دکلمه امید به خدا و تکیه به پروردگار + مناجات با خداوند بزرگ

در این بخش دکلمه امید به خدا و اشعار زیبا به تکیه به پروردگار عالم را با ویدیوی مناجات با خداوند بزرگ ارائه کرده ایم.

متن و دکلمه امید به خدا

دکلمه امید به خدا و تکیه به پروردگار + مناجات با خداوند بزرگ

با توکل بر خدا دنیا به کامت می شود

با تعامل با جهان جانها به جانت می شود

ای ظریف با شهامت دست حق یارت بود

با امید و با تدبر ، خصم رامت می شود

مناجات با خداوند بزرگ

چه خوش باشد

دل امیدواری

که امید دل

و جانش تو باشی

مطلب مشابه: جملات ایمان به خدا و امید به زندگی با سخنان ارزشمند بزرگان جهان

دکلمه امید به خدا و تکیه به پروردگار + مناجات با خداوند بزرگ

خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

خداوندا غم دل با تو گویم

بجز تو معشوق دیگر نجویم

ندارد غیر تو جز بیوفای

رضای تو است همه عمر آرزویم

زهر ناکس بدو تهمت شنیدم

توکل بر تو کردم ای نیکویم

چه خار ها بر سر راهم که کشتند

تو خار کردی بدل با گل برویم

مطلب مشابه: شعر عرفانی درباره معرفت خدایی و ذات پروردگار

دکلمه امید به خدا و تکیه به پروردگار + مناجات با خداوند بزرگ

زخمهای دلت
را فقط به خدا بسپار
خودش بهترین
مرهم ها را دارد
باور کن ..
آرام آرام همه چیز
خوب می شـود

فقط خداست که …
می شود با دهان بسته صدایش کرد…
می شود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود…
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …

خدایا …
بارالها …
هرکسی را
سر چیزی و تمنای کسی است
ما به غیر از تو
نداریم تمنای دگر …

مطلب مشابه: عکس نوشته امید به خدا + متن و دلنوشته های احساسی در مورد پروردگار

این مطالب را هم ببینید