تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

گلچین شعر تک بیتی زیبا و کاربردی

در این بخش گلچین اشعار تک بیتی زیبا از شاعران معروف را ارائه کرده ایم. امیدواریم که مجموعه شعر تک بیتی با موضوع عاشقی، مفهومی، احساسی، زندگی و … مورد توجه شما قرار بگیرد.

در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود

تیر کج چون از کمان بیرون دود رسوا شود

صائب تبریزی

***

ترا دیدم و یوسف را شنیدم

شنیدن کی بود مانند دیدن

جامی

***

رزق را روزی رسان پر میدهد

بی مگس هرگز نماند عنکبوت

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

دل ز پر گفتن بمیرد در بدن

گر چه گفتارش بود در عدن

عطار

***

امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم

تو خوب تر ز ماهی من اشتباه کردم

فروغ بسطامی

***

به همان قدر که چشم تو پر از زیباییست

بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهاییست

بهروز یاسمی

***

تک بیتی ناب از شاعران مختلف

در این فکرم که خواهی ماند با من مهربان یا نه

به من کم میکنی لطفی که داری این زمان یا نه

وحشی بافقی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

به صد سال یک دوست آید به دست

به یک روز توان کرد دشمن به شصت

سعدی

***

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که ابلیس بسی کرد سجود

سعدی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

ز گفتار بیهود جز رنج نیست

چو خاموشی اندر جهان گنج نیست

***

بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

فردوسی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

به زیورها بیارایند مردم خوبرویان را

تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

حافظ

***

اشعار تک بیتی گلچین شده

کلید در دوزخ است آن نماز

که در چشم مردم گزاری دراز

سعدی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

ز لب دوختن غنچه را زندگیست

چو بشکفت زان پس پراکندگیست

***

سرمای قوس تک تک دندان ندیده ای

بر عیال و سفره بی نان ندیده ای

صائب تبریزی

***

نیست عاشق یافتن آسان غنیمت دان مرا

غنچه را دل خون شود تا بلبلی پیدا شود

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

جان پدر تو سفره بی نان ندیده ای

سرمای قوس و تک تک دندان ندیده ای

صائب تبریزی

***

بر مال و جمال خویش غره مشو

کان را به شبی برند و این را به تبی

اسعد گرگانی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

دشمن خود را نباید زد تبر

گر توانی کشت او را با شکر

سعدی

***

شعر تک بیتی عاشقانه و احساسی

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو

تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام

رهی معیری

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

گر عمارت را بری بر آسمان

عاقبت زیر زمین گردی نهان

عطار

***

از تواضع کم نگردد رتبه گردن کشان

نیست عیبی گر بود شمشیر لنگردار کج

صائب تبریزی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

بی کمالیهای انسان از سخن پیدا شود

پسته بی مغز چون وا شود رسوا شود

صائب تبریزی

***

دادند دو گوش و یک زبان ز آغاز

یعنی دو بشنو و یکی بیش مگوی

***

در همه آفاق کس بی مرگ نیست

وین عجایب بین که کس را برگ نیست

عطار

***

اشعار ناب تک بیتی زیبا

مکن عیبم که نوشیدم می عشق

شراب مفت را قاضی بنوشد

جلال الدین سلجوقی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

چیزی که نپرسند تو خود پیش مگوی

بابا افضل

***

شبی بیدار دار آخر خدا را

چو صد شب داشتی نفس وهوا را

عطار

***

کاکل از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد

زلف از افتادگی حالی همنشین ماه شد

صائب تبریزی

***

هر که بود عاشق خود پنج نشان دارد

سخت دل و سست قدم و کاهل و بیکار و ترش

مولوی

***

دشمنت را چون میخ خیمه میخواهم مدام

سنگ بر سر خاک بر تن ریسمان اندر گردنش

صائب تبریزی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

ای که در خوابی همه شب تا به روز

بهر گور خود چراغی بر فروز

عطار

***

گرمی خورشید ز عیسی بپرس

خوبی یوسف ز زلیخا بپرس

وحشی بافقی

***

افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

پوریای ولی

***

کوه ناهموار را هموار کردن سخت نیست

حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است

صائب تبریزی

***

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالاتر است

صائب تبریزی

***

تا خدا یار است با سلطان مپیچ

گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ

سعدی

***

تک بیتی های کاربردی و گزیده های از اشعار تک بیتی با معنی

ز بس معنی که دارم در ضمیرم

خدا داند که در گفتن اسیرم

دلی پر گوهر اسرار دارم

ولیکن بر زبان مسمار دارم

عطار

***

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

صائب تبریزی

***

تواضع گر چه محبوب است و فضل بیکران دارد

نباید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد

سعدی

***

گفتار بسیار نه از نغزیست

ولوله طبل ز بی مغزییست

جامی

***

دوست را کس به یک بدی نفروخت

بهر کیکی گلیم نتوان سوخت

سنایی غزنوی

***

من از روییدن خار سر دیوار فهمیدم

که ناکس کس نمی گردد از این بالانشینیها

صائب تبریزی

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تبریک سیزده بدر + متن و شعر کوتاه و بلند مخصوص روز 13 بدر اشعار روزبه بمانی + شعر کوتاه و بلند و ترانه های عاشقانه روزبه بمانی شعر کوتاه فصل بهار + اشعار نو و سنتی زیبا و عاشقانه در مورد فصل زیبای بهار متن کودکانه ماه رمضان + شعر کوتاه و بلند ویژه روزه و نماز ماه رمضان اشعار عید نوروز و بهار | گلچین شعر کوتاه و بلند در مورد فصل بهار و سال نو اشعار هیوا مسیح + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه و زیبا اشعار رسول یونان + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه رسول یونان اشعار سهیل محمودی + مجموعه شعر کوتاه و بلند و عاشقانه سهیل محمودی اشعار فروغی بسطامی + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه فروغی بسطامی اشعار درباره رفیق + شعر کوتاه و بلند در مورد دوست عزیز از شاعران مختلف