حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

اسراف کردن کار پسندیده ای نیست و باعث هدر رفت منابع می شود. همیشه باید مصرف، به صورت بهینه شده باشد و از اسراف و به خصوص دور ریختن مواد غذایی اجتناب کرد. اسراف کردن در دین اسلام نیز کار پسندیده ای نیست و مجموعه حدیث درباره اسراف را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم. در این مطلب مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن را گردآوری کرده ایم.

جملات و احادیث درباره اسراف کردن

در تفسیر علیّ بن ابراهیم قمی و در روایت ابی الجارود از امام باقر(ع)نقل شده که حضرت در مورد آیه((والّذین اذا انفقوالم یسرفوا ولم یقتروا)) ( سوره فرقان ) فرمودند : بخشش در راه معصیت و بنا حق ، اسراف است. تفسیر نور الثقلین جلد ۴ صفحه ۶۷

امام علی (ع) فرمود : بخشش های بی جای مال و ثروت ، اسراف و زیاده روی محسوب می شود و بخشندۀ آن را در دنیا بالا می برد و در آخرت او را در پائین می آورد،او رادر بین مردم بزرگ جلوه می دهد ، و نزد خدا خوار و سبک می کند. نهج البلاغه خطبۀ۱۲۶

پیامبرگرامی اسلام (ص) فرمود : سه چیز باعث نجات و رستگاری است و در مورد سومی خاطر نشان ساخت ؛ رعایت اعتدال در حال فقر و توانگریست. وسائل الشیعه جلد ۱۵صفحه ۲۵۸

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

امام باقر (ع) فرمود : اسراف کنندگان کسانی هستند که محرمات (( گناهان )) را جایز می شمارند و دست به خونریزی می زنند. میزان الحکمه جلد 4حدیث۸۴۹۱

امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند : کسی که در زندگی میانه روی و قناعت ورزد نعمت او باقی می ماند و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی کند نعمتش از بین می رود. تحف العقول صفحه ۳۰۱

پیامبر گرامی (ص) فرمود : اسراف فقر و تنگدستی می آورد.مجموعه الاخبار باب۱۷۱ حدیث ۶

روایت شده است پیامبر گرامی وقتی خرما می خوردند هسته آنرا به گوسفند می دادند. مجموعه الاخبارباب۱۷۱ حدیث۵

حدیث درباره اسراف

امام حسن عسگری (ع) فرموده است : جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف میشود ، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود ، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود. الحدیث جلد ۱ ص ۷۸

امیر مؤمنان (ع) فرمود : آنچه را که از سفره افتاده بردارید و بخورید،زیرا آن دوای هر دردیست که خدا بخواهد آنرا التیام بخشد برای کسی که به نیّت شفاء بخورد. مجموعه الاخبارباب۱۷۱حدیث۹ ، به نقل از نهج البلاغه.

مطلب مشابه: گلچین احادیث نهج البلاغه با سخنان آموزنده زیبا (30 حدیث)

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

امام باقر(ع) به فرزندش امام صادق (ع) فرمود : برتو باد به انجام کار خیری که وسط دو کار بد قرار گرفته و آن دو را از بین می برد،امام صادق سئوال کرد ، چگونه چنین چیزی ممکن است،امام فرمود: همانطور که قرآن ( سوره فرقان ) می گوید مؤمنین کسانی هستند که وقتی انفاق می کنند زیاده روی و سختگیری نمی کنند ( بنابراین اسراف و سختگیری هر دو گناه است و حدّ وسط آن میانه روی حسنه است بر تو باد به آن حسنه که بین آن دو گناه است ) . تفسیر نو رالثقلین جلد ۴ صفحه ۲۷

امیرالمؤمنین (ع) فرمود : زیاده روی و اسراف را ترک کن زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود. بحار الانوار جلد 50صفحه ۲۹۲ حدیث ۶۶

پیامبراکرم (ص) فرمود : کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او راروزی می دهد و کسی که اسراف و زیاده روی کند او رامحروم می سازد. وسائل الشیعه جلد ۱۵ صفحه ۲۵۸

نقل شده که امام صادق (ع) مشاهده کرد سیبی را نیم خورده و از خانه بیرون انداخته اند ، خشمگین شد و فرمود : اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نیازمندیش می دادید. مجموعه الاخبارباب۱۷۱ حدیث ۴

از عامر بن جذاعه نقل شده است که گفت : مردی آمد خدمت امام صادق (ع) حضرت به او فرمود : تقوای الهی پیشه کن،اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روی مایۀ استواری است،تبذیر همان اسراف است که خداوند دربارۀ آن فرموده : تبذیر وزیاده روی نکن.( سوره اسراء ) تفسیر نورالثقلین جلد 2صفحه ۵۶

مطلب مشابه: حدیث در مورد لقمه حلال و سخنان مذهبی در مورد نان حرام

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

امیر المؤمنان (علی) فرمود : سخاوتمند باش ولی هرگز اسراف و زیاده روی مکن و ثروت خود را بر اساس اندازه گیری صحیح خرج کن و هیچوقت سختگیر نباش. نهج البلاغه کلمات قصار شماره۳۳

امام صادق (ع) فرمود : کسی که آبی را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از نوشیدن ، زیادی آنرا بیرون بریزد اسراف کرده است. مجموعه الاخبارباب ۱۷۱حدیث ۳

سخنان مذهبی درباره صرفه جویی کردن

ابن میمون گفت شنیدم که امام صادق (ع) فرمود : هر کسی که در زندگی خود میانه رو باشد من ضمانت می کنم او را که هرگز تهی دست نشود. خصال صدوق باب الواحد حدیث۳۲

امیر مؤمنان علی (ع) فرمود : اسراف و زیاده روی فراوانی را نابود می سازد. میزان الحکمه جلد ۴باب اسراف حدیث۸۴۸۱

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن
عکس نوشته حدیث اسراف

امام کاظم (ع) در وصیت خود به هشام فرمودند : یکی از لشگریان عقل میانه روی و یکی از لشگریان جهل زیاده روی است. تحف العقول صفحه ۳۰۰

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود : کسی که جستجو کند وآنچه از سفره افتاده بردارد وبخورد ، فقر و تنگدستی از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر می بندد. مجموعه الاخبارباب۱۷۱حدیث۸

امام صادق (ع) فرمود : همانا اسراف با کمی برکت ، همراه است. ( اسراف برکت را کم میکند ) وسائل الشیعه جلد ۱۵ صفحه ۲۶۱

مطلب مشابه: حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

امام حسن عسگری (ع) به محمد بن حمزه نامه ای نوشته او را به ثروت وبی نیازی مژده داده وبه او فرموده : برتو باد به میانه روی و پرهیز از اسراف زیرا اسراف از کارهای شیطانی است. غررالحکم جلد ۴ صفحه ۳۴ حدیث ۵۱۸۸

امام صادق (ع) فرمود : اسراف آنستکه که انسان ؛ مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند ((مثل سیگار کشیدن)) عرض شد پس اقتار چیست ؟ فرمود : اینست که غذایت نان و نمک باشد در صورتیکه قدرت داری غذای مناسب تری بخوری. مجموعه الاخبار باب۱۷۱ حدیث۱

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

امام حسن عسگری (ع) فرمود : سخاوت اندازه ای دارد،چنانچه از آن بگذرد ، اسراف محسوب می شود. بحار الانوار جلد ۷۸ صفحه ۲۷۷

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : من هرگاه چیز کمی هم در سفره می افتد آنرا برمی دارم و این کار باعث تعجب خادم می شود و خادم می خندد. مجموعه الاخبارباب۱۷۱حدیث۷

امام علی (ع) فرمود : زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است. میزان الحکمه جلد ۱ حدیث۱۶۵۹

از علی بن الحسین (ع) است که فرمود : خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی محافظت فرما. صحیفه السجادیه ((دعا۳۰))

مطلب مشابه: حدیث درباره معاد و زندگی پس از مرگ (احادیث از امامان و پیامبر)

امام صادق (ع) به عبید فرمود : اسراف و زیاده روی باعث فقروتنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و بی نیازی می شود. وسائل الشیعه جلد۱۵صفحه ۲۵۸

امام صادق(ع)فرمود : اسراف کننده را سه نشانه است : چیزهائی که می خرد و می پوشد و می خورد که در شآن او نیست. تفسیر نور الثقلین جلد۱ صفحه ۷۷۲

حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

علی (ع) فرمود : زیاده روی همراه با تنگدستی است. میزان الحکمه جلد ۱ حدیث۱۶۶۰

امام صادق (ع) فرمود : پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از : ۱- دور ریختن آبیکه از آشامیدن اضافه آمده است .۲-اینکه لباس کار و لباس بیرونی،یکی باشد.۳-به دور انداختن هستۀ خرما پس از خوردن خرما((چون از هسته خرما مادۀ غذایی برای شتران تهیه می شد)) . وسائل الشیعه جلد ۲ باب۲۸صفحه ۳۸۴

امام علی (ع) فرمود : وای بر اسراف کار که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به کار خود دور است. میزان الحکمه جلد ۴ باب اسراف حدیث۱

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : میانه روی را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زیاده روی مورد خشم اوست حتی اگر اسراف در انداختن هسته خرمایی باشد که قابل مصرف است یا زیادی آبی که خورده شده باشد. تحف العقول صفحه ۳۰۱

علی (ع) فرمود : کسی که به زیاده روی افتخار کند ، با تنگدستی خوار و زبون می گردد. میزان الحکمه جلد ۱ حدیث۱۶۶۱

از پیامبر گرامی (ص) نقل شده که به علی (ع) فرمود : چهارچیز هدر می رود:۱-خوردن بعد از سیری۲-روشن کردن چراغ در مهتاب((و جائیکه روشن است))۳-زراعت در زمینی که شوره زار است۴-نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست. من لایحضره الفقیه جلد ۴ صفحه ۳۵۲٫۳۷۳ باب النوادر

امام صادق(ع) فرمود : انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی را پیشۀ خود می سازد. مجموعه الاخبارباب۳۰حدیث۱

امام کاظم (ع) فرمود : خداوند قیل و قال ، ضایع کردن مال و زیاده روی در سئوال را دشمن می دارد. قصار الجمل صفحه ۳۰۵

امام صادق (ع) فرمود : کسیکه مالی را در غیر طاعت پروردگار بذل و بخشش نماید،اسرافکار است و هرکسی که در راه خیر مصرف کند میانه روی کرده است. بحار الانوار جلد ۷۵ صفحه ۳۰۲

مطلب مشابه: حدیث در مورد حیوانات (نقل قول های مذهبی در مورد حیوانات خانگی و وحشی)

مطالب مشابه را ببینید!

احادیث کوتاه و زیبا؛ 100 حدیث ارزنده و ناب از امامان و معصومین جملاتی درباره یتیم؛ متن های مذهبی و حدیث درباره مال یتیم و رفتار با او احادیث امام موسی کاظم؛ بیش از 50 روایت و حدیث از آن حضرت حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش حدیث درباره ماه محرم (احادیث درباره امام حسین و ماه شهادت) حدیث درباره معاد و زندگی پس از مرگ (احادیث از امامان و پیامبر) حدیث در مورد حیوانات (نقل قول های مذهبی در مورد حیوانات خانگی و وحشی) پیام روز بزرگداشت عطار نیشابوری + جملات و اشعار تبریک روز عطار اشعار سعدی + مجموعه شعر بلند و کوتاه عاشقانه سعدی شیرازی شعر دو بیتی مدح حضرت علی (ع)؛ 20 اشعار دو بیتی در وصف مولا علی امام اول