پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی + عکس نوشته بختیاری و لری

جملات و پیام عاشقانه بختیاری

زیباترین جملات عاشقانه و احساسی بختیاری را به همراه ترجمه فارسی به همراه چند عکس نوشته با جملات لری و بختیاری را آماده کرده ایم.

ﻣﻪ ﭼﻨﻮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺩﻡ ﻧﻤﻨﻪ

ﻧﮑﻨﻪ ﺗﺮﮐﻢ ﺑﮑﯽ ﺍﯾﻞ ﻭﻡ ﺑﺨﻨﻪ

معنی فارسی :

من انقدر در فکر تو هستم که هیچی از من نمانده

نکند تنهایم بگذاری تا قوم بهم بخندند

***

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢ

ﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ

ترجمه فارسی

مثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اند

ترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

***

متن بختیاری عاشقانه و احساسی

ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺶ ﺑﯿﺮﻩ ﻫﻪ ﺧﻮﺕ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ترجمه فارسی :

نه از پیری بمیری و نه از جوانی

همه دنیا اتیش بگیره فقط خودت بمونی

***

پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ

ﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ

ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕ

معنی فارسی

اگر بدانم که تو از من ناراحتی

به خدا خودم را می کشم

اینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

***

جملات لری و بختیاری عاشقانه به فارسی

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖ

ﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ

معنی فارسی

سر بزار بر روی سینم ای رفیق

ای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

***

پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی

ﺍﺭ ﺑﯿﻨﯽ ﺯﻧﮓ ﻧﯿﺰﻧﻢ ﻧﯿﺪﻡ ﭘﯿﺎﻣﯽ

ﺩﯾﺮﺍﺩﯾﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﯿﺎﻣﯽ

معنی فارسی

اگر میبینی از تو احوالی نمی گیرم

از دور تو را دوست دارم ای هر دو چشمانم

***

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺖ ﺑﺎﻭ ﺩﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕ

ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﯾﮑﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﯾﺎﺭﺕ

معنی فارسی

همه چیز تو را دوست دارم

به جز بی محلی کردنت نسبت به من

***

ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻝ ﺍﯾﮕﯿﺮﻡ ﯾﺎﻡ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼ

ﻧﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻣﻪ ﺩﻝ ﺯ ﻣﻮ ﮐﻨﺪﯼ

معنی فارسی

مانند پرنده ای پرواز میکنم و روی بلندی میشینم

نمیدنم چه کردم که تو از من دل کندی

***

پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی

ﻋﺸﻖ ﻟﺮ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﺪﻭﻧﻪ

ﺯﯾﺮ ﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺳﯽ ﯾﺎﺭ ﺍﯾﺨﻮﻧﻪ

معنی فارسی

عشق لر خداییه خدا میدونه

زیر لب مثل مجنون برای یارش می خونه

***

جملات زیبای عاشقانه بختیاری و لری

ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺟﻮﺳﺘﻤﻪ ﺳﯿﺖ ﻗﺪﺱ ﺑﻠﻨﺪﻩ

ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺧﻢ ﻧﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﺲ ﺍﯾﺨﻨﺪﻩ

معنی فارسی

یار من چشمانش سیاه قدش بلنده

به دنیا اخم نمیکنه همش می خنده

***

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢ

ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢ

معنی فارسی

اگه من و تو هر چه که هستیم

به اسم بختیاری سر شناسیم

***

ﺁﻭﻭﯼ ﮐﻪ ﺭﺧﺘﺲ ﺟﻢ ﻧﻤﻮﻭﻩ

معنی فارسی

ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

***

ﺍﺟﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺨﺖ

معنی فارسی

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﻠﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ

***

پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢ

ﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ

معنی فارسی

مثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اند

ترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

***

هرکی دلبنـد پَلِس بـو , به یهشت وَر نه

هرکی بَدخــواه گُـلُم بـوهه جَهَندَم جاسِه

معنی فارسی

هرکه دل بسته ی موهایش باشد به بهشت است وگرنه

هر کسی که بدخواه گلم باشد جهنم جای اوست

***

متن لری و بختیاری عاشقانه

دلبـرُم , تـاج سَرُم ” خالِ لَوِس , چی داسِه

سا به سا , هرجا ایرِه , ای دل مُو دینداسِه

معنی فارسی

دلبر من , تاج سر من , خال لبش مانند خال مادرش هست

سایه به سایه هرجا می رود . این دل من به دنبالش هست

***

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢ

ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢ

معنی فارسی

اگه من و تو هر چه که هستیم

به اسم بختیاری سر شناسیم

***

پیام عاشقانه به زبان بختیاری با ترجمه فارسی

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﻔﺖ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ

ﺍﯾﺮ ﺑﺎ یک ﻧﺒﻮﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ

معنی فارسی

درسته که بختیاری میتونه چاره کنه

ولی اگه تو نباشی که فایده نداره

***

ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥ

ﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥ

معنی فارسی

بیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوند

بیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود

***

ترجمه I love you به زبان شیرین بختیاری:

دردت بزنه منه تشنیم!

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی تاثیرگذارترین جملات ناب عاشقانه انگلیسی (مجموعه متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی) جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه؛ پیام های تاثیرگذار احساسی با ترجمه جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن اشعار مارگوت بیکل ترجمه احمد شاملو (عاشقانه و احساسی) استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه فارسی و جملات کپشن طولانی احساسی اشعار عاشقانه انگلیسی + مجموعه شعر رمانتیک و احساسی انگلیسی با ترجمه فارسی جملات عاشقانه شورانگیز انگلیسی + متن های رمانتیک احساسی با ترجمه فارسی متن عاشقانه ایتالیایی و جملات زیبای احساسی با ترجمه فارسی