متن در مورد حیوانات + سخنان و جملات بزرگان در مورد حیات وحش و حیوان

متن در مورد حیوانات

متن و جملات زیبا در مورد حیوانات و حمایت از حیات وحش را در این بخش روزانه آماده کرده ایم. این متن و جمله های کوتاه در مورد زیبایی های حیات وحش و حیوانات است و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرند.

جملات و متن در مورد حیوانات

محبت به همه ی موجودات زنده شریفترین ویژگی انسان است

چارلز داروین

***

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد،
اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است.

جرج برنارد

***

آزمون حقیقی اخلاق بشریت. چگونگی روابط انسان با حیوانات است.

به ویژه حیواناتی که در اختیار و تحت تسلط او هستند.

اینجاست که بزرگترین ورشکستگی بشر تحقق یافته است

میلان کوندرا

***

متن در مورد حیوانات

انسان نه تنها حیوانی است که حالت دفاعیه او از سایر حیوانات کمتر است بلکه راه زندگانی خود را هم نمی داند.

صفحات زندگانی او را با خون نوشته اند.

جنایات و رذایل او را تا به حال هیچ حیوانی مرتکب نشده. : صادق هدایت

***

جملات بزرگان در مورد حیوان

 نباید به حیوان دشنام داد!

امام صادق علیه السلام

***

پرنده را برای قفس نیافریده اند. اسب و الاغ با زین زاییده نشده اند

واضح تر بگوییم:

انسان آنان را از طبیعت دزدیده و برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است. : صادق هدایت

***

بشر حیوانی است مهره دار با روحی جاودانه.

ضمنا دارای وطن نیز می باشد تا گستاخ نشود.

کورت توخولسکی

***

 محبت به همه ی موجودات زنده شریفترین ویژگی انسان است

چارلز داروین

***

متن و سخن بزرگان در مورد حیوانات

اگر کسی آرزو دارد به پرهیزگاری برسد،اولین ریاضت اوباید خود داری از ازار حیوانات باشد.

آلبرت انیشتین

***

کسی که برای التیام درد انسان ها میکوشد،مهربان است و کسی که برای التیام درد حیوانات دل

میسوزاند،مهربانترین انسان هاست

***

انسانها میتوانند تبسم کنند – تبسم کنند و تبسم کنند.

در حالی که به بدترین شکل ممکن در حال خیانت به شما هستند

حیوانها تبسم نمیکنند . ولی همدیگر را میدرند

کدام منصفانه تر است ؟ : روبر مرل

***

وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است.

آلفونس دو لامارتین

***

گوشت حیوانات. مانند شکنجه روحی فریاد می کشد و مرگ را درون تو تولید می کند.

آلفونس دو لامارتین

***

به گیاهان و حیوانات بنگرید و اجازه دهید آنها پذیرش آنچه هست و تسلیم به حال را به شما بیاموزند.

اجازه دهید آنها بودن را به شما یاد بدهند.

اجازه دهید آنها یکپارچگی. یعنی بودن. خودتان بودن. حقیقی بودن را به شما بیاموزند.

اجازه دهید آنها چگونه زیستن و چگونه مردن را به شما یاد بدهند

و به شما بیاموزند چگونه زندگی و مرگ را به مشکل تبدیل نکنید.

اکهارت تولی

***

انسان نه تنها حیوانی است که حالت دفاعیه او از سایر حیوانات کمتر است بلکه راه زندگانی خود را هم نمی داند.

صفحات زندگانی او را با خون نوشته اند.

جنایات و رذایل او را تا به حال هیچ حیوانی مرتکب نشده.

صادق هدایت

***

جملات زیبا در مورد حیوان

اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ !

صادق هدایت

***

پرنده را برای قفس نیافریده اند. اسب و الاغ با زین زاییده نشده اند

واضح تر بگوییم:

انسان آنان را از طبیعت دزدیده و برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است.

صادق هدایت

***

می گویند حیوانات حقوقی ندارند. اگر آنان حقوقی ندارند

برای آن است که ما نمی خواهیم داشته باشند!

صادق هدایت

***

می گویند روح آنان – حیوانات – پست تر است.

باشد. اما بالاخره مثل ما احساس درد و شادی می کنند.

پستی آنها برای ما تکلیف برادر بزرگتر را معین می کند نه حق دژخیمی و ستمگری را.

صادق هدایت

***

حیوانات هم مانند انسان رنج و شادی. سعادت و شوربختی را حس می کنند.

چارلز داروین

***

انسان می تواند بدون کشتن حیوانات به منظور تهیه خوراک تندرست باشد ؛

بنابراین اگر گوشت بخورد. تنها برای ارضای ذائقه اش درگرفتن جان حیوانات همدستی کرده است.

لئو تولستوی

***

اگر انسان بخواهد به راستی و به طور جدی زندگی خوبی داشته باشد.

نخستین چیزی که از آن پرهیز خواهد کرد مصرف خوراک حیوانی است زیرا غیر اخلاقی است.

چون مستلزم کشتن. یعنی کاری است در تضاد با حس اخلاقی.

لئو تولستوی

***

اگر حیوانات عقل می داشتند

کارهایشان به اندازه ما آدمیان احمقانه می بود.

جاش بیلینگز

***

حیوانات این امتیاز را بر انسان دارند

عالم ربانی ندارند که ارشادشان کند.

فرانسوا ولتر

***

به نظر من تمام حیوانات زیبا و معصوم هستند

و آدم ها با ذهنیات خودشان چیزهایی را به آنها نسبت می دهند.

مریم زندی

***

کسی ما انسانها را تدهین نکرده است که فرمانروای قلمروی حیوانات باشیم.

ما تنها یکی از گونه های جانوری بر روی این کره خاکی هستیم

جین گودال

***

انسان دارای قدرت تکلم زیادی است که قسمت زیادی از آن بیهوده و نادرست است.

حیوانات هم این قدرت را دارند اما اندک.

که از همان مقدار بجا و درست استفاده می کنند.

***

حیوانات و کودکان آیینه طبیعت اند.
اپیکور

***

حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم.
جرج برنارد شاو

این مطالب را هم ببینید