معما به همراه پاسخ آن + چیستان های کودکانه جالب به همراه جواب

در این بخش بیش از 40 معما و چیستان کودکانه به همراه پاسخ و جواب را قرار داده ایم. قبل از جواب دادن به این معماهای جالب که به صورت آسان و متوسط هستند می توانید کمی فکر کنید و پاسخ درست را پیدا کنید.

در ادامه چیستان های جالب برای کودکان پیش دبستانی و زیر 7 سال را آماده کرده ایم.

photo 2024 02 16 15 33 26

1. من سرخ رنگم

گرد و قشنگم
اهل فرنگم

***

2.

نه انگورم نه انار
هم در انگورم هم در انار
زنجیر نیستم، اما در زنجیرم
نخجیر نیستم، اما در نخجیرم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: انجیر

***

3. رنگ سفید صخره‌ها
آید میان سفره‌ها
هرکس نداند نام او
مزه ندارد کام او

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: نمک

***

4. موجود سرد و بی جان
گیرد، ولی دوصد جان
دهان تنگ و تاریک
گردن دراز و باریک

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: تفنگ

***

5. شیر پلنگ بی دم
نه جو خورد، نه گندم
گشت زند توی باغ
دهد عسل به مردم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: زنبور عسل

***

6. من بر درختم مانند خورشید
به به! به من گفت، هر کس مرا دید
من گرد هستم سرخ و سفیدم
مرا می‌چینند وقتی رسیدم
بچین مرا زود بگذار در جیب
حالا فهمیدی؟ من هستم یک…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: سیب

مطلب مشابه: چند معمای تصویری برای افراد باهوش به صورت سخت و آسان با جواب آنها

***

7. شب‌ها بیرون می‌آیند بدون اینکه کسی آن‌ها را صدا بزند و در روز از بین می‌روند بدون اینکه به سرقت روند. آن‌ها چه هستند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: ستاره‌ها

***

8. یک پزشک، یک معلم و یک پرستار گفتند که پارسا برادرشان است. پارسا گفت که او هیچ برادری ندارد. چه کسی دروغ می‌گوید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: هیچکس دروغ نمی‌گوید. هر سه خواهران پارسا هستند؛ درنتیجه پارسا برادری ندارد.

***

9. من چه تعدادی گل دارم اگر همه آن‌ها رز هستند بجز دوتا، همه آن‌ها لاله هستند بجز دوتا و همه آن‌ها آفتابگردان هستند بجز دو تا؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: سه شاخه گل. یک شاخه گل رز، یک شاخه گل لاله و یک شاخه گل آفتابگردان

***

10. روزی یک فردی که اهل منطق بود به شهری رفت و قصد داشت که به سلمانی برود. در آن شهر بیشتر از دو سلمانی وجود نداشت. به سراغ سلمانی اول که رفت او را بسیار ژولیده و نامرتب دید و پس از آن به سراغ سلمانی دوم که رفت او را با ظاهری بسیار آراسته یافت. سپس او تصمیم گرفت که به نزد سلمانی اول برود. به نظر شما چه دلیلی داشت؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: چون در آن شهر دو سلمانی بیشتر وجود نداشت، پس مسئول سلمانی به نزد دیگری رفته تا سر او را اصلاح کند. بنابراین، چون سلمانی دوم مو‌هایی آراسته داشته، پس سلمانی اول مو‌های او را اصلاح کرده و کار او بهتر است.

***

11. یک زن و شوهر هفت پسر دارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: ده نفر. آن‌ها دارای یک خواهر می‌باشند که خواهر همه برادران است.

***

12.  خانه‌ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد. خرسی بزرگ به این خانه نزدیک می‌شود. این خرس چه رنگی است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: سفید. چون خانه‌ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

***

13. اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدام‌یک را روشن می‌کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: ابتدا باید کبریت را روشن کرد.

***

14.

کدام گیاه است که در باغ سبز، در بازار سیاه و در آشپزخانه سرخ است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: چای

***

15. همه اطاق را پر می‌کند، اما از سوراخ کلید بیرون می‌رود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: دود

***

16.آن چیست که گردن دارد، اما سرندارد. دست دارد، اما پای ندارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: کوزه

***

17. آن چیست که سرش را ببری زنده می‌شود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: خزنده

***

18. آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: خرچنگ

***

19. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: قارچ

***

20. آن چیست که من می‌روم و او می‌ماند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: جای پا

***

21. آن چیست که هم انسان دارد، هم تخم‌مرغ و هم جاده؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: شانه

***

22. آن کیست که همه جا می‌رود، ولی از خانه‌اش بیرون نمی‌رود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: لاک پشت

***

23. آن چیست گردن دارد، ولی سر ندارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: بطری

***

24. سه مرد در یک قایق بودند که قایق واژگون شد، اما فقط دو نفر از آن‌ها مویشان خیس شد. چرا؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: چون یکی از آن‌ها طاس بود و مو نداشت.

***

25.آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی‌شکند، در آب هم‌تر نمی‌شود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: سایه

***

 26 .به سادگی و ظرافت با گفتن نامش شکسته می‌شود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: سکوت

***

27. اگر یک قطار الکتریکی به سمت جنوب حرکت کند، به کدام جهت دود قطار حرکت می‌کند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: هیچ دودی وجود ندارد، چون یک قطار برقی است!

***

28.  دو دختر وجود دارند. یکی رو به شمال نشسته و دیگری رو به جنوب. آن‌ها می‌توانند یکدیگر را ببینند و هیچ آینه‌ای هم در کار نیست. چه طور چنین چیزی ممکن است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: آن‌ها روبروی همدیگر نشسته‌اند.

 چیستان های ساده با پاسخ راحت تر

29. یست که روی سه پا می‌ایستد و روی یک پا راه می‌رود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: فرغون

***

30. چیست که دور دنیا سفر می‌کند، ولی یک نقطه ثابت چسبیده است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: تمبر

***

31. بیرونش را دور می‌اندازند و داخلش را می‌پزند، بعد بیرونش را می‌خورند و داخلش را دور می‌اندازند. آن چیست؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: بلال است. چون پوست بلال را دور می‌اندازند و بلال را می‌پزند و می‌خورند. چوب بلال را دور می‌اندازند.

***

32. چیست که پایین می‌آید، ولی بالا نمی‌رود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: باران

***

33. چند ماه در سال ۲۸ روز دارند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: همه ماه‌های سال

***

34. من مثل یک پر سبک هستم، ولی قوی‌ترین فرد هم بیشتر از ۵ دقیقه نمی‌تواند مرا نگه دارد. من چه هستم؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: نفس

***

35. یک دختر در یک خانه تاریک نشسته بود که هیچ نوری، لامپی و شمعی وجود نداشت و در حال مطالعه بود. چطور؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: دختر کور بود و کتاب مخصوص نابینایان می‌خواند.

***

36. چطور کسی می‌تواند ۸ روز بدون خوابیدن کار کند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: او روز‌ها نمی‌خوابد، ولی شب‌ها می‌خوابد.

***

37. چیست که مال توست، ولی بیشتر بقیه بکار می‌برندش؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: اسمت

***

38. چیست که همانطورکه خیس است، خشک هم می‌کند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: حوله

***

39. چیست که قبل از استفاده باید شکسته بشود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: تخم مرغ

***

40. چه راهی برای دو برابر کردن پول هست؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: جلوی آینه بگذاری

***

41. آن چیست که هرچه از آن برداری بزرگتر می‌شود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: چاله

***

42. آن چیست که در طول شهر‌ها و مزارع در حال حرکت است، اما از جای خود تکان نمی‌خورد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: جاده

***

43. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: دستکش

مطالب مشابه را ببینید!

قصه شیرین کودکانه + مجموعه 10 داستان در مورد دوستی و دیگر موضوعات چیستان های سخت و جذاب (73 چیستان کوتاه پیچده و ساده جالب) جوک خنده دار 1403 + اس ام اس های خنده دار و عکس های بامزه و جالب مدل کیک روز دختر + تصاویر از مدل های شیک کیک تولد روز دختر با ایده های جدید انشا شغل آینده + 6 انشای زیبا با موضوع شغل و کار آینده انشا در مورد زندگی + 6 انشا در مورد اهداف زندگی و موفقیت در زندگی فال ابجد امروز جمعه 21 اردیبهشت و محاسبه ابجد کبیر و صغیر (گرفتن فال) دیالوگ های ماندگار عاشقانه + عکس نوشته از دیالوگ های ماندگار احساسی و رمانتیک فیلم و سریال انشا در مورد تنهایی + 4 انشا زیبای ادبی کوتاه و بلند با موضوع تنهایی و دلتنگی عکس خنده دار استوری و پروفایل + جملات خنده دار با حال برای اینستاگرام و تلگرام