متن انگلیسی تبریک تولد شوهر + جملات عاشقانه تبریک روز تولد همسر با ترجمه فارسی

جملات کوتاه تبریک انگلیسی تولد خواهرم

زیباترین جملات انگلیسی تبریک تولد خواهر عزیز و متن های عاشقانه برای تبریک زادروز (خانم یا شوهر) با ترجمه فارسی را در این بخش روزانه آماده کرده ایم.

 You are all grown up now. Time flies so fast. When you think about it, it was just yesterday that you were a little boy. So, let’s celebrate another one of your birthdays. Here is for another year of happiness and joy.

حالا کاملاً بزرگ شده ای. زمان خیلی زود می گذرد و وقتی به آن فکر می کنی، همین دیروز بود که یک پسر بچه کوچک بودی. بنابراین، بگذار یکی دیگر از تولدهایت را جشن بگیریم. شروع یک سال پر از شادی و خوشبختی.

***

May your bravest dreams come true and sorrows are gone forever. Happy birthday to a special man.

 باشد که شجاعانه ترین آرزوهایت به حقیقت بپیوندند و غم ها برای همشیه از بین بروند. تولدت مبارک مرد خاص.

***

Pizza delights every enzyme of the mouth. In the same way, honorable men are delight for the soul of a woman. I am happy to have one of those men in my life. Special wishes for your birthday.

پیتزا هر آنزیمی در دهان را خوشنود می کند. به همین ترتیب، یک مرد محترم موجب خوشنودی روح یک زن می شود. خوشحالم که یکی از این مردها را در زندگی دارم. با آرزوهای خاص برای تولدت.

***

Happy birthday! I hope all your birthday wishes

and dreams come true

تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و

رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده

متن انگلیسی تبریک تولد شوهر

متن کوتاه انگلیسی تبریک تولد شوهرم

It is almost impossible for a man to suit everything a woman desires. But you are one of the rare men that have succeeded in that. Happy Birthday.

برای یک مرد تقریباً غیرممکن است که متناسب با هر آنچه یک زن می خواهد، باشد. اما تو یکی از معدود مردهایی هستی که در این امر موفق شده ای. تولدت مبارک.

***

We might be distanced, but a special male friend like deserves a special wish even a thousand miles away. Happy Birthday and may your dreams come true.

ممکن است بین ما فاصله باشد اما یک دوست خاص مانند تو لایق یک آرزوی ویژه حتی از هزاران مایل دورتر است. تولدت مبارک و با آرزوی به حقیقت پیوستن رویاهایت.

***

Many women desire to have their dream main in their life. We are the lucky ones who have found that man. And we must take good care of him. Happy Birthday to my special man.

بسیاری از خانم ها در آرزوی مرد رویاهای خود هستند. من خیلی خوش شانسم که تو را پیدا کردم و باید مراقبت باشم. تولدت مبارک مرد خاص زندگی من.

***

 You are a true example that George Clooney has some serious competition. Not many people age that good, but you and Clooney are rare examples.

تو یک نمونه واقعی هستی که جورج کلونی را به مبارزه می طلبد. تعداد کمی از مردم با سن تو به این خوبی به نظر می رسند اما تو و جورج کلونی نمونه های کمیاب هستید.

***

Our friendship is the best thing that has ever happened to me.

You’re the best! Happy birthday

دوستی ما بهترین چیزی است

که تاکنون برایم رخ داده، تو بهترین هستی، تولدت مبارک!

متن انگلیسی تبریک تولد شوهر

جملات انگلیسی تبریک تولد خانمم

 I hope you have a bright future with all the challenges coming up your way. But a brave, smart, and a loving man like you can conquer the world. Happy Birthday.

 امیدوارم در تمام چالش های پیش رو آینده ای درخشان و روشن داشته باشی. اما مردی به شجاعت، باهوشی و دوست داشتنی بودن تو می تواند دنیا را فتح کند. تولدت مبارک.

***

Sending some love to the most charming man in my life. You always bring the best out of me. I do not know how you do it, but I love you for that. Happy Birthday.

 با عشق برای جذاب ترین مرد زندگی من. تو همیشه بهترین قسمت شخصیت مرا بیرون می کشی. نمی دانم چطور این کار را می کنی اما به همین خاطر دوستت دارم. تولدت مبارک.

***

Moonlight is fair, but it stays for an hour

Your friendship is fairer and it stays forever

Happy birthday to my best friend

مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می ماند

دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می ماند

تولدت مبارک بهترین دوستم!

متن انگلیسی تبریک تولد شوهر

Thanks for being the best man friend I could have. Hopefully, this special day is the beginning of a year full of good health, good fortune, and happiness all around.

 ممنون بابت این که بهترین دوست من بوده ای. امیدوارم، این روز خاص شروع سالی سرشار از سلامتی، خوشبختی و شادی برایت باشد.

***

Not many men can bring down any mountain called food. You can, and for that, you deserve the biggest cake you can imagine on your birthday. Have a blast!

 مردان زیادی نیستند که بتوانند در برابر مانعی به نام غذا مقاومت کنند. به همین دلیل تو لایق بزرگ ترین کیک تولدی هستی که تصورش را هم نمی کنی. بترکون!

***

Life is too short to think about the past,

enjoy the present and live fullest

. Happy birthday to my dear friend

زندگی کوتاه تر از آن است که به گذشته فکر کنیم.

از زمان حال لذت ببر و تمام و کمال زندگی کن.

تولدت مبارک دوست نازنینم!

متن انگلیسی تبریک تولد شوهر

متن کوتاه انگلیسی تبریک تولد همسر عزیزم و عشقم

very generation has exceptional men, and you are one of the select few. Happy Birthday.

هر نسلی دارای مردان استثنایی است و تو یکی از معدود استثناها هستی. تولدت مبارک.

***

A man like you is wonderful when handled with care. Hopefully I can do that for many more years. Happy Birthday.

 مردی مثل تو فوق العاده است. امیدوارن به خوبی از تو مراقبت کنم.

***

You can do everything, from fixing the car, to washing the dishes, and everything in between just to please me. Thank you for being the man I need.

تو قادر به انجام همه کاری هستی از تعمیر ماشین گرفته تا شستن ظرف ها و هرچیزی که مرا خوشنود می سازد. ممنونم از بابت مردی که هستی.

***

Good friends are angels.

They guide you, stand by you in need and

will not leave you in bad times.

Happy birthday my dear friend

دوستای خوب مثل فرشته ها هستند، اونا تو رو راهنمایی می کنند،

وقتی که نیاز داری کنارت هستند و توی لحظات سخت تو رو رها نمی کنند.

تولدت مبارک دوست خوبم!

متن انگلیسی تبریک تولد شوهر

I wish you can stay with me longer than you always do, because your presence gives me everything I need. You are the man in my life.

 امیدوارم که بیشتر از قبل با من وقت بگذرانی زیرا حضور تو همه چیزی است که می خواهم. تو مرد زندگی من هستی.

***

Happy birthday to my man and the father of my children. Let’s enjoy this rare and special day, the day you were born.

تولدت مبارک مرد من و پدر فرزندانم. بگذار از این روز کمیاب و خاص لذت ببریم، روزی که تو پا به جهان گشودی.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی } جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی} جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم) بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ] بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }