اصطلاحات عاشقانه انگلیسی + ترجمه و معانی فارسی رایج ترین لغات و اصطلاحات انگلیسی احساسی

مجموعه اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

در این مطلب روزانه اصطلاحات عاشقانه و معروف انگلیسی را به همراه ترجمه و معانی فارسی گردآوری کرده ایم. این جملات در مکالمات روزمره بسیار استفاده می  شود و برای تقویت زبان خود می توانید این جملات را یاد بگیرید.

 

 اصطلاحات عاشقانه برای ابراز عشق

To be the apple of my eye

این اصطلاح برای ابراز علاقه به انگلیسی و بیان عشق بی قید شرط بکار می‌رود. می‌تواند عشق پدر به دختر یا مادر به پسرش باشد. به بیان دیگر بازگو کردن این اصطلاح به معنای دوست داشتن عمیق اما بدون رابطه جنسی است.

***

A match in heaven

این اصطلاح برای بیان رابطه‌ای موفق و ابراز علاقه به انگلیسی استفاده می ‌شود که معمولا توسط روزنامه‌ها و هنگامی که دو شخص مشهور عاشق یکدیگر شده یا نامزدی‌شان را اعلام می‌کنند بکار می‌رود.

***

Take my breath away

معنای دیگر (من بی تو نفس ندارم) است. این عبارت فقط و فقط در روابط عاشقانه نزدیک به کار می‌رود. بکاربردن آن در موارد دیگر زننده و نامناسب است.

***

To be smitten

به معنی حساسیت بالا نسبت به شخصی داشتن و فکر کردم مدام به او است. این عبارت معمولا در اوایل شروع رابطه گفته و مخصوصا وقتی گفته می‌شود که دو طرف یکدیگر را مدتی است می‌‌شناسند اما بار اول است قرار می‌گذارند.

***

Falling head over heel in love

احساس عشق و علاقه عمیق و ناگهانی در مورد شخصی خاص. این نوع عشق و علاقه به نحوی است که شخص هیچ وقت نمی‌تواند به معشوقش فکر نکند.

***

You are my one and only

این اصطلاح درموقعیت‌هایی بکار می‌رود که بخواهید به شریک زندگی‌تان اطمینان دهید تنها عشق ابدی زندگی‌تان باقی خواهد ماند.

***

To love all your heart and soul

به معنی عشق عمیق و بی قید و شرط است. اصطلاحی عاشقانه که می‌توان آن را جزو اصطلاحات رومانتیک انگلیسی هم محسوب کرد. دستان شریک زندگیتان را بگیرید و با جدیت تمام به چشمانش خیره شوید و این عبارت را بگویید.

***

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

اصطلاحات رومانتیک انگلیسی

Old Flame

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رومانتیک انگلیسی به معنی دوست یا همسر سابق است.

***

There is no love lost between these two co-workers

No love lost between

به معنی تنفری که به صورت متقابل بین دو نفر وجود دارد.

***

Their May-December marriage raise some question about the heritage

May-December marriage

این اصطلاح را هنگامی به کار میبرند که اختلاف سنی بین زوج زیاد باشد. اصطلاح دیگری که در این حوزه به کار می برند Sugar daddy یا Sugar mama است.

***

He never be a love rat. He is her main squeeze!

Main squeeze

این اصطلاح یکی از اصطلاحات عاشقانه انگلیسی به معنی همسری یا دوستی است که تعهد کاملی به رابطه دارد.

***

Dexter has the hots for his cousin

Have the hots for somebody

یکی دیگر از اصطلاحات عاشقانه انگلیسی have the hots for somebody است، این اصطلاح را هنگامی به کار می برند که شخصی برای کسی جذاب جلوه کند.

***

They divorced last year but he still carries a touch for him

Carry a touch (for)

 این اصطلاح به معنی دوست داشتن کسی حتی پس از پایان یافتن رابطه یا طلاق است.

***

His wife always think he hung the moon

(to think that someone) hung the moon

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رومانتیک انگلیسی به معنی پرسیدن و به اصطلاح فارسی زبانان حلوا حلوا کردن شخصی است.

***

I was in love with him, I fell for them hook, line and sinker

(fall for something) hook, line and sinker

به معنی فریب کسی در رابطه خوردن است.

***

Please fix me up with Maryam, I think I am in love with her

Fix somebody up (with somebody)

این اصطلاح به معنی پیدا کردن همسری برای کسی است.

***

My sister always go to a blind date, she believes in destiny

Blind date

هنگامی که دو نفر بدون دیدن یکدیگر قرار عاشقانه می گذارند به اصطلاح می گوییم قرار کورکورانه ای گذاشته اند.

***

Tie the knot

به معنی ازدواج کردن است.

***

?Did Ali pop the question last night

Pop the question

این اصطلاح هنگامی به کار می رود که شخصی بخواهد از شما درخواست ازدواج کند.

***

Don’t ask her out, your married don’t be a love rat

Love rat

به معنی کسی است که به معشوقه اش خیانت می کند

***

Their relationship seems to be on the rocks

On the rocks

هنگامی که رابطه ای عاشقانه به مشکل می خورند به اصطلاح می گوییم رابطه آنان به سنگ خورده است.

***

I just met Iman and Mary but let’s go on double date

Double date

این اصطلاح را انگلیسی زبانان هنگامی بکار می برند که دو زوج برای قراری بایکیدگر بیرون بروند.

***

It just a puppy love, ignore it

Puppy love

به معنی عشق زودگذر و از روی هوس است.

***

Ali has the host for his new pupil, I think he will propose him

Have the host for somebody

این اصطلاح برای ابراز علاقه در انگلیسی به معنای این است که کسی برایتان بسیار جذاب باشد.

****

I don’t want to go out with them. They are so lovey-dovey.

Be lovey-dovey

ابراز علاقه در جمع با بوسه و بغل همیشگی

***

Look at them. They are head over heels in love with each other

هنگامی که دو نفر با یکدیگر رابطه عاشقانه داشته باشند به اصطلاح an item هستند. به مثال زیر توجه کنید:

Be head over heels (in love)

این اصطلاح به معنی عشق بی حد و مرز به کسی است.

***

Love at the first sight

به معنی عشق در نگاه اول است.

***

 Fall in love with someone

این اصطلاح انگلیسی به معنی عاشق شدن است

***

عبارات عاشقانه انگلیسی برای برای ابراز علاقه در ولنتاین

.Always and forever – be my Valentine

همیشه و تا ابد، ولنتاین من باش.

***

.Every day I worship you more

هر روز بیش از پیش می پرستمت.

***

.Gift me with your heart and I will treasure it forever

قلبت را به من هدیه کن و من برای همیشه مانند گنج از آن محافظت خواهم کرد..

***

.A flower cannot blossom without sunshine, and I can’t live without you

یک گل بدون آفتاب شکوفا نمی شود، و من هم نمیتوانم بدون تو زندگی کنم.

***

.You make me want to be a better man

مرا مجذوب می کنی که مرد بهتری باشم.

***

.A hundred hearts would be too few to carry all my love for you

صد قلب برای حمل تمامیت عشق من به تو بسیار اندک است.

***

Bio عاشقانه انگلیسی کوتاه

.Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلوب ، حتی در سکوت همدیگر را درک می کنند

با آنچه که در مورد تو احساس می کنم می توانم آتش روشن کنم

***

.When love is real… it finds a way

وقتی عشق واقعی باشد، راهی پیدا می کند

***

.I carry your heart with me; I carry it in my heart

قلب تو را درون قلب خویش همراهی می کنم

***

استاتوس عاشقانه انگلیسی

.Thank you for coming into my life. For letting me feel this love that I have for you. Because not everybody is as lucky as I am… To be loved by you

ممنون که به زندگی من آمدی، برای اینکه به من اجازه دادی این عشقی که به تو دارم را حس کنم. چون همه به اندازه من خوشبخت نیستند که توسط تو دوست داشته شوند.

***

.I will love you forever until the end of time! No matter what you do! Cause you are my forever! And nothing you do will make my stop loving you

تا آخر عمر دوستت خواهم داشت. مهم نیست چیکار می‌کنی! چون تو همیشه برای من هستی و نمی توانی کاری کنی تا دوستت نداشته باشم.

***

.When the heart takes over, the mind can’t do a thing

وقتی قلب تسخیر می شود ، ذهن نمی تواند کاری انجام دهد. ( تقابل ما بین عقل و قلب را نشان می‌دهد)

***

نقل قول های عاشقانه

“.Genuine and true love is so rare that when you encounter it in any form, it’s a wonderful thing, to be utterly cherished in whatever form it takes”

«عشق حقیقی و بی‌ریا به قدری نادر است که وقتی با آن مواجه می‌شوید به هر شکلی که باشد، چیز فوق‌العاده‌ای است که به هر شکلی که طول بکشد، کاملاً گرامی داشته می‌شود». گوئندولین کریستی

***

“.True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young at heart”

«عشق حقیقی، ابدی، نامحدود و همواره ثابت است. چنین عشقی هم تراز و خالص، بدون تظاهر یا خشونت‌ است: ظاهراً با موهای سفید دیده می‌شود و در قلب همیشه جوان است.» انوره دو بالزاک

***

“.True love doesn’t happen right away; it’s an ever-growing process. It develops after you’ve gone through many ups and downs, when you’ve suffered together, cried together, laughed together”

«عشق واقعی بلافاصله اتفاق نمی‌افتد؛ این یک فرآیند رو به رشد است. بعد از اینکه از فراز و نشیب‌های بسیاری عبور کردید، وقتی که با هم رنج کشیده‌اید، با هم گریه کردید، یا خندیدید به آن دست می‌یابید.» ریکاردو مونتالبان

***

.I can’t stop thinking about you

نمی توانم به تو فکر نکنم.

***

.I need you by my side

این عبارت عاشقانه انگلیسی با معنای تو را در کنارم نیاز دارم مفهومی بکار برده می شود.

***

.My love for you is unconditional and eternal

عشق من به تو بی قید و شرط و ابدی است.

***

.I am better because of you

به خاطر وجود تو آدم بهتری هستم.

***

.I want a lifetime with you

این نوع از جملات عاشقانه انگلیسی به معنای می خواهم یک عمر با تو زندگی کنم، است.

***

.I cherish you

تو را عزیز می‌دارم.

***

لغات و الفاظ عاشقانه انگلیسی

Fancy: تک کلمه عاشقانه انگلیسی با نشان دادن محبت یا عشق زیاد نسبت به شخصی دیگر.
Hold dear: کسی که به یک نفر خیلی علاقه دارد.
Hots for: اصطلاح عامیانه‌ای، که برای خواستن کسی بکار می رود.
Long for: وقتی کسی واقعا شخصی را بخواهد.
Worship : این واژه به معنای پرستش شدید کسی از روی علاقه است. و عمدتاً در اکثر جملات عاشقانه انگلیسی بکار برده می‌شود.

Adore: یکی از کلمات عاشقانه انگلیسی که، برای عشق ورزیدن شدید به یک فرد استفاده می‌شود.
Affection: احساس لطیف و گرم نسبت به کسی؛ علاقه شدید را نشان می دهد.
Cherish: علاقه شدید داشته باشید و به کسی توجه کنید.
Court: یک واژه دیگر برای قرارهای عشقی که به مردی اطلاق می ‌شود که تلاش می‌ کند خانمی را متقاعد کند که با او ازدواج کند.
Enchant: این واژه از لغات عاشقانه انگلیسی اصولاً برای جذب کردن کسی بکار می رود.

این مطالب را هم ببینید