پیام بزرگداشت روز فردوسی شاعر جاویدان ایران (25 اردیبهشت روز فردوسی)

25 اردیبهشت روز فردوسی بزرگ است. شاعر جاویدان ایرانی که شاهکار شاهنامه را نوشت. اثری بزرگ که تمامی اساطیر ایرانی را درون خود جای داده بود. از همین رو این یک روز رسمی در جهان به افتخار فردوسی بزرگ جشن گرفته می‌شود. ما نیز در ادامه چندین پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی را قرار خواهیم داد. با ما باشید.

پیام بزرگداشت روز فردوسی شاعر جاویدان ایران (25 اردیبهشت روز فردوسی)

پیام روز فردوسی

امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

پس ازمرگ نفرین بود برکسی

کزو نام زشتی بماند بسی

فرار سیدن میلاد فردوسی بر شما مبارک باد!

نخواهم بدن زنده بی روی او

جهانم نیرزد به یک موی او

پیام روز فردوسی

چنینست فرجام کار جهان

نداند کسی آشکار و نهان

روز بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی گرامی باد…

بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد…

میاسای از آموختن یک زمان

به دانش میفکن دل اندر گمان

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد…

از آن پس نمیرم که من زنده ام

که تخم سخن من پراگنده ام

هر آنکس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین

روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد…

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ

سالروز بزرگ مردی که تک تک لغت های زبان فارسی مدیون او هستند

را به همه فارسی زبانان دنیا تبریک می گویم .

پیام روز فردوسی

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را

به دوست دارانش تبریک می گویم

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود

وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

سالروز بزرگداشت گرامی باد

حکیم فردوسی خردمند :

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

مطلب مشابه: روز بزرگداشت فردوسی 25 اردیبهشت (دلیل نامگذاری و اطلاعات درباره این شاعر)

پیام روز فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

حکیم ابوالقاسم فردوسی :

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

مطلب مشابه: اشعار فردوسی + عکس نوشته و مجموعه شعر فردوسی شاعر محبوب ایرانی

پیام روز فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است

حکیم فردوسی خردمند :

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی

هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید

زاد روز فردوسی مبارک!

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ

بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل

تولد حاکم ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را به دوست داران شعر و حماسه فارسی تبریک و شاد باش!

چو ایران نباشد تن من نباد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گویم

فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین

بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی آن عالم داستان و حماسه فارسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

پیام روز فردوسی

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

چه کس والاتر از فردوسیِ راد

زبان را روح بخشیده، روان شاد

چقدر زیبا خدا را یاد کرده است

“خرد “را سر فراز کار کرده است

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

بسی رنج بردم دراین سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

نمیرم از این پس که من زنده‌ام

که تخم سخن را پراکنده‌ام

روز بزرگداشت فردوسی مبارک

“به این زمین گرد که به سرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز. نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد.” – حکیم فردوسی

سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد.

مطلب مشابه: اشعار شاهنامه فردوسی + گزیده اشعار فردوسی با موضوعات مختلف

همی‌ خواهم از دادگر یک خدای

که چندان بمانم به گیتی به جای

که این نامه شهر یاران پیش

بپیوندم از خوب‌گفتار خویش

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست.

بزرگداشت فردوسی گرامی باد.

مکن بد که بینی به فرجام بد

ز بد گردد اندر جهان نام بد

نگر تا چه کاری، همان بدروی

سخن هرچه گویی همان بشنوی

تو تا زنده اي سوی نیکی گرای

مگر کام یابی به دیگر سرای

سالروز بزرگداشت فروسی، حماسه سرای ایرانی مبارک باد

پیام روز فردوسی

به نزد کهان و به نزد مهان

به اذيت موری نیرزد جهان

سالروز بزرگ مرد شعر پارسی مبارک .

ترا دانش و دین رهاند درست

در رستگاری ببایدت جست

وگر دل نخواهی که باشد نژند

نخواهی که دایم بوی مستمند

به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگیها بدین آب شوی

سالروز آفریننده شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی مبارک باد.

ستایش خداوند گیتی فروز

فرازنده ماه و فروزنده روز

خداوند روزی خداوند بخت

هر آنکس که دارد وز او تاج و تخت

ستایش خدای خرد آفرین

خداوند مهر و خداوند دین

سالروز فردوسی، شاعر بزرگ ایرانی مبارک باد

زدانش چو جان تـــرا مـــایـه نیست

به از خامشی هیچ پیرایــه نیست

​ ​25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، گرامی باد

مگوی آن سخن، کاندر آن سود نیست

کز آن آتشت بهره جز دود نیست

 سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی مبارک باد

سپاه شب تیره

شبی چون شَبَه روی شسته به قیر

نه بهرام پیدا ، نه کیوان ، نه تیر

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ این شاعر بزرگ و آزاده گرامی باد

سخن سنج و دینار گنجی مسنج

که بر دانشی مرد خوار است گنج

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

پیام روز فردوسی

شبی در برت گر برآسودمی

سر فخـر بر آسمـان سودمی

قم در کف تیر بشکستمـی

کلاه از سـر مـاه بـربودمی

به قدر از نهم چرخ بگذشتمی

به پی فرق کیوان بفرسودمی

جمال تو گر زانکه من دارمی

بی بی تو گر زانکه من بودمی

به بیچـارگان رحمت آسودمی

به دل دارگان بـر ببخشودمی

سال روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد.

بودن یا نبودن فارسی را به او نسبت می دهند

سالروز مردی بزرگ که زبان فعلی ما مدیون او است مبارک .

​ ​ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است

سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

مطلب مشابه: همه‌ چیز درباره رستم دستان پهلوان بزرگ ایرانی در شاهنامه فردوسی از تولد تا مرگ

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده? بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه? سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

مطلب مشابه: داستان های شاهنامه و حکایت هایی خواندنی و کوتاه از فردوسی

پیام روز فردوسی

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

فردوسی شاهنامه را چنین به پایان می‌برد

در این بخش از سایت روزانه آخرین شعر فردوسی بزرگ در شاهنامه را برای شما قرار داده‌ایم.

چو بگذشت سال از برم شست و پنج

فزون کردم اندیشه و درد و رنج

به تاریخ شاهان نیاز آمدم

به پیش اختر دیرساز آمدم

بزرگان و بادانش آزادگان

نبشتند یکسر همه رایگان

نشسته نظاره من از دورشان

تو گفتی بدم پیش مزدورشان

جز احسنت از ایشان نبُد بهره‌ام

بِکَفت اندر احسنتشان زهره‌ام

سر بدره‌های کهن بسته شد

وزان بند روشن دلم خسته شد

ازین نامور نامداران شهر

علی دیلمی بود کو راست بهر

که همواره کارش بخوبی روان

به نزد بزرگان روشن‌روان

حسین قتیب است از آزادگان

که از من نخواهد سخن رایگان

ازویم خور و پوشش و سیم و زر

وزو یافتم جنبش و پای و پر

نیَم آگه از اصل و فرع خراج

همی‌غلتم اندر میان دواج

جهاندار اگر نیستی تنگ‌دست

مرا بر سر گاه بودی نشست

چو سال اندر آمد به هفتاد و یک

همی زیر بیت اندر آرم فلک

همی گاه محمود آباد باد

سرش سبز باد و دلش شاد باد

چنانش ستایم که اندر جهان

سخن باشد از آشکار و نهان

مرا از بزرگان ستایش بود

ستایش ورا در فزایش بود

که جاوید باد آن خردمند مرد

همیشه به کام دلش کار کرد

همش رای و هم دانش و هم نسب

چراغ عجم آفتاب عرب

سرآمد کنون قصهٔ یزدگرد

به ماه سفندارمذ، روزِ اِرد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار

به نام جهانداور کردگار

چو این نامور‌نامه آمد به بُن

ز من روی کشور شود پر سخُن

از آن پس نمیرم که من زنده‌ام

که تخم سخن من پراگنده‌ام

هر آنکس که دارد هُش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین

مطلب مشابه: نگاهی بر زندگی کاوه آهنگر شخصیت اسطوره ای شاهنامه فردوسی

مطالب مشابه را ببینید!

خرداد روز، جشن خردادگان در 6 خرداد (تاریخچه این جشن و نحوه برگزاری آن) روز بزرگداشت ملاصدرا 1 خرداد ماه (دلیل نامگذاری این روز و زندگی این فیلسوف) نگاهی بر سلسله قاجار از پیدایش تا پادشاهان معروف این حکومت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت (دلیل نامگذاری و مختصر زندگینامه) نگاهی بر زندگی کاوه آهنگر شخصیت اسطوره ای شاهنامه فردوسی روز بزرگداشت فردوسی 25 اردیبهشت (دلیل نامگذاری و اطلاعات درباره این شاعر) روز صلیب سرخ و هلال احمر 1403 چه روزی است؟ روز ماما چه روزی است؟ دلیل نامگذاری این روز و متن تبریک روز ماما نگاهی بر زندگی شاپور یکم ساسانی؛ پادشاه مقتدر ایران از تولد تا سلطنت و مرگ او حکومت مادها؛ درباره پیدایش، ساختار این سلسله، قدرت و سقوط این پادشاهی