متن در مورد هوس + جملات و سخن بزرگان در مورد هوا و هوس افراد

جملات بزرگان در مورد هوس

متن و جملات زیبا در مورد هوا و هوس افراد نسبت به پول، شهوت، مال اندوزی و … را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم.

پیش از آنکه دنبال هوا و هوس بروی، به کیسه پول خودت نگاه کن.

بنجامین فرانکلین

***

متن در مورد هوس

طلب فراموشی کردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یکی پنداشت.

میلان کوندرا

***

متن در مورد هوس

آنگاه که جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است که انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد.

افلاطون

***

جملات بزرگان در مورد هوا و هوس افراد

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.

آندره موروا

***

وقتی فهمیدی قرار نیست با هر زن یا دختری که دوست شدی،به رختخواب بری

هر وقت یاد گرفتی بدون توقع دوستی کنی

هر وقت فهمیدی هر کسی که دوستت شد ،دوست دخترت نیست

و برای جواب سلامش باید به یک علیک محترمانه فکر کنی

نه به پیدا کردن یک مكان خالی

اونوقت می تونی

روی همراهی و همدلی یک جنس مخالفت حساب کنی

متن در مورد هوس

جهان در نظر آن کس که به مقام رفیع انسانی نایل گردد، غنی تر می شود؛ وسوسه و جذبه های حرص و ولع افزایش یافته و برای انسان دام می گسترند. همچنین، انواع گوناگون تحریکها، لذتها و دردها بیشتر می شوند.

فریدریش نیچه

***

شهوت اغلب چنان روییدن گیاه را تسریع می کند که ریشه ضعیف می ماند و به آسانی می توان آن را از زمین بیرون کشید.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد هوس

چه نیک می توانیم حواس خویش را گذرگاهی برای امور سطحی و اندیشه خویش را شهوتی خدایی برای جهش ها و خطاها بدانیم! از همان سر منزل کار دریافته ایم که ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خود زندگی لذت ببریم!

فریدریش نیچه

***

تا کِی ز خُمِ هوس شوی رنگارنگ
روزت شب اسلام و
شَبت شهرِ فرنگ..
زین مذهب تردید به جایی نرسی
یا رومیِ روم باش ،
یا زنگیِ زنگ …

” ادیب کرمانی “

متن در مورد هوس

سخن بزرگان در مورد وسوسه و هوس

عاشق حتی امیال هوس آلود محبوب خود را هم می بخشد.

فریدریش نیچه

***

کسی سزاوار آزادی است که بتواند بر هوسهای خود چیره شود.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

عشق، قانون و شهوت، دام است.

ویکتور هوگو

***

هر خشنودی که به دست می آید تخمه ی امیال دیگری را با خود دارد؛ زیرا امیال و خواهش های اراده ی شخصی را پایانی نیست.

آرتور شوپنهاور

***

متن در مورد هوس

جملات خاص و سنگین در مورد هوس کردن و شهوت

آیا بهتر نیست که انسان گرفتار یک قاتل و جانی شود تا اینکه در رویاهای یک زن شهوت پرست فرو رود.

فریدریش نیچه

***

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد باز هم ریشه در شهوت دارد و بس.

آرتور شوپنهاور

***

در نهایت، عاشق هوس خویش هستیم و نه آنچه هوس کرده ایم.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد هوس

کاملترین پاداش برای انسان، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند.

جبران خلیل جبران

***

گرایش به آشتی دادن ماجرای عشق شهوانی با عشق پاک، عین ذات لذت پرستی است و دلیل ناممکن بودن این آشتی است.

میلان کوندرا

مطالب مشابه را ببینید!

جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات متن در مورد نظم + جملات و سخن بزرگان در مورد نظم داشتن و ترتیب متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت متن در مورد شکیبایی + جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد صبر و شکیبایی سخن بزرگان درباره بهار؛ جملات احساسی بزرگان درباره زیبایی بهار متن در مورد استعداد + جملات خواندنی و سخن بزرگان در مورد استعداد افراد متن در مورد چاپلوسی و تملق + جملات و سخن بزرگان در مورد فرد چاپلوس متن در مورد نوآوری + جملات و سخن بزرگان در مورد آفرینش و نوآوری کردن متن در مورد مدیریت + جملات و سخن بزرگان در مورد مدیریت کردن