جملات کنایه ای با معنی دور و نزدیک و کنایه های رایج پر استفاده

از زمان های دور در زبان فارسی ضرب المثل و کنایه های زیادی ساخته شده است و هنوز هم به کار می روند. ضرب ال مثل به نوعی کنایه است و ضرب ال مثل معنی دور و نزدیک دارد که معنی نزدیک، معنی مشابه و نزدیک به ضرب المثل است و معنی دور، معنی و یا کنایه ای از آن ضرب المثل است. در ادامه نیز جملات کنایه ای با معنی دورو نزدیک را گردآوری کرده ایم.

گزیده جملات کنایه ای با معنی دور و نزدیک

جملات کنایه ای با معنی دور و نزدیک و کنایه های رایج پر استفاده

پیرسگ:
معنی نزدیک: سگ پیر
معنی دور: به شخص سالخورده ی مکار و فریبکار می گویند.

بی سر و پا:
معنی نزدیک :کسی که سر و پا نداشته باشد
معنی دور: فرومایه و پست، کسی که شخصیت اجتماعی کمی دارد

دنبال نخود سیاه فرستادن:
معنی نزدیک:کسی را برای خرید نخودسیاه به بازارفرستادن
معنی دور:کسی را به دنبال چیزی نایاب وغیرقابل دسترس فرستادن که موفق به پیدا کردن آن نخواهد شد.

تیر کسی به سنگ خوردن:
معنی نزدیک:کسی که تیرش به سنگ می خورد
معنی دور:به آرزوی خود نرسیدن درکاری موفق نشدن.

مطلب مشابه: اشعار ضرب المثل؛ گزیده ای از ضرب المثل در قابل شعر کوتاه فارسی

گندم نما جوفروش:
معنی نزدیک:کسی که جومی فروشد وانمود می کند که گندم می فروشد
معنی دور:آدم مکار وحیله گر.

جملات کنایه ای با معنی دور و نزدیک و کنایه های رایج پر استفاده

چشم وگوش را باز کردن:
معنی نزدیک:چشم وگوش خود را باز بگذار
معنی دور:هوشیار وآگاه باش .

پشت دست داغ کردن:
معنی نزدیک:با شیء داغ دست راداغ کردن وسوزاندن
معنی دور:پشیمان شدن وتوبه کردن.

مطلب مشابه: ضرب المثل کنایه دار با معنی و انواع ضرب المثل سنگین نیش دار

بی بخار:
معنی نزدیک :کسی که بخار ندارد
معنی دور:آدم بی غیرت.

گردن کلفت:
معنی نزدیک:‌کسی که گردن کلفت دارد
معنی دور:شخص ثروتمند وپولدار،به شخص قدرتمند وپر زور می گویند.

ازجان خودسیرشدن:
معنی نزدیک:کسی که از جان خود سیر شده باشد
معنی دور:ناامیدشدن واززندگی بیزار شدن.

اجاقش کور است:
معنی نزدیک:کسی که اجاق گازش روشن نباشد
معنی دور:کسی که فرزند نداشته باشد.

جگر کسی را کباب کردن:
معنی نزدیک:ازجگر کسی کباب درست کردن
معنی دور:کسی رابسیار عذاب دادن.

مطلب مشابه: ضرب المثل با داستان کوتاه و قصه های جالب برای کودکان

کنایه های رایج که استفاده می شود

دست شیطان را ازپشت بستن:بسیار مکار وفریبکار بودن

هوای کسی را داشتن :مراقب کسی بودن

نان کسی را بریدن : مانع از به دست آوردن رزق وروزی کسی شدن

دست بی نمک دارد:محبت وخدمت کسی نزد دیگران مورد بی اعتنایی قرار گرفتن

دستش به دهانش می رسد:درآمد کافی برای مخارج زندگی دارد

رنگ عوض کردن:تغییر عقیده دادن

مطلب مشابه: اشعار ضرب المثل دار و شعر با معانی جالب و کنایه دار مفهومی

به پای کسی نشستن :منتظر کسی ماندن

زهرترک شدن:بسیارترسیدن

سگ جان:بسیارمقاوم وسخت جان بودن

پای کسی را از جایی بریدن:مانع رفت وآمد او به جایی شدن

مطلب مشابه: ضرب المثل های معروف | 500 تا از معروف ترین ضرب المثل های فارسی با معنی آنها

مطالب مشابه را ببینید!

نکات مهم خرید خودروی کارکرده (زمان خرید، تست خودرو، بررسی مشکلات و مدارک لازم) انشا درباره امام رضا (موضوع انشا امام رضا برای دبستان و دبیرستان با مقدمه بدنه و نتیجه گیری) انشا خلیج فارس با چند انشا زیبا کوتاه و بلند برای تمام مقاطع انشا با موضوع نیکوکاری + موضوع انشا نیکی و کمک کردن به دیگران انشا در مورد آسمان شب + چند انشا ادبی زیبای کوتاه در مورد شب مهتابی انشا در مورد یک روز در کلاس درس + 3 انشا کوتاه ادبی برای دبیرستان و دبستان انشا طنز و خنده دار + مجموعه انشا و داستان های طنز و بامزه انشا در مورد ثروت و پولدار شدن + 5 انشا کوتاه و زیبا در مورد افراد ثروتمند انشا نوروز کوتاه و بلند برای پایه های مختلف تحصیلی (8 انشا نوروز) انشا مذهبی (با موضوعات مذهبی نماز، روزه، ماه محرم و خداوند) برای پایه های مختلف تحصیلی