متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار

متن های انگلیسی مخصوص فصل بهار با ترجمه فارسی و عکس نوشته های ویژه فصل زیبای سرسبز و فصل نو شدن و شکفتن غنچه ها را در این بخش روزانه قرار داده ایم.

متن انگلیسی بهار و زیبایی های فصل طبیعت

Spring is here! Spring is here
Winter is gone and two flowers appear
Three little robins begin to sing
Four bicycle bells begin to ring
Five children come out and jump the rope
Spring is here now! I hope, I hope

بهاراین جاست، بهار این جاست
زمستان رفته و دو تا گل در اومده
سه تا سینه سرخ کوچولو آواز خوندن رو شروع کردن
چهار تا زنگ دوچرخه شروع به زنگ زدن کردن
پنج تا کودک از خونه بیرون اومدن و طناب بازی می کنن
بهار این جاست، امیدوارم، امیدوارم!

Spring is coming. The nature wears green clothing. The cool, mild winds at the seaside and the sound of bird watching are signs of this beautiful season. Also in this season the orchards are full of fruit and the farmers pick up their fruit basket and harvest the fruit

بهار از راه می رسد. وطبیعت لباس سبزی را به تن می کند.وزش باد های خنک و ملایم در کنار دریا و صدای خوش پرندگان از نشانه های این فصل زیبا است. همچنین در در این فصل باغ ها پر از میوه می شوند.و کشاورزان سبد میوه ی خود را بر می دارند و مشغول برداشت میوه می شوند.

Spring, spring is coming soon
Grass is green and flowers bloom
Birds returning from the south
Bees are buzzing all about
Leaves are buddign everywhere
Spring, spring is finally here

بهار، بهار به زودی از راه می رسه
چمن سبز است و گل ها شکوفه می دهند
پرندگان در حال بازگشت از جنوب
زنبورها در حال وز وز کردن
برگ درختان در حال جوانه زدن در هر جا
بهار، بهار بالاخره این جاست

There are four beautiful and wonderful seasons each year. My favorite subject is summer. Summer means excitement. The excitement you get from relaxation. I also want to tell you my friends about the goodness and beauty of this season. Each of these seasons are like shining and beautiful pearls in the shell. That have a special luster. Life is pleasing to us

هرسال چهار فصل زیبا و اعجاب انگیز دارد .که موضوع انتخابی من فصل تابستان است. بهار یعنی هیجان.هیجانی که از یک آرامش بدست می اید. من نیز که می خواهم از خوبی ها و زیبایی های این فصل برای شما دوستانم بگویم.هر یک از این فصل ها مانند مرواریدی درخشان و زیبا در صدف اند. که درخشندگی خاصی دارند و که باعث شده است. زندگی برای ما لذت بخش باشد

جملات انگلیسی بهار با ترجمه فارسی

Frogs croak
Rains soak
Chicks peep
Crickets leap
Bees hum
Robins come
Birds sing
It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن
بارون (همه چیزو) خیس می کنه
جوجه ها جیک جیک می کنن
جیرجیرک ها جست و خیز می کنن
زنبورا وز وز می کنن
سینه سرخ ها از راه می رسن
پرنده ها آواز می خونن
بهار اومده!

let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair… Let us live a little more; Spring is coming

اجازه بدهید زیر نور خورشید برقصیم و گل های وحشی را در موهایمان بگذاریم! اجازه بدهید کمی بیشتر زندگی کنیم. بهار از راه می رسد.

Spring is nature’s

way of saying,

‘Let’s party

بهاره شیوه خاص طبیعت است

تا بگوید: “بیا تا جشن بگیریم!”

☑ مطلب مشابه: شعر بهار + مجموعه اشعار بلند، کوتاه، دو بیتی و شعر نو از شاعران مختلف با موضوع بهار

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

The promise of spring’s arrival is enough to get anyone through the bitter winter

وعده آمدن بهار کافی است تا هر کس بتواند از زمستان تلخ عبور کند

Spring is like a sweet honeymoon season where we can enjoy enough fun and excitement and go to school with great energy and motivation

بهار نیز مانند عسل فصل شیرینی است. که ما می توانیم لذت و شادی کافی را از این فصل لذت بخش ببریم وبا انرژی و انگیزه بسیار سراغ درس و مدرسه برویم.

spring is the sun shining on the rain and the rain falling on the sunshine

بهار تابش خورشید روی باران و بارش باران روی روشنی خورشید است

Spring is the first season of the year. In spring the weather is very nice. The birds sing and there are colorful flowers every where.

The clouds are white and the sun shines brithly. There is always a mild wind.

بهار اولین فصل سال است. در بهار هوا بسیار مطبوع است. پرندگان آواز می خوانند و همه جا گلهای رنگارنگ وجود دارد.

ابرها سفید و خورشید درخشانتر می شود. همیشه باد ملایمی وجود دارد.

متن کوتاه انگلیسی در مورد بهار

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be

بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد.

Where flowers bloom so does hope

آن جا که گل ها شکوفه می کنند
امید حضور دارد

The beautiful spring came

and when nature resumes her loveliness

the human soul is apt to revive also

بهار زیبا از راه رسید

و آن هنگام که طبیعت عشقش را

از سر می گیرد

روح انسان نیز زنده می شود

☑ مطلب مشابه: متن عاشقانه فصل بهار + جملات زیبا در وصف بهار و فصل سرسبزی

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

Frogs croak

Rains soak

Chicks peep

Crickets leap

Bees hum

Robins come

Birds sing

It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن

بارون (همه چیزو) خیس می کنه

جوجه ها جیک جیک می کنن

جیرجیرک ها جست و خیز می کنن

زنبورا وز وز می کنن

سینه سرخ ها از راه می رسن

پرنده ها آواز می خونن

بهار اومده!

I was thinking;
Maybe I am just like this nature.
And until my heart is the prison of bitter memories, it won’t host the spring!
My heart shook! How can I forget?
But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness…
Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow.
I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness
Calm and light, like the spring

با خود اندیشیدم؛
شاید من نیز همانند این طبیعتم
و قلبم تا زمانی که زندان خاطرات تلخ است، میزبان بهار نخواهد شد
دلم لرزید. چگونه فراموش کنم
اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست
بخشایش پیشکشی است برای قلب خود، که سبک شود، که آرامش یابد
دلم را از کینه ها و رنجش ها می شویم، تا با وجودی مملو از مهر و پاکی، به استقبال نوروز بیایم
سبک و آرام، چون بهار

☑ مطلب مشابه: جملات عاشقانه فصل بهار | متن و شعر دلنشین در مورد زیباترین فصل سال بهار

مطالب مشابه را ببینید!

پیام انگلیسی تبریک روز دختر + متن و جملات زیبای خاص روز دختر متن زیبا برای زیر عکس خودم انگلیسی؛ جملات سنگین کپشن انگلیسی با ترجمه جملات انگلیسی درباره زندگی؛ سخنان ارزشمند و الهام بخش بزرگان با ترجمه جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه؛ پیام های تاثیرگذار احساسی با ترجمه حروف الفبای فارسی + تعداد حروف و آموزش حروف الفبای فارسی و انگلیسی متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن سخنان جین آستین نویسنده مطرح زن انگلیسی با جملات آموزنده و زیبا متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی؛ جملات درباره عشق، زندگی و موفقیت با ترجمه متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی