معمای شعری یا شعر معمایی ( 60 معما با شعر کوتاه)

60 شعر معمایی یا معمای شعری

در این مطلب معمای شعری یا شعر معمایی با پاسخ را گردآوری کرده ایم. در ادامه بیش از 60 معمای جالب را در قالب شعر کوتاه گردآوری کرده ایم که در پایان مطلب نیز پاسخ هر کدام از این معماها را قرار داده ایم و پس از کمی فکر کردن می توانید جواب هر کدام را در آخر مطلب بخوانید.

یک

از قول من و تو قصه ها می گوید

 آن چیست که بی زبان سخن می گوید

بی پرده ز کار این و آن می گوید

 با آن که در او نیست نه دندان و نه لب

بی هدف ره می برد با قلب خون؟
دو

آن چیست که پر اشک بود دامن او

 از دور چه استخوان نماید تن او

می سوزد و می گوید و این شد فن او

خواهی که شود زده بزن گردن او؟
سه

سخت است ولی سنگ نیست

 تخم می گذارد و مرغ نیست

چهار پا دارد و سگ نیست؟
چهار

آن چیست که روز می نماید شبگون

همچون دل عاشقان فرو ریزد خون

چون دست به او نهی زند اندازه فزون

اندر وسطش کشتی قیر اندود؟

مطلب مشابه: معمای تصویری با جواب + 12 معمای جالب تصویری بامزه به همراه پاسخ آنها

پنج

آن چیست قبای زرد در بر دارد

 تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد

زرد است و معطر آید به مشام

با هزاران سوار می گردد؟
شش

آن چیست که بی زبان سخن می گوید

بی پرده ز کار این و آن می گوید

با آن که در او نیست نه دندان و نه لب

 بی هدف ره می برد با قلب خون
معمای شعری یا شعر معمایی ( 60 معما با شعر کوتاه)
هفت

کدام است گنبدی که در ندارد

ز هر بچه دو صد مادر بزاید

هزاران بچه دارد در شکم بیش

که ندارد به آشیانه قرار
هشت

آن چیست که پا و سر ندارد

جز نام دو جانور ندارد

 اندر شکمش ستارگانند

 اندام ظریف چون صنوبر دارد
نه 

آن چیست قبای زرد در بر دارد

 تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد

زرد است و معطر آید به مشام

 با هزاران سوار می گردید

مطلب مشابه: معمای تصویری جالب + چند تست به همراه حواب برای تیزهوشان

ده

آن چیست به قدر یک گلابی ست

هم سرخ و سفید و سبز و آبی ست

 مه نیست ولی چوماه روشن

 بی جان بود و ستاندار جان

محفوظ همیشه درحبابی ست؟
یازده

جامی است در او آب خوش و آسوده

 بر جای نشسته و جهان پیموده

 کشتی بانی در آن به رنگ دوده

 خود جامه همی بافد و او باشد عریان
دوازده

آن چیست که ارغوان قبایی دارد

 مانند دم موش پایی دارد

 گرد است و مدور است و تاجش بر سر

 صد پاره تنش، ولی ز یک پایه نگون
سیزده

از قول من و تو قصه ها می گوید

 آن چیست که بی زبان سخن می گوید

 بی پرده ز کار این و آن می گوید

با آن که در او نیست نه دندان و نه لب

 بی هدف ره می برد با قلب خون
چهارده

آن چیست درختی راکه ایزدآ فریده

 دوده شاخه بهرش برگزیده

که به هرشاخه ای سی برگ دارد

 به هربرگش دودانه میوه دارد
پانزده

آن چیست که در برگ پناهی دارد

 رختِ سیه و سبز کلاهی دارد

 پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند

 من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟

مطلب مشابه: چند معمای تصویری برای افراد باهوش به صورت سخت و آسان با جواب آنها

شانزده

آن چیست کزو حُسنِ بت افزون گردد

اندر کفِ مهوشانِ موزون گردد

 سبز است تنش، ولی عجیب است، عجیب

 چون آبدور رسد همه خون گردد؟
هفده

چیست آن لعبتِ پسندیده

سرخ و سبز و سپید پوشیده

 در میان دو کاسه ی چوبین

 با دو صد احترام خوابیده؟
هیجده

چه چیز است، مرغی است بی بال و پر

 سرش تا نبری نگوید خبر؟
نوزده

آن چیست که در بادیه مأوا دارد

 بر فرق سر جانوران جا دارد

 بس جانور بوالعجبی می باشد

 سیصد سروده شکم، دو صد پا دارد؟
بیست

چیست آن گرد گنبدِ بی در

 پوست در پوست گردِ یکدیگر

 هر که بگشاید این معما را

 رخش از آب دیده گردد تر؟
بیست و یک

آن چیست که پا و سر ندارد

 گرد است و دراز و در ندارد

 اندر شکمش ستارگانند

 جز نام دو جانور ندارد؟
بیست و دو

چیست کاندر دهانِِ بی دندان

هر چه افتاده ریز ریز کند

 چون زنی در دو چشم او انگشت

در زمکان هر دو گوش تیز کند؟

مطلب مشابه: معما و چالش ریاضی سخت برای بچه‌ های باهوش و نابغه

بیست و سه

چیست آن گل که رسته بر لبِ جو

 قطره ی ژآله ای چکیده بر او

 صورتش شکل صورت انسان است

 مظهر عشق و رونق بستان؟
بیست و چهار

آن چیست که پیکِ عاشقان است

 مشاطه ی زلفِ دلبران است

 خندیدن گل زبوسه ی اوست

 رقصِِ چمن از نوای آنست؟
بیست و پنج

چیست نَه شلوار و نَِه پیراهنش

 هر چه خواهی می نهی در دامنه اش

 راست گوید هر چه گوید بی زبان

 دارد او عقربه هایی در دامنش؟
بیست و شش

آن چیست که روز می نماید شبگون

 صد پاره تَنَش، ولی زیک پاره نگون

 چون دست باو نهی زاندازه فزون

 همچون دلِ عاشقان فرو ریز خون
بیست و هفت

آن چیست که یک جناح و یک پا دارد

 جا در کف مهوشان رعنا دارد

چون گرم شود مدام در پر زدن است

 چون سرد شود مقام عنقا دارد؟
بیست و هشت

چیست آن، کز چشمه ای آید برون

 بی هدف ره می برد با قلبِ خون 

مدتی بر دشتِ خشکی چون برفت می شود از سنگ سختی سرنگون؟
بیست و نه

آن چیست که در سه وقت کمیاب شود

 گر آب تنی کنی، تنش آب شود

 گر گرم شود گریه کند تا میرد

 گر سرد شود، زندگی از سر گیرد
سی

آن چیست گرد و کوچک، آویزه و معلق

 گاهی حلال و طیب، گاهی حرام مطلق
سی و یک

چیست این جانور ندارد دُم

 دهنی دارد او میانه ی گم؟

مطلب مشابه: معما به همراه پاسخ آن + چیستان های کودکانه جالب به همراه جواب

سی و دو

هشت پا دارد او به اعضایش

 دو سر دارد، هر دو از بالا

استخوان از برون و گوشت از تو

 هیچ اعضای او ندارد مو!
سی و سه

عجایب صنعتی دیدم در این دشت

 که آتش در میان آب می گشت!
سی و چهار

یک گیاهی بر لب دریاست آن را خَر خورد

 پادشاه از رفتن او خرج هفت کشور خورد

 می خورد خون سیاه و می رود راه سفید

کو به رفتن باد ماند ضربتی بر سر خورد!
سی و پنج

یک معما از تو پرسم ای حکیمِ پر هنر

 کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور

 مور چشم و مار دُم، کرکس پَر و عقرب شکم

 پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر!
سی و شش

قبا سبزی از این کوچه گذر کرد

 بوی مهوشش ما را خبر کرد
سی و هفت

آن تیر صفت که شد دهان آماجش

وز طورِ کلیم راز جو معراجش

 هر چند به خُردی و ضعیفی مَثَل است

 حُکٌام دهند از بن دندان باجش
سی و هشت

شیرین کاخی است، حجره رفته در او

 یک دانه ی مستطیل ناسفته در او

 یا دهلیزی است اندرون کرد سفید

 سینه ی چاکِ خسته ای خفته در او

مطلب مشابه: معمای چالش برانگیز برای دورهمی با سوالات سخت و جالب

سی و نه

حقه ای دیده ایم در بسته

 اهل حقّه تمام سربسته

 همه یاقوت رنگ و لعل صفت

 صاف و رنگین به یکدگر بسته!
چهل

بوالعجایب ها که من در باغ رضوان دیده ام

 در میان فندقی دریای عمان دیده ام!
چهل و یک

چیست آن خادمِ کمر بسته

 که به هر تن هزار سر دارد

 خدمتی می کند بزرگان را

 خاک ره را به دیده بردارد
چهل و دو

با ضمّه در آسمان بود مقصد ما

با فتحه چو جرات است اندر یَدِ ما

 با ضمّه زاقمار و کواکب باشد

 با فتحه نبودنش صفاتِ بَدِ ما
چهل و سه

می شود در چاشت مصرف بیشتر از ظهر و شام

گاه آن را پخته مصرف می کنیم و گاه خام

 دوستش دارند جمله کودک و پیر و جوان

 می خورند آن را به نحوی در زمانی هر کدام
چهل و چهار

یک جفت کبوترند ابلق

 جفتند ولی زهم جدایند

پرواز کنند گردِ عالم

 از کالبدشان برون نیایند

زمین و ماه

- بار اول که زاد بی جان بود

بار دوم که زاد جان آورد!
چهل و پنج

گُنبد سبزِ چمنی

 توش گل سرخِ یمنی

 چشمه ی آبش را ببین

 شطّ فراتش را ببین
چهل و شش

- این طرفش ارّه

 اون طرفش ارّه

 میونش گوشت بره

مطلب مشابه: چیستان خنده دار بی نمک + سوالات چیستان بسیار بی مزه ولی با حال با پاسخ آن

چهل و هفت

این چی چیه؟، تو صندوق پیچ پیچیه؟

پ من میدونم که چی چیه

پنمیتونم بگم که چی چیه؟


چهل و هشت

آن چیست که روز می نماید شبگون

 صد پاره تنش بود به یک پای نگون

 چون ناز کنی تنش زاندازه فزون

 همچون عاشق ز چشم او ریزد خون؟
چهل و نه

آن چیست که یک جناح و یک پا دارد

 جا در کفِ مهوشان رعنا دارد

 چون گرم شود مدام در پر زدن است

 چون سرد شد مقام عنقا دارد؟
پنجاه

شیر پلنگ بی دم

 نه جو خورد نه گندم

 گشت زند توی باغ

 دهد عسل به مردم
پنجاه و یک

به پرواز است در گلزار بسیار

 به غیر از گل ندارد با کسی کار

 به بال نازکش نقشی است زیبا

 که می زیید به آن گلها و گلزار؟

مطلب مشابه: چیستان های سخت و ساده برای تست ضریب هوشی (250 سوال جالب)

پنجاه و دو

من کلمه ای هستم در خود نهفته

 که تشکیل شده ام از ده نقطه

 نقطه هایم به طور مساوی تقسیمند

 پنج در پایین و پنج در بالا خفته؟
پنجاه و سه

عجایب لعبتی دیدم به دریا

 که بر آب روان می رفت و می جست

بگفتم چیست نامت؟ گفت خواهی

 اگر بر نام من یابی کنون دست

 دو حرف اولم آغاز «مار» است

دو حرف آخرم آغاز «هیچ» است
پنجاه و چهار

در او چون بنگری بینی خویش

 هر کاری کنی چنان کند بی تشویش

 لذت بری چو بینی شادیش

 از زشتی و پیریش دلت گردد ریش
پنجاه و پنج

چیست آن گردنبند بی در

 پوست در پوست گرد یکدیگر

 هر که بگشاید این معما را

 رخش از آب دیده گردد تر
پنجاه و شش

در برگ مکانش باشد

ابریشم زرد سایه بانش باشد

 دندان طلایی او چو بینی گویی

 دندان نگار در دهانش باشد
پنجاه و هفت

نیستم من از کلنگ واره و بیل

 هستم از خانواد آجیل

هیکلم کوچک است و نقلی و ریز

نیست مثل هندوانه جالیز

مطلب مشابه: تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها با پاسخ آنها

پنجاه و هشت

یک جفت کبوترند ابلق

 جفتند ولی زهم جدایند

 پرواز کنند گرد عالم

 از کالبدشان برون نیایند
پنجاه و نه

دو حرف از سر کوه بردار و بس

 بگیر آن چه را می کشند از کمان

چون این دو را با هم آمیختی

 اگر تشنه ای می خوری آب از آن؟
شصت

عجایب لعبتی زرد است و بی جان

 دواسم زنده دارد از دو حیوان

پاسخ معماهای شعری

پس از کمی فکر کردن به پاسخ معما، می توانید در این قسمت به جواب برسید. پاسخ معماها خیلی سخت نیست و کافی است فقط چند ثانیه به هر کدام فکر کنید.

 1. کتاب
 2. شمع
 3. لاکپشت
 4. توت سیاه
 5. لیموشیرین
 6. کتاب
 7. هندوانه
 8. خربزه
 9. لیموشیرین
 10. فانوس
 11. چشم
 12. چغندر
 13. کتاب
 14. سال، ماه، شب و روز
 15. بادمجان
 16. حنا
 17. پسته
 18. نامه
 19. شیر
 20. پیاز
 21. خریزه
 22. قیچی
 23. گل بنفشه
 24. نسیم
 25. ترازو
 26. شاه توت
 27. باد بزن
 28. اشک چشم
 29. برف و یخ
 30. انگور
 31. شکم
 32. خرچنگ
 33. سماور
 34. قلمِ نی
 35. ملخ
 36. خیار
 37. چوب خلال دندان
 38. خرما
 39. انار
 40. عدسی دوربین
 41. جارو
 42. زُهره، زَهره
 43. شیر
 44. تخم مرغ
 45. هندوانه
 46. دندان و زبان ها
 47. بچه در شکم مادر(که هنوز جنسیتش مشخص نیست)
 48. شاتوت
 49. بادبزن
 50. زنبور عسل
 51. پروانه
 52. پنجشنبه
 53. ماهی
 54. آینه
 55. پیاز
 56. بلال
 57. فندق
 58. زمین و ماه
 59. کوزه
 60. خربزه
این مطالب را هم ببینید