تعبیر خواب رنگین کمان و معانی مشاهده رنگین کمان در خواب از دید معبران معروف

مشاهده رنگین کمان در خواب به طور کل تعابیر خوب و مثبتی دارد. در ادامه تعبیر خواب رنگین کمان از دیدگاه تعبیرگران خواب معروف و معبران معروف را ارائه کرده ایم.

تعبیر خواب رنگین کمان

طبق رویکرد روانشناسان خواب ها راهی هستند برای رسیدن به ناخوداگاه که یا از اتفاقات روزمره نشآت می گیرند و یا از موضوعات از یاد رفته به ما خبر می دهد. با اطلاع داشتن از منشآ خواب و تعبیر آنها بهتر می توانید معنی آن را درک کنید.

انواع تعابیر خواب رنگین کمان

به طور کلی رنگین کمان بعد از باران پدیدار می شود و این نشان خوبی است و نشان می دهد که مشکلات تمام خواهد شد. لذا در اینجا به تعبیر آن از نظر بزرگان می پردازیم:

تعبیر رنگین کمان از نظر حضرت یوسف

از نظر حضرت یوسف دیدن رنگین کمان در خواب دلالت بر افزایش رزق و روزی و امنیت را دارد.

تعبیر رنگین کمان از دید امام صادق

از نظر امام صادق تعبیر رنگین کمان بسته به رنگش مشخص می شود اگر به رنگ زرد دیده شود تعبیر بیماری و اگر به رنگ زرد دیده شود تعبیر جنگ و خونریزی دارد و رنگ سبز نیز دلیل بر خرمی و رزق و روزی زیاد خواهد بود.

تعبیر رنگین کمان از نظر ابن سیرین

اگر در شب ببینید رنگین کمان زرد است نشان از بیماری است و اگر سبز باشد به رزق و روزی زیاد دلالت دارد در صورت سرخ بودن نیز برخلاف رنگ سبز تعبیر دارد.

تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر رنگین کمان از نظر لیلا برایت

از نظر او این پدیده در خواب دلالت بر روزهای خوب و زندگی امیدوار کننده است که ازدواج را نیز به شما بشارت می دهد.

تعبیر رنگین کمان از نظر معبرین مغربی

خواب رنگین کمان نشان از آینده روشن، خوشبختی و امیدواری دارد که نقطه ای عطف در زندگی را نشان می دهد.

تعبیر رنگین کمان از نظر آنلی بیتون

دیدن رنگین کمان در خواب به امید، شادمانی و توفیق دلالت دارد.

تعبیر رنگین کمان از نظر نابلسی، آنینگ و میلر

از نظر نابلسی رنگین کمان بر امنیت انطباق دارد و دیدن آن در رنگ قرمز قتل و خونریزی را نشان می دهد. همچنین اگر در رنگ زرد دیده شود خستگی و بیماری را نشان می دهد و رنگ سبز با پایداری و امنیت منطبق است.

از نظر آنینگ اگر مجرد خواب رنگین کمان را ببیند ازدواج خواهد کرد که از نظر او رنگین کمان به زنان تشبیه شده است. از دید او اگر این پدیده در سمت چپ و راست رخ دهد به باروری فقرا و ثروت بالا دلالت دارد و نشان از تجاوز صاعقه و سپاه باشد. اگر زیر رنگین کمان رعد و برق دیده شود دشمن در حال بیرون رفتن و مردم نیز در حال تماشای او هستند. زرد بودن رنگین کمان به معنای مریض بودن مردم است و سرخ بودن آن معنای جنگ و قتل است. رنگ سبز آن نشان دهنده آبادانی خواهد داشت.

از نظر یکی دیگر از معبران با نام ملیر خواب رنگین کمان دلالت بر اتفاقی ناگهانی، بهبود شرایط و رزق و روزی زیاد دارد. اگر عاشق این خواب را ببیند به عشقش خواهد رسید و اگر در خواب ببینید رنگین کمان به درخت سبز نزدیک می شود در کارها پیشرفت خواهید کرد.

از نظر او رنگین کمان تعبیر برکت و مهربانی را دارد و اگر همراه با باران زیاد باشد دلالت بر رنج خواهد داشت و اگر صاحب خواب مریض باشد نشان می دهد که مرگش نزدیک خواهد بود. اگر رنگین کمان را در شب ببینید نشان از بالا بودن معنویات، برکت و آرامش شما را دارد.

نشانه ها و تفاسیر رنگین کمان در خواب

 • رنگین کمان در خواب نشانه رسیدن به آرزوها شهرت، اعتبار، پول، موفقیت و امید است که نماد افکار مثبت نیز از آن نشآت می گیرد، همچنین دلالت بر این دارد که معنویات و اعمال روحانی زندگیتان برایتان مهم می باشد.
 • رنگین کمان راه ارتباط دو آسمان را به هم مرتبط می کند و رسیدن به شادمانی همیشگی نیز از تعابیر آن می باشد.
 • دیدن این پدیده در دو رنگ در خواب نشان دهنده رضایتمندی شما می باشد که در اینصورت شما در آسایش و دوستی زندگی خواهید کرد.
 • ثروت زیاد و خوشبختی نیز از تعابیر این خواب است و موفقیت در کسب و کارها نیز از دیگر معانی آن می باشد.
 • تعبیر خواب رنگین کمان برخورد با رویدادهای غیر معمول است؛ مثلا اگر در خواب ببینید که بین درختان سرسبز رنگین کمان پلی ایجاد کرده، این معنی را دارد که در کارهای روزمره به موفقیت بزرگی می رسید.
 • تعبیر این خواب محبوبیت داشتن، پرستیژ، ثروت و خوش شانسی است که در این تعابیر ارتباط بین خود روحانی تان و خود زمینی تان نیز معنی می شود.
 • اگر در خواب رنگین کمان سفید را مشاهده کردید دلالت بر این دارد که به معنویات و خلوص اهمیت زیادی می دهید. اگر دیدید رنگ موی شما مانند آن است دلالت بر معنوی بودن، بی خیالی و روشن دلی شما دارد.

حالات مختلف خواب دیدن رنگین کمان

خواب رنگین کمان را ممکن است در حالات مختلفی ببینید که هر یک تعابیر مختلفی دارد که به شرح آنها می پردازیم:

تعبیر خواب رنگین کمان و باران

اگر دیدید بعد از طوفان و باران رنگین کمان بوجود آمد دلیل بر این است که به پایان مشکلات رسیده اید. اگر با باران این پدیده را دیدید اشاره به این دارد که بعد از تحمل رنج ها و شرایط سخت به موفقیت خواهید رسید.

تعبیر خواب رنگین کمان در شب

اگر در خواب این پدیده را در شب دیدید دلیل بر این است که در زندگی شما معجزه ای رخ خواهد داد. بنابراین به خواسته قلب خود که دور از انتظار است می رسید.

تعبیر خواب رنگین کمان با رنگ های مختلف

دیدن آن در خواب در حالی که رنگ های متفاوت و متمایزی داشته باشد، تعبیر مختص به خود را دارد؛ رنگ آبی رفاه، آسایش و صداقت را دارد. رنگ سفید نیز دلیل بر معنویت، عالم روحانی، خلوص و پاکی را دارد. رنگ قرمز یا صورتی اشاره به این دارد که افکار و نگرش مثبت را پایه زندگی خود قرار می دهید.

تعبیر خواب رنگین کمان با اشکال مختلف

اگر در خواب ببینید که رنگین کمان حالت طبیعی و هلال مانند دارد مسلما تعبیر خوبی خواهد داشت. اگر شکل آن مانند حیوانات درنده بود تعبیر خوبی ندارد و اشاره به خطرات زیادی دارد.

تعبیر خواب رنگین کمان بالای درختان و رودخانه

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب ببینید این پدیده مانند پلی بین درختان است دلالت بر موفقیت بی شمار در زندگی است. از نظر معبرین مغربی این خواب در میان درختان نشانه مثبتی دارد و دیدن آن در بالای رودخانه دلالت بر آینده ای طولانی و دراز است که اگر جالب نباشد نتیجه خوبی دارد.

تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان بسته به نوع بیننده خواب

تعبیر خواب رنگین کمان در صورتی که بینندگان خواب مختلف باشد متفاوت است که در اینجا با چندین مثال آن را توضیح می دهیم.

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب دختر مجرد

اگر بیننده دختر مجرد ببیند خبرهای خوبی در دوران بعد از زندگی خود می بیند۔ اگر ببیند باران می بارد و خورشید پدیدار می شود و داخل خورشید نیز رنگین کمان دیده می شود دلالت بر این است که ازدواج می کند و به امنیت و آرامش خواهد رسید. وقتی خانم مجرد خواب رنگین کمان می بیند نشان از زیبایی و شانس خوب او دارد که در اینصورت به آرزوهایش می رسد. همچنین دلالت بر ازدواج او خواهد داشت که به خواست خدا بعد از تحمل سختی ها شوهری خوب نصیب او می شود.

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب زن متاهل

از بیننده خواب زن متاهل باشد از مشکلات خلاص شده و به امنیت خواهد رسید. اگر ببیند بعد از باران رنگین کمان را ببیند از مشکل بزرگ در زندگی رها می شود. اگر زن متاهل خواب رنگین کمان ببیند دلالت بر این دارد که از زندگی خود خوشنود است و این برای او اطمینان و خوشبختی را به ارمغان آورده است. همچنین نشان از بارداری او دارد و بر این اطلاق دارد که به اهداف خود خواهد رسید.

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب زن مطلقه

اگر بیننده زن مطلقه باشد اشاره با این دارد که مسیر زندگی او با پایان اختلافات زناشویی عوض می شود و روی خوشی و آرامش را خواهد دید. اگر بعد از باران این پدیده را ببیند بعد از مصیبت های زیادی که تحمل کرده به خوشبختی می رسد و همسر او به موفقیت خواهد رسید۔

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب زن باردار

بیننده خواب اگر زن باردار باشد فرزندی زیبا به دنیا خواهد آورد. اگر این پدیده را بعد از باران ببیند بعد از ترس به آرامش می رسد. اگر زن باردار خواب رنگین کمان ببیند بر این منطبق دارد که زندگی او دستخوش تغییرات مثبتی می شود که سهولت زایمان، لذت، خوشحالی، رزق و روزی را در پی دارد.

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب مرد

اگر بیننده خواب مرد باشد دلالت بر این دارد که به ثروت فراوان می رسد. اگر بعد از باران رنگین کمان را ببیند بعد از ترس از چیزی به اطمینان می رسد.

تعبیر خواب رنگین کمان در خواب جوانان

اگر بیننده خواب جوان باشد اشاره به این دارد که به شادی و موفقیت می رسد. اگر بعد از باران این پدیده را ببیند مشکل او رفع خواهد شد.

دیدن خواب رنگین کمان سفید

اگر در خواب رنگین کمان سفید را ببینید به علامت آرامش و رفاه زندگی بدون مشکل است. همچنین از دیگر تعابیرش رسیدن به نتیجه ای موفقیت آمیز و آرامش بخش می باشد.

دیدن خواب رنگین کمان قرمز

دیدن نوع قرمز رنگ به معنی تجربه مشکلات زیاد و دست کشیدن از افرادی است که برایتان مهم هستند.

خواب رنگین کمان صورتی که در رنگ سبز دیده شود

این پدیده در صورتی که در رنگ سبز دیده شود نیز دلالت بر نگرانی در مورد آینده دارد که نتیجه آن برطرف شدن این نگرانی هاست.

دیدن رنگین کمان آبی

دیدن رنگین کمان آبی رنگ بیانگر تجربه شادی به زودی زود است که در این تجربیات نیز ازدواج و شادمانی عزیزان می باشد.

اگر رنگین کمان را در تمام رنگ ها ببینید

اگر رنگین کمان را در تمام رنگ ها ببینید علامت این است که شادی و موفقیت در انتظار شماست و افکار مثبت دلیل این شادی ها است.

دیدن آن در خواب بدون یکی از رنگ هایش

دیدن آن در خواب بدون یکی از رنگ هایش یعنی به دلیل مشکلات پیش آمده رسیدن به آرزوها برایش سخت خواهد شد که باید بدون نگرانی تلاش کند.

دیدن رنگین کمان دورنگ

دیدن رنگین کمان دورنگ تعبیر رضایت از زندگی را دارد و نشان از وجود آرامش دارد.

رنگین کمان سه رنگ در خواب

رنگین کمان سه رنگ در خواب علامت بر این دارد که رسیدن به دارایی ها و کار پرسود را در پیش دارید و موفقیت شما دوستانت را خوشحال می کند.

رنگین کمان اگر بالای رودخانه دیده شود

رنگین کمان اگر بالای رودخانه دیده شود یعنی با سربلندی تمام مشکلات را رفع می کند. اگر این واقعه را به گونه ای ببیند که دو آسمان به هم متصل شوند یعنی تا ابد از زندگی خود خوشنود خواهد بود.

دیدن چندین رنگین با هم در یک زمان

دیدن چندین رنگین با هم در یک زمان، علامت این را دارد که با فراموش کردن سختی گذشته و آشتی با خود جهت تغییر آینده تلاش می کند.

اگر این پدیده را ببینید ولی انتهای آن را شیشه ای در رنگ طلایی ببیند

اگر این پدیده را ببینید ولی انتهای آن را شیشه ای در رنگ طلایی ببیند نشان از موفقیت در کار و خوش شانسی در کار جدیدش دارد.

پدیدار شدن رنگین کمان بعد از باران یا طوفان

پدیدار شدن رنگین کمان بعد از باران یا طوفان بیانگر حل مشکلات در آینده است. همچنین دیدن آن در شب نشان از وجود معجزه ای در زندگی او را دارد.

تعابیر دیگر دیدن رنگین کمان در خواب

 • دیدن رنگین کمان در صورتیکه محو می شود اشاره به این دارد که به سبب عدم اعتماد به نفس، سختی ها، عدم امنیت و ناامیدی شرایط تحصیلی خوب را از دست می دهید و از هدفتان دور می شوید.
 • پرواز به سمت رنگین کمان در خواب به این معنی است که رضایت از کار خود ندارید در حالی که با مشقف زیادی کار خود را راه انداخته اید. این تعبیر را نیز دارد که با وجود نبوغ بالا اگر تلاش کنید موفق می شوید. همچنین به این معنی است که شخص با وجود داشتن روابط اجتماعی خوب به نزدیکانش اعتماد ندارد.
 • دیدن این پدیده به شکل حیوان وحشی دلالت بر اتفاقات و مشکلاتی دارد که در پیش دارید. همچنین راه رفتن روی رنگین کمان در خواب نشان از این دارد که با تصمیمات بزرگ مسیر زندگیتان را عوض می کنید. همچنین ممکن است کسی در زندگی شما باشد که به دلیل عدم تفاهم با او از هم جدا شوند.
 • اگر در خواب ببینید بر روی رنگین کمان نشسته اید دلالت بر این دارد که باید با عوض کردن رویه زندگیتان مسیر خود را عوض کنید تا به هدفتان برسید.
 • دیدن رنگین کمان در خواب علامت این است که با امید زیاد به آینده به موفقیت می رسید و با اطرافیان نیز روابط بهتری خواهید داشت. همچنین با توجه کردن به اطرافیان خود سعادتمند خواهید شد.
 • اگر این پدیده را در دریا ببینید دلیل بر این است که با پشتکاری که دارد آینده روشنی خواهد داشت و بهتر است به فکر راه های مختلف برای رهایی از مشکلات باشد.
 • دیدن رنگین کمان در خانه نشان از موفقیت، زندگی خوب و مال زیاد دارد. این تعابیر نیز بسته به بیننده خواب و اعتقادات و احساسات او، شرایط جغرافیایی و معبران مختلف است.

سخن پایانی

خواب دیدن مشاهداتی است که روح و روان هر کسی در عالم خواب با آن رودررو می شود که برخی از آنها دارای پیامی هستند یا معانی را به صاحب خواب انتقال می دهد. برخی نیز بیانگر اتفاقات روزانه می باشد که تعابیر آن بسته به حالات خواب و زمان دیدن آن متفاوت می باشد.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران