تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی

در این بخش تک بیتی های غمگین مولانا و اشعار کوتاه ناب احساسی و غم انگیز این شاعر بزرگ را گردآوری کرده ایم.

گلچین تک بیتی های غمگین مولانا

تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی

درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما
مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما

جدایی را چرا می‌ آزمایی
کسی مر زهر را چون آزماید؟

راه های صعب پایان برده‌ ایم
ره بر اهل خویش آسان کرده‌ ایم

بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی
آنچه از غم هجران تو بر جان منست

جانی و جهانی و جهان با تو خوش است
ور زخم زنی زخم سنان با تو خوش است

مطلب مشابه: حکایت های مولانا و داستان های آموزنده قدیمی

دلتنگم و دیدار تو درمان منست
بیرنگ رخت زمانه زندان منست

بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادارتر است

تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی

من ذره و خورشید لقائی تو مرا
بیمار غمم عین دوائی تو مرا

بیچاره‌ تر از عـاشق بی صبر کجاست
کاین عشق گرفتاری بی‌ هیچ دواست

مطلب مشابه: اشعار عاشقانه مولانا ❤️ ؛ 90 شعر گلچین دو بیتی و بلند شاعر مولانا

هر نفسی بگوییم عقل تو کو چه شد تو را
عقل نماند بنده را در غم و امتحان تو

بس که کشت مهر جانم تشنه است
ز ابر دیده اشکبارم روز و شب

هر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت
پاک کنم به آستین اشک ز آستان تو

درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست
در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست

به صدف مانم خندم چو مرا درشکنند
کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن

زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان
بهر رضای یوسفان در چاه آرامیده ام

مطلب مشابه: 10 غزل از بهترین اشعار مولانا + غزلیات زیبا و معروف شاعر مولانا

تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی

نیست از عاشق کسی دیوانه‌ تر
عقل از سودای او کورست و کر

گر فراق بنده از بد بندگیست
چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟

درد و رنجوری ما را داروی غیر تو نیست
ای تو جالینوس جان و بوعلی سینای من

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد

ای دل پاره پاره ام دیدن او است چاره ام
او است پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

مطلب مشابه: شعر زندگی از مولانا + مجموعه اشعار کوتاه و بلند زیبا با موضوع زندگی

این مطالب را هم ببینید