بیو لاکچری کوتاه؛ گزیده 150 بیو قشنگ شیک و باکلاس لاکچری

تقریبا بسیاری از پلتفرم‌ها بخشی دارند به نام بیو یا همان بیوگرافی. در این بخش باید از جمله، شعر یا متونی استفاده کنید که شخصیت شما را مشخص کند. از همین رو ما امروز در سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم بیو لاکچری خاص قرار دهیم که با استفاده از آن شخصیت خود را در فضای مجازی خاص‌تر کنید. با ما باشید.

بیو لاکچری کوتاه؛ گزیده 150 بیو قشنگ شیک و باکلاس لاکچری

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝘳𝘦𝘢𝘭 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘩𝘰𝘸𝘴‌‌

چیزای واقعی نمایشی نیستن

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴

 هممون تو ذهن مون زندانی ایم

𝑫𝒐𝒏𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒊𝒏𝒅

آرامشتو معامله نکن

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝑳𝒊𝒇𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆𝒔 𝒊𝒔 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆𝒔𝒔

زندگی بدون چالش بی معنی است

I haven’t thought too much about anything in a long time‌‌

خیلی وقته که به چیزی زیاد از حد فکر نمیکنم‌‌

𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒔𝒂𝒚 𝒊 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖

وقتی کارشون لنگه میگن دلمون تنگه

𝘪 𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘢𝘭 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘦

من خوب کردن حالمو تنهایی یاد گرفتم

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘧𝘵 𝘶𝘯𝘴𝘢𝘪𝘥

بعضی چیزا ناگفته بمونن بهتره

I am really tired of human communication in all dimensions

من واقعا از ارتباطات انسانی در تمام ابعاد  خستم

𝘈𝘯𝘥 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘐’𝘮 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯

و همینطور من فراموش شدم

𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒅𝒂𝒄𝒉𝒆𝒔

صدای تو مورفین سردردام‌ بود

𝘔𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘥 𝘪𝘵𝘴 𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘴 𝘢 𝘵𝘰𝘯

 دلتنگی یه کلمه‌اس سنگینیش یه تُن

Don’t take it to heart I’ll take it we missed you

به دل نگیرید میگیریدم بگیرید ازتون کم کشیدیم

AT LEAST HAVE YOUR OWN BACK

لاقل خودت هوای خودتو داشته باش

𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺

در حسرت دیدن یه رویا تو واقعیت

𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘺 𝘴𝘢𝘥𝘯𝘦𝘴𝘴

‌‌شدی دلیل بغض تو گلوم

I saw it so badly that I am very nervous It does

انقد بدی دیدم گه مهربونی زیادی عصبیم میکنه

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘭𝘢𝘵𝘦

بعضی سکوتا باید ترجمه بشن

𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒅 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊 𝒘𝒂𝒔 𝒃𝒐𝒓𝒏

همه چیز از بدنیا اومدنم شروع شد

𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍𝒔

نساخت هیچ احدی با اخلاقم

I haven’t thought too much about anything in a long time‌‌

خیلی وقته که به چیزی زیاد از حد فکر نمیکنم‌‌

𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘳𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘮

اگه تلاش میکنن تنهات بزارن خب کمک شون کن

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

بیو احساسی شیک انگلیسی

𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘺 𝘮𝘰𝘰𝘯

اون زمانی ماه من بود

𝑨 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒘𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒖𝒑 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒉𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒖𝒏𝒅𝒆𝒅

‌‌انسان زمانی بیدار می‌شه که زخمی بشه‌‌

I saw it so badly that I am very nervous It does

انقدر بدی دیدم که مهربونی اذیتم میکنه

𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒚 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈‌‌

حافظه ادمای غمگین قویه

𝒊𝒕’𝒔 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒐 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆

سخته تا آخر زندگیت زنده نباشی

𝘥𝘰 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺

کاری رو انجام بده که خوشحالت میکنه

He never understood how much I loved him

هیچوقت نفهمید که چقدر دوسش داشتم

𝘕𝘶𝘮𝘣 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘥𝘦𝘧𝘢𝘶𝘭𝘵 𝘮𝘰𝘰𝘥

بیحسی حالت پیشفرض منه

𝒚𝒐𝒖’𝒍𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒐𝒏𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆

عاشق تنهاييتون ميشيد وقتی آدما رو بشناسيد

𝒊 𝒐𝒑𝒆𝒏𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒊𝒕𝒚 𝒔𝒎𝒆𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒔𝒂𝒅

پنجره را گشودم شهر بوی غم میداد

Some people just aren’t who you hoped they were

بعضی از آدمها اونی نیستن که انتظار داشتی

𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒊𝒕 𝒉𝒖𝒓𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖

اول عذابت میده بعد تغییرت میده

𝑴𝒂𝒚𝒃𝒆 𝒊𝒕𝒔 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒏𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒂𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

شاید فقط عشقه که توضیحی نمیخواد

𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒆𝒍𝒍 𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒎𝒚 𝒆𝒚𝒆𝒔

مثل اشک افتادی دیگه از دوتا چشام

Sometimes you are tired of everything even yourself

گاهی اوقات از همه چی خسته ای حتی خودت

𝒊𝒕’𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒉𝒆’𝒔 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒘𝒆’𝒓𝒆 𝒔𝒂𝒅

عجیبه حال خوش برا اوناست غم برای ما

𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵

یه ذهن و فکر بیش از حد

𝑰 𝒑𝒖𝒔𝒉 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆

کسی که بخواد بره رو هلش میدم

I am so lonely that sometimes I forget my name

انقد تنهام که گاهی اوقات اسمم یادم میره

𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘦𝘳

صورت زیبا اما روح زيباتر

𝒂 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒊𝒔 𝒂 𝒔𝒐𝒇𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒂𝒏𝒅

یه رویا یه جای نرم برای فرود اومدن

𝘪𝘯 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘮𝘦 𝘺𝘰𝘶

خلاصه بگم هیچکس تو نشد

Thanks for ignoring me when I needed you the most

ممنونم که بیشتر از همه به تو نیاز داشتم منو نادیده گرفتی

𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅

بعضی سکوت ها نیاز دارن که ترجمه بشن

𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘪𝘵’𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘦

بعضی وقتا تنها بودن بهتره

𝖨 𝖫𝖮𝖲𝖳 𝖬𝖸 𝖲𝖬𝖨𝖫𝖤 𝖠𝖦𝖠𝖨𝖭 𝖡𝖴𝖳 𝖨’𝖬 𝖮𝖪𝖤𝖸

من دوباره خنده مو رو از دست دادم اما خوبم

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

متن شیک بیو لاکچری

Anger doesn’t take my throat anymore it takes my breath

بغض دیگه گلومو نمیگیره نفسمو میگیره

𝖭𝖮 𝖮𝖭𝖤 𝖲𝖤𝖤𝖲 𝖶𝖧𝖠𝖳 𝖸𝖮𝖴 𝖲𝖤𝖤

هیچکس اون چیزی که تو میبینی و نمیبینه

𝒘𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒔 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆

تمام اندوه ها را در سکوت گذراندیم

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴

 هممون تو ذهن مون زندانی ایم

Someone that you don’t know even exist loves you

یه نفر تورو دوست داره که حتی از وجودش خبر نداری

𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯

بودن تون فقط یه حرفه

𝒊 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒎𝒆 𝒂 𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒂𝒏𝒚 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔

‌شدم یه جسم بدون هیچگونه احساس

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴

 هممون تو ذهن مون زندانی ایم

I became like water that is just freezing so fragile so thin

شدم مثل آبی که تازه داره یخ میزنه همونقدر شکننده همونقدر نازک.

𝒚𝒐𝒖 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒕𝒐𝒐 𝒍𝒂𝒕𝒆

میدونی یوقتایی خیلی زود دیر میشه

𝘪𝘵’𝘴 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘥𝘰𝘸𝘯

دیگه کار از فروپاشی روانی گذشته

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒖𝒏𝒏𝒚 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒓𝒚

یوقتایی خنده دار ترین خاطرات دلیل گریه هاتن

She had no future only his past was increasing

اینده ای نداشت فقط گذشته هاش بیشتر میشد

𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒖𝒔

هیچکس بد نبود جز قسمت ما

𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊 𝒈𝒆𝒕 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒆

وقتی بهتر میشم که اوضاع بدتر نشه

𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘳𝘰𝘯𝘨

یه چیزی اشتباه شده

Your coming was sweet for me but your departure is bitter

اومدنت برام شیرین بود ولی رفتنت تلخ

𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏’𝒕

بعضی روزا نمیشه تونست

𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘭𝘪𝘧𝘦?

این زندگی کجاش قشنگه؟

𝖠𝖫𝖮𝖭𝖤 𝖢𝖠𝖭 𝖡𝖤 𝖡𝖤𝖠𝖴𝖳𝖨𝖥𝖴𝖫

تنهایی میتونه زیبا باشه

I wish some time of our life we could get alzaymer

کاش میشد یه زمانی از زندگی رو الزایمر گرفت

𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦

قلبه شکسته ادمارو عوض میکنه

مطلب مشابه: متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

جملات بیو با کلاس

𝒊 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒎𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊’𝒎 𝒂𝒘𝒂𝒌𝒆

درد من اینه که تو بیداری ام درگیر کابوسم

𝒂𝒃𝒐𝒗𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌𝒏𝒆𝒔𝒔𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒅𝒂𝒚𝒔

بالاتر از سیاهی رنگِ این روزای منه

I am the one who suffocates with hatred but his pride laughs

من همونیم که بغض خفه اش میکنه ولی غرورش قهقهه میزنه

𝘪 𝘤𝘢𝘯’𝘵 𝘥𝘰 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘵 𝘮𝘪𝘴𝘴

کاری جز دلتنگی نمیتونم بکنم

𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏 𝒘𝒆 𝒍𝒂𝒚 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌

اقیانوسی که در اون قرار گرفتیم فکر کردن‌و سخت می‌کنه

That’s a problem with being the strong one no one offers you a hand

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒂𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅  𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔

ما پشت هزاران لبخند مردیم

𝖨 𝖭𝖤𝖤𝖣 𝖠 𝖣𝖤𝖤𝖯 𝖥𝖮𝖱𝖦𝖤𝖳𝖥𝖴𝖫𝖭𝖤𝖲𝖲

یه فراموشی عمیق نیازمه

𝑩𝒂𝒅 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒅𝒂𝒚𝒔

روزای سخت برات روزای بهتری میسازن

The night was the same for all of us but our darkness was different

شب همه ی ما یکی بود اما تاریکی هایمان فرق داشت

مطلب مشابه: متن جالب برای پست (جملات زیبا و لاکچری زیبا و پرمعنا کپشن)

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘥𝘪𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬

یه روز منم‌ میرم و دیگه برنمیگردم

𝑮𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒕 𝒕𝒐 𝒎𝒆 𝑰 𝒂𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒂 𝒑𝒐𝒕 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒇𝒆

کل وجودم حالش بده دیگه نیستم زندگی رو

𝑱𝒖𝒅𝒈𝒆 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝑰 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅

منو با آدمایی که ازشون دوری ميكنم قضاوت كن

At the end you will fall for the one who makes you see the world differently

در آخر تو عاشقِ همون آدمی میشی که باعث میشه دنیارو متفاوت ببینی

𝒘𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒇𝒖𝒍𝒍𝒚 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆

ثروت يعنى توانايى تجربه ى زندگى با تمام وجود

𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏 𝒘𝒆 𝒍𝒂𝒚 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌

اقیانوسی که در اون قرار گرفتیم فکر کردن‌و‌سخت می‌کنه

𝘪 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘵 𝘥𝘪𝘥𝘯’𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬

من همه تلاشمو کردم که خوشحال باشم ولی نشد

𝒊𝒎 𝒏𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒐𝒓 𝒔𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅

نه خوشحالم نه ناراحت بی‌تفاوتم و خسته

𝖤𝖷𝖯𝖤𝖢𝖳𝖠𝖳𝖨𝖮𝖭 𝖨𝖲 𝖲𝖴𝖥𝖥𝖤𝖱𝖨𝖭𝖦

توقع رنج است

𝘪 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘥 𝘩𝘢𝘭𝘧 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘱𝘳𝘪𝘥𝘦

به بعضیا هم باید کفت کاش نصف این غرورت شعور داشتی

مطلب مشابه: متن کوتاه عاشقانه لاکچری جذاب و جدید برای همسر جان و عشق جانم

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝒎𝒚 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒓𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒊 𝒘𝒂𝒔 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚

تنها رقیبم ادمیه که دیروز بودم

𝘯𝘰𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦’𝘴 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

خوشحال نمیشه از خوشیت کسی.

You deserve to be happy Not tired not hurt Just happy

تو لیاقت خوشحال بودن رو داری نه خسته نه

صدمه دیده فقط خوشحال

ʙʏ ʜᴀᴛɪɴɢ ʜᴇʀ ʏᴏᴜ ᴏɴʟʏ ʟᴇᴛ ʜᴇʀ ʜᴜʀᴛ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ

با متنفر بودن ازش فقط اجازه میدی بیشتر اذیتت کنه

𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵

ساکت شدنم اولین واکنش من در برابر ناراحتیه

𝖨𝖦𝖭𝖮𝖱𝖤 𝖶𝖧𝖮 𝖨𝖦𝖭𝖮𝖱𝖤𝖲 𝖸𝖮𝖴

کسانی که شما را نادیده میگیرند نادیده بگیرید

𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒔 𝒏𝒐 𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒃𝒆

حد و مرز تعیین کن هر کسی لایق حس و حال تو نیست

𝘯𝘦𝘳𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘬𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴𝘵 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴

آدم های عصبی مهربون ترین قلب هارو دارن

𝖲𝖮𝖬𝖤 𝖬𝖤𝖬𝖮𝖱𝖨𝖤𝖲 𝖭𝖤𝖵𝖤𝖱 𝖫𝖤𝖠𝖵𝖤

بعضی از خاطرات هیچوقت ترک نمیکنن

𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖

هیچوقت فکر نکن کسی از تو بهتره

𝘴𝘢𝘥 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘱𝘪𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴

نسل غمگین با عکس های شاد

𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘴𝘸𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵

بهترین جواب بی احترامی  فاصله است

مطلب مشابه: جملات لاکچری عاشقانه برای بیو + متن های کوتاه تک خطی رمانتیک برای بیو

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆’𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗻 𝗶𝘀 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄’𝘀 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿

درد امروز قدرت فردا است

𝐵𝐸 𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸 𝑈𝑁𝑇𝐼𝐿 𝑌𝑂𝑈’𝑅𝐸 𝑉𝐴𝐿𝑈𝐸𝐷

تنها باش تا زمانی که برایت ارزش قائل شن

𝖥𝖠𝖢𝖤 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖸 𝖡𝖴𝖳 𝖲𝖮𝖴𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖨𝖤𝖱

صورت زیبا اما روح زيباتر

𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉 𝒊𝒕

انکه را ارزش بدهی انسان بماند ارزوست

𝖠𝖭𝖣 𝖳𝖧𝖤 𝖧𝖮𝖯𝖤 𝖮𝖥 𝖯𝖤𝖮𝖯𝖫𝖤’𝖲 𝖢𝖠𝖯𝖨𝖳𝖠𝖫

و امید سرمایه ادماس

do whatever makes you happy the days aren’t coming back

هر کاری که خوشحالت میکنه انجام بده روزها برنمیگردن

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘶𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭

آدما از آدما برای فراموش کردن استفاده میکنن

مطلب مشابه: متن خفن کوتاه؛ جملات لاکچری، با معنی، زیبا و خاص برای کپشن و استوری

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝖭𝖮 𝖮𝖭𝖤 𝖲𝖤𝖤𝖲 𝖶𝖧𝖠𝖳 𝖸𝖮𝖴 𝖲𝖤𝖤

هیچکس اون چیزی که تو میبینی و نمیبینه

one day, you’re going to miss how much i cared about you

یک روز دلت برای اینکه چقدر بهت اهمیت میدادم تنگ میشه

𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘭𝘪𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘰𝘬𝘦 𝘶𝘱

دروغ میگفتن بعضی شبا هیچوقت صبح نشدن

𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒖𝒑

زیادی دوست داشتم واسه همین گند زدی

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶

میخوام تموم زندگیم با تو باشه

What is not important to you in 5 years why is it important to you now?!

چیزی که 5 سال دیگه برات مهم نیست الان چرا برات مهمه؟!

ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛs ᴘᴏᴡᴇʀ ɴᴏᴛ ʀɪɢʜᴛ

دنیا به قدرت احترام میزاره نه حق

چندین بیو بسیار لاکچری و باکلاس

𝘪𝘵 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘰𝘰𝘯

زندگی ما رو خیلی زود ساکت کرد

𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘴𝘢𝘭𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘯𝘥

عشق زیادی نمک رو زخمه

مطلب مشابه: متن تنهایی لاکچری؛ جملات فوق العاده زیبا درباره حس ناب تنهایی خودم

مطالب مشابه را ببینید!

بیو زندگی واتساپ تلگرام (40 متن بیوگرافی معنی زندگی با جملات سنگین) بیو گنگ اینستاگرام؛ مجموعه 100 متن بیو گنگ شاخ با ترجمه بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق } متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل