متن تبریک روز وکیل به انگلیسی با ترجمه فارسی برای تبریک متفاوت به وکلا

وکیل احیا کننده قانون و عدالت است. وکیل کسی است که با جان و دل به دنبال یک چیز است و آن حق طلبی است. ما نیز امروز در سایت بزرگ روزانه قصد داریم متن تبریک روز وکیل به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی را برای شما دوستان قرار دهیم. پس در ادامه با ما باشید.

متن تبریک روز وکیل به انگلیسی با ترجمه فارسی برای تبریک متفاوت به وکلا

متن تبریک انگلیسی روز وکیل

– “تبریک بسیاری از دوست عزیز. من از صمیمانه به شما استقبال می کنم ، زیرا شما یک وکیل بسیار برجسته ای هستید که هر روز ورزش می کنید و با اشتیاق فراوان کار خود را انجام می دهید ، ممکن است روز خوبی داشته باشید. “

    In the course of your career you have had to make many sacrifices، but all you have done for the love of law. Dear fellow I want to say I wish you many congratulations on your day.

– “در طول حرفه خود شما باید فداکاری های زیادی را انجام دهید ، اما تمام آنچه را برای عشق به قانون انجام داده اید. همکار عزیزم می خواهم بگویم آرزو می کنم روز شما را تبریک بگویم. “

    I want you to have a nice Lawyer’s day، you are a great professional and all the success you have achieved throughout your career is the result of your effort. It continues to be an example to your colleagues.

– “من می خواهم که روز وکالت خوبی داشته باشید ، شما یک حرفه ای عالی هستید و تمام موفقیتهایی که در طول حرفه خود کسب کرده اید نتیجه تلاش شماست. این همچنان به عنوان نمونه برای همکارانتان است. “

    When you were a kid you always said you wanted to defend others when you grew up. Today you are a great Lawyer and you are following your dream. I hope you have a nice day Lawyer’s day.

– “وقتی بچه بودید همیشه می گفتید وقتی بزرگ شدید می خواهید از دیگران دفاع کنید. امروز شما یک وکیل عالی هستید و رویای خود را دنبال می کنید. امیدوارم روز وکالت خوبی داشته باشید. “

متن تبریک انگلیسی روز وکیل

    You have always excelled in everything you do and your career is no exception. I hope you can have a nice Lawyer’s day، many congratulations.

– “شما همیشه در هر کاری که انجام می دهید سرآمد بوده اید و حرفه شما نیز از این قاعده مستثنا نیست. من امیدوارم که شما می توانید یک روز وکیل خوب ، تبریک بسیاری از شما داشته باشد. “

    Your desire to establish justice is what motivates you to work tirelessly in each case they assign you. I wish you a nice Lawyer’s day and I that you succeed in your professional life.

– “آرزوی شما برای برقراری عدالت همان چیزی است که شما را به کار خستگی ناپذیر در هر موردی که به شما اختصاص می دهند ، انگیزه می دهد. برای شما روز خوب وکالت آرزو می کنم و من در زندگی حرفه ای خود موفق هستم. “

    To practice law you need to be a smart، service oriented person. You have those two qualities and so admirably perform your duties. Dear friend may you have a nice Lawyer’s day.

– “برای تمرین قانون باید فردی باهوش و با محور باشید. شما این دو ویژگی را دارید و بنابراین تحسین برانگیز وظایف خود را انجام می دهید. دوست عزیز ممکن است روز وکالت خوبی داشته باشید. “

مطلب مشابه: تبریک عاشقانه روز وکیل؛ جملات و متن های احساسی تبریک به همسر و عشق

    Dad I wish you many congratulations on this Lawyer’s day، I have a great admiration for your work and when I grow up I want to be a thorough professional like you.”

– “پدر من برای این روز وکالت تبریک فراوان برای شما آرزو می کنم ، برای کار شما تحسین زیادی دارم و وقتی بزرگ شدم می خواهم مثل شما یک حرفه ای کاملا باشم.”

    I am a witness to the effort you make every day to defend the truth and your attempt to establish justice، that shows that you are a very passionate professional and have a total commitment to your career. My love، I hope you have a nice Lawyer’s day and that your life is filled with many achievements.

– “من شاهد کوششی هستم که هر روز برای دفاع از حقیقت و تلاش شما برای برقراری عدالت انجام می دهید ، این نشان می دهد که شما یک حرفه ای بسیار پرشور هستید و به حرفه خود تعهد کامل دارید. عشق من ، امیدوارم که روز وکیل خوبی داشته باشید و زندگی شما پر از دستاوردهای بسیاری باشد. “

    The career you chose is not the easiest one، but since you were a student you showed that you have a vocation. I am very proud dear daughter because in recent years you have obtained many victories. I know that in the future you will continue to reap more success. Congratulations on this day of the Lawyer! “

– “حرفه ای که انتخاب کردید ساده ترین کار نیست ، اما از زمانی که دانش آموز بودید نشان دادید که حرفه ای دارید. من بسیار دختر افتخارآمیز هستم زیرا در سالهای اخیر شما پیروزی های زیادی کسب کرده اید. می دانم که در آینده موفقیت های بیشتری را کسب خواهید کرد. این روز وکالت را تبریک می گویم! “

متن تبریک انگلیسی روز وکیل

    I ask the Lord to bless you and help you every day in everything you do so that all goes well in your work life. Dear sister have a nice Lawyer’s day، you deserve to celebrate it in style because you are a great professional.

– “من از پروردگار می خواهم که شما را متبرک کند و هر روز در هر کاری که انجام می دهید به شما کمک کند تا همه در زندگی کاری شما خوب پیش برود. خواهر عزیزم روز وکالت خوبی داشته باشید ، شما شایسته آن هستید که به سبک خود جشن بگیرید زیرا یک حرفه ای عالی هستید. “

    You are an example to all your colleagues because you are a Lawyer who seeks to defend the truth and justice above all things. We are very proud of you and we want to tell you that we wish you many congratulations on this Lawyer’s day.

– “شما نمونه ای برای همه همکاران خود هستید زیرا شما یک وکالت هستید که بالاتر از همه چیز در صدد دفاع از حقیقت و عدالت است. ما به شما بسیار افتخار می کنیم و می خواهیم به شما بگویم که در روز این وکیل تبریک می گویم. “

مطلب مشابه: روز وکیل 7 اسفند | اس ام اس تبریک روز وکیل و عکس های پروفایل روز وکیل

    Many congratulations dear friend. I cordially greet you because you are a very prominent Lawyer who exercises every day and with great passion his career، may you have a great day.

تبریک بسیاری از دوست عزیز. من از صمیمانه به شما استقبال می کنم ، زیرا شما یک وکیل بسیار برجسته ای هستید که هر روز ورزش می کنید و با اشتیاق فراوان کار خود را انجام می دهید ، ممکن است روز خوبی داشته باشید.

    Let’s give some cheers for the great lawyer you are، all the awards you have are symbolic gifts for being a great professional. And today you celebrate the day of the lawyer and you deserve to spend it with great joy and comfort.

    Have a happy day to you.

بیایید برخی از تشویق ها را برای وکیل بزرگ شما انجام دهید، تمام جوایزی که در اختیار دارید، هدیه ای نمادین برای حرفه ای عالی است. و امروز روز وکیل را جشن می گیرید و شایستگی آن را با شادی و راحتی زیادی صرف می کنید. یک روز شاد برای شما داشته باشید

    You have always been very grateful because you are a great lawyer; however God has been the one that has enlightened each of your steps. And you have worked hard to follow His pass

شما همواره بسیار سپاسگزار بوده اید زیرا شما یک وکیل بزرگ هستید. با این حال خدا همان کسی است که هر گام شما را روشن کرده است. و شما به سختی کار کرده اید که به پیروی او برسید.

    I know you have all the rights to celebrate your special day، is that you strive every day to make your work look perfect، but today you deserve a conceit. Happy Day of the lawyer.

من می دانم که شما تمام حقوق خود را برای جشن ویژه روز خود دارید، این است که هر روز تلاش می کنید تا کار خود را به خوبی انجام دهید، اما امروز شما مستحق آن هستی. روز وکیل مبارک

متن تبریک انگلیسی روز وکیل

    I hope the Lord fill you with blessings your way today and always. I know you are an amazing person and a professional in full swing. Have a happy day of counsel.

من امیدوارم که پروردگار شما پروردگار شما را امروز و همیشه به راه خود ادامه دهد. من می دانم شما یک شخص شگفت انگیز و یک حرفه ای در نوسان کامل هستید. یک روز شاد از مشاوره داشته باشید.

    We hope you to enjoy these messages which you can dedicate to those special lawyers we are sure are taking care of you. Remember that a career in law is not easy and it requires a lot of dedication، so Happy Day to all lawyers in the world.

ما امیدواریم که از این پیام ها لذت ببرید که می توانید به وکیل های ویژه ای که مطمئنا از شما مراقبت می کنند اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که حرفه ای در قانون آسان نیست و نیازمند تعهد بسیار است، بنابراین روز شاد برای همه وکلا در جهان است.

مطلب مشابه: جملات تبریک روز وکیل (متن رسمی و ادبی روز وکیل با عکس نوشته)

    In the course of your career you have had to make many sacrifices، but all you have done for the love of law. Dear fellow I want to say I wish you many congratulations on your day.

در دوره شغلی خود مجبور به قربانی کردن های زیادی شده اید ، اما تمام کاری که برای عشق به قانون انجام داده اید. همکار عزیزم می خواهم بگویم آرزو می کنم روز شما را تبریک بگویم.

    I want you to have a nice Lawyer’s day، you are a great professional and all the success you have achieved throughout your career is the result of your effort. It continues to be an example to your colleagues.

من می خواهم که روز وکالت خوبی داشته باشید ، شما یک حرفه ای عالی هستید و تمام موفقیتهایی که در طول حرفه خود کسب کرده اید نتیجه تلاش شماست. این همچنان به عنوان نمونه برای همکارانتان است.

    Searching for personalised happy Lawyer’s day greetings ? .Lawyers are paid tribute once a year، but on different dates، according to the country. In Peru the day of these professionals is set to be the 2nd of April، meanwhile in Argentina it is set to be on the 29th of August.

آیا می خواهید سلام روز شخصی وکالت مبارک شخصی را جستجو کنید؟ . به وکلا سالانه یک بار ادای احترام می شود اما طبق تاریخ کشور در تاریخ های مختلف. در پرو روز روز این متخصصان 2 آوریل تعیین می شود ، در ضمن در آرژانتین روز 29 اوت تعیین می شود.

    “Advocate” is a Latin word، which stands for “distress call”. As indicated by the origin of the term، Lawyers are people who come to the aid of others when they have legal problems.

“وکالت” کلمه ای لاتین است که مخفف “تماس پریشانی” است. همانطور که از مبدأ این اصطلاح مشخص شده است ، وکلا افرادی هستند که وقتی مشکلات قانونی دارند به دیگران کمک می کنند.

    The qualities that characterize these professionals should be: the tolerance for different points of view of others، patience not to despair with difficult cases، confidence for truth to be established، loyalty to serve their clients، perseverance to fight to the end and most importantly love for their career.

خصوصیاتی که این متخصصان را توصیف می کنند باید عبارتند از: تحمل دیدگاه های مختلف دیگران ، صبر عدم ناامیدی از موارد دشوار ، اعتماد به نفس برای اثبات حقیقت ، وفاداری در خدمت به مددجویان خود ، پشتکار در جنگ تا پایان و از همه مهمتر عشق. برای حرفه خود

    Many congratulations dear friend. I cordially greet you because you are a very prominent Lawyer who exercises every day and with great passion his career، may you have a great day.

مطلب مشابه: عکس نوشته روز وکیل + متن تبریک ادبی و رسمی روز وکیل در روز 7 اسفند ماه

مطالب مشابه را ببینید!

سخنان شیخ بهایی و جملات آموزنده زیبا از شیخ بهایی بهترین اشعار شیخ بهایی + گلچین شعر کوتاه و بلند عاشقانه شیخ بهایی سخنان آموزنده از 15 کار آفرین برتر دنیا + جملات انگیزشی مالی و سرمایه گذاری جملات انگیزشی کارآفرینی؛ متن انگیزه دهنده و سخنان کارآفرینان موفق متن تبریک تولد خنده دار و بامزه + جملات طنز و جالب تولدت مبارک مجموعه اشعار سیمین بهبهانی + شعر عاشقانه و موضوعات مختلف گلچین شده شعر سکوت + مجموعه اشعار، تک بیتی، دو بیتی و شعر کوتاه و بلند در مورد سکوت و خاموشی متن روز زمین پاک روز سوم اردیبهشت ( جملات کوتاه درباره روز زمین ) متن درباره رفیق چند ساله ( 50 جمله برای دوستان ارزشمند و رفاقت قدیمی ) متن تبریک روز معماری در 3 اردیبهشت [ جملات کوتاه تبریک روز معماری ]