معماهای بسیار سخت و جذاب؛ با این چیستان ها خودتان را به چالش بکشید!

در زمان بیکاری به جای فکر کردن به چیزهای بی‌ارزش و حتی به جای وقت تلف کردن در فضای مجازی، بهتر است با حل معماهایی سخت و چیستان، کمی ذهن خودمان را به چالش بکشیم. از همین رو ما امروز در سایت ادبی روزانه معماهایی بسیار جذاب، سخت و خوبی را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم. در ادامه متن با ما باشید.

معماهای بسیار سخت و جذاب؛

سوال‌ها

معمای اول:

در یک شهر، همه افراد همیشه دروغ می‌گویند یا همیشه حقیقت را بیان می‌کنند. یک فرد می‌گوید: “من همیشه دروغ می‌گویم”. آیا او دروغ می‌گوید یا حقیقت را بیان می‌کند؟

معمای دوم:

شما یک طناب با طول بلند دارید و باید آن را با هم گره ببندید. اما به دلیل طول زیاد طناب، شما نمی‌توانید به نقطه دیگری از طناب دسترسی داشته باشید. چطور می‌توانید طناب را با هم گره ببندید؟

معماهای بسیار سخت و جذاب؛ خودتان را به چالش بکشید!

معمای سوم:

شما در یک قطار شماره ۷۴ قرار دارید که از شهر A به شهر B می‌رود. در میانه‌ی مسیر، قطار به یک تونل برخورد می‌کند. تونل بسیار تاریک است و یکی از مسافران باید چراغ قوه را روشن کند تا بتوانند از تونل عبور کنند. اما هیچکدام از مسافران چراغ قوه ندارند. چطور می‌توانید از تونل بدون مشکل عبور کنید؟

معمای چهارم:

یک سبد محتوی سیب و پرتقال و گلابی روی میز است. علی و حسن و رضا هرکدام میوه‌ای برداشتند. علی و حسن دو میوه مختلف برداشتند. حسن و رضا هم دو میوه یکسان برداشتند. انتخاب علی و حسن گلابی نبود. اگر علی سیب انتخاب می‌کرد رضا هم از او پیروی می‌کرد. هر کدام از آنها چه میوه ای برداشتند؟

معمای پنجم:

فرض کنید حوضچه‌ای داریم که در آن گل‌هایی هست و زنبور‌هایی که بالای اون‌ها پرواز میکنند. اکنون دو مورد زیر را با دقت بخونید:

1- اگر هر زنبور روی یک گل بنشیند، یک زنبور بدون گل میماند.

2- اگر هردو زنبور روی یک گل بنشینند یک گل باقی میماند. تعداد زنبور‌ها و گل‌ها چند تا است؟

مطلب مشابه: چند معمای تصویری برای افراد باهوش به صورت سخت و آسان با جواب آنها

معمای ششم:

پدر و مادر و دو فرزندشان می‌خواهند از رودخانه عبور کنند. قایقی کنار رودخانه است که تنها می‌تواند وزن یک بزرگسال یا دو کودک را تحمل کند. این خانواده چهارنفره چطور می‌توانند با کم‌ترین تعداد رفت و آمد با قایق، همگی به آن سوی رودخانه برسند.

معمای هفتم:

آنچه می‌دود، اما هرگز راه نمی‌رود. زمزمه می‌کند، اما هرگز صحبت نمی‌کند. تخت دارد، اما هرگز نمی‌خوابد؛ و دهان دارد، اما هرگز نمی‌خورد؟

معمای هشتم:

سازنده آن نیازی به آن ندارد. کسی که آن را می‌خرد هیچ فایده‌ای برای آن ندارد. شخصی که از آن استفاده می‌کند نه می‌تواند آن را ببیند و نه احساس کند. چیست؟

معمای نهم:

وارد اتاقی می‌شوید که شامل یک کبریت، یک چراغ نفتی، یک شمع و یک شومینه است. اول چه چیزی را روشن می‌کنید؟

معمای دهم:

آن چیست که قبل از استفاده باید شکسته شود؟

مطلب مشابه: معماهای سخت؛ مجموعه سخت ترین معماهای جهان با جواب

معمای یازدهم:

لیلا می‌گوید مریم دروغ‌گو است. مریم می‌گوید گلنوش دروغ‌گو است. گلنوش می‌گوید مریم و لیلا هر دو دروغ‌گو هستند. با فرض این که هرکدام از این سه نفر یا همیشه راست می‌گویند یا همیشه دروغ، چه کسی واقعا راستش را می‌گوید؟

جواب‌ها

پاسخ معمای اول:

جواب معمای دروغگو: اگر او دروغ می‌گوید، این بدان معناست که او در حقیقت همیشه حقیقت می‌گوید. اگر او حقیقت بگوید، این بدان معناست که او در حقیقت همیشه دروغ می‌گوید. بنابراین، او دروغگو است.

پاسخ معمای دوم:

شما باید طناب را به دو نیمه تقسیم کنید، سپس هر نیمه را به صورت حلقه باز کنید و حلقه‌های دو طرف را با هم ببندید. به این ترتیب، شما موفق به بستن طناب در میانه‌ی طول آن شده اید.

پاسخ معمای سوم:

روشن کردن چراغ قوه، نیاز به منبع برق دارد، ولی در قطار شماره ۷۴ منبع برق ندارد. بنابراین، بهترین راه برای اینکه از تونل بدون مشکل عبور کنید، این است که با همه‌ی مسافران توافق کنید که با هم چراغ‌های کوچک گوشی هایشان را روشن کنند. با این کار، مسیر در تونل برای عبور قطار کافی روشن خواهد بود.

مطلب مشابه: معمای ریاضی؛ مجموعه سوالات ریاضی آسان تا سخت با پاسخ

معماهای بسیار سخت و جذاب؛ خودتان را به چالش بکشید!

پاسخ معمای چهارم:

علی پرتقال برداشت و حسن و رضا سیب برداشتند.

پاسخ معمای پنجم:

با توجه به توضیحات مسئله ۴ زنبور و ۳ گل وجود دارد.

پاسخ معمای ششم:

این خانواده می‌توانند با دست کم ۹ بار عبور از رودخانه همگی به آن طرف برسند. رسیدن به جواب این معما راه حل‌های مختلفی دارد که ما یکی از آن‌ها را مرور می‌کنیم:

اگر یک بزرگسال بخواهد به آن سوی رودخانه برود، باید دست کم یک کودک در آن طرف باشد که قایق را برگرداند (البته یک بزرگسال هم می‌تواند قایق را برگرداند، ولی در عمل هیچ پیشرفتی حاصل نشده، چون یک بزرگسال رفته و یکی برگشته است). پس برای این که یک کودک در آن طرف داشته باشیم، ابتدا باید هر دو کودک با قایق به آن سوی رودخانه بروند و بعد یکی از آن‌ها به تنهایی بر‌گردد. در سومین حرکت قایق، مادر خانواده به طرف دیگر می‌رود و در چهارمی کودکی که آن طرف بود قایق را بر می‌گرداند.

تا اینجا مادر در آن سو است و بقیه اعضای خانواده هنوز در این سو. در حرکت پنجم دوباره دو کودک به آن سو می‌روند و یکی از آن‌ها باز هم قایق را برمی‌گرداند. تا اینجا تعداد عبور از عرض رودخانه رسید به شش بار. در حرکت هفتم پدر با قایق به آن سو می‌رود و کودکی که آن طرف پیش مادر بود، قایق را برمی‌گرداند. الان پدر و مادر هر دو به مقصد رسیده‌اند و دو کودک این طرف آب هستند. در واقع معما حل شده است. در آخرین و نهمین حرکت دو کودک هم با قایق به آن سو می‌روند و به جمع گرم خانواده می‌پیوندند!

پاسخ معمای هفتم:

یک رودخانه

پاسخ معمای هشتم:

تابوت

پاسخ معمای نهم:

شمع است. زیرا در صورت روشن کردن چراغ نفتی، نیاز به نفت است که ممکن است در اتاق موجود نباشد و در صورت روشن کردن شومینه، نیاز به چوب و آتش زایی دارید که با موجودیت کبریت و شمع، قابل اجرا نیست. اما با روشن کردن شمع، می‌توانید منبعی از نور را فوراً فراهم کنید.

پاسخ معمای دهم:

تخم مرغ

پاسخ معمای یازدهم:

مریم راستگو است. اگر گلنوش درباره لیلا راست بگوید، یعنی لیلا دروغ‌گو است. در این صورت حرف لیلا به این معناست که مریم راست‌گو است. ولی راست‌گو بودن مریم به معنای دروغ‌گو بودن گلنوش است که با فرض اولیه نمی‌خواند. پس گلنوش راست‌گو نیست. اگر فرض کنیم لیلا راست‌گو است، یعنی مریم دروغ‌گو است، پس حرف مریم در واقع به این معناست که گلنوش راست‌گو است که در بالا نشان دادیم این طور نیست. پس تنها مریم است که راستش را می‌گوید.

مطلب مشابه: معمای چوب کبریت و 10 تا از پازل های چوب کبریت برای حل کردن و سنجش هوش

مطالب مشابه را ببینید!

معما به همراه پاسخ آن + چیستان های کودکانه جالب به همراه جواب معمای بسیار سخت ریاضی؛ غیرممکن است به این 8 معما پاسخ دهید! معماهای سخت؛ مجموعه سخت ترین معماهای جهان با جواب معمای ریاضی؛ مجموعه سوالات ریاضی آسان تا سخت با پاسخ معمای چوب کبریت و 10 تا از پازل های چوب کبریت برای حل کردن و سنجش هوش معمای شعری یا شعر معمایی ( 60 معما با شعر کوتاه) معما و چالش ریاضی سخت برای بچه‌ های باهوش و نابغه معمای چالش برانگیز برای دورهمی با سوالات سخت و جالب معمای تصویری با جواب + 12 معمای جالب تصویری بامزه به همراه پاسخ آنها چند معمای تصویری برای افراد باهوش به صورت سخت و آسان با جواب آنها