جملات انگیزشی باور جول اوستین و متن های انگیزه دهنده ایمان

در این بخش مجموعه جملات انگیزشی باور جول اوستین با متن های انگیزه دهنده و سخنان امید دهنده زیبا از او را ارائه کرده ایم.

جملات انگیزشی باور جول اوستین

جملات انگیزشی باور

من باور دارم که خدا حامی من است و هر اتفاق بدی که برای من بیفتد، در نهایت به نفع من تمام می شود.

من باور دارم که اگر من به چیزی که یک نفر دیگر دارد، نرسیده ام، یعنی به آن نیازی نداشتم.

من باور دارم که اگر یک عقب نشینی در نهایت به نفع من نباشد، خدا هیچوقت به آن اجازه ی ورود به زندگی ام را نمی دهد.

من باور دارم که پس از اتمام شرایط سخت، قوی تر از آن خارج می شوم.

وقتی باور پیدا کنید، فرشته ها دست به کار می شوند. وقتی باور پیدا کنید درهای فرصت های ماوراءالطبیعی به رویتان باز می شوند. وقتی باور پیدا کنید، می توانید غول ها را هم شکست بدهید، وقتی باور پیدا کنید به رؤیاهایی فراتر از حد تصورتان می رسید.

من باور دارم که خدا من را تأیید کرده است، برای همین من هم خودم را تأیید می کنم و با همین کسی که هستم، خوشحالم.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی جول اوستین روانشناس معروف در مورد موفقیت

ویدیو از سخنان انگیزشی جول اوستین

در ادامه گزیده ای از جملات انگیزشی جول اوستین را بشنوید.

جملات انگیزشی امید دهنده

به چیزهایی که کنترلی روی آنها نداریم، اجازه ندهیم روزمان را خراب کنند

بسیاری از مسائلی که امروز باعث نگرانی و استرس تو می شوند، پنج سال دیگر هیچ اهمیتی ندارند.

خدا تو را به سمت فراوانی برکات و به سمت مراحلی جدید و چیزهایی که هیچ وقت ندیده ای، می برد. 

خدا می خواهد تو را به جایی ببرد که خودت به تنهایی نمی توانستی بروی. او تو را به جایی می رساند که تابحال هیچکدام از اعضای خانواده ات به آنجا نرسیده اند.

آن درهایی که به روی تو و خانواده ات بسته شده بودند، آن زنجیرهایی که نسل هاست که تو را محدود کرده اند، همه قرار است شکسته بشوند.

با دل و جان این جمله را بپذیر که:

درهای فرصت قرار است به رویت باز شوند.

خدا به تو لطف می کند و افراد مناسب را سر راهت قرار می دهد، تو را از شر بدی ها، بیماری و اعتیاد رها می کند. تو را از آن همه دست و پا زدن ها و کمبود خلاص می کند و بیشتر از نیازت به تو می بخشد.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی باور با نقل قول های فوق العاده زیبای باور داشتن خود

جملات انگیزشی خدا

خدا از کسی که قلب درستی دارد و هر از چندگاهی اشتباهی انجام می دهد، بیشتر خشنود است تا کسی که قلب و نیت خوبی ندارد و همیشه عملکرد درستی دارد.

خدا از ما انتظار ندارد که کامل و بی نقص باشیم، اما انتظار دارد که همواره تلاش کنیم و رشد کنیم.

خدا رؤیا و اهدافی به شما داده است که مخصوص شماست. 

اگر خدا نخواهد که چیزی بهتری به شما بدهد، اجازه نمی دهد که چیزی که در حال حاضر دارید را از دست بدهید.

هر چقدر خدا را در ذهن تان بزرگ کنید، مشکلات تان در ذهن تان کوچک تر خواهند شد.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی خدا با متن های کوتاه عرفانی برای پروردگار

این مطالب را هم ببینید