شعرهای انگلیسی کودکانه زیبا برای پیش دبستانی

اشعار انگلیسی کودکانه

مجموعه ای از اشعار زیبای انگلیسی کودکانه را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم.

در ادامه مجموعه شعر کوتاه و بلند زیبا برای کودکان پیش دبستانی را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

Peter Peter pumpkin eater,

Had a wife and couldn’t keep her!

He put her in a pumpkin shell,

And there he kept her very well!

پیتر پیتر کدو حلوایی خور،

یه زن داشت و نمیتونست اون رو نگه داره

پیتر زنش رو گذاشت تو پوسته کدو حلوایی،

پیتر تونست اونجا زنش رو خوب نگه داره.

***

شعرهای انگلیسی کودکانه زیبا برای پیش دبستانی

There was a chubby snowman
And he had a carrot nose
Along came a bunny
And what do you suppose
The hungry little bunny
Was looking for his lunch
He grabbed that snowman’s carrot nose
NIBBLE! NIBBLE! CRUNCH!!

یه آدم برفی تپل بود
با یه دماغ هویجی
یهو یه خرگوش اومد
و میتونی حدس بزنی
خرگوشک گرسنه
داشت به ناهارش نگاه می کرد
اون دماغ هویجی آدم برفی را برداشت
گاز زد گاز زد چه ترده

***

شعرهای انگلیسی کودکانه زیبا برای پیش دبستانی

papa

Papa also is strong and tall
And when I hear his step in the hall

I hide in the curtain – I know what he’ll say!
‘?Where is my little Miss Mousie today’

Then I come prancing out just like a mouse
And he takes me and hugs me all over the house

بابا

بابا قوی و قد بلنده
و وقتی صدای قدم هاشو توی راهرو می شنوم

پشت پرده پنهان می شوم، می دونم که بابا چی می گه:
“خانم موشی کوچولوی من امروز کجاست؟”

بعد من مثل یه موش میرم به سمتش
و بابا من رو می گیره و بغل می کنه دور خونه می چرخونه

***

Little Miss Muffet sat on her tuffet

Eating her curds and whey

Along came a spider

Sat down beside her

And frightened Miss Muffet away.

مافت کوچولو رو صندلیش نشسته بود

کشک و آب پنیر میخورد

یه عنکبوت از راه رسید

اومد و کنارش نشست

و مافت کوچولو ترسید و فرار کرد.

LITTLE BOY BLUE

Little boy blue come blow up your horn.

The sheep’s in the meadow,

The cow’s in the corn.

But where is the boy who looks after the sheep?

He’s under the haystack,

Fast asleep.

پسر آبی پوش بیا شیپورت رو بزن

گوسفندها تو چمن هستن

گاو تو مزرعه ذرته

اما این پسر کجاست که مراقب گوسفند ها باشه؟

اون کنار علوفه هاست

خواب رفته.

***

Little lamb

Little lamb, little lamb
Why don’t you bleat
I can tell you
You sound so sweet
Little lamb, little lamb
Full of fun and frolic
Come near, come here
Let me plant you a kiss

بره کوچولو

بره کوچولو، بره کوچولو
چرا بع بع نمی کنی؟
می تونم بهت بگم
صدای تو خیلی شیرینه

بره کوچولو، بره کوچولو
پر از بازی و جست و خیز
بیا نزدیک، بیا نزدیک
بگذار یه بوسه بکارم روی تو

شعرهای انگلیسی کودکانه زیبا برای پیش دبستانی

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!Then the traveler in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are

چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!
در بلندترین نقطه جهان
مثل یک نگین الماس در آسمان
متعجبم که تو چی هستی!
وقتی که خورشید آتشین میره
وقتی هیچ روشنی و درخشندگی نداره
اونوقته که تو نور کم خودتو نشون می دی
و در طول شب چشمک ,چشمک میزنی
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی !
وقتی که مسافران شب در تاریکی
از نور کم تو سپاسگزاری می کنند
اگر چشمک زدن تو نبود
نمی دونستند از کدام راه برونند
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!

***

Oh, do you know the muffin man,

The muffin man, the muffin man?

Oh, do you know the muffin man,

Who lives on Drury lane?

Oh, yes we know the muffin man,

The muffin man, the muffin man.

Oh, yes we know the muffin man,

Who lives on Drury lane.

اوه، مرد مافینی رو میشناسی؟

مرد مافینی، مرد مافینی؟

اوه مرد مافینی رو میشناسی؟

که تو جاده داری زندگی میکنه؟

آره مرد مافینی رو میشناسی؟.

مرد مافینی، مرد مافینی

آره ما مرد مافینی رو میشناسیم

که تو جاده داری زندگی میکنه.

LITTLE MISS MUFFET شعر کودکانه انگلیسی

***

Once there was a little boy
With curly hair and pleasant eye
A boy who always told the truth
And never, never told a lie

And when he trotted off to school
The children all about would cry
“There goes the curly-headed boy
The boy that never tells a lie

آن جا پسر کوچکی بود،
با موهای فرفری و چشمانی دلپذیر
پسری که همیشه حقیقت را می گفت،
و هرگز ، هیچ گاه دروغ نمی گفت.

و هنگامی که او به مدرسه قدم نهاد
بچه ها برای هر چیزی گریه می کردند
پسر مو فرفری رفت
پسری که هرگز دروغ نمی گفت

***

The tree must stand, it cannot run
Whatever comes of snow or sun
It has to bear; it has no fears
Knowing not regret nor tears
It stands and stretches to the sky
Without a murmur, plaint or sigh
And this has stood a thousand years
And seen ten thousand storms go by

درخت باید بایستد، نمی تواند بدود.
هرچه از برف یا خورشید می آید
باید تحمل کند. هیچ ترسی ندارد؛
نه پشیمانی و نه اشک
تا آسمان می ایستد و کشیده می شود
بدون غر زدن، بدون بی ادبی
و آه این درخت (صبور) هزار سال ایستاده است
و ده هزار طوفان را دیده!

***

The stars are blinking in the skies
They see some sights that hurt their eyes
And sometimes they are very sad
O let’s be good and make them glad

ستاره ها در آسمان چشمک می زنند.
آن ها برخی از مناظر را می بینند که چشم آن ها را آزار می دهد
و گاهی اوقات آن ها بسیار غمگین هستند
بیایید خوب باشیم و آن ها را خوشحال کنیم!

***

Little drops of water
Little grains of sand
Make the mighty ocean
And the pleasant land

Thus the little minutes
Humble though they be
Make the mighty ages
Of eternity

با قطره های کوچک آب
دانه های کوچک شن،
اقیانوسی قدرتمند
و سرزمینی دلپذیر بساز

این دقایق کوتاه،
متواضع هستند،
با آن ها سال های پر قدرت از ابدیت را بسازید!

مطالب مشابه را ببینید!

شعر کودکانه ماه رمضان + چندین شعر زیبای کودکانه مذهبی برای ماه عبادت و روزه شعر کودکانه فصل بهار + اشعار زیبا با موضوع بهار، سرسبزی و فصل زیبایی ها شعر کودکانه چهارشنبه سوری + 4 شعر بسیار زیبای چهارشنبه سوری کودکانه شعر کودکانه روز پدر و اشعار ویژه تبریک روز پدر شعر کودکانه برای مادر + اشعار زیبا به زبان بچه گانه برای تبریک روز مامان شعر کودکانه شب یلدا + مجموعه شعر زیبای کوتاه و بلند برای کودکان ویژه شب چله شعر کودکانه حضرت محمد (ص)؛ 15 اشعار زیبا در مورد پیامبر برای کودک شعر کودکانه عید غدیر با مجموعه شعر زیبا برای بچه ها شعر کودکانه صداقت + 5 شعر کوتاه کودکانه در مورد راستی و صادق بودن شعر کودکانه پاییز + مجموعه اشعار زیبا به زبان کودکانه در مورد فصل خزان