حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

در این مطلب حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد داشتن فرزند دختر و برکاتی که دارد را ارائه کرده ایم.

روایات و حدیث درباره دختر داشتن

امام علی (ع)
رحمت خدا بر پدری که دارای دخترانی است! دختران، با برکت و دوست داشتنی اند و پسران، مژده آورند. دختران باقیات الصالحات (بازماندگان شایسته) اند.

حضرت محمد (ص)
حضرت محمد (ص)روایت شده است که رسول خدا(صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم)را به میلاد حضرت فاطمه(علیها سلام)بشارت دادند، آن حضرت به چهره اصحابش نگاهى انداخت، و چون آنان را اندوهگین دید فرمود: “شما را چه شده است؟! (فاطمه من) ریحانه اى است که او را می بویم، و روزى او با خدا است”.

پیامبر خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرمودند:
«هر کس از سه دختر سرپرستى کند سه باغ از باغ‏ هاى بهشتى به او داده مى‏ شود که هر باغى، از دنیا و آنچه در دنیاست بزرگتر است.»

مطلب مشابه: جملات دختر یعنی + متن دختر که باشی و عکس نوشته های زیبا برای دختر

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد (ص)
از خوش یمنی و خوبى زن است که اوّلین فرزندش دختر باشد.

پیامبر اکرم فرمودند
هر خانه ای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده برکت و رحمت از آسمان ارزانی اش می­شود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیگردد

پیامبر خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرمودند:
«هر کس خرجى سه دختر یا سه خواهرش را بدهد بهشت بر او واجب است. »
پرسیدند: اى رسول خدا! خرج دو نفر را نیز؟، فرمود بله و دو نفر گفتند: اى رسول خدا! و یک نفر؟، فرمود: و یک نفر. و حضرت (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم)
فرمود: هر کس سه دختر و سه خواهر را سرپرستى کند و بر جاى دادن ایشان صبر کند تا آنکه شوهر کنند
یا آنکه بمیرند و در قبر جاى کنند من و او همانند این دو انگشت (به انگشت شهادت و وسط اشاره کرد) در بهشت
جاى داریم عرض کردم: اى رسول خدا! و دو تا؟، فرمود: و دو تا عرضه داشتم: و یکى، فرمود و یکى».

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد (ص)
خداوند متعال بر دختران مهربان تر است تا پسران.

حضرت محمد (ص)
چه خوب فرزندانى هستند دخترانِ با حیا. هر کس یکى از آنها را داشته باشد، خداوند آن دختر را براى او مانعى در برابر آتش دوزخ قرار مى دهد.

مطلب مشابه: متن عاشقانه برای دخترم + جملات سرشار از احساس و عشق برای فرزند دختر

حضرت محمد (ص)
امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده است که فرمود: دختران حسنات‌اند و پسران نعمت؛ و حسنات موجب ثواب و اجر و پاداش‌اند ولى نعمت موجب بازخواست مى‏ شود.

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

امیرالمومنین على(علیه السّلام)
هر گاه مژده ولادت دختر، به رسول خدا(صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم)داده می شد، آن حضرت می فرمود: شاخه گل خوشبویى است، و روزى او هم به عهده خداوند متعال است.

حضرت محمد (ص)
دختران چه فرزندان خوبی هستند، با لطافت و مهربان، آماده به خدمت رسانی، یار و غمخوار (اعضای خانواده)، با برکت و پاکیزه کننده (در خانواده برای پدر و مادر).

حضرت محمد (ص)
خداوند تبارک و تعالى به زنان مهربانتر از مردان است. هیچ مردى نیست که زنى از محارم خود را خوشحال سازد، مگر اینکه خداوند متعال در روز قیامت او را شادمان گرداند.

حضرت محمد (ص)
هر که دختری داشته باشد وخوب تربیتش کند واو را به خوبی دانش بیاموزد واز نعمت هایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد، آن دختر، سپر و پوشش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود.

مطلب مشابه: متن و جملات مادر دختری + عکس های زیبای مادر و دختر زیبا و عاشقانه

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد (ص)
رحمت خدا بر پدرى که داراى دخترانى است! دختران، با برکت و دوست داشتنى‏‌اند و پسران، مژده آورند. دختران باقیات الصالحات (بازماندگان شایسته)اند.

امام صادق(علیه السّلام)فرمود
“حضرت ابراهیم (علیه السّلام)از پروردگارش خواست که دخترى به او دهد که بعد از مرگش بر او گریه و ندبه کند”.

امام صادق (ع)
دختران حسناتند، و پسران نعمت، و حسنات موجب ثواب و اجر و پاداشند ولى نعمت موجب بازخواست می شود.

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد ( ص )
هر که دختری داشته باشد وخوب تربیتش کند واو را به خوبی دانش بیاموزد واز نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد، آن دختر، سپر و پوشش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود.

امام علی (ع)
کسى که یک دختر دارد اجر او از هزار حج، و هزار جهاد، و هزار قربانى و هزار مهمانى بیشتر است.ا

مطلب مشابه: متن من دخترم با جملات دخترانه خاص و احساسی برای دختران

حضرت محمد (ص)
دختران را بد ندانید؛ زیرا آنها مونس هاى گرانبهایى هستند.

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد (ص)
دختران را بد ندانید، زیرا آنها مونس هاى گرانبهایى هستند.

همسر رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «خانه ‏اى نیست که در آن دختران باشند مگر اینکه هر روز بر آن خانه دوازده برکت و رحمت از آسمان نازل مى‏ شود و زیارت فرشتگان از این خانه قطع نمى‏ گردد و فرشته‏ ها براى پدرشان هر روز و شب عبادت یک سال را مى ‏نویسند.»

حضرت محمد (ص)
خانه اى نیست که در آن دختران باشند مگر اینکه هر روز بر آن خانه دوازده برکت و رحمت از آسمان نازل می شود و زیارت فرشتگان از این خانه قطع نمی گردد و فرشته ها براى پدرشان هر روز و شب عبادت یکسال را می نویسند.

رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرمود
«از خوش یمنی و خوبى زن است که اوّلین فرزندش دختر باشد.»

پیامبر اکرم فرمودند

در حدیث دیگری فرمودند: «هر کس یک دختر دارد براى او بهتر از هزار حجّ و هزار جهاد و هزار شتر و یا گاو که هدیه مکّه کند و هزار مهمانى دادن است.»

حدیث درباره دختر داشتن و روایاتی در مورد فرزند دختر و برکاتش

حضرت محمد (ص)
مردى در خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله بود که خبر به دنیا آمدن فرزندش را به او دادند. رنگش دگرگون شد…پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: تو را چه شد؟ عرض کرد: خیر است…پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: بگو عرض کرد: وقتى از خانه بیرون آمدم همسرم درد زایمان داشت و حالا برایم خبر آوردند که دختر زاییده است. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: سنگینى اش بر روى زمین است و سایه بانش آسمان و روزى دهنده اش خدا و او یک دسته گل است که تو او را مى بویى.

حضرت محمد (ص)
این دخترانند که دلسوز و مددکار و با برکتند.

حضرت محمد (ص)
خداوند تبارک و تعالى به زنان مهربانتر از مردان است. هیچ مردى نیست که زنى از محارم خود را خوشحال سازد، مگر اینکه خداوند متعال در روز قیامت او را شادمان گرداند.

امام علی (ع)
کسى که بازار مى رود و تحفه اى براى خانواده خود مى خرد، همچون کسى است که مى خواهد به نیازمندانى کمک کند (یعنی همان پاداش را دارد) و هنگامى که مى خواهد تحفه را تقسیم کند، نخست باید به دختر و بعد به پسران بدهد چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند چنان است که گویى کسى از فرزندان اسماعیل (ع) را آزاد کرده باشد.

امام صادق ( ع )
هر گاه مردى داراى دخترى شود، خداوند فرشته اى را بر او فرود می آورد تا بال خود را بر سر و سینه آن دختر کشیده گوید: این موجود ناتوانى است که از ضعف آفریده شده است، و کسى که بر او انفاق کند و هزینه او را بر عهده بگیرد تا روز قیامت یارى خواهد شد.هر کس که برایش دختر به دنیا آید و او را اذیّت نکند و حقیرش نشمارد و فرزندان (یعنى پسران) خود را بر او ترجیح ندهد، خداوند به واسطه آن دختر او را به بهشت مى برد.

امام علی (ع)
بهترین فرزندان شما دختران هستند.

راوى گوید: «در مدینه ازدواج کردم. امام صادق علیه السلام از من پرسیدند: ازدواجت چگونه بود؟ در پاسخ عرض کردم: همه خوبى‏هایى که از یک زن مى‏ توان دید در همسرم دیدم ولى او به من خیانت کرد.
امام فرمود: چه خیانتى؟ گفتم: دختر زاییده است!!!!!!.
امام فرمود: گویا دختر را خوش ندارى؟ خداوند عز و جل مى ‏فرماید: «شما نمى‏ دانید پدران و مادران و فرزندان‏تان،
کدام یک براى شما سودمندترند.»حضرت امام صادق (علیه السّلام) او را در حال خشم دید به او فرمود: اگر خداى تعالى
به تو وحى مى‏ کرد که من براى تو اختیار کنم یا خودت براى خودت اختیار کنى تو در جواب حق سبحانه چه مى‏ گفتى؟جواب داد من مى‏ گفتم: پروردگارا!
تو براى من اختیار کن! حضرت علیه السلام فرمود: خداى تعالى براى تو اختیار کرد سپس فرمود بجاى پسرى که همراه موسى او را کشت
در این گفتار حق سبحان: فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاهً وَ أَقْرَبَ رُحْماً
ما خواستیم که پروردگارشان فرزندى بهتر و صالح‏تر و رحیم‏تر به آن پدر و مادر دهد.خداى تعالى دخترى به آن پدر و مادر داد که از آن دختر هفتاد پیامبر بوجود آمد.

مطلب مشابه: جملات عاشقانه پدر برای دختر + متن های احساسی پدر برای دختر

این مطالب را هم ببینید