متن تبریک روز کوروش بزرگ + عکس نوشته و عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر

در این بخش مجموعه جملات و متن تبریک روز 7 آبان روز کوروش بزرگ را قرار داده ایم. در ادامه جملات و عکس نوشته های پروفایل تبریک روز کوروش کبیر را مشاهده می کنید.

متن و عکس نوشته تبریک روز کوروش بزرگ

سلام ای آسمان عشق و ایمان
سلام ای سرزمین پاک ایران
دوباره تیر را اندر کمان کن
دوباره آرشی دیگر عیان کن
بتازان رخش را در بیشه هایت
بزایان رستمی از ریشه هایت
سکوتم را به فریادی بدل کن
تمام حرفایم را غزل کن
به مردانت بگو از نسل نورند
بگو آزادگان از بند دورند

هفتم آبان ماه سالروز بزرگداشت کوروش کبیر مبارک

***

کوروش بزرگ: پروردگارا سرزمین مرا از حمله بیگانگان، خشکسالی و دروغ در امان بدار

روز کوروش مبارک

***

کوروش پادشاهی عادل بود که هر ملتی را در اعتقادات و مذاهب و دیگر چیز هایه مخصوص به خود آزاد گذاشت واین باعث شد که نام کوروش در همه ملتها بر جای بماند.

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

جملات تبریک روز کوروش بزرگ

کوروش قلب تپنده یک ملتی بود که در زمان خود و دیگر زمان ها نظیر نداشت و مردم از این قلب تپنده الهام میگرفتند.

***

کورش بنیان گذار فرهنگ دوستی و بخشایش در میان فرمانروایان است، کسی که بر خلاف بسیاری از پادشاهان تاریخ در اوج قدرت معنای راستین حقوق بشر را به جهانیان آموخت.

***

کورش نابغه ای بزرگ، انسانی والامنش، صلح طلب و نیک منش بود

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

متن و جملات تبریک روز کوروش بزرگ

راه در جهان یکی است و آن راه راستی است
7 آبان روز کوروش بزرگ مبارک

***

اون زمان که دنیا دسته شیران بودُ تا چشم کار میکرد اسمش ایران بود

روز جهانی کوروش مبارک

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

روز بزرگداشت کوروش کبیر مبارک باد

***

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

روز کوروش مبارک

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

جملات مخصوص روز کوروش 7 آبان

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

روز کوروش تبریک و تهنیت باد

***

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

روز جهانی کوروش کبیر مبارک

***

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

روز کوروش مبارک باد

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

جملات ویژه تبریک روز کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

روز کوروش خجسته باد

***

کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش بدنبال می آید

سالروز جهانی کوروش مبارک

***

دشوارترین قدم همان قدم اول است

روز کوروش مبارک

***

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

روز میلاد کوروش بزرگ گرامی باد

***

متن تبریک روز کوروش بزرگ

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

روز کوروش گرامی باد

***

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما

روز کوروش مبارک باد

***

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده شاید بازگشاینده قفل در باشد

روز کوروش گرامی باد

***

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

سالروز جهانی کوروش بزرگ گرامی باد

***

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است

روز کوروش مبارک

***

متن تبریک پادشاه آزاده و مقتدر ایران کوروش

بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست ، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست

روز کوروش کبیر خجسته باد

***

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

روز جهانی کوروش مبارک

***

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

روز کوروش بزرگ گرامی باد

***

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

روز کوروش کبیر مبارک باد

***

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن

روز تولد کوروش 7 آبان مبارک باد

***

منم کورش: پسر بهشت در اوستا ، سیروس در تورات ، سایروس در انجیل ، ذوالقرنین در قرآن ، نخستین شاه جهان ، اولین داد گستر گیتی ، پدر ایران زمین

سالروز کوروش بزرگ خجسته باد

***

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

روز کوروش کبیر گرامی باد

***

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد
گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است
مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ
مردمان من خان و مان من اند
کوروش بزرگ

***

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

روز کوروش بزرگ گرامی باد

***

به کوروش به آرش به جمشید قسم
به نـقـش و نـگار تخت جمشید قسـم
ایران همی قلب و خون من است
گرفته ز جان در وجود من است
بخوانیم این جمله در گوش باد
چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
روز کوروش کبیر همایون باد

***

با رنگ‌های روشن و شاد
در چهرۀ پاکِ ابر مردی اَمرداد
مردی که از ژرفای تاریکی درخشید
جوشید و کوشید …
روز کوروش گرامی باد

***

هشتم آبان نقطه عطفی در تاریخ بشریت
روز کوروش خجسته باد

***

وطن یعنی سرای مردم پارس
وطن یعنی خلیج تا ابد پارس
وطن یعنی شکوه و مهر و آتش
وطن یعنی کمان خوب آرش
هشتم آبان، روز کوروش گرامی باد

***

یک مقبره ساده ز سنگ ساخته است
بر گنبد و سیم و زر نپرداخته است
اما عجبا که نام و آوازه او
صد لرزه به شیخ و زاهد انداخته است!
روز کوروش گرامی باد

***

7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ و اتحاد اقوام ایرانی بر تمان ایرانیان و آگاهان خجسته باد

***

روز کوروش بزرگ
روز صدور اولین منشور حقوق بشر را گرامی میداریم

***

سخت کوشی
هرگز کسی را نکشته اسـت
نگرانی از آن اسـت
کـه انسان را از بین می‌برد
روز کوروش کبیر، روز پادشاه مهربانی ها گرامی باد

***

هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار
جز به اینکه نام من ایرانی است
راه من راه من راهی به عرش کبریاست
شیوه و تبدیر من انسانی است
قهرمانم قهرمانم من ز نسل آرشم
پیش چشم دشمنان، چون آتشم
روز کوروش کبیر مبارک

***

به نام کاوه و آرش
به نام کوروش و خاکش
به نام جنگ و آزادی
به نام خشم و آگاهی
به نام هر که نامش هست:
پریشان خاطر و سرمست …
روز کوروش گرامی باد

***

به خود می بالم که ایرانی هستم
و از نژاد پاک آریایی
هشت آبان روز کوروش بزرگ خجسته باد

***

من یاور یقین و عدالتم من زندگی‌ها خواهم ساخت، من خوشی‌های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
به مناسبت گرامیداشت روز کوروش

***

تاریخ باید به خود ببالد که ایرانیانی از نسل کوروش بر روی زمین گام برمیدارند
روز کوروش همایون باد

***

نه گنبدی داره نه مناره، نه ناقوس و نه ضریح
او کرورش بزرگ است
نامش اعتبار انسان و انسانیت در جهان
پاینده باد ایران
پاینده باد کوروش

***

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد
هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی

روز کوروش مبارک

***

کوروش ای جانم فدای راه تو
در تن و مغزم همه آوای تو
جون خرمندان خردمندی کنی
در تن و جان همه مردی کنی
روز کوروش بزرگ بر همه آریایی های ایران زمین خجسته باد

***

منم فرزند کوروش خون ایرانی به رگ دارم
منم ایرانی آزاده فرزند خشایارم
من از پستی من از زاری من از خواری گریزانم
روز کوروش بزرگ همایون باد

مطالب مشابه را ببینید!

متن تشکر از مدیر مدرسه؛ جملات صمیمانه و رسمی سپاسگزاری از مدیر اس ام اس عاشقانه تبریک تولد برای عشق + پیامک های تبریک تولد متن عاشقانه برای خانواده + جملات زیبا در مورد خانواده همسر و فرزندان 50 جملات مردانه سنگین؛ جمله با معنی و سنگین مرد بودن و مردونگی 60 متن احساسی برای معشوق (جملات کوتاه کپشن و استوری برای معشوقه) متن ناب عاشقانه + جملات گلچین احساسی برای عشق، همسر و معشوق شعر ناب عاشقانه + مجموعه اشعار احساسی و دلنشین برای عشق و همسر جملات غمگین تبریک تولد به خودم + متن های غم انگیز تبریک تولد به عشقی که رفته متن های ادبی معروف کوتاه [ ناب ترین جملات از نویسندگان معروف ] 80 متن دلبرانه برای مرد زندگیم؛ جملات دلبری عاشقانه و رمانتیک جدید