متن شکست عشقی انگلیسی با ترجمه و عکس نوشته غمگین عشقی

در این مطلب متن شکست عشقی انگلیسی را با ترجمه فارسی و به همراه چند عکس نوشته غمگین عشقی گردآوری کرده ایم.

متن شکست عشقی انگلیسی

جملات شکست عشقی

Love Failure
Is only the opportunity to begin again
Only this time more wisely

شکست عشقی
فقط فرصتی برای شروع دوباره است
تنها این بار عاقلانه‌تر

***

Never cry for the person who has hurt you
Just smile and thank them for giving you a chance to
Find someone better who actually deserve you

هرگز برای کسی که به تو صدمه زده گریه نکن
فقط لبخند بزن و از او تشکر کن که بهت این فرصت را داده تا
کسی را پیدا کنی که لیاقت تو را دارد

مطلب مشابه: متن بیو شکست غمگین و جملات کوتاه غم انگیز جدایی بیوگرافی

متن شکست عشقی انگلیسی

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

***

متن شکست عشقی انگلیسی جدید

I’m older and colder since that last time I saw your beautiful face.

از آن زمانی که چهره تو را زیبا دیدم،پیر تر و سرد و بی روح تر شده ام

مطلب مشابه: شعر کوتاه سوزناک برای دل شکسته مناسب بیو و گپشن با اشعار خیلی غمگین

متن شکست عشقی انگلیسی

I will never stop caring, but if you decide to push me away, I will go.

هرگز دست از مراقبت از تو(توجه کردن به تو) بر نخواهم داشت اما اگر برای رفتن پافشاری کنی قطعا خواهم رفت

***

We all make mistakes in life and I have made mine by choosing you to trust with my heart.

همه ما در زندگی اشتباه می کنیم و من 9 مرتبه با انتخاب تو و جلد اعتماد قلبم دچار اشتباه شده ام.

***

جملات شکست عاشقانه انگلیسی

متن شکست عشقی انگلیسی

It is better to find love once and lose it than not finding it in your entire life.

بهتر این است که یکبار عشق خود را در زندگی بیابید و آن را از دست بدهید تا اینکه هرگز عشق را در زندگی خود نیابید

***

I am learning to trust the journey even when I do not understand it.

من در حال یادگیری اعتماد به سفر کردن هستم حتی اگر آن را نفهمم

مطلب مشابه: جملات غمگین شکست عشقی انگلیسی + متن های سنگین و غمگین عاطفی

متن شکست عشقی انگلیسی

Love never fails, people fail on love.

عشق هرگز دچار شکست نمی شود این آدم ها هستند که در عاشقی شکست می خورند.

***

I have never thought that you’ll break my heart when we have shared the common emotions and dreams.

من هرگز تصور نمی کردم که علی رغم اینکه همه احساس و رویاهایان را با هم اشتراک گذاشته ایم قلب مرا بشکنی

مطلب مشابه: متن گریه دار + جملات غمگین بغض آور و ناراحت کننده برای افراد شکست خورده

متن شکست عشقی انگلیسی

I lost my true love and my best friend. I can’t believe this is the end.

 عشق حقیقی و بهترین دوست خود را از دست دادم.نمی توانم باور کنم که این پایان است

مطالب مشابه را ببینید!

متن غمگین؛ متن شکست عشقی غمگین، اس ام اس غمگین تنهایی، دلنوشته بسیار احساسی غمگین جملات دیس لاو و شکست عشقی خاص با متن کوتاه غم انگیز متن امیدوار کننده پس از شکست عشقی؛ جملات انگیزشی بعد از مشکلات عاطفی جملات غمگین شکست عشقی انگلیسی + متن های سنگین و غمگین عاطفی متن شکست عشقی + جملات غمگین مخصوص افرادی که در عشق شکست خورده اند جملات انگیزشی بعد از شکست عشقی + متن های امیدوار کننده پس از شکست عاشقی جملات شکست عاشقانه + متن های فاز سنگین و غمگین شکست عشقی اشعار با موضوع خیانت + شعر با موضوع شکست و خیانت عشقی غمگین متن دل شکسته عاشقانه + جملات در مورد دل شکسته و غمگین جملاتی درباره شکست؛ متن های قشنگ و زیبای موفقیت پس از شکست