متن تبریک روز دانشجو؛ جملات، شعر رسمی و طنز، جوک و دلنوشته این روز

اکثر ما دانشجو بودن را تجربه کرده‌ایم. روزیهای شیرین و تلخ و… روزهایی که با تمام خاطراتش تمام شده یا تمام خواهد شد. به هر حال دانشجو مقام بزرگی دارد که روزی آینده کشور را خواهد ساخت. در ادامه متن همراه سایت بزرگ روزانه باشید تا باهم نگاهی بر بهترین شعر و متن‌ها درباره دانشجو و روز دانشجو خواهیم داشت

متن تبریک روز دانشجو؛ جملات، شعر رسمی و طنز، جوک و دلنوشته این روز

شعر رسمی برای تبریک روز دانشجو

در اولین بخش از این مقاله شعرهایی زیبا و رسمی را درباره دانشجو قرار داده‌ایم.

گر بودیم معلم یا استاد در دانشگاه.

گر بودیم رسولی در منصب علم.

گر بودیم رسولی همراه با دیگر اندیشه یاران.

امدیم ای دوستان ای جوانان بهر تعلیمی در تعلم از نوین برگهایی در علم تازه.

ماییم بهر دانشجو همراه او هم سوی او.

بذرهایی را افشان کنیم در ذهن شان هم سوی با فکرشان در فراسوی با دید شان.

امدیم پیامی از صلح باشیم بهر دانشجو.

امدیم چون دلسوز استادی همچون درختی استوار باشیم در فکوری ذهن دانشجو.

امدیم چون دلواپسان باشیم که می جویند طریقی راستین بهر دانشجو.

امدیم چونان مریدی در مراد در ره نو علم باشیم بهر دانشجو.

امدیم چونان ورقهای رنگین در روزی سپید باشیم بهر دانشجو.

امدیم جوشان در کوشش سخت وار در علم عمل باشیم بهر پروازبلند دانشجو.

امدیم مانند خون در نو حیاتی بهر امید باشیم در رگهای دانشجو.

امدیم چونان یاد دادن را باشیم در نمونه از شکل سلولی با درک ژن در فکر او.

امدیم باشیم بسان قرمز سلولها در پیروز برگهای دانشجو.

امدیم باشیم شادان نه غم داران با تابندگی درامروزعلم درذهنیت رنگین دانشجو.

امدیم باشیم در تدریس و اموزش چنان نو در تازه های علم وعمل هم تا ببینیم اوج پران ذکاوت درفکر دانشجو.

امدیم باشیم در پژوهش در اغازی دوباره درکشف مطلب همراه با دانشجو.

امدیم باشیم در دیدی دوچندان در سمینار ذهن برتر در علم و پژوهش در تازه های او.

ما بدنبالیم در فرصت تا مجالی در برتری باشد به اندیشه در عبورش ازعلم در کنکاش او.

ما بدنبالیم در فرصت تا در این شدن ها شاید لحظه ای در نوآوری باشد تادرخشش حادث شود درعلم او.

تا شویم شمع فروزان در تابندگی بر نسل حاضر این فرهیختگان ماندگار ازفرزانگی بر ایندگان علم او.

دانشجو بودنم….

در زمانی که دانشجو بودم خواستم کارها کنم اما،نه نشد

خواستم دانشجویی پـــــُر کار باشم،نــــــــه نشد

اهل علم و درس یک مقدار باشم ،نـــــــــه نشد

خواستم در کلاس درس استاد

جای خواب خوش کمی بیدار باشم،نـــــــه نشد

ای خدا،هروز بی خودکار بودم در کلاس

خواستم یک با با خودکار باشم،نــــــه نشد

خواستم در کلاس درس بعد این

کمتر به فکر صورت دلدار باشم،نــــــــه نشد

خواستم در این اوضاع شوم اقتصاد

کمتر به فکر قیمت و نرخ سیگار باشم،نــــــــه نشد

خواستم کمتر بخندم قاه قاه بعد از این

ساکت ارام چون دیوار باشم، نــــــــه نشد

در خونه دانشجویی هر روز با تخم مرغ بودم

خواستم یک بار بی تخم مرغ باشم،نــــــــه نشد

ای خدا بچه مثبت بودن نیامد به ما

خواستیم یک بار ادم وار باشیم ،نــــــه نشد

شعر رسمی برای تبریک روز دانشجو

خار بودم خواستم تا گل کنم خوشبو شوم

درس خواندم تا که شاید با کسان همسو شوم

جوجه اردک بودم و زشت شبیه قصه ها

آرزو میداشتم تا لحظه ای یک قو شوم

دختر همسایه مان کارش درست و بیست بود

غبطه میخوردم به حالش خواستم چون او شوم

من دلم میخواست پیش این و آن پیچیده و …

مثل یک مجهول در مجهول ، تو در تو شوم

من شب و روزم همه صرف کتاب و درس شد

این دلیلی شد که من دور از همه کم رو شوم

پیش چشم این و آن من بارها جای کباب !!

رد شدم از امتحان تا کتلت و کوکو شوم

چشم هایم را دو دستی دادم و اما سرم

فسفرش را سوخت تا من عالمی بی مو شوم

این غزل حرفش همین است که در عمر گران

من چقدر زجر کشیدم تا که دانشجو شوم

نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس

دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس

گفتم که از کجایی در اولین دیدارم

گفتا که از پشت کوه برای کنکور می ایم

گفتم که در پشت کوه به صنعت در چه کوشند

گفتا نکته میخرند به جاش تست میفروشند

گفتم که تست فروشی حافظ جزو ادب نیست

گفتا از درس خوانان ای یار این عجب نیست

گفتم که ایا از دل عاشق شدی به کنکور

گفتا از دل چه گویی بگو تو از درد زور

گفتم که عشق کنکور بگو بر تو چه سان است

گفتا که عشق کنکور بر جان من زیان است

گفتم گر کنکور کند مغز تو را ریش و ریش

گفتا که مغزم بوده اینگونه از سال پیش

گفتم که تازگی ها چه می بینی تو در خواب

گفتا که اورده ام در خواب رتبه ای ناب

مطلب مشابه: متن ادبی روز دانشجو و عکس پروفایل تبریک روز 16 آذر برای دانشجویان

شعر رسمی برای تبریک روز دانشجو

اهل دانشگاهم

روزگارم در شک نيست

گاهگاهی واحدی می افتم

تا به قول اساتيد قوی پايه شوم

من به آغاز امتحان نزديکم

جزوه ها مي گيرم تا که زيراکس بزنم

درس بايد خواند، حفظ بايد کرد

نمره ها را زده اند

۵ پيدا بود و ۱۰

۲ پيدا بود و يکی هم ۱۱

من به اندازه يک اپسيلون

آرزو ميکردم که ۱۲ ترمه شوم

چه خيالی که اميدی عبث است

درس بايد خواند، حفظ بايد کرد

نمره های اندک

آه …. بچه ها در حسرت

حسرت پاس همان درسی که باز هم افتاده اند

بچه ها پخش و پلا

در همه جای حياط

جمعيت انبوه است

بوی مشروطی ها

يک نفر مي گريد…..

و بسی جالب بود که کسی می خندد !

ای دريغ از

پاس يک واحد درس !

من نديدم

کسی را که خجالت بکشد

يا يک اوستادی که ؛ نمره دهد مجانی

آ ه ……

من به يک نمره ۱۰ خشنودم

درس بايد خواند، حفظ بايد کرد

من نمی دانم که

اين شبانه با روزانه

چه تفاوتها دارد

من نمی دانم که چرا ميگويند

درس بايد خواند، حفظ بايد کرد.

اهل دانشگاه

روزگارم بد نیست

خنده را می فهمم

و هزاران جوک می پرانم در راه

سایتها را می خوانم

جزوه ها را می بندم

و به فردا می خندم…

شاد بودن ذاتی است

من به یک خنده تو دلشادم

شعر طنز و جذاب درباره روز دانشجو

شعر طنز و جذاب درباره روز دانشجو

ترم زندگیت بی مشروطی

لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت 20

سایه حذف از زندگیتون دور

روز دانشجو مبارک

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک !

شمع شدی ، شعله شدی ، سوختی

خاک تو سرت هیچی نیاموختی !!

روزت مبارک

اهل دانشگاهم!

اما نیستم دانشجو

کارت من گمشده است

من به مشروط شدن نزدیکم

آشنا هستم با سرنوشت همه دانشجویان

نبضشان را می گیرم

هذیان هاشان را می فهمم

من ندیدم هرگز یک نمره بیست

من ندیدم که کسی ترم آخر باشد

من در این دانشگاه چقدر مضطربم

مطلب مشابه: پیام روز دانشجو + متن و جملات به همراه اشعار تبریک روز دانشجو با عکس نوشته

شعر طنز و جذاب درباره روز دانشجو

در کوچه درس رهگذاریم هنوز

وین راه دراز می سپاریم هنوز

از اول ثبت نام سال ها می گذرد

ما واحد پاس نکرده داریم هنوز !

روز دانشجو مبارک

استاد از من پرسید چند نمره ز من می خواهی ؟

من از او پرسیدم نمره سیری چند ؟

پدرم استاتیک را از بر داشت و کوئیز هم می داد

درس ها را آن روز حفظ می کردم در خواب

امتحان چیزی بود مثل آب خوردن

درس بی رنجش می خواندم

نمره بی خواهش می آوردم

تا معلم پارازیت می انداخت همه غش می کردند

و کلاس چقدر زیبا بود و معلم چقدر حوصله داشت

درس خواندن آن روز مثل یک بازی بود

کم کمک دور شدیم از آنجا بار خود را بستیم

عاقبت رفتیم دانشگاه به محیط خس آموزش

رفتم از پله دانشکده بالا

بارها افتادم

اهل دانشگاهم…

روزگارم خوش نیست!

ژتونی دارم، خرده عقلی، سر سوزن شوقی !

اوستادی دارم …، بهتر از شمر و یزید!!!

دوستانی همه چون من مشروط!!!

و اتاقی که همین نزدیکیست …

پشت آن کوه بلند !!!

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن در آید

روز دانشجو مبارک !

شعر طنز و جذاب درباره روز دانشجو

دانشجوی عزیز ! مهندس بعد از این !

واحد پاس نکن ! کلاس دو در کن !

استاد مسخره کن !

دانشجوی نمونه !

خلاصه مبارک !

تعریف دانشجو

موجودى نحیف، عصبى، بى پول و شبیه به انسان

که از تخم مرغ، گوجه و نیکوتین تغذیه می کند

و دشمنى عجیبى با کتاب دارد

روز دانشجو مبارک

کلاس نه گذاشتنیه نه داشتنی و نه رفتنی

کلاس پیچوندنیه

به افتخار همه دانشجوها !

ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی فهمیم از بغل دستی می پرسیم: تو چیزی می فهمی؟

اونم میگه نه و ما به خود می بالیم و خوشحال از اینکه تنها نیستیم و همگی نمی فهمیم!

تازه روزمون هم مبارک!

بر در دانشکده ای رفتم دوش

دیدم دو هزار لیسانسه کوزه به دوش

هر یک به زبان حال با من گفتند

این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش !

قانون سوم دانشجویان دختر :

دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است …

این روز رو به صورت بلبلی به این دانشجوها تبریک عرض مینماییم

مطلب مشابه: متن طنز روز دانشجو و پیامک های با حال و خنده دار برای دانشجویان

شعر طنز و جذاب درباره روز دانشجو

ترم دل است و عشق پیداست

قصد و نیت ساختن فرداست

دانشجوی وطن آریایی

بتازیم و بسازیم که خدا با ماست

الا استاد درس احتمالات

دگر دق کرده ام از این مقالات

“فضای احتمال ” و” Sample space”

“ضریب شانس” و از اینسان عبارات

به جان تو ندیدم در همه عمر …

“مساعد حالتی ” از “جمله حالات “!!!

منم دانشجوی مشروط و بدبخت …

تویی استاد با فضل و کمالات

چو کازینو شود توی کلاست …

ز تاس و سکه و اینگونه آلات !

بیا جای قمار و شیر یا خط

به من آموز قدری از کمالات !

یقین دارم که اندر نرد و شطرنج

شوی یا مارس ، یا افتی به شهمات !

سه ترم است اینکه در دستت اسیرم

چنان ماهی که در انبار شیلات

بده یک نمره ی “پاسی ” از این درس

مگر ممکن شود روزی محالات !!!

منم آن فارغ التحصیل بیکار

که دارم درد دلها با تو بسیار

چو گشتم فارغ و مدرک گرفتم

شدم از شور و شادی بنده بیمار

شدم دردانه ی مامان و بابا

که گویی من زدم لایی به نِیمار

سپس آوازه ام در شهر پیچید

شدم مشهور توی کوچه بازار

مهندس می شنیدم نام خود را

به شهر و روستا از درب و دیوار

بزرگ و کوچک و پیر و زن و مرد

مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرار

هدایا می ستانیدم از آنها

دو دانه سی دی و یک دانه گیتار

پس از یک جشن بی اندازه باحال

شدم آواره تا پیدا کنم کار

ادرارات و صنایع زیر و رو شد

نجستم کار و از غم می زدم زار

دو دستی می زنم بر سر که دیگر

طنابی نیست تا خود را زنم دار

“ز دست دیده و دل هر دو فریاد”

زدم داد و فغان و غرّش و جار

همانا مدرکم را لوله کردم

سپس کردم فرو در معبرِ غار

منی که فارغ و بیکارم اکنون

الهی که زند من را یکی مار

برادر جان مهندس نام من نیست

منم آن فارغ التحصیل بیکار

متن درباره داشنجو و تبریک روز دانشجو

در این بخش متن‌هایی غیر شعری را قرار داده‌ایم.

متن درباره داشنجو و تبریک روز دانشجو

دوران دانشجویی زمانی است که یاد می گیری

قدم هایت را روی آن سوی مرزهایت کوک کنی

یاد می گیری با ترس های برقصی

و برای هدفت تا ته دنیا بجنگی

روز دانشجو مبارک باد

دانشجو یعنی تلاش، یعنی هدف، یعنی عزم و اراده

دانشجو یعنی جسارت، یعنی شجاعت، یعنی اقدام با وجود ترس ها

دانشجو یعنی ساختن برای آینده

روز دانشجو گرامی باد

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم

تو را به این روز تبریک می گویم

که این روز بی تو و بی حس آرمان خواهی

و ایمانت به حق طلبی وجودی بی معناست

دوست عزیزم!

روز دانشجو رو بهت تبریک می گم

یادت باشه روزهای دانشجویی می شن قشنگ ترین خاطرات زندگیت

هر لحظه شو زندگی کن بهترین ها رو برات آرزو می کنم

مطلب مشابه: شعر روز دانشجو + اشعار کوتاه و بلند تبریک روز دانشجو با موضوعات جالب و طنز

کاش می شد لحظه ها را پس گرفت

و به آن روزهایی سفر کرد که

لذت دانشجویی و آموختن و یک دنیا هدف و انگیزه

زیباترین خاطرات ما را ساخت

روز دانشجو به همه دانشجویان عزیز مبارک باد

متن درباره داشنجو و تبریک روز دانشجو

زندگی پر از درس است

درس‌هایش را امروز بیاموز و فردا با خودت مرور کن

نکند به وقت امتحانش فراموش کنی

آن چه را که بابت آموختنش، سال‌ها تلاش کردی

روزت مبارک دانشجوی نمونه کشورم!

دیروز، امروز، فردا، همه روزها به نام توست

وقتی در صفحه به صفحه تاریخ بر قله‌‏ های سربلندی ایستاده‌‏ ای

دانشجو؛ این نام سرشارت می‌ کند از بهار

روزگارت تازه و پر موفقیت … روزت مبارک

روز دانشجو

روز گرامیداشت خون جوانانی که در راه انقلاب از جان خود گذشتند

بر تمامی دانشجویان این مرز و بوم تبریک و تهنیت باد

دانشجو که باشی مرزهایت حد و کرانی ندارد

و دنیایت تنها به آن چه چشمانت در تیررس خود دارند خلاصه نمی شود

دانشجو که باشی بزرگی دنیایت را در گروی بزرگی افکارت می دانی

و افکارت را آن قدر بزرگ می کنی که در باورهایت نگنجند

روز دانشجو مبارک

دانشگاه همانند جهانی کوچک است

مثل حبابی از جنس زمان که فرد را از آن چه گذشته و آن چه خواهد آمد جدا می کند

روز دانشجو مبارک

روز دانشجو ، نماد دانش و عینیت بخشیدن به آرمان های بلند انسانی بر شما دانشجویان عزیز مبارک

روز قلم های تیز، روز فکرهای خلاق، روز اندیشه های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند تو به پرواز فکر کن نه به آن ها ….

روزت مبارک دانشجو جان!

مطلب مشابه: جملات تبریک روز دانشجو 1402 (متن و جمله کوتاه ویژه روز 16 آذر، روز دانشجو)

متن درباره داشنجو و تبریک روز دانشجو

در روز فکر های خلاق، روز اندیشه های نو، روز دانشجو

نگاهی بندازیم به تعدادی از خلاقیت های بیشمارشون

روز دانشجو مبارک دوستم

متن تبریک روز دانشجو عاشقانه به همسر، نامزد و معشوق

بی صبرانه در انتظار روز فارغ التحصیلی ات نشسته ام

منی که سال هاست از دانشگاه عاشقی فارغ التحصیل شده ام

زیباترینم … روزت مبارک

روز دانشجو را به تو عزیزترینم

که به نفس هایم دلیل و به زندگی ام بهانه بخشیده ای

تبریک می گویم

من از قلب تو رد شدم

و این تلخ‌ ترین مشروطی دنیا شد

روز دانشجو مبارک!

عزیزم! تو شایسته بهترین ها هستی

پس همه تلاشت را به کار بگیر تا از تمام استعدادت

برای هموار کردن مسیری که به قله موفقیت ها ختم می شود استفاده کنی

دوستت دارم

روز دانشجو مبارک

متن تبریک روز دانشجو عاشقانه به همسر، نامزد و معشوق

مشروط چشمانت منم

روز دانشجو مبارک عشقم

زندگی ما دانشگاه عشق است

و من تا ابد دانشجوی عاشقانه های تو …

بهترینم، روز دانشجو رو بهت تبریک می گم

دانشجو یعنی تلاش برای ساختن یک زندگی بهتر، جامعه بهتر و جهانی زیباتر

دانشجو یعنی زیبایی آموختن و جستجو کردن

دانشجو یعنی تو که تا بی نهایت دوستش دارم همسر دانشجوی من! روزت مبارک

ترم زندگیت بی مشروطی، لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت 20؛

سایه حذف از زندگیت دور

روز دانشجو مبارک عشقم

مطلب مشابه: متن روز دانشجو + عکس نوشته روز دانشجو مبارک به مناسبت 16 آذر ماه

وارد یک دنیای جدید شدیم، آدم های جدید، تفکرات جدید، فکر و خیال های جدید

گاهی کنار درس خواندن عاشق شدیم و گاهی دلتنگ عزیزانمان

شب بیداری ها کشیدیم برای امتحان

روز دانشجو مبارک عزیزترینم!

متن تبریک روز دانشجو عاشقانه به همسر، نامزد و معشوق

روز دانشجو با وجود همچون تویی معنا می گیرد

تو که نمادی از تلاش و مظهر اراده و اشتیاق آموختن هستی

دوستت دارم و 16 آذر روز دانشجو رو بهت تبریک می گم عزیز دلم!

چند سال است طلوع روز 16 آذر را جشن می گیرم

به خاطر حضور مهربان ترین دانشجوی دنیا

همان که چراغ زندگی ام با حضورش روشن است

و آتش عشقم تا ابد برایش شعله ور نفسم، روزت مبارک …

تو، تجربه‌ های دیروز را به تلاش‌ های فردا پیوند می زنی تا آینده‌ ای بسازی لبریز امید …

رو به زیباترین و خوشبخت ترین منظره‌ های زندگی …

روز دانشجو مبارک

دانشجو یعنی

تلاش، امید، آینده، صبر

یعنی تـ♡ـو

روز دانشجو مبارک عشقم

16 آذر روز دانشجو است

همسر عزیزم روزت مبارک

به امید موفقیت و رسیدن به درجات بالاتر علمی

متن تبریک روز دانشجو عاشقانه به همسر، نامزد و معشوق

فارغُ التحصیلِ چشمانت شُدن، شد آرزو

روز دانشجوست امّا در دبستان مانده ام روز همه دانشجوهای عزیز خصوصا عشقم مبارک

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم:

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

روز دانشجو مبارک عشق جانم!

در آزمون خوشبختی تو را پاس کرده‌ ام

و حالا من مانده‌ ام و …

یک دو واحدی شیرینِ آذر ماهی

روزت مبارک همسر عزیزم

مطلب مشابه: عکس نوشته پروفایل روز دانشجو؛ متن و اس ام اس تبریک روز دانشجو

تبریک خنده‌دار روز دانشجو

ترم زندگیتون بی مشروطی

لحظه هاتون همیشه پاس

سایه حذف از زندگیتون به دور

معدل شادیتون ۲۰ باد

روز شما ، روز دانشجو مبارک

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻥ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ؟

ﮔﻔﺖ : آﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ !

ایشالا روزش مبارک نباشه

فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش

دانشجویان باایمان و حقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد . . .

تبریک خنده‌دار روز دانشجو

بر در دانشکده ای رفتم دوش

دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش

هر یک به زبان حال با من گفتند

این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن درآید

روز دانشجو مبارک

زنگ زدم کافى نت رفیقم برام انتخاب واحد کنه

گفت چى بردارم ؟ گفتم دو واحد عمومى بقیه اش تخصصى

یعنى پیازو سیب زمینى رو هم به این راحتى سفارش نمیدن

این راه دراز میسپاریم هرروز

۸ ترم گذشته اما بازم

ما واحد پاس نکرده داریم هنوز

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی!

روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک

مراحل درس خوندن یک دانشجو :

خوابیدن روی جزوه

گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی

جمع کردن آشغال های ریز و درشت اطراف زمین

خاک گیری گوشه های موبایل

گرفتن چندین عکس با گوشی از خود در حالت های مختلف و در ژست درس خواندن

اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چقدر درس خوندن

تبریک خنده‌دار روز دانشجو

یه زمان از امتحانات که بر می گشتیم

مامانمون میپرسید : چند می شی ؟

با صدای بلند داد می زدیم ۲۰

یادش گرامی باد

به احترام اون روزا ۱ دقیقه سکوت لطفا !

فرقی نداره کسی که باهاش حرف می زنی، پلی تکنیک می خونه یا آزاد

از نظر خودش سختگیرترین استادا و بالاترین سطح علمی رو دانشگاه اونا داره !

روز تو دانشجوی سختکوش مبارک!

شروع رسمی ترم در سایت دانشگاه: ۱۵ بهمن

حضور دانشجویان سر کلاس ها: ۱۰ اسفند

تعطیلی قبل از عید: ۱۵ اسفند

شروع کلاس ها بعد از عید: ۱ اردیبهشت

پایان کلاس ها: ۲۰ اردیبهشت

سر جمع ۲۵ روز

روز قلم های تیز، روز فکر های خلاق

روز اندیشه های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک . . .

روز دانشجو بر “سرکاران” امروز و “بیکاران” فردا مبارک باد

مشروط چشمانت منم، روزت مبارک نازنین !

قانون اول دانشجویان دختر :

دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است

این روز رو به صورت گل منگلی های دانشگاه تبریک عرض مینماییم !

تبریک خنده‌دار روز دانشجو

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم

تو را به این روز تبریک می گویم

که این روز بی تو، و بی حس “آرمان خواهی”

و “ایمانت به حق طلبی”، وجودی بی معناست . . .

تعریف دانشجو

موجودى نحیف ، عصبى ، بى پول و شبیه به انسان

که از تخم مرغ ، گوجه و نیکوتین تغذیه می کند

و دشمنى عجیبى با کتاب دارد

روز دانشجو مبارک

ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی فهمیم

از بغل دستی می پرسیم: تو چیزی می فهمی؟

اونم میگه نه و ما به خود می بالیم

و خوشحال از اینکه تنها نیستیم و همگی نمی فهمیم!

تازه روزمون هم مبارک!

جوک دانشجویی

طرز نمره گرفتن پسرا و دخترا از استاد مرد :

پسرا : استاد به جون مادرم خرج خونه و دانشگاه رو خودم می دم

مادرم مریضه بابام مرده ۲ شیفت کار می کنم واسه همین نتونستم خوب درس بخونم !

دخترا : اســـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد !!!

 ‏یه دختر تو دانشگاه ما بود هرچی بهش تنه میزدم جزوهاش بریزه عاشق بشیم، سفت جزوهاشو میگرفت نمیریخت

اخر یه تکل از پشت زدم بهش رفت بیمارستان

دعا کنید حالش خوب شه اخه خیلی دوستش دارم :))

نتیجه کنکور هر چی شد غصه نخورین

دانشگاه تاپ باشه که میتونی پز سطح علمیشو بدی

دانشگاه سطح پایین باشه میتونی از کیفیت دختر / پسرش لذت ببری

پیام نور باشه میتونی کنارش کار کنی هیچ جا هم قبول نشی میری دنبال زندگی واقعی و زودتر به پول میرسی

جوک دانشجویی

یه استادِ مرد داریم میخواد ما رو صدا کنه میگه “فرزندانم”

خدا شاهده من پدری مثه تو داشتم خودمو به عنوان یه بدسرپرست معرفی میکردم بهزیستی

شرایط زندگی یک ایرانی :

_ درسم تموم شه دیگه راحت میشم

_سر کار برم دیگه راحت میشم

_ این عروسی رو بگیرم دیگه راحتم میشم

_ بِدِهیامو تموم کنم دیگه راحت میشم

_ این بچه به مدرسه بره دیگه راحت میشم

_ این بچه سرکار بره دیگه راحت میشم و…

قدیما دخترا دیپلم که میگرفتن میخوندن واسه کنکور ؛

الان تا دیپلم میگیرن سریع بستری میشن واسه عمل دماغ !

یادش بخیر

تو مدرسه آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن !

اصن حس فتح قله اورست رو داشتیم

دانشجویی که زیر 9 ترم مدرک بگیره مثل بچه ی زیر 9 ماه متولد شدس ، هنوز کاله !

«ستاد دلداری به مشروطین»

سر جلسه امتحان یه دختره بغل دسته من نشسته بود

منو میگی حال کرده بودم گفتم لااقل ۲۰ نگیرم ۱۷ که رو شاخشه

خلاصه کلی باهاش هماهنگ کردم که بهت علامت دادم چطور برسونو این حرفا !

هیچی دیگه تا برگه ها رو آوردن

دیدم بلند شد برگه ها رو پخش کرد و گفت بچه ها سرتون تو برگه خودتون باشه !

جوک دانشجویی

دقت کردین تو فیلم و سریال های ایرانی وقتی دوتا دانشجو میخوان عاشق هم بشن

حتما باید پسره اشتباها به کیف دختره بزنه تا همه وسایلش بریزه و تو جمع کردن کمکش کنه و عاشقش بشه ؟

از بهترین تفریحاتم تو کلاس اینه که

دخترا رو صدا میزنم تا برمیگردن

جوری که استاد بشنوه داد می زنم برگرد خانوم فلانی 

یکی‌ از سرگرمی هام اینه سر امتحان الکی‌ هی‌ کفه دستمو نگا کنم

مراقب احساس زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببین هیچی‌ کفه دسم نیست

اصن به عشق همین حرکت میرم دانشگاه !

همبستگی های دانشجویی :

خداوکیلی من خیر و صلاح شما رو میخوام

بیاید همگی با هم متحد شیم و …

بعد از عید بریم سر کلاس

وضعیت بی شوهری بغرنج شده!!

تو دانشگاه خوردم به دختره جزوه‌ش ریخت

.

.

گفت آقایی میشه شما جمع کنی؟ من خم‌ شم واسه بچمون ضرر داره!!!!

مصدق تا ۲۹اسفند دنبال ملی کردن نفت بود….

.

بعد ما از اول اسفند می خوایم بپیچونیم درس دانشگاهو… :||

 مثلا ما ترم پیش یه بار اومدیم تو جزوه دختره شمارمونو نوشتیم خودش که ندید هیچ،آخر ترم هم جزوشو داد به بقیه کپی کردن هر سه ثانیه یه بار یکی اس میداد سلام نازی جون

 درسته که دخترا ترم آخر دانشگاه هر چی نشن یه آرایشگر میشن.

.

.

.

.

.

.

ولی پسرام ترم آخر هرچی نشن رقاص و سیگاری و ورق باز میشن…اینا به اون در

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

خوشحالم از اینکه دانشگاه تموم شد چون از این به بعد قراره که برای کشورم خدمت کنم و وظیفه ام رو در قبال اون انجام بدم. مهم نیست که چقدر برای درس خوندن سختی کشیدم، الان مهم اینه که من فارغ التحصیل شدم و میتونم یک فرد موثر برای میهن خودم باشم.

فردی که دانشگاه رو تموم میکنه و وارد محیط کار میشه، میتونه با عنوان شخصی بیشتر از یک نفر فعالیت کنه. اون فرد چون دانش و آگاهی کافی داره، میتونه تاثیر مطلوبی روی محیطی که در اون قرار میگیره داشته باشه. امیدوارم که با تموم شدن دانشگاهم، من هم بتونم بیشتر از یک نفر باشم و تاثیر خودم رو روی کشورم بگذارم.

درسته که دانشگاه تموم شده اما من هیچوقت از تحصیل و کسب آگاهی دست نمیکشم. همیشه چیزهای جدید برای کشف کردن وجود دارن و همیشه میشه آگاهی های جدیدی به دست آورد. تموم شدن دانشگاه به منزله تموم شدن اطلاعات در مورد یک موضوع نیست. به امید روزی که بتونم به اندازه ی کافی اطلاعات در حوزه فعالیتم به دست بیارم تا وضعیت کشورم رو از چیزی که هست بهتر کنم.

خوشحالم که دانشگاه تموم شد. تموم اون کلاسای ساعت هفت و هشت صبح، اون استادای بداخلاق که با کوچکترین تاخیر غیبت رد میکردن، دوست های فابریک و اکیپ های فوق العاده، جزوه هایی که رد و بدل می کردیم، نشستن تو سلف دانشگاه و غذا خوردن، تمومش برام خاطره شد. خاطره هایی که هیچوقت نمیخوام از یادم بره.

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

خوشحالم از اینکه دانشگاه رو تموم کردم چون یک بار دیگه فعل خواستن رو برای خودم صرف کردم. یادم نمیره اون روزی که با خودم عهد بستم که تا آخرش برم و هیچوقت کوتاه نیام و الان هم به آخرش رسیدم و فارغ التحصیل شدم. این فارغ التحصیل شدن علاوه بر راحتی از درس و دانشگاه مزیت دیگه ای هم برام در بر داشته و اون هم افزایش اعتماد به نفسم بوده؛ اعتماد به نفس در اینکه بگم میخوام و بهش میرسم و در انتها هم به خواسته ام برسم.

نمیدونم چطور خوشحالی خودم رو از تموم شدن دانشگاهم وصف کنم. الان توی رشته ای که قراره توی بازار کار براش فعالیت کنم، کلی آگاهی های مفید دارم که میتونم ازشون در جهت پیشرفت کشورم استفاده کنم. دانشگاه با تموم سختی هایی که برام داشت ولی کلی به من در ساختن زندگی و آینده ای بهتر کمک کرد. برای همین با تموم شدنش من خوشحال ترین آدم روی زمینم.

خیلی ها میگن که دیگه دانشگاه رفتن به درد نمیخوره و آدم باید از همون اول به بازار کار وارد بشه. شاید این باور خیلی از آدما باشه اما باور منی که دانشگاه رو تموم کردم این نیست. باور من اینه که الان با تموم کردن دانشگاه کلی آگاهی به دست آوردم! آگاهی هایی که به واسطه ی اونها میتونم به گسترش جهانی که در اون زندگی میکنم کمک و به وظیفه ی انسان بودنم عمل کنم.

کسی که دانشگاه رو تموم میکنه، باید خوشحال باشه! چون الان اون با آدمای عادی در سطح جامعه خیلی متفاوته. اون یک انسان با معلومات و آگاهی هست و از همین معلوماتش میتونه در جهت ساخت زندگی ای زیباتر استفاده کنه. خیلی از آدمای عادی توی زندگیشون دچار روزمرگی شدن ولی یک آدم تحصیل کرده و آگاه میدونه چطور زندگی کنه و چطور زندگیش رو پیش ببره که به روزمرگی دچار نشه.

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

دیگه هر طور بود دانشگاه رو تموم کردم. درسته که دیگه نمیتونم لحظاتی که در اون خاطره ساختم رو دوباره تجربه کنم اما میدونم که اون بیرون تجربه های جدیدی انتظار من رو میکشه.

خوشحالی تمام کردن دانشگاه، مثل خوشحالی سه ماه تعطیلات در تابستان برای مدرسه ای هاست. بچه ها وقتی که مدرسه شان را تمام میکنند، با شور گذراندن سه ماه تعطیلات خوشحال هستند! کسی هم که دانشگاه را تمام میکند با شور ساختن زندگی ای بهتر خوشحال است.

اکنون که مدرکم را در دست گرفته ام و دانشگاه را به اتمام رسانده ام، دارم تمام سختی ها و چالش هایی که در دانشگاه با آنها رو به رو بودم را مرور میکنم. از کنفرانس هایم وسط کلاس گرفته تا امتحاناتی که قرار بود برگزار شود؛ از صبح زود رفتن سر کاس گرفته تا آخر شب کلاس بودن؛ از سوتی های وحشتناک جلوی استاد و دانشجویان گرفته تا دغدغه های پرداخت شهریه و مخارج دانشگاه. من همه ی این ها را پشت سر گذاشتم و به خاطر همین بسیار خوشحالم.

افسوس میخورم که دانشگاهم تمام شد. آخر وقتی سر کلاس استادان خود می نشستم، می توانستم از آنها آگاهی و دانش بسیار کسب کنم. آنها حتی شده به صورت رایگان وقت خود را در اختیارم می گذاشتند تا به من در ساخت زندگی ای بهتر کمک کنند. اما اکنون چه؟ اکنون من مانده ام و دنیای پیش رویم. دیگر نه آن دانشگاه را دارم و نه آن استادانی که بخواهند وقت و آگاهی خود را در اختیار من قرار دهند. چه روزهای خوبی در دانشگاه داشتم و چقدر با آرزوی آنکه زودتر تمام شود، لذتش را دیر فهمیدم.

چه بد که دانشگاه تمام شد. یادم نمی رود وقتی که مدرسه را تمام کردم و با شور و شوق زیاد به عنوان یک ترم اولی سر کلاسها حاضر شدم. اکنون آخرین ترم حضورم در دانشگاه را به اتمام رساندم و دیگر کلاسی ندارم که در آن منتظر استاد و درس دادنش بمانم. دانشگاه برایم تبدیل به یک روتین روزمره شده بود، تبدیل به عادتی که آن را دوست داشتم. اکنون قرار است از این عادت دست بکشم و این برایم خیلی سخت است.

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

وقتی که برای آخرین بار در راهروهای دانشگاه قدم میزدم، تمام خاطراتی که در آنجا برایم رقم خورده بود را مرور میکردم. چه روزهای خوبی بود، چه شیطنت هایی که سر کلاس نمی کردیم، چه استرس هایی که نداشتیم و چه خاطراتی که با همکلاسی هایم نساختیم. اکنون تمام آنها به پایان رسیده و هر کدام از همکلاسی ها، مدرک فارغ التحصیلی شان در دستشان است و به سوی آینده و زندگی شان می روند. ناراحتم برای اینکه این روزها به پایان رسید، ناراحتم برای ایران خاطرات شیرین که دیگر برایم رقم نمیخورند.

دانشگاه رفتن مانند کودکی انسان است. هر کسی از کودکی اش خاطراتی شیرین به یاد دارد و با خود میگوید که کاش کودکی ام تمام نمی شد. این در صورتی است که خیلی از بچه ها آرزوی تمام شدن کودکی شان را دارند. اکنون که من هم دانشگاه را به اتمام رسانده ام، با خود می گویم که کاش دانشگاه تعطیل نمی شد تا باز هم می توانستم از آن استفاده کنم. این در صورتی است که شاید خیلی از کسانی که مشغول دانشگاه رفتن هستند، با این حرف من مخالفت کنند! در هر صورت کاش قدر روزهایی که در دانشگاه میگذرانیم را بیشتر بدانیم.

جوانی ام با دانشگاه سپری شد و اکنون که دانشگاه به پایان رسیده، من هم فکر میکنم که دیگر جوان نیستم و وارد دوره ی جدیدی از زندگی شده ام. گویی دانشگاه با تمام شدنش لذت جوانی ات را هم می برد. آخر بعد از آن مجبوری به آینده و ساختن زندگی ات فکر کنی و همین دغدغه ها فرصت جوانی کردن را از تو می گیرند.

شاید دانشگاه واسه خیلی ها یه محیط مخضرف باشه که استادای با حوصله از ساعت 8 صبح تا 10 شب میان و یه ریز درس میدن اما واقعا برای من اینطور نبود. من به رشته ای که در اون درس میخوندم علاقه ی شدیدی داشتم و برای همین تمام اون لحظاتی که میتونه برای بقیه عذاب آور باشه، برای من لذت بخش بود. دلیلشم این بود که آگاهی های جدیدی در مورد رشته ام به دست می آوردم. الان دانشگاه تموم شده و من حسرت تموم اون روزایی که سر کلاس می نشستم و با اشتیاق به صحبت های استادها گوش میدادم رو میخورم.

وقتی که وضعیت کشورم و مردمی که سر کار میرن رو میبینم، با خودم میگم که ای کاش دانشگاهم تموم نمیشد. آخه نهایت دغدغه ام در دانشگاه این بود که چطور یک واحد رو پاس کنم و چطور از یک استاد نمره بگیرم. اما الان که وارد بازار کار شدم، دغدغه ام شده اینکه چطور با چالش های سخت زندگی رو به رو بشم و توی دنیای به این بزرگی بتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم 🙁

دلنوشته در مورد دوران دانشجویی

هر ترمی که بالاتر می رفتیم، انگار سختی های درس ها هم زیادتر میشد. اول های ترم رو که دیگه نگم! اون موقع هر واحد درسی برام مثل یک کابوس بود و با خودم میگفتم که چطور قراره این ها رو پاس کنم. جدای از وحشتناکی اون درس، چیزی که وحشتناک تر بود قیافه ی حق به جانب استادی بود که میومد سر کلاس می نشست و با غرور جوری به من نگاه میکرد که من اشهد افتادنم رو همون موقع میخوندم. الان تموم این سختی ها رو پشت سر گذاشتم و به چیزی که میخواستم رسیدم. من تونستم فارغ التحصیل بشم. خدا رو شکر که یک قدم در جهت بهتر کردن زندگیم برداشتم.

تموم کسایی که الان فارغ التحصیل شدن، یک پشت صحنه از سختی ها و عذاب های بیشمار دارن. اونا همچین راحت هم نتونستن مدرکشون رو بگیرن و برای به دست آوردن اون مدرک از خواب و راحتی های دیگه شون زدن. این مدرک الان پاداشیه برای تمام زحماتی که کشیدن، برای تمام تلاش هایی که کردن و برای تموم چیزایی که خواستن و بهش رسیدن.

گرچه دانشگاه سخت و پر دغدغه بود اما به من یک درس بزرگ داد. اینکه اگر بخواهی، می توانی به هر چیزی که دوست داری برسی. من هر ترمی را که پشت سر می گذراندم،، باورم به این قضیه بیشتر میشد. اوایل وقتی که حتی ساختمان دانشگاه را هم می دیدم، با خودم می گفتم چطور قرار است این همه سال در آن بمانم و درس بخوانم اما اکنون که همه ی این ها را پشت سر گذاشته ام، به یک خودباوری رسیده ام. خودباوری ای که به من ثابت میکند به هر چیزی که بخواهم می توانم برسم.

مطالب مشابه را ببینید!

شعر سفر + اشعار زیبا در مورد سفر کردن با شعرهای کوتاه و بلند زیبا دلنوشته های زیبای پر احساس + جملات دلی عاشقانه و احساسی برای عشق اشعار یاد خدا + مجموعه شعر یاد خداوند بزرگ و پرودگار جهان از شاعران مختلف اشعار غمگین + شعر کوتاه و بلند از شاعران برجسته در مورد جدایی و عشق متن و جملات محبت کردن + جمله های کوتاه در مورد مهر و محبت و بخشیدن متن عاشقانه سنگین + جملات فاز سنگین تیکه دار و عاشقانه جدید سخنان مارلون براندو + سخنان آموزنده از اسطوره بازیگری متن عاشقانه زیبا برای اولین دیدار آشنایی + عکس نوشته رمانتیک تک بیتی سعدی؛ مجموعه اشعار کوتاه تک بیتی عاشقانه و با معنی سعدی 10 گزیده اشعار بوستان و غزلیات سعدی + گلچین بهترین اشعار زیبای سعدی