سخنان اسپینوزا فیلسوف هلندی؛ جملات فلسفی عمیق درباره زندگی

در این مطلب سخنان اسپینوزا فیلسوف معروف اهل هلند را با جملات عمیق فلسفی درباره زندگی ارائه کرده ایم.

جملات فلسفی و سخنان اسپینوزا

باروخ اسپینوزا یکی تز جبرگرایان و خردگرایان فلسفه در قرن هفدهم بود. او زمینه ساز ظهور نقد مذهبی و همچنین عصر روشنگری به حساب می آید. او به واسه نگارش مهمترین اثرش، اخلاقیات، که بعد از مرگش چاپ شد و در آن دوگانه انگاری دکارتی را به چالش می کشد، یکی از مهمترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به شمار می رود. شغل او تراش عدسی بود، او در طول زندگی، جایزه ها، افتخارات و تدریس در مکان های مطرح را رد کرد و سهم ارث خانوادگی اش را به خواهرش بخشید.

فیلسوف و مورخ نامدار گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، دربارهٔ او می نویسد: «شما یا پیرو اسپینوزا هستید، یا اساساً فیلسوف نیستید.» هم‌چنین دستاوردهای فلسفی و شخصیت اخلاقی اسپینوزا زمینه‌ساز آن شد تا ژیل دلوز، او را «شاهزادهٔ فلسفه» بنامد.

سخنان اسپینوزا فیلسوف هلندی؛ جملات فلسفی عمیق درباره زندگی

مرد آزاد ، به هیچ امری کمتر از مرگ نمی‌اندیشد و حکمت او تفکر درباره‌ مرگ نیست بلکه تفکر درباره‌ زندگی است.

هر کسی بر اساس حق طبیعی اش مجاز است از عقل خود استفاده کند تا به گونه ای نحوه ی زیستنش را تعریف کند که این نحوه زندگی به او اجازه نمایان شدن بدهد.

مطلب مشابه: سخنان اپیکور فیلسوف یونانی با جملات فوق العاده زیبا و عکس نوشته

من تلاش کردم به کار های مردم نخندم ، بر آن‌ ها نگریم و از آن ها منزجر نباشم ، بلکه آن ها را درک کنم.

انسان برای تحصیلِ شهرت باید بر طبق هوا و هوسِ مردم رفتار کند، و از آنچه مورد نفرت آنهاست بپرهیزد و آنچه را دوست دارند قبول کند.

اسپینوزا | اصلاح قوه مدرکه

هر کسی بر اساس حق طبیعی اش مجاز است از عقل خود استفاده کند ، تا به گونه ای نحوه ی زیستنش را تعریف کند که این نحوه زندگی به او اجازه نمایان شدن بدهد…

مطلب مشابه: سخنان رنه دکارت فیلسوف و دانشمند؛ با سخنان ناب آموزنده

سخنان اسپینوزا فیلسوف هلندی؛ جملات فلسفی عمیق درباره زندگی

ما جزئی از طبیعتِ کل هستیم و از دستوراتِ او متابعت میکنیم.اگر از این امر،درک درست و متمایزی داشته باشیم،آن قسمت از وجودِ ما که هوش نام دارد بدانچه بر ما میگذرد رضا میدهد و میکوشد که در این رضا باقی بماند.

اسپینوزا

هرچه دولت در منع آزادی گفتار بیشتر سعی کند لجاجت و پافشاری مردم در مقاومت بیشتر می‌گردد ، این مقاومت از طرف مردم فرومایه و خاموش نیست بلکه از طرف ص…

روح،تا آنجا که چیزی را تحت فرمان عقل به تصور عقل درمی آورد،خواه آن اندیشه از چیزی متعلق به زمان حال باشد و خواه گذشته و خواه آینده،به یک اندازه متاثر میشود.

مطلب مشابه: سخنان کارل مارکس فیلسوف معروف با جملات ناب از وی

آن چه همه از زندگی می‌خواهند ، شادی مستمر و واقعی است.

آزادی برای پیشرفت علم و هنر کاملاً ضروری است.

عاطفه ای که شهوت باشد،به محض آنکه درک واضح و متمایزی از آن حاصل کنیم دیگر شهوت نخواهد بود.

اسپینوزا

آزادی برای پیشرفت علم و هنر کاملاً ضروری است.

هیچ فضیلتی مقدم بر این سعی که شخص،وجودِ خود را حفظ کند قابل تصور نیست.

اسپینوزا

مطلب مشابه: سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

مردِ آزاد،به هیچ امری کمتر از مرگ نمی اندیشد ، و حکمت او تفکر درباره ی مرگ نیست بلکه تفکر درباره ی زندگی است.

اسپینوزا

عشقِ عقلانیِ روح نسبت به خدا،جزئی است از عشقِ بی حد و حصری که خدا نسبت به خود دارد.
اسپینوزا

هرچه بیشتر برای زندگی‌کردن تلاش کنید، کمتر زندگی می‌کنید. دست بردارید از این خیال واهی که همیشه باید به اعمال خود مطمئن باشید. تسلیم واقعیت‌های درونی خود شوید، چراکه شما از هرچیز ملال‌آوری قوی‌تر هستید.

اگر انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آمدند، مادامی که آزاد بودند هیچ تصوری از خیر و شر نداشتند.

اکثر آدم های موفق که من می‌شناسمآدم هایی اند که پیش از آن که صحبت کنند ، گوش می‌دهند.

هرچه دولت در منع آزادی گفتار بیشتر سعی کند، لجاجت و پافشاری مردم در مقاومت بیشتر می‌گردد. این مقاومت از طرف مردم فرومایه و خاموش نیست، …بلکه از طرف صاحبان تربیت عالی و اخلاق قوی و مردم با فضیلت است که به علت داشتن این صفات، آزادی بیشتری به دست آورده‌اند.

مطلب مشابه: سخنان آرتور شوپنهاور و جملات پند آموز از فیلسوف و روانشناس معروف آلمانی

مطالب مشابه را ببینید!

جملاتی درباره رواقیون فیلسوفان یونانی(جملات فلسفی سنگین رواقی گری) جملات زیبای جان استوارت میل؛ سخنان قصار و آموزنده از فیلسوف بریتانیایی جملاتی از نوام چامسکی؛ فیلسوف بزرگ آمریکایی با متن های فلسفی آموزنده جملات فلسفی لودویگ ویتگنشتاین؛ سخنان زیبا و آموزنده از فیلسوف اتریشی جملاتی برتراند راسل و متن های عمیق از فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ جملات سورن کیرکگور فیلسوف بزرگ؛ سخنان زیبای برگزیده فلسفی از او سخنان آموزنده آلن دو باتن نویسنده و فیلسوف؛ سخنان ناب و زیبا وی جملات میشل فوکو فیلسوف بزرگ فرانسوی؛ گزیده سخنان زیبای او جملات فلسفی از دیوید هیوم فیلسوف شک گرا با متن های آموزنده از فیلسوف نابغه سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی