تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها با پاسخ آنها

9 تست هوش ریاضی سخت و جالب

در این بخش 9 تست هوش ریاضی سخت و جالب را برای افراد نابغه ارائه کرده ایم. بهتر است خوب فکر کنید و پس از اینکه فکر کردید به پاسخ معما رسیده اید به پایین مطلب بروید و پاسخ را مشاهده کنید.

معمای شماره ۱

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره ۲

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره ۳

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 4

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 5

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 6

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 7

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 8

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 9

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 10

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

مطلب مشابه: معما و چالش ریاضی سخت برای بچه‌ های باهوش و نابغه

پاسخ معماها برای افراد نابغه

جواب معمای شماره 1

درخت = ۳

گوزن = ۷

عصا = ۸

۳+۳+۸×۷=۶۲

جواب معمای شماره 2

درخت = ۴

ستاره = ۳

جعبه هدیه = ۸

۸+۸+۴ -۳=۱۷

جواب معمای شماره 3

بابانوئل = ۴

گوزن = ۳

درخت = ۷

۸+۵+۵+۵+۵+۷+۷+۷=۴۹

جواب و راه حل معمای شماره 4

جواب: 50

Row1: 3 x 2 + 4 = 10

Row2: 4 x 3 + 5 = 17

Row3: 5 x 4 + 6 = 26

Row4: 6 x 5 + 7 = 37

Row5: 7 x 6 + 8 = 50

جواب و راه حل معمای شماره 5

جواب: 6

اعداد هر ردیف از فرمول زیر پیروی می‌نمایند.

 X * Y + (X + 1) = جواب

=> 6 x 9 + (6 + 1) = 61

=> 5 x 8 + (5 + 1) = 46

=> 4 x 7 + (4 + 1) = 33

=> 3 x 6 + (3 + 1) = 22

=> 1 x 4 + (1 + 1) = 6

جواب و راه حل معمای شماره 6

جواب: 48

X * X – 1 = جواب

=> 2 x 2 -1 = 3

=> 3 x 3 – 1 = 8

=> 5 x 5 – 1 = 24

=> 7 x 7 – 1 = 48

جواب و راه حل معمای شماره 7

جواب: 25

=> 9 x 10 + 1 = 91

=> 8 x 9 + 2 + 1 = 75

=> 7 x 8 + 3 + 2 = 61

=> 6 x 7 + 4 + 3 = 49

=> 5 x 6 + 5 + 4 = 39

با بتوجه به موارد بالا خواهیم داشت:

=> 4 x 5 + 6 + 5 = 31

در نهایت پاسخ می‌شود:

=> 3 x 4 + 7 + 6 = 25

پاسخ معمای شماره 8

جواب: ۱۶

پاسخ معمای شماره 9

پاسخ :۴

جعبه ۱:

۴= (۰+۲) / (۳+۵)

جعبه ۲:

۲ = (۲ +۳ ) / (۴+۶)

جعبه ۳:

۴ = (۱+۲) / (۴+۸)

پاسخ معمای شماره 10

جواب: ۴۵

مطلب مشابه: چیستان های سخت و ساده برای تست ضریب هوشی (250 سوال جالب)

مطالب مشابه را ببینید!

تست هوش جالب با جواب؛ 22 سوالات تست هوش عمومی جالب با جواب آنها سوالات تست هوش از کودکان با پاسخ و تعیین میزان هوش کودک سوالات تست هوش کودکان با 15 سوال جالب به همراه جواب سنجش ذهن چیستان های سخت و ساده برای تست ضریب هوشی (250 سوال جالب) معمای تصویری جالب + چند تست به همراه حواب برای تیزهوشان معمای چوب کبریت و 10 تا از پازل های چوب کبریت برای حل کردن و سنجش هوش معما و چالش ریاضی سخت برای بچه‌ های باهوش و نابغه چند معمای تصویری برای افراد باهوش به صورت سخت و آسان با جواب آنها معمای بسیار سخت ریاضی؛ غیرممکن است به این 8 معما پاسخ دهید! چیستان بزرگسالان با جواب؛ 180 چیستان سخت و آسان با پاسخ برای تقویت ذهن