سخنان شیخ بهایی و جملات آموزنده زیبا از شیخ بهایی

در این مطلب سخنان شیخ بهایی حکیم، عارف، ریاضیدان، شاعر، ادیب و دانشمند معروف را ارائه کرده ایم. امیدواریم این جملات آموزنده شیخ بهایی مورد توجه قرار بگیرد.

جملات و سخنان شیخ بهایی

سخنان شیخ بهایی

افسوس که نان پخته، خامان دارند،اسباب تمام، ناتمامان دارند، آنان که به

بندگی نمی ارزیدند،امروز کنیزان و غلامان دارند.

شیخ بهایی

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت می گذرد، چه باید کرد؟ گفت: خودت که می‌ گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ ماند. پس خدارو شکر که می ‌گذرد و نمی ‌ماند….

شیخ‌ بهایی

ای عاشق خام، از خدا دوری تو

ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو

تو طاعت حق کنی به امید بهشت

رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو

شیخ بهایی

مطلب مشابه: بهترین اشعار شیخ بهایی + گلچین شعر کوتاه و بلند عاشقانه شیخ بهایی

سخنان شیخ بهایی

 علامت احمق سه چیز است:

از هدر رفتن عمر باکی ندارد

از حرف های بیهوده سیر نمی شود

تاب همنشینی کسی که عیبش را ببیند ندارد…

 شیخ بهایی

هر جنبنده اى که بر روى زمین است. مرگ را ناخوش مى دارد

و اگر به چشم خرد بنگرد. راحتى بزرگ در مرگ است.

شیخ‌ بهایی 

متن آموزنده از شیخ بهایی

ای هست وجود تو ز یک قطره منی 

معلوم نمی شود که تو چند منی

تا چند منی ز خود که کو همچو منی؟ 

نیکو نبود منی ز یک قطره منی

شیخ بهایی

تا منزل آدمی سرای دنیاست

کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست

خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود

سالی که نکوست، از بهارش پیداست

 شیخ‌ بهایی

مطلب مشابه: جملات ارزشمند حکیمانه و سخنان مفید بزرگان

سخنان شیخ بهایی

شیخ‌ بهایی چه زیبا میگوید:

آدمی اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست، 

زيرا :

اگر بسيار كار كند، می‌گويند احمق است!

اگر كم كار كند، می‌گويند تنبل است!

اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند!

اگر جمعگرا باشد، می‌گويند بخيل است!

اگر ساكت و خاموش باشد می‌گويند لال است!

اگر زبان‌آوری كند، می‌گويند ورّاج و پرگوست!

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گويند رياكار است!

و اگر نكند میگویند كافر است و بی ‌دين!

لذا نبايد بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد

و جز از خداوند نبايد از كسی ترسيد.

پس آنچه باشید که دوست دارید.

و شاد باشید؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود 

شیخ‌ بهایی 

آن حرف که از دلت غمی بگشاید

 در صحبت دل شکستگان می‌باید

هر شیشه که بشکند، ندارد قیمت

جز شیشهٔ دل که قیمتش افزاید

 شیخ‌ بهایی

مطلب مشابه: سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا + جملات گردآوری شده از حکیم ابن سینا

دنیا که از او دل اسیران ریش است

پامال غمش، توانگر و درویش است

نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ

نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است

شیخ بهایی

سخنان شیخ بهایی

آنکس که بدم گفت، بدی سیرت اوست 

و آنکس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست 

از کوزه همان برون تراود که در اوست …

شیخ بهایی

از بس که زدم به شیشهٔ تقوی سنگ

وز بس که به معصیت فرو بردم چنگ

اهل اسلام از مسلمانی من

صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ

شیخ بهایی

بی عوض دانی چه باشد در جهان؟

عمر باشد عمر، قدرش را بدان…!

شیخ بهایی

مطلب مشابه: سخنان لقمان حکیم + عکس نوشته های آموزنده و پند آموز از لقمان حکیم

سخنان شیخ بهایی

در میکده دوش ، زاهدی دیدم مست / تسبیح به  گردن و صراحی در دست

گفتم ز چه در میکده جا کردی؟ گفت / از میکده هم به سوی حق راهی هست

شیخ بهایی

مطلب مشابه: فال شیخ بهایی و نحوه گرفتن این فال و معانی آن

این مطالب را هم ببینید