تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف

استفراغ کردن در خواب بیانگر حذف کردن بخش چندش آور زندگی است. امام صادق تعبیر خواب استفراغ را پشیمانی و توبه کردن می داند. دیدن خواب استفراغ از نظر تعبیر کنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد. ما در این مقاله برخی از نمونه های تعبیر خواب استفراغ را برای شما ارائه می دهیم.

تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف

تعبیر خواب استفراغ کردن از کارل یونگ و پروفسور سوئیسی

دیدن خواب استفراغ بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از زندگی تان را که چندش آور است، رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با آن روبرو شوید و آن را رها کنید.

دیدن این خواب که دیگری استفراغ می کند بیانگر ظاهر سازی های غلط افرادی است که تلاش می کنند از شما سو استفاده کنند.

تفسیر کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب استفراغ کردن آن است که حوادث مهم در پیش است.

دیدن این خواب که خوراکی ها را استفراغ می کنید، نشانه ی رو به تیرگی رفتن شهرت شماست.

تفسیر لیلا برایت

. تعبیر دیدن استفراغ در خواب ، این است که شانس به شما رو می‌کند.

اگر در خواب دیدید که حالت تهوع دارید و برای بالا آوردن محتویات معده هیچ درد و زجری ندارید، این خواب نشانه شفا و بهبودی است.

تفسیر دانیال پیغمبر

 • اگر در خواب دیدید که به آسانی در حال استفراغ کردن هستید و هیچ درد و زجری بابت این احساس نداشتید، این خواب خوب است و نشانه این است که شما متوجه اشتباهات خود خواهید شد و از گناه توبه می کنید.
 • اگر سعی می کردید استفراغ کنید ولی نمی توانستید، به این معنی است که به شما ضرر و زیانی خواهد رسید و یا به معنی گناه کردن و ضرر مالی است.
 • خواب استفراغ دیدن به معنی این است که شما می خواهید از یک وضعیت ناخوشایند و ناراحت کننده خلاص شوید.
 • اگر در خواب ببینید که هسته میوه را استفراغ می کنید، تعبیر آن است که در گذشته به کسی بدی کرده اید یا به کسی آسیب رسانده اید و به همین دلیل احساس گناه را تجربه می کنید.
 • اگر در عالم خواب ببینید که بعد از استفراغ حال بدی داشتید تعبیرش این است که خسته هستید و دوست دارید انرژی های منفی خود را از بین ببرید.
 • دیدن خواب استفراغ در حمام می تواند دربردارنده تعبیری جنسی باشد. این خواب به این معناست که جنبه ای از شخصیت شما موجب تنفر و بیزاری شما از خودتان می شود.
 • در برخی موارد تعبیر خواب استفراغ نشانه رازداری شماست. یعنی مدت هاست که رازی را مخفی نگه داشته اید. سعی کنید آن راز را فاش کنید و خود را خلاص کنید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران

تفسیر بالا آوردن

 • اگر در خواب ببینید که خون بالا می آورید، به این معناست که شما انگیزه و شور و اشتیاق خود نسبت به چیزی را از دست داده اید. چیزی وجود ندارد که بتواند به شما امید و انگیزه بدهد و الهام بخش شما باشد و به همین دلیل اخیرا شما چندان خلاق و موثر عمل نکرده اید.
 • .اگر در خواب ببینید که نقره بالا می آورید، این خواب نمادی از بارداری است و به این معناست که شما یا یکی از اطرافیان تان در آینده ای نزدیک باردار خواهید شد.
 • دیدن خواب استفراغ کردن همچنین نشانه تمایل شما به قبول یا رد برخی پیشنهادات است. شاید تغییرات آینده مثبت و گاهی منفی باشد. این موضوع به سبک زندگی و تصمیمات شما بستگی دارد.
 • اگر خواب دیدید که پس ازخوردن مشروب استفراغ کردید تعبیرش این است که گناه بزرگی متهم شده اید. احتمالا کسی شما را به خیانت متهم کرده است. این خواب همچنین نماد دوستی های دروغین است و به شما هشدار می دهد که در انتخاب های خود دقت کنید.
 • اگر در خواب گروهی از افراد را در حال استفراغ کردن ببینید، تعبیر این خواب این است که شما دوستان دروغین بسیار زیادی دارید و هر لحظه ممکن است کسی به شما خیانت کند. ممکن است یکی از همکاران یا دوستان مورد اعتماد شما در آینده به شما خیانت کند و همین ماجرا ناامیدی و دلسردی بسیار زیادی را برای شما در آینده ای نزدیک به همراه دارد.

تعبیر خواب معنوی استفراغ کردن

 • تعبیر خواب حالت تهوع، به معنی پایان یک رابطه مخرب و شروع یک دوره جدید از زندگی است.
 • تعبیر دیگر خواب استفراغ، باز شدن درهای بسته و رسیدن به مقصود است. خوشحال باشید چرا که لطف خداوند شامل حال شما شده است.
 • اگر در خواب ببینید که سعی می کنید جلوی استفراغ کردن خود را بگیرید، به این معنی است که شما دوست ندارید عقاید و باورهای شما در حضور دیگران انکار شوند یا مورد مخالفت قرار بگیرند. شما دوست ندارید در برابر دیگران خجالت زده شوید. بهتر است عقاید و باورهایتان را برای خودتان نگه دارید و آن ها را در برابر دیگران بازگو نکنید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران

تفسیرهای مثبت درباره استفراغ کردن

 • اگر در خواب ببینید که استفراغ را پاک می کنید، این خواب نشانه ی خوبی است و به این معنی است که به زودی منافع مالی بسیار زیادی به دست می آورید اما باید قبل از رسیدن به اهداف خود تا جاییکه می توانید تلاش کنید.
 • اگر در خواب ببینید که جواهر بالا می آورید، نشانه این است که به زودی بخت و اقبالی ناگهانی را تجربه می کنید. اتفاقی شگفت انگیز بصورت ناگهانی برای شما رخ می دهد و شما را متعجب و شگفت زده می کند.
 • اگر استفراغ در خواب همراه با زردی آب بود، به این معنی است که غمی از شما دور می شود.
 • استفراغ کردن کودکان به معنی تمایل ما به بازگشت به دوران کودکی می باشد یا می تواند ویژگی های پنهان ما را نشان دهد. استفراغ کودک در خواب می تواند به معنی بیش از حد غذا خوردن و وزن ما در زمان حال نیز باشد.
 • تعبیر دیگری از خواب استفراغ کردن پس دادن یک امانت و یا قرض و بدهکاری می باشد. در هر صورت چیزی که مال شما نبوده و باید روزی باز پس می دادید، اکنون زمان آن رسیده است.

اگر در خواب ببینید که برای متوقف کردن استفراغ دارویی مصرف می کنید، به این معنی است که پس از تجربه مشکلات و دشواری ها در مسیر زندگی، در نهایت به موفقیت دست خواهید یافت. صبور باشید و از اهداف خود دست نکشید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند

تعابیر دیگر استفراغ کردن

 • استفراغ آبی در خواب نشانه تفکر، عقل و یا احساس گناه و بی گناهی است.
 • استفراغ سبز نشانه کنترل زندگی است.
 • استفراغ های سیاه و نارنجی دورهمی و انجمن هایی را نشان می دهد که به شدت آسیب پذیر هستند.
 • استفراغ قرمز رنگ، نشانه خشم و عصبانیت است. یعنی این روز ها از نظر روحی کمی بی حوصله و بهم ریخته اید.
 • یکی دیگر از تعابیر خواب استفراغ، گشایش و رهایی از شر غم و افکار ناامید کننده است. اگر این روزها حال دل تان خوب نیست و منتظر یک معجزه و یا خوشحالی هستید، این اتفاق خواهد افتاد.
 • اگر در خواب ببینید که بی وقفه در حال استفراغ کردن هستید، این خواب نشانه چالش ها و مشکلات شما در زندگی است و نمی دانید که چطور از این اوضاع خارج شوید. اوضاع سخت تر می شود و شما بیش از گذشته احساس ناتوانی می کنید.
 •  اگر بیننده ی خواب یک شخص فقیر باشد پول و در خواب استفراغ خون ببیند، نشانه ثروت است.
 • اگر شخص ثروتمندی خواب استفراغ خون ببیند، نشانه این است که از یک زخم رنج خواهد برد.
 • اگر در خواب ببینید که اطراف تان پر از استفراغ است، به این معنی است که شما عقاید و نظرات دیگران را قبول ندارید.
 • اگر در خواب دیدید که استراغ کردید اما مجدد آن ماده را خوردید، این خواب تعبیرش باز پس گرفتن چیزی است که خودتان بخشیده بودید، به هر دلیلی تصمیم می گیرید که آن را پس بگیرید.
 • اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می کنند به این معنی است که از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب دیدید که شاهد استفراغ کردن دیگران بودید نشانه این است که با کسی ملاقات می کنید که شما را دوست ندارد. این فرد در واقع به نوعی شما را آزار می دهد و شما ترجیح می دهید از دیدار با این شخص اجتناب کنید.
 • اگر در خواب ببینید که استفراغ را از روی لباس خود و یا شخص دیگری پاک می کنید تعبیرش این است که شما یک فرد مراقب و متفکر هستید و صلاح خود و دیگران را می خواهید.
 • یکی دیگر از تعابیر خواب استفراغ کردن بیننده خواب، به این معنی است که نباید اجازه دهید ترس هایتان مانع از خلاص شدن از بعضی چیزها بشود. چه رابطه، چه دوست، چه شغل و… نباید به شما آسیب بزند. هر چه سریع تر از این مسائل دور شوید تا به آرامش برسید.
 • اگر در خواب دیدید که در استفراغ شما ماست وجود دارد، این خواب نشانه ی منحرف شدن شما از دین اسلام و فطرت انسانی می باشد. یعنی اخیرا آلوده به کار های ناصواب و ناپسند شده اید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب کفش بنا به منابع مختلف و از معبران معروف

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز یکشنبه 6 اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن تعبیر خواب ایستگاه قطار؛ دیدگاه معبران درباره ایستگاه قطار