شعر کودکانه صداقت + 5 شعر کوتاه کودکانه در مورد راستی و صادق بودن

در این بخش شعر کودکانه صداقت را ارائه کرده ایم. در ادامه 5 شعر زیبا برای گروه سنی کودک درباره راستی، صداقت، راست گفتن و دروغ نگفتن را گردآوری کرده ایم.

شعر کودکانه صداقت و راستگویی

شعر کودکانه در مورد صداقت

شعر کودکانه چوپان دروغگو برای آموزش صداقت

اتل متل توتوله بگم حسن کوچوله؟
تو کتابا نوشته: دروغگویی چه زشته!اتل متل توتوله بگم حسن کوچوله؟
چوپانی بود دروغگو، دروغگو بود و هالو
از گُلِ راستگویی، نبرده بود بوییهر روز این چوپونه، دروغگوی نمونه
نزدیکیای روستا کنار گوسفندها

داد می‌کشید چه دادی، چه دادی و فریادی:
«آهای آهای گرگه اومد! گرگه به گله‌ها زد!

مردم بیاین که دیر شد، چوپون ز غصه پیر شد
بّره رو نوش جون کرد، گوسفند رو نیمه‌جون کرد!»

مردم با داد و فریاد با سرعتی چنان باد
با همهمه با غوغا، وقتی می‌رفتن اونجا
نه از گرگه خبر بود، نه از جا پاش اثر بود!

اما یه روز اون گرگه، همون گرگه بزرگه
اومد به گله زد رفت! خوب اومد و چه بد رفت…

چوپونه هر چی داد زد، از ته دل فریاد زد،
اهالی اون روستا، بچه‌ها، مردها، زن‌ها

فقط به اون خندیدند، انگار صدا نشنیدند!
مردم یاری نکردند، با گرگ کاری نکردند

اتل متل توتوله دیدی حسن کوچوله؟
دروغگویی چه زشته، تو کتابا نوشته:
کسی که راستگو باشه جاش تو باغ بهشته

مطلب مشابه: اشعار کودکانه + شعرهای کودکانه شاد و زیبا برای کودکان

باید با هم صاق باشید

گفته خدای مهربون
خالق هفت تا آسمون

باید با هم صادق باشید
رو کجی‌ها خط بکشید

همه با هم مهربونید
اینو باید خوب بدونید

هرجا که باشه حرف راست
دروغگو دشمن خداست

***

راست بگید میرید بالا

آی بچه‌ها راست بگید
هرچی خدا خواست بگید

راست بگید میرید بالا
اون بالاها پیش خدا

مطلب مشابه: اشعار کودکانه قدیمی + مجموعه شعر کودکانه قدیمی و خاطره انگیز

دروغگو دشمنه با خداوند

اتل متل توتوله
بچه خوب  چه جوره؟

بچه خوب می‌دونه
دروغ یه کار زشته

آدمی که راست میگه
جاش  میون بهشته

مامان گفته: عزیزم
کودک خوب و دلبند

راست بگو چون دروغگو
دشمنه با خداوند

***

شعر کودکانه در مورد صداقت

شعر راستگویی کودکانه

آی بچه ها راست بگید
هر چی خدا خواست بگید

راست بگید میرید بالا
اون بالاهـا پیش خـــــــدا

گفته خدای مهربون
خالق هفت تا آسمـــــون

باید با هم صادق باشید
رو کجی ها خط بکشید

همه با هم مهربونید
هر جاکه باشه حرف راست

اینو بایدخوب بدونید
دروغگو دشمن خداست

مطلب مشابه: اشعار کودکانه برای بچه های زیر 6 سال + مجموعه شعر برای کودکان مهدکودکی و پیش دبستانی

این مطالب را هم ببینید