جملات بیو تلگرام و اینستاگرام جدید + متن های مثبت زیبا و قشنگ برای بخش بیو

جملات کوتاه بیو تلگرام و متن های قشنگ و زیبا

جملات با موضوعات امید، احساسی، انگیزشی، غمگین، شاد و … به صورت کوتاه و بلند برای گذاشتن در بخش بیو شبکه های اجتماعی را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم و امیداوریم از این متن های مثبت زیبا و بسیار قشنگ لذت ببرید.

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badly

هرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

***

Laugh until you have teeth

تا دندان دارید بخندید

***

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد

вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

***

If at first you don’t succeed, you’re doing about average

اگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

***

جملات انگلیسی بیو انگیزشی

Nothng grat was ever achieved without enthusiasm

بدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

***

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شوی

my heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

***

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتم

marsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

***

جملات بیو

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

the old man didnot know number of friend

***

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

***

جملات زیبا و خاص برای بیو با ترجمه فارسی

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

***

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

***

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

***

A true lover always feels in debt to the one he loves

عاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

***

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

***

جملات بیو

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

***

متن در مورد زیبایی برای بیو

Find a guy who calls you beautiful instead of hot

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

***

love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

***

In life love is neither planned nor does it happen for

a reason but when the luv is real

it becomes your plan for life n reason for living

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته

اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

***

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bit

نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

***

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

***

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

***

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

***

جملات بیو

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

***

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

***

متن غمگین کوتاه برای بیو

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

***

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

***

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

***

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them

ایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

***

جملات بیو

Life isn’t fair, but it’s still good

زندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

***

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

***

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friend

جلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

***

جملات احساسی زیبا برای بیو

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند

We will feel influence of good person when we lose them

***

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد

The big man is who has an infantine heart

***

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

***

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید

Don’t believe your sense of first meeting never

***

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود

Whatever human rise his trousers inset will be seen more

***

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

***

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

***

جملات بیو

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید

Knowing is not enough we should do what we know

***

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود

Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

***

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته

Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

***

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد

Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

***

جملات کوتاه و متن های خاص برای بیو اینستاگرام

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

***

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت

I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

***

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست

Well behavior and debonair human is really beautiful

***

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

***

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

***

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

***

You’re nothing short of my everything

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

***

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

***

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

***

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right things

عاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

***

He wants you !!!! Any excuse to stay

آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

***

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

***

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

***

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

***

متن کوتاه قشنگ و زیبا در مورد عشق برای بیو

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

***

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

***

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

***

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

***

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

مطالب مشابه را ببینید!

متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل متن بیوگرافی روبیکا؛ جملات عاشقانه، احساسی، غمگین و شاد گلچین شده متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص متن بیو شکست غمگین و جملات کوتاه غم انگیز جدایی بیوگرافی متن بیو انگیزشی با جملات انگیزه دهنده موفقیت برای بیوگرافی متن بیوگرافی خاص با بیش از 100 جمله کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام متن بیو غمگین گلایه دار و بهترین جملات غمگین زندگی کوتاه برای بیوگرافی متن بیوگرافی سنگین تیکه دار + جملات شاخ و خفن برای بیو Bio متن بیو سرد و جملات بی تفاوت بودن و بی احساس بودن برای بیوگرافی شبکه اجتماعی متن بیوگرافی غمگین و عاشقانه با مضامین احساسی برای شبکه اجتماعی