شب بخیر دلبرانه با جملات رمانتیک و متن شب بخیر بغل و آغوش احساسی

در این بخش مجموعه جملات شب بخیر دلبرانه برای عشق و جملات رمانتیک شب بخیر بغل و آغوش برای همسر و عشق زندگی را گردآوری کرده ایم.

شب بخیر دلبرانه

متن شب بخیر عاشقانه

شَب ها … عجیب با خیال (تُو) هم آغوش می شوم آنقدر که بوسیدنَت تمامی ندارد شب بخیر عشق من♥️ ‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌️

همسر جان
ببین! نه تنها من
بلکه لبخند ماه هم
به تو می‌ گوید:
شب بخیر

شب بخیر شوهر گلم
رویاهای خوب و شیرین داشته باشی
امیدوارم فردا به اندازه تو آفتابی و روشن باشد.

‌‌‌ «شب» را دوستدارم برايِ غرق شدن درآغوش تویي ك قشنگترین شب بخیر دنیاي مني ♥️

‌‌‌‌ ‌‌

مطلب مشابه: شب بخیر شیطونی و جملات شب بخیر خاص و متفاوت کوتاه

در سکوت شب هایم
تنها صدایی که می شنوم
تپش های قلبم است که
به عشق تو می تپد
و تو را صدا می زند
شب بخیر عشق من!

جملات شب بخیر دلبرانه

هرشب … از سقفِ خیالم تو میچِکی و این عاشقانه ترین بارش دنیاست … شَب بخِیر

بخوابید چون عشق من بال هایی است برای پوشاندن تو
و آغوش و بوسه من گرمایی است
که می تواند تو را خوشحال کند
شب بخیر عزیزم.

ای کاش کنارت بودم
تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را
با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی
تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

مطلب مشابه: متن شب بخیر با حال و جملات متفاوت شب بخیر گفتن به عزیزان

اگر می شد ستاره ها را آرزو کرد
من همه را برای تو آرزو می کردم
اما امشب، برایت آرزوی خواب آرامی دارم
که از همه نگرانی های این جهان رها باشی
و تنها آرزویم برای خودم دیدن خواب توست
شب بخیر عشقم!

شب بخیر دلبرانه

امشب برایت مینویسم ‘دوستت دارم’ با تمام ‘احساسم’ ‘دوستت دارم’ به اندازه ے ‘دلتنگے های’ عاشقانه ام ‘دوستت دارم’ عمیق تر از بے قرارے هایم شب بخیرنفسممم

تنها آرزویم این است
شب هایی که کنار هم هستیم هرگز به پایان نرسند
من تحمل جدایی مان را ندارم
شب بخیر عشقم!

شب بخیر عاشقانه بغل

«شــب» را دوسـت دارم برایِ غرق شدن در آغوش تویی که قشنگترین شب بخیر دنیای منی شب بخیر دلبرم

شب بخیر گفتن و صبح بخیرگفتن معنیش واقعا شب بخیر و صبح بخیر نیست! معنیش خیلی قشنگه، صبح بخیر یعنی من تا بیدار شدم ب ت فکر کردم و شب بخیر یعنی آخرین نفری ک بهش فکر کردم ت بودی همینقدر کوتاه، همینقدر قشنگ.️

مطلب مشابه: متن شب بخیر صمیمی؛ 50 تا از زیباترین جملات کوتاه شب بخیر صمیمی و دوستانه

هر شب
امیدوارم که ماه بزرگ و روشن باشد
و تو شاد و خوب باشی
وقتی چراغ را خاموش می کنی
به خاطر داشته باش که من دارم خواب تو را می بینم.

زیبایی ‘شب’

چند برابر می‌شود

اگر ‘تو’

شب بخیر بگویی…

شب بخیر نفسم

من آرزو می کنم که به جای فرستادن پیام برای گفتن شب بخیر کنارت باشم
شب بخیر عشق زندگیم!

شـــب شــده …

بیـا «آغــوشــــت» را بـگشـا
نبـض زندگی ام در خواهشِ
یڪ شب بخیر #تـــو میزند
دریــغ مڪــن…!

شبت بخیر نفسم

پیام های شب بخیر
فقط به معنای داشتن یک شب خوب
یا رویاهای شیرین نیست
آن ها با سکوت می گویند که قبل از خواب به تو فکر می کنم
شب بخیر همسر جانم!

مطلب مشابه: جملات شب بخیر عزیزم با کلاس به همسر + جملات شب بخیر برای دوستان

این مطالب را هم ببینید