دلنوشته قضاوت بیجا با جملات سنگین درباره قاضی شدن برای دیگران!

در این مطلب دلنوشته قضاوت بیجا را با جملات سنگین ارائه کرده ایم. یکی از مشکلات رفتاری در بعضی از افراد، قضاوت بیجا است و بدون اینکه از حقایق اطلاعی داشته باشند قاضی دیگران می شوند و به بدترین نحو شخصیت دیگران را لگدمال می کنند. به همین جهت در ادامه متن و کپشن درباره قضاوت بیجا را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

دلنوشته قضاوت بیجا

دلنوشته قضاوت بیجا

خام و ناپخته قضاوت می‌کنیم!
تحقیق بر دار، گرفتار آمده
در سیخ شک
با آتش حکم ناحق
بی‌گنه را کبابش می‌کنیم!
با خبر نیست
بیچاره مظنون
از دادگاه پنهانی
که در محضر می‌کنیم!
غیبت و تهمت نقل مجلس ها شده
برادر را زنده زنده
نشخوار می کنیم!
جهنم را خود برای خود مهیا کرده‌ایم…

«محمد کوهیان»

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبه ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان
فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

«حافظ»

مطلب مشابه: متن در مورد قضاوت + جملات سنگین در مورد قضاوت کرد نو قضاوت شدن توسط دیگران

دلنوشته قضاوت بیجا

انسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از

دلتنگی هایش عکس نمیگیرد

چملات سنگین قضاوت کردن

می دانم اگر
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم
دنیا تمام تلاشش را می کند تا
مرا در شرایط او قرار دهد تا
به من ثابت کند
در تاریکی
همه ی ما شبیه یکدیگریم

مطلب مشابه: عکس پروفایل قضاوت + جملات با معنی در مورد قضاوت دیگران

عیب رندان مکن ای زاهده پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

حافظ شیرازی

دلنوشته قضاوت بیجا

گذارت از آستانه‌ی ناگزیر
فرو چکیدن قطره‌ قطرانی‌ است در نامتناهی‌ ظلمات:
«ــ دریغا
ای‌کاش ای‌کاش
قضاوتی قضاوتی قضاوتی
درکار درکار درکار
می‌بود!» ــ
شاید اگرت توانِ شنفتن بود
پژواکِ آوازِ فروچکیدنِ خود را در تالارِ خاموشِ کهکشان‌های بی‌خورشیدــ
چون هُرَّستِ آوارِ دریغ
می‌شنیدی:
«ــ کاشکی کاشکی
داوری داوری داوری
درکار درکار درکار درکار…»
اما داوری آن سوی در نشسته است، بی‌ردای شومِ قاضیان.
ذاتش درایت و انصاف
هیأتش زمان ــ
و خاطره‌ات تا جاودانِ جاویدان در گذرگاهِ ادوار داوری خواهد شد.

«احمد شاملو»

مطلب مشابه: متن تغییر دادن زندگی و جملات الهام بخش بهتر کردن زندگی

متن سنگین قضاوت افراد

هر قدیسی گذشته‌ای دارد

و هر گناهکاری آینده‌ای

شاید آن قدیس روزی گناهکار

و آن گناهکار روزی قدیس باشد

پس ندانسته،

هیچ یک را قضاوت مکن …

دلنوشته قضاوت بیجا

یک احساساتی هست
یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند
نمی شود گفت
آدم را مسخره می کنند
هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند
زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است

صادق هدایت

چقدر دردآور است می خواهی خوب باشی

که می خواهی با همه مهربان باشی

اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود

اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست

من برای خودم زندگی می کنم

مطلب مشابه: دلنوشته نقاب آدم ها با جملات سنگین در مورد تظاهر و دورویی

دلنوشته قضاوت بیجا

خدایا به آدم هایت بیاموز
تو خدایی
نه آن ها
و هیچ کس حق قضاوت دیگران را ندارد
دست از خدایی کردنشان بردارند

متن سنگین قاضی شدن برای دیگران

هیچ کس در این دنیا کامل نیست

اگر از آدمها بخاطر

اشتباهاتشان دوری کنی

همیشه تنها خواهی ماند

پس کمتر قضاوت کن

و بیشتر عشق بورز

مطلب مشابه: شعر بخشش با اشعار زیبا در مورد بخشیدن خدا و بخشش عاشقانه

چقدر دردآور است میخواهی خوب باشی

که میخواهی با همه مهربان باشی

اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود

اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست

من برای خودم زندگی میکنم

این مطالب را هم ببینید