بینید یکی از شگفتی های آفرینش هستند؟ خداوند پس از آفرینش زمین، جانداران بسیاری را آفریده است. مثلا پشه که هزاران بار کوچکتر از انسان است اما انسان در هنگام خوابیدن در برابر آن کاملا بی دفاع است و نمی تواند از نیش زدن آن در امان باشد.

آیا تا به حال این فرصت را پیدا کردید که به یک پشه از نزدیک نگاه کنید؟ چیزهایی در مورد پشه ها وجود دارد که شما را بیشتر شگفت زده می کند. پشه ها موجوداتی هستند که در خشکی زندگی می کنند اما در آب رشد می کنند و بعد از بلوغ از آب خارج می شوند.

پشه مادر تخم های خود را روی حوضچه ها یا برگ های خیس رها می کند. تخم ها شبیه قایق هستند. حشرات و پرندگان به این تخم ها توجه نمی کنند زیرا رنگ آنها تیره است. به این ترتیب تخم ها از حمله حشرات و پرندگان در امان می مانند.

پشه ها قادرند موجودات زنده اطراف خود را با گرمایی که از خود ساطع می کنند که برای ما نامرئی است را ببینند. به همین دلیل می توانند رگ های خونی ما را حتی در تاریکی شب پیدا کنند.

خداوند هر موجود زنده‌ای را با بهترین ویژگی‌ها آفریده است که بتواند از خود محافظت کرده و زنده بماند. این نشان می دهد که خداوند چقدر مراقب، مهربان و محافظ حیوانات است. اگر پشه ای بتواند به زندگی خود ادامه دهد، به این دلیل است که خداوند از او محافظت می کند.

مگس نیز یکی دیگر شگفتی های آفرینش است که می تواند 350 بار در ثانیه بال های خود را تکان دهد. یعنی تقریباً همزمان که چشمان خود را می بندید و باز می کنید، مگس حداقل 350 بار بال های خود باز و بسته می کند که این نشان می دهد خداوند آنها را با چه نظام باشکوهی آفریده است.

صد سال پیش هیچ هواپیما یا هلیکوپتری مانند امروز وجود نداشت. مهندسان و تکنسین ها برای مدت بسیار طولانی تحقیق کردند. نکته شگفت انگیز دیگر در مورد مگس این است که آن در یک خط مستقیم پرواز نمی کند و می تواند در هوا زیگزاگ پرواز کند و حتی می تواند به راحتی روی سقف یا دیوارهای عمودی فرود بیاید.

همچنین یکی دیگر از شگفتی های آفرینش زنبور عسل است. آیا می دانستید که زنبورها برای ما نیز عسل درست می کنند؟ زنبورها در شکم خود عسل درست می کنند. بدن کوچک آنها عسل کافی برای خود و همچنین تمام مردم جهان را می سازند.

نتیجه:
در مجموع، تمام جهان پر از شگفتی های آفرینش است که دانستن در مورد آنها برای هر فردی حیرت آور است.

مطلب مشابه: انشا در مورد علم و دانش با 6 انشا زیبا برای پایه های مختلف

انشا درباره شگفتی های آفرینش؛ چند انشای زیبا درباره زیبایی های جهان

انشا در مورد شگفتی های افرینش

آیا می دانستید موجودات زنده ای که هر روز می بینید یکی از شگفتی های آفرینش هستند؟ خداوند پس از آفرینش زمین، جانداران بسیاری را آفریده است. مثلا پشه که هزاران بار کوچکتر از انسان است اما انسان در هنگام خوابیدن در برابر آن کاملا بی دفاع است و نمی تواند از نیش زدن آن در امان باشد.

آیا تا به حال این فرصت را پیدا کردید که به یک پشه از نزدیک نگاه کنید؟ چیزهایی در مورد پشه ها وجود دارد که شما را بیشتر شگفت زده می کند. پشه ها موجوداتی هستند که در خشکی زندگی می کنند اما در آب رشد می کنند و بعد از بلوغ از آب خارج می شوند.

پشه مادر تخم های خود را روی حوضچه ها یا برگ های خیس رها می کند. تخم ها شبیه قایق هستند. حشرات و پرندگان به این تخم ها توجه نمی کنند زیرا رنگ آنها تیره است. به این ترتیب تخم ها از حمله حشرات و پرندگان در امان می مانند.

پشه ها قادرند موجودات زنده اطراف خود را با گرمایی که از خود ساطع می کنند که برای ما نامرئی است را ببینند. به همین دلیل می توانند رگ های خونی ما را حتی در تاریکی شب پیدا کنند.

خداوند هر موجود زنده‌ای را با بهترین ویژگی‌ها آفریده است که بتواند از خود محافظت کرده و زنده بماند. این نشان می دهد که خداوند چقدر مراقب، مهربان و محافظ حیوانات است. اگر پشه ای بتواند به زندگی خود ادامه دهد، به این دلیل است که خداوند از او محافظت می کند.

مگس نیز یکی دیگر شگفتی های آفرینش است که می تواند 350 بار در ثانیه بال های خود را تکان دهد. یعنی تقریباً همزمان که چشمان خود را می بندید و باز می کنید، مگس حداقل 350 بار بال های خود باز و بسته می کند که این نشان می دهد خداوند آنها را با چه نظام باشکوهی آفریده است.

صد سال پیش هیچ هواپیما یا هلیکوپتری مانند امروز وجود نداشت. مهندسان و تکنسین ها برای مدت بسیار طولانی تحقیق کردند. نکته شگفت انگیز دیگر در مورد مگس این است که آن در یک خط مستقیم پرواز نمی کند و می تواند در هوا زیگزاگ پرواز کند و حتی می تواند به راحتی روی سقف یا دیوارهای عمودی فرود بیاید.

همچنین یکی دیگر از شگفتی های آفرینش زنبور عسل است. آیا می دانستید که زنبورها برای ما نیز عسل درست می کنند؟ زنبورها در شکم خود عسل درست می کنند. بدن کوچک آنها عسل کافی برای خود و همچنین تمام مردم جهان را می سازند.

نتیجه:
در مجموع، تمام جهان پر از شگفتی های آفرینش است که دانستن در مورد آنها برای هر فردی حیرت آور است.

مطلب مشابه: انشا طبیعت + 7 انشا زیبای کوتاه و بلند برای پایه تحصیلی دبیرستان

منبع مثبت 1 و پرشین استار

مطالب مشابه را ببینید!

انشا بهترین خاطره من چیست؟ 4 درباره روزهای زندگی من و خاطرات من انشا چرا کتاب میخوانیم؛ 4 انشا درباره فواید کتاب خوانی و کتاب انشا درباره نعمت های خدا؛ 4 انشا درباره شکرگزاری از پروردگار انشا درباره موسیقی؛ چند انشا درباره موزیک و آهنگ گوش کردن انشا کشور من؛ گزیده 4 انشا درباره وطن، میهن و کشور من ایران انشا درباره شهر من؛ 5 انشا درباره محل زندگی و شهر من برای پایه های مختلف انشا زیبا؛ چند موضوع قشنگ برای انشا آزاد برای پایه های مختلف انشا انگلیسی با ترجمه؛ 6 انشا با موضوعات مختلف برای سنین مختلف نگاهی بر زندگی سهراب پهلوان شاهنامه (از تولد تا مرگ به دست پدر) داستان کوتاه آبجی خانوم از صادق هدایت + داستانی قشنگ و خواندنی از نویسنده معروف