متن در مورد عیب جویی + جملات زیبا و مذهبی در مورد عیب و ایراد گرفتن از دیگران

جملات و سخنان آموزنده در مورد عیب جویی از افراد

جملات آموزنده، احادیث مذهبی و سخن بزرگان درم ورد عیب جویی کردن و ایراد گذاشتن روی دیگران را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم.

امام حسن علیه السلام: از اخلاق خوب مومن این است که
عیب جو و عیب گوی دیگران نیست.

***

وای بر کسانی که از از دیگران بدگویی و عیب جویی می کنند.

***

متن در مورد عیب جویی

دیگران را گرامی بدار و عیب هایشان را نگو چرا که…
(اگرکسی را گرامی بداری،در حقیقت خودت راگرامی داشته ای وحیثیت خویش را با آن آراسته ای.
بنابراین،به خاطر خوبی واحترامی که به خودت کرده ای، ازدیگری انتظارسپاسگزاری نداشته باش.)

***

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: افراد عیب دار، دوست دارند تا عیوب مردم را پخش کنند،
تا بهانه ای برای معایب خویش فراهم آید.

***

متن در مورد عیب جویی

عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم (توماس کارلایل )

***

عیب پوشی زعیب جویی به (جامی )

***

سخنان مذهبی در مورد عیب کردن دیگران

هر که در فکر عیب خود باشد،از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد (حضرت علی ع )

***

متن در مورد عیب جویی

خوشا به حال کسی که به اصلاح عیب های خود مشغول بوده و نگران عیب دیگران نباشد (حضرت محمد ص )

***

دانش و دارایی هر عیبی را می پوشاند و نادانی و ناداری هر عیبی را آشکار می کند (حضرت محمد ص )

***

متن در مورد عیب جویی

جملات آموزنده در مورد عیب جویی

هرگز از هم دیگر عیب جویی نکنید و هم دیگر را با القاب زشت صدا نکنید (حجرات۱۱)

***

من مأمور نیستم که دل‏ های مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.

***

متن در مورد عیب جویی

عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش

***

از گمان دوری کنید؛ زیرا گمان، دروغ ترین سخن است. به سخنان مردم گوش فرا ندارید و عیبشان را پی‏جویی نکنید.

***

متن در مورد عیب جویی

آدمی را همین عیب بس که عیبی را در مردم ببیند و در خود نبیند و مردم را به خاطر کاری‏سرزنش کند که خود نمی‏تواند آن را ترک کند و همنشین خویش را با چیزهای نامربوط و بیهوده بیازارد.

***

عیب های مؤمنان را جستجو نکنید؛ زیرا هرکه دنبال عیبهای مؤمنان بگردد، خداوند عیبهای‏او را دنبال کند و هر که خداوند تعالی عیوبش را جستجو کند، او را رسوا سازد گرچه درون خانه‏ اش باشد.

***

متن در مورد عیب جویی

موی بشکافی به عیب دیگران

چو به عیب خود رسی کوری از آن

مطالب مشابه را ببینید!

احادیث کوتاه و زیبا؛ 100 حدیث ارزنده و ناب از امامان و معصومین سخنان بزرگان در مورد ماه رمضان؛ متن و احادیث زیبا درباره روزه داری متن آسمانی و معنوی درباره ماه رمضان؛ احادیث زیبا درباره ماه مهمانی خدا جملاتی گران‌بها از امام حسن (ع)؛ سخنان ناب مذهبی و احادیث امام حسن حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن احادیث امام موسی کاظم؛ بیش از 50 روایت و حدیث از آن حضرت احادیث آموزنده از معصومین و پیامبر و عکس نوشته از سخنان ناب امامان حدیث درباره ماه محرم (احادیث درباره امام حسین و ماه شهادت) حدیث درباره معاد و زندگی پس از مرگ (احادیث از امامان و پیامبر) متن در مورد روز قیامت + جملات در مورد روز محشر و رستاخیز از بزرگان به همراه احادیث