کپشن انگلیسی اینستاگرام؛ جملات انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستاگرام

در این قسمت مجموعه جملات انگلیسی زیبا برای بخش کپشن اینستاگرام را آماده کرده ایم. این متن های کپشن انگلیسی با موضوعات مختلف هستند.

کپشن خاص انگلیسی اینستاگرام

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

جملات انگلیسی کوتاه برای کپشن اینستاگرام

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

***

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

***

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.

***

The kites always rise with adverse winds

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

***

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

***

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

***

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

***

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

***

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

***

Forgiving someone is easy, trusting them again not

بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

***

جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

***

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

***

You are like the sunshine so warm,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!

***

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

***

Be a warrior, not a worrier.

یه جنگجو باش، نه یک ترسو..

***

Life is short
appreciate each day like it was your last

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

بیو خفن و شاخ اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to others

براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

***

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

***

Mistakes are meant for learning not repeating.

اشتباهات براى درس گرفتن هستن، نه تکرار شدن.

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

***

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

***

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

***

متن های کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

In real love you want the other person’s good.

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

***

A distant tour begins with one step…

سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

***

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

***

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded away

عزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

***

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

***

متن انگلیسی بیو اینستاگرام

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

***

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

***

Remember it’s only a bad day
not a bad life

به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

***

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

این پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

***

بیو شاخ اینستاگرام

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

***

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

***

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

***

Live for ourselves not for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

***

Prove yourself
to yourself
not others

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

***

جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is short… Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

***

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

***

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

***

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.

عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزم

اگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهد

تو اصلا عاشق نیستی

***

When you catch in a calumny, you know your real friends

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

***

کپشن انگلیسی همراه با ترجمه برای اینستاگرام

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.

به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

***

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …

آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

***

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

***

If things go wrong
dont go with them

اگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

***

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

***

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?

چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

***

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners change

خیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

***

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise again

اهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

***

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

***

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

***

بیو انگلیسی عاشقانه برای اینستاگرام

Keep your head up
you day is coming

سرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

***

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

***

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mend

یه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

***

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience

هرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

***

Sun lights up the daytime
And moon lights up the night

نور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

***

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.

هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

***

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.

دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….

می میرم

موارد بیشتر: کپشن اینستاگرام

***

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!

عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

***

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

***

.There are things that are so serious that you can only joke about them

چیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

***

I love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند

تو را دوست دارم

***

if you can’t be kind, be quiet

اگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

***

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your head

چقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

***

جملات انگلیسی کوبنده برای کپشن اینستاگرام

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

***

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weak

مهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

***

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments 

این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

***

I don’t want a perfect life.
I want a happy life

من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

***

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

***

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

***

جملات تیکه ای انگلیسی برای کپشن اینستاگرام

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business

‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

***

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

***

Desire makes the impossible, possible

خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

***

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

***

Where there is great love there are always miracles.

وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

***

کپشن کوتاه انگلیسی برای اینستاگرام

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes

هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

***

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی (گزیده متن وجملات ترجمه شده) تبریک انگلیسی عید فطر با ترجمه و عکس نوشته (Eid Fetr) متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن تشکر به زبان انگلیسی + 100 جمله سپاس و تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی دیالوگ های ماندگار انگلیسی +جمله های معروف فیلم ها با ترجمه فارسی به همراه والپیپرهای فوق العاده متن دعوت کارت عروسی + جملات زیبا و عاشقانه فارسی و انگلیسی کارت نامزدی و عروسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن تبریک انگلیسی ماه رمضان + جملات مذهبی ماه مبارک رمضان با ترجمه فارسی متن تبریک عید نوروز به انگلیسی + چندین جمله انگلیسی و فارسی تبریک سال نو متن تبریک سال نو به انگلیسی + جملات تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی