جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری + متن های زیبا با موضوعات مختلف

جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری
بعضی از افراد برای بخش کپشن اینستاگرام از متن ها و جملات انگلیسی استفاده می کنند و به همین جهت در این مطلب تعدادی متن ویژه کپشن به زبان انگلیسی با موضوعات متنوعی مانند عاشقانه، رفاقت، انگیزشی، امیدواری و … را گلچین کرده یم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.
با توجه به اینکه تعداد کاراکترهای موجود در بخش های مختلف Instagram محدود است باید یک جمله کوتاه و پر مغز را انتخاب کنید. می توانید جملات قصار بزرگان و متن های زیبا را انتخاب کنید. در این بخش کپشن اینستاگرام انگلیسی را با موضوعات مختلف تهیه کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

کپشن انگلیسی اینستاگرام بامزه

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

متن خنده دار برای کپشن

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know

جملات انگیزشی برای کپشن

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

جمله های زیبای کپشن

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

متن های زیبا در مورد زندگی برای کپشن

.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.

متن در مورد ایمان

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن بامزه برای اینستاگرام

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

متن های طنز کوتاه

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

جملات قصار کپشن

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری

کپشن انگلیسی اینستاگرام در مورد دوستی

.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.

متن در مورد رفیق برای کپشن

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

متن های انگیزشی

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

جملات زیبا برای کپشن

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

 

متن دوستی کپشن

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.

 

متن کوتاه در مورد عشق

شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.

متن دوستی برای Caption

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

متن انگلیسی کپشن

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

کپشن انگلیسی اینستاگرام انگیزشی
“Entrepreneur and Business Instagram Captions”

.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری

جمله های انگیزشی اینستاگرام

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری

متن زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی برای اینستاگرام

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘
.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.

جمله های انگیزشی برای کپشن

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘
Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘
One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.
ممکن است شما دوست داشته باشید