کنترل خشم؛ چگونه پرخاشگری و عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

آیا شما هم خیلی زود عصبانی می شوید؟ شا ممکن است خشونت و عصبانیت را قسمتی از زندگیتان بدانید، اما آیا تشخیص داده اید که در آن هیچ اثر مفیدی مترتب نیست. شاید شما برای حالت عصبانیت خودتان چنین استدلال می کنید که بشر همین است یا اگر آنچه من باید بگویم نگویم داد و فریاد نکنم عقده هایم جمع می شوند و به زخم معده مبتلا خواهم شد. ما راهکارهایی برای کنترل خشم تان داریم بهتر است که این راهکارها را جدی بگیرید.

چگونه خشم و عصبانیت مان را کنترل کنیم؟

خشونت چیست؟

خشونت و عصبانیت یک قسمتی از وجود شماست که شما آنرا دوست ندارید و نیازی هم نیست که بگوئیم هیچکس آنرا دوست ندارد.

خشم و عصبانیت فقط مختص به بشر نیست. شما نباید آن را داشته باشید. زیرا با شادمانی و تکامل شخص هیچ رابطه ای ندارد. یک نقطه ی ضعفی است از نوع نفوذ روانی که از استعداد و جربزه ی شما مثل یک نوع مرض مهلک فیزیکی کم می کند.

خشم و غضب نیز یک انتخاب یا عادت است و یک واکنشی نسبت به افسردگیست، شما به طریقی رفتار می کند که نمی خواهید. در حقیقت خشمناکی جدی یک نوع دیوانگی و جنون است. هر زمان که شما کنترل رفتارتان را نداشته باشید در حالتی جنون آمیز به سر می برید. بنابراین هر وقت شما خارج از کنترل خشمگین بشوید به جنونی موقت مبتلا شده اید. عصبانیت و خشمگینی از نقطه ی نظر روانشناسی جایگزینی ندارد و از ضعیفی و ناتوانی شخص ناشی می شود. خشم از لحاظ بهداشت روانی می تواند امراض مختلفی را سبب شود امثال زخم معده، خستگی مفرط و ناراحتی های قلبی. از نظر روانشناسی خشم روابط عشقی را می شکند و در نتیجه نگرانی و یأس و نومیدی و افسردگی به ارمغان می آورد. شما ممکن است خشم خودتان را فرو ببرید و خودخوری کنید. قطعاً شنیده اید که بروز دادن خشم بهداشتی تر از بروز ندادن آنست، بله این به اصطلاح یک “آلترناتیو” سالم تری است. اما یک راه بهتر و سالم تری هم وجود دارد و آن بطور کلی خشم نکردن است. در این صورت شما مواجه با بروز دادن و یا بروز ندادن خشم نمی شوید.

مثل تمام ا حساسات هیجانی خشم هم نتیجه ی فکر کردن است. آن چیزی نیست که به سادگی برایتان پیش بیاید. وقتی با حوادثی مواجه می شوید که برخلاف میل شماست و شما آن را دوست ندارید، برای پاسخ گویی به خودتان می گویید این عمل غلطی است و خشم را انتخاب می نمایید. تا زمانیکه شما فکر می کنید خشم هم یک قسمتی از بشریت است شما برای قبول آن دلیلی در دست دارید و برای احتراز از آن قدم مثبتی برنمی دارید.

به هر حال اگر شما هنوز هم تصمیم به نگهداری خشم دارید حداقل یک شیر اطمینان یا راه تخلیه ای برایش در نظر بگیرید که از خطرات کلی مصونیت داشته باشید.

اما درباره خودتان فکر کنید، مثل کسی که بتواند وقتی به م انعی برخورد می کند فکر تازه ای بیاموزد، به نحویکه خشونت مخرب جایش را با احساسات مفید و مطلوب عوض نماید. خشم، غضب، عصبانیت و نومیدی اینها احساساتی هستند که شما به احتمال زیاد به تجربه ی آن ادامه می دهید، چون دنیا هرگز به طریقی که شما می خواهید نخواهد بود. شما ممکن است بگویید خشونت برای پیش برد کارهایم مفید و مؤثر است. اکنون قدری دقیق تر نگاه کنید هرگاه شما خیال می کنید با به کار بردن خشونت از بازی کردن بچه ی دو ساله ی خودتان در کوچه جلوگیری می نمایید و معتقدید خشم به شما کمک می کند، آن در صورتی مفید است که عصبانیت را جدی نگیرید یعنی ضربان قلب تان فزونی نیابد. یعنی با خودتان فکر می کنید صدایتان را ظاهراً بلند می کنید که خطر کوچه رفتن را به بچه هشدار بدهید.

چگونه خشم و عصبانیت مان را کنترل کنیم؟

چرا عصبانی می شویم؟

شما می توانید حالات عصبی و خشمگینی را همیشه در همه جا ببینید، در میان نمردم و اجتماعات و طبقات مختف کم و بیش در درجات متوسط و کامل وجود دارد. این یک نوع مرض خطرناکی است که شیوع پیدا کرده است، و بشریت را تهدید می نماید. در زیر، بعضی از مثال ها و نمونه هایی که بیشتر معمول است و مردم به خاطر آنها عصبانیت را انتخاب می کنند ملاحظه نمایید.

 • عصبانیت در اتومبیل، راننده ها به موتور سوارها پرخاش می کنند و فریاد میکشند. یک نفر عجله دارد و بوق می زند، دیگری سبقت غیرمجاز می گیرد عابرین پیاده رعایت قانون و مقررات را نمی کنند راننده ها از مردم و مردم از راننده ها عصبانی می شوند و به موقع و سر وقت به کارشان نمی رسند.
 • خشم در بازی های رقابتی مثل بازی تنیس، فوتبال یا بازی شنا. مردم نسبت به رقیب و گروه مخالف خودشان خشمگین می شوند. ممکن است به خاطر اشتباه یا عدم رعایت مقررات بازی عصبانی شوند و کارشان به جنگ و جدال برسد.
 • خشم درباره مالیات. هر مقدار از خشم قادر نیست قانون مالیات کشورمان را عوض نماید، اما مردم هم بواسطه ی اینکه قانون مطابق آنچه آنها می خواهند تنظیم نشده عصبانی می شوند.

 

همچنین بخوانید: نکات مهمی که هر کارمندی باید بداند ـ چگونه شاد باشیم

 

 • خشم و عصبانیت از بدقولی دیگران. اگر شما انتظار دارید که دیگران خودشان را با جدول زمانی شما تطبیق بدهند، وقتی آنها به موقع و سر وقت نمی آیند شما خواهید گفت: «من حق داشتم عصبانی شوم چون او نیم ساعت مرا منتظر گذاشته بود.»
 • عصبانیت به خاطر گم کردن اشیاء. هر قدر عصبانیت و خشم به کار ببرید کلید گم شده پیدا نخواهد شد و احتمال شما را از بررسی و جستجوی مؤثر هم باز می دارد.
 • خشم درباره ی وقایع دنیا که خارج از کنترل شما است.

شما ممکن است سیاست، روابط خارجی، یا اقتصاد را تأیید ننمایید، اما خودخوری و عصبانیت شما در این مورد چیزی را تغییر می دهد؟

چگونه خشم و عصبانیت مان را کنترل کنیم؟

کنترل خشم

از خشم می توان رهایی یافت. لیکن به مقدار زیادی افکار تازه نیاز دارد، که بتواند در یک وقت دفعتاً در دقیقه ی زمان حالت بکار آید. هنگامیکه با مردم یا چیزی روبرو شدید که حالت خشمگینی را به شما تشویق می کند، مواظب گفتار خودتان باشید فوراً از جمله های تازه ای که برایتان احساسات تازه ای خلق می کند استفاده نمایید. در اینجا بعضی از استراتژیهای مشخص برای مبارزه با خشم را ملاحظه نمایید.

ابتدا مهمترین کار در هنگام بروز خشم تماس و رابطه با فکرتان است. به خودتان تذکر دهید که نباید به این طریق فکر کنید، زیرا در گذشته همیشه اینطور فکر کرده بودید. کنترل فکر حائز اهمیت است.

 • سعی کنید رفتار خشونت آمیزتان را به تعویق بیندازید. هرگاه شما ناگزیر در برابر حوادث و اتفاقات بخصوص عکس العمل نشان می دهید و عصبانی می شوید، به مدت پانزده ثانیه عصبانیت خودتان را به تأخیر بیندازید، بعد طبق عادتی که دارید خشونت تان را بروز بدهید. دفعه ی بعد مدت سی ثانیه و به همین طریق فاصله ها را زیاد نمایید. زمانی فرا می رسد که شما قادر خواهید بود خشونت و عصبانیت را ترک نمایید.
 • وقتی قصد دارید برای پیشبرد کار و آموزش بچه از خشم استفاده کنید، صدایتان را بلند نمایید لیکن عوامل دردناک فیزیکی و روانی خشم را بکار نبرید.
 • از یک نفر که مورد اعتماد شماست خواهش کنید به شما کمک نماید و در حالت خشم بطور شفاهی یا ایماء و اشاره به شما تذکر بدهد. وقتی متوجه رفتارتان شدید فکر کنید که چکار دارید می کنید بعد سعی نمایند که از استراتژی به تأخیر انداختن بهره ببرید.
 • تمام وقایعی که باعث خشمگینی شما می شود با ذکر محل و ساعت و دقیقه در یک دفتر بنویسید و نگهدارید. خودتان را موظف کنید که تمام رفتارهای خشونت آمیزتان را در دفتر ثبت نمایید. به زودی درمی یابید که غالباً به خشونت گرایش ندارید. از انتظارهایی که شما از دیگران دارید صرف نظر نمایید و خودتان را خلاص کنید. وقتی از انتظارها و جشم داشتها بگذرید از خشونت هم می گذرید.
 • به خودتان تذکر بدهید که اصولاً بچه ها همیشه فعال و پر سر و صدا هستند خشونت درباره ی آنها اثر نیکویی ندارد. شما می توانید به آنها کمک نمایید انرژی خودشان را در زمینه های مفید و سازنده به کار ببرند. اما هرگز نمی توانید فطرت طبیعی شان را عوض کنید.
 • خودتان را دوست بدارید، اگر شما خودتان را دوست داشته باشید هرگز با بکار بردن خشونت به جسم و جانتان آسیب نمی رسانید.
 • به جای اینکه بنده و برده ی  احساساتی هر حادثه بشوید وقت خودتان را در راه مبارزه ی با آن بکار بندید، به نحویکه دیگر دقیقه ای از زمان حال برای خشم باقی نباشد. خشم مثل سایر نقاط ضعف هیچ فایده ای در بر ندارد یک وسیله ایست که چگونگی احساسات شما را نمایان می سازد. شما انتخابش نکنید.

 

 

این مطلب اختصاصی سایت روزانه می باشد. “برگرفته شده از کتاب «نقاط ضعف شما» دکتر وین دبلیو دایر.

 

 

موارد بیشتر: چرا کودکم کتک می زند ـ رفتار با کودکانی که ناسزا می گویند

مطالب مشابه را ببینید!

روشهای رفع خستگی ذهن؛ دلایل خستگی ذهنی و رابطه استرس با آن رفتار با کودک غمگین؛ علائم نشانه های غمگینی کودک و روش های درمان دلیل دیدن خواب های ترسناک؛ تاثیر تجربیات و اتفاقات زندگی برای کابوس دیدن جلوگیری از افکار خودکشی و روش هایی برای از بین بردن میل به خودکشی انواع اسباب بازی ها و تاثیرات آن بر رشد ذهنی کودک دلایل افسردگی بعد از زایمان؛ پیشگیری و درمان این نوع از افسردگی زنان افسردگی در دانشجویان و راه‌های مقابله؛ روش های پیشگیری و شناخت آن انواع افسردگی در زنان و دلایل ایجاد آن؛ روش های افسردگی افسردگی چیست چه دلایلی دارد؟ + 5 روش مهم درمان افسردگی تاثیر اسباب بازی بر کودک و تقویت ذهن فرزند با بازی کردن