متن در مورد متولد دی ماه (جملات سنگین و مفهومی در مورد متولدین دی ماه)

متن و جملات مفهومی و سنگین در مورد متولدین دی ماه

جملات برگزیده در مورد دختران و پسران متولد ماه دی نخستین ماه فصل زمستان را با متن های سنگین و مفهومی گردآوری کرده ایم.

ﯾﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ…
ﻋﺠﻠﻪ ﺍیی ﺩﺭ ﻋﺸـــﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﺷــــــﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــی ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
می ﮔﻮﻳﺪ ﺍﻭ ﻫـــــــــﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺘــ
ﺍﺳﺖ ﻭلی ﻧﻤـــــی ﺩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍ !
ﻓﻘﻂ می ﺩﺍﻧﺪ ﺑـــــــــــــﺎﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ می ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓـــــﺶ ﺑﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟــــــــﺬﺏ
ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻴــــــــﺪ…!

***

یک دی ماهی یادش میماند

چـه روزی چـه ساعتی و چطور از دلش رفتی

حتما بخشیده میشوی

اما دوباره بـه دلش برنمی‌گردی

***

بَم، باران، ستاره،

هفتمِ دی ماهِ یکی از همین سالهای زلزله.

من و فریبرز و سه دوستِ دیگر

زیر چادر نشستهایم.

***

یه دي ماهي

هر خصلتي كه داره

براي بدست آوردنش تلاش نكرده

چون اونو ذاتا داره

عشق یعنی

دی ماهی باشی

***

متن در مورد متولد دی ماه

متن در مورد متولد دی ماه

دی ماهی یعنی استرس
یعنی واسه همه چیز و همه کس غصه خوردن

اره من یه دی ماهی هستم !

***

وقتی یه دی ماهی بهت ميگه

تـو رو اندازه همه ی دنيا

دوستت دارم

اينم حواست باشه

اگه ناراحتش كنی

انگار همون همه ی دنيا اذيتش كرده

***

دی ماهی بودن ینی

خاص بودن

مال هرکسی نیس…!!!

متن در مورد متولد دی ماه

دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ…
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ …
ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ…!
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﻭ …
ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ!
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻭ …
ﺩﺭﺩلت ﺭﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ…!
دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ…
ﺩﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ…
به افتخار دی ماهی ها

***

وقتی کـه تـو نیستی

مـن حزن هزار آسمان بی اردیبهشت را

گریه میکنم

فنجانی قهوه در سایه های پسین

عاشق شدن در دی ماه

مردن بـه وقت شهریور

وقتی کـه تـو نیستی

هزار کودک گمشده در نهان مـن

لای لای مادرانه تـو را می طلبند

***

متن در مورد متولد دی ماه

جملات زیبای ادبی در مورد متولدین دی ماه

ﻏﯿﺮ دی ماهی ها ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ :
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ…
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ …
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﻭ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ
ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ
ﺩﺍﺭﺩ…
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻗﯿﻖ ﺍﻟﻘﻠﺐ و ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺖ …
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ …
فقط یه دی ماهی میتونه یه دی ماهی درک کنه ♥

***

کم کم آذر خانوم

داره رخت میبنده که بره

مـا هم کم کم باید خودمون رو آماده کنیم

که فصل خوشکل زمستون و گل سرسبدش

دی ماه نازنین از راه برسه

و با یلدا خانوم بریم پیشوازش

مـا دی ماهیا مثه ادمای امروزه

بی وفا نیستیم

***

متن در مورد متولد دی ماه

دی ماهی که باشی حواست هست

دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی،

هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن…!

***

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن
دی ماهیارو میگم …..
سلامتی تک تکشون از صمیم قلب

***

متن در مورد متولد دی ماه

متن های زیبا برای دختران مغرور متولد دی ماه

پرده

کناری ایستاده است

و سرخی آسمان دی ماه

نوید برف می دهد

و هراسی نامعلوم

چیزی شبیه حس مرگ

دلم را می

انبارد

تقویم را بر می دارم

و تاریخ تولد لاله صحرایی را

به خاطر می سپارم

***

وقتی یه دی ماهی بهت میگه

تـو رو اندازه همه ی دنیا

دوستت دارم

اینم حواست باشه

اگه ناراحتش کنی

انگار همون همه ی دنیا اذیتش کرده

***

من یه دی ماهی ام سمبلم بز کوهی هست

جاذبه وام معنا نداره

مسیرم مستقیم به سمت بالاس

نمیتونی نیا

متن در مورد متولد دی ماه

دی ……
دو حرف بیشتر نداره . . .
اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . .

دی ماهی

ما دی ماهیا خیلی مهربونیم …
تعریف الکی نمیکنم
ولی حتی اگه با کسی هم بد باشیم
انقد قلبمون پاکه که بازم نگرانش میشیم
کم به دل میگیریم
زود میبخشیم و دوست داریم
بقیه هم حواسشون به ماها باشه …

***

جملات سنگین و مفهومی متولدین ماه دی

دی ماهی‌ ها مث ستاره‌ ها می‌مونن

حتی وقتی نمی‌ بینیمشون

بازهم سر جاشون هستن

***

متن در مورد متولد دی ماه

یه تیکه از خدا

برای اثبات قدرتش

دخترای دی ماهی رو منظورمه

دی ماهی ینی مظهر وفاداری

***

دی ماهی کـه باشی

عالم و آدمو بـه آسانی آب خوردن درک می کنی

اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت

***

من یه دی ماهی ام

دختری که دیگر قلبی برایش نمانده است

پس فکر نکن با کارهایت قلب نداشته ی مرا میشکنی

متن در مورد متولد دی ماه

یه دی ماهی عاشق اینه کـه

یه نفر دوستش داشته باشه

و اینقدر باهاش خاکی باشه

کـه بتونه همـه‌ چی رو باهاش در میون بزاره

***

حرف آخر : حتی اگه یه دی ماهی خیلی در حقت بدی کرد ،

ولی آخر سر عشقشو بهت ثابت کرد ، بهش فرصت بده !

توی “عشق” دی ماهی ، پشیمونی معنایی نداره

***

متن در مورد متولد دی ماه

دی ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی،

اما بازم تا اراده کنی می تونی

یه جمعی رو به نشاط بیاری

و لبخندو رو لباشون بنشونی..!

***

سنگ متولدین دی ماه

نکته عجیبی اسـت

متولدین دی ماه سنگ مخصوص بخود ندارند

اما در عوض همه ی سنگ‌ها با تمام خواص‌ شان

برای آن‌ ها مفید هستند

پس آزاد هستید با توجه بـه علاقه و تمایل‌ تان

هر سنگی راکه میخواهید انتخاب کنید

***

متن در مورد متولد دی ماه

یه دی ماهی در عین شوخ طبعی

اصلاً قابل پیشبینی نیست

و اگر کسی بـه اون کم‌ محلی یا بی‌احترامی بکنه

تا چندین مدت بـه طرفش ابراز ناراحتی می‌کنه

***

جملات برای پسران و مردان دی ماهی

دی با تیر: «خوب » از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

دی با مرداد: «متوسط» بدلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.

دی با شهریور: «خوب» یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

***

متن در مورد متولد دی ماه

یه دختر متولد دی

تمام سعیشو میکنه

تا بـه مقامی کـه می‌خواد برسه

و وقتی بـه اون مقام رسید

خود نمایی نمی کنه

و جار و جنجال هم راه نمی ندازه

***

دی ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی

اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودتت…!

مطالب مشابه را ببینید!

متن تبریک تولد دی ماهی ها با جملات و عکس نوشته تولد مبارک متولد دی تبریک تولد دی ماهی به عشقم؛ جملات، متن و عکس نوشته تولد همسر متن تبریک همسر متولد دی + عکس های پروفایل متولدین دی ماه متن تبریک تولد متولد بهار + جملات تبریک متولدین ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد متن ویژه روزه داران در ماه رمضان + جملات مذهبی انگیزشی برای افرادی که روزه می گیرند سخنان بزرگان در مورد ماه رمضان؛ متن و احادیث زیبا درباره روزه داری شعر کودکانه ماه رمضان + چندین شعر زیبای کودکانه مذهبی برای ماه عبادت و روزه متن جدید ماه رمضان؛ جملات، اشعار جدید و دلنوشته ویژه ماه مبارک متن آسمانی و معنوی درباره ماه رمضان؛ احادیث زیبا درباره ماه مهمانی خدا تبریک تولد همسر به تفکیک ماه تولد + جملات تبریک تولد از ماه فروردین تا اسفند