متن تبریک انگلیسی ماه رمضان + جملات مذهبی ماه مبارک رمضان با ترجمه فارسی

متن های تبریک ماه رمضان به انگلیسی

برای تبریک متفاوت ماه رمضان می توانید از جملات انگلیسی و متن های مذهبی ترجمه شده به فارسی بهره ببرید که در ادامه گلچینی از جملات را آماده کرده ایم.

Ramadan came and called me slowly

The gift of traveling to the city of God made me

From Nasal Golestan, apply Nasimi cream

Which filled me with perfume and purity

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا

مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید

که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

***

Wisdom of fasting

To be said and heard again

Learn patience and self-control

And may the devil be removed from you. . .

حکمت روزه داشتـن بگـذار

باز هم گفته و شنیده شود

صبرت آمــوزد و تسلط نفـس

و ز تو شیطان تو رمیده شود . . .

***

متن تبریک انگلیسی ماه رمضان

جملات انگلیسی تبریک ماه رمضان

Moon in self-discovery and self-exploration

Shut up, not say, shut up

The poor understand from the heart and soul

Life is like living in poverty. . .

ماه در خودنگری و خودکاوشی

لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی

درک مسکین از دل و جان کردن است

زندگی همچون فقیران کردن است . . .

***

When you saw the silence of God in the face of mystery and need,
Do not say that God is angry with me, he has commanded the whole universe to be silent so that he hears the words of your heart, so tell him the words of your heart…
God bless the beautiful month of “Ramadan”
None of your wishes came true…

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی,
نگو خدا بامن قهر است , او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف دلت را بشنود , پس حرف دلت را به او بگو…
الهی به حق ماه قشنگ ” رمضان”
هیچ کدام از آرزوهایت آرزو نماند…

***

متن ادبی تبریک ماه مبارک رمضان

Ramadan is a good opportunity to build ourselves and find ourselves, so be careful not to lose ourselves after this month.

ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی و پیدا کردن خودمونه پس مواظب باشیم بعد از این ماه خودمونو گم نکنیم. التماس دعا

***

Blessed is the month of divine mercy and forgiveness

In this blessed month

I wish you acceptance of obedience and worship

pleas pry for me

فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد

در این ماه پر خیر و برکت

برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم

التماس دعا

***

متن تبریک انگلیسی ماه رمضان

Ramadan came and I kissed its predecessor

I passed flowers according to the passage

In what language can I say thank you to the eyes

I saw the moon of God once again

آمد رمضان و مقدمش بوسیدم

در رهگذرش طبق طبق گل چیدم

من با چه زبان شکر بگویم که به چشم

یک بار دگر ماه خدا را دیدم

***

جملات ادبی خاص تبریک ماه مبارک رمضان

The good news of those waiting for the month of God has come

The moon has come for the nights of prayers and supplications

The month of my love for the god reached

A beggar has come to the royal table

مژده ای منتظران ماه خدا آمده است

ماه شبهای مناجات و دعا آمده است

ماه دلدادگی بنده به معبود رسید

بر سر سفره ی شاهانه، گدا آمده است

***

Fasting

Practice life class

Lessons of self-sacrifice, purity and servitude

Fasting

The air chain is breaking

Demons and idols are breaking inside

Happy Ramadan

روزه

تمرین کلاس زندگی

درس ایثار و خلوص و بندگی

روزه

زنجیر هوا گسستن است

دیو و بت های درون بشکستن است

فرا رسیدن رمضان مبارک

***

The arrival of the holy month of Ramadan, the spring of the Quran, the month of romantic worship
I congratulate you on mystical prayers and sincere servitude…
pleas pry for me

حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه
نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم …
التماس دعا

***

پیام تبریک ماه رمضان به انگلیسی

In the blessed month of Ramadan, I wish you acceptance of obedience and worship…
pleas pry for me

در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم …
التماس دعا

این مطالب را هم ببینید