متن درباره روباه؛ جملات سنگین درباره حلیه گری روباه

در این بخش متن درباره روباه و حیله گری روباه برای انسان های فریب کار را ارائه کرده ایم.

جملات سنگین در مورد روباه

متن درباره روباه

اگر روباه حیله گر می خواهد حیله گرتر باشد
باید از انسان ها درس حیله گری بیاموزد

ارزش سگ بیشتر از دلبر روباه صفته!!.

روباه خوابیده هیچ مرغی نمی‌ گیرد

بعضی اوقات روباه باش
که دام‌ ها را تشخیص دهی
و گاهی
شیر باش که گرگ‌ها را بترسانی!!!

مطلب مشابه: عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی + متن های زیبا و انگیزشی

متن درباره روباه

روباه گفت:آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند اما تو نباید فراموش کنی.تو تا زنده ای نسبت به آنی که اهلی کرده ای مسئولی.تو مسئول گلتی….

شاهزاده باید شیر باشد
اما باید روباه بازی را هم بلد باشد

متن درباره روباه

روباه اگه حقه بازی بعضیا رو
ببینه از شهرتش استفعا میده

مطلب مشابه: متن درباره عقاب؛ اشعار و جملات زیبا در مورد عقاب

متن درباره روباه

با روباه باید روباه بازی کنیم

دیگِه نباید از کسی بپرسی
شیری یا روباه بایَد بپرسی گرگی یا لاشٓی!

روباه گفت:
بذار یه رازی و درِ گوش ات بگم:

فقط از طریق دریچهٔ قلبه که یه نفر می تونه درست همه چیزو ببینه!
چیزای مهم از دید چشمها مخفی اند ….

جملات سنگین در مورد روباه

آنچه روباه گرسنه دائما در خواب می بیند
مرغ است

مطلب مشابه: شعر شیر جنگل و جملات در مورد حیوان شیر سلطان حیوانات

متن درباره روباه

در جامعه ای که هر کسی روباه اندیش است
شما باید روباه تر از روباه باشید

*****

روباه می تواند باهوش تر از گرگ باشد

*****

روباه سعی می کند خانه خود را
در نزدیکی منابع خوب غذا بسازد

مطلب مشابه: شعر درباره اسب + مجموعه اشعار و متن های زیبا در مورد حیوان نجیب اسب

این مطالب را هم ببینید