جملات مغرورانه انگلیسی + متن کوبنده و پر از غرور با ترجمه برای کپشن و بیو

زیباترین جملات مغرورانه انگلیسی با متن کوبنده

مجموعه ای از جملات مغرورانه و کوبنده انگلیسی برای کپشن و بیو را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم. امیدواریم از این جملات زیبای انگلیسی در مورد غرور و انسان مغرور لذت ببرید.

Apparently when you treat people
Like they treat you,They get upset.

ظاهرا وقتی با آدمها جورى رفتار میکنی که خودشون باهات رفتار میکنن واقعا ناراحت میشن!

No matter how good or bad your life is
Wake up each morning and be thankful
You still have one.

مهم نیست زندگیت چقد خوب یا بد باشه
هرصبح بلند شو و شکرگزار باش
ک هنوز داریش(زندگیتو)

There are many strong women who was a girl with broken heart at the beginning.
زن‌های قدرتمند زیادی هستند که وقتی شروع کردند یه دختر دلشکسته بودند…

متن کوتاه مغرورانه انگلیسی

Some people are part of the story but not the part of ending.

بعضیها قسمتی از ماجرا هستن ولی نه قسمتی از پایان اون.

جملات مغرورانه انگلیسی

Sometimes life briefs in risk all the things you have for the porpose that nobody can see except you.
بعضی وقت‌ها زندگی خلاصه میشه توی ریسک کردن سر همه دارایی‌ها به خاطر هدفی که کسی قادر به دیدنش نیست جز تو

مطلب پیشنهادی: متن های مغرورانه و جملات غرور + عکس های پروفایل فاز سنگین و مغرورانه

The trouble is you think you have time.
-Buddha
مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

What is an angel, she is my God on earth

فرشته چیه اون رو زمین خدای مَنه!

متن کپشن غرور انگلیسی

Do it twice when others tell you you can’t. take a selfie and show them.
وقتی میگن نمیتونی انجامش بدی، دو بار انجامش بده. سلفی هم بگیر!

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمیابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

being happy is a very personal thing and it has nothing to do with any one else.

شاد بودن یه مسئله کاملا شخصی هست و
هیچ ربطی به دیگران نداره…

جملات مغرورانه انگلیسی

Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله‌های بزرگ ناشی از جرقه‌های کوچک است.
دانته

مطلب پیشنهادی: استاتوس در مورد خودم و متن های زیبا و مغرورانه در مورد شخصیت خودم

Apparently when you treat people
Like they treat you,They get upset.

در ظاهر وقتی با آدمها جورى رفتار میکنی ک خودشون باهات رفتار میکنن واقعا ناراحت میشن.

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.

اینقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نمیکنه.

جملات زیبای انگلیسی در مورد غرور

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی
قوی‌ترین آدم‌ها هنگام صبح

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough

برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

جملات مغرورانه انگلیسی

Haters are my greatest motivators
بدخواهان من بزرگ‌ترین انگیزه‌های حرکت من هستند.

THOSE WHO LIKE ME… RAISE YOUR HANDS… AND THOSE WHO DON’T LIKE ME RAISE YOUR STANDARDS

اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

جملات مغرورانه انگلیسی

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not.
ترجیح می‌دم از کسی که هستم متنفر باشی تا این که عاشق کسی باشی که نیستم.

متن کوتاه زیبای انگلیسی مغرورانه

If your goal sets you apart from the crowd, stay alone!
اگه هدفتون شما رو از جمعیت جدا میکنه، تنها بمونید!

مطلب پیشنهادی: اشعار در مورد غرور بیجا + شعر در مورد غرور و مغرور شدن بیجا

You’re not in my heart
you’re my heart

تو داخل قلبم نیستی
تو خود قلبمی ♡

If you try and failT congratulation, most people don’t even try.
اگر تلاش کردی و شکست خوردی، بهت تبریک میگم، بیشتر آدم‌ها حتی تلاش هم نمی‌کنند!

Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.

فراموش نکن گاهى بدست نیاوردن چیزیکه میخوایم ، یه شانس فوق‌العاده‌ست.

جملات مغرورانه انگلیسی

I’ll be the one to tell you why I don’t have it…

اونی میشم که خودتو فوش بدی بگی چرا ندارمش.

Love is nothing without action.
Trust is nothing without proof.
Sorry is nothing without change.

عشق بدون عمل معنی نداره.
اعتماد بدون اثبات چیزی نیست.
عذرخواهی بدون تغییر بی معناست.

متن کوبنده و سنگین غرور

If it matters to you, you’ll find a way
اگه برات مهم باشه، راهی براش پیدا می‌کنی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

مطلب پیشنهادی: عکس فاز سنگین + عکس پروفایل مفهومی سنگین با جملات کوبنده خاص

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes
هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی‌کند!

Be a voice, not an echo
صدا باش نه اکوی صدا!

It doesn’t matter, real or virtual world, you will be forgotten in both of them soon

دنیای واقعی و مجازی نداره تو هر دوجا زود فراموش میشی

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.

این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

Don’t waste words on people who deserve your silence.
کلمات خود را برای کسانی که تنها سزاوار سکوت شما هستند، هدر ندهید.

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.

درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن کپشن انگلیسی غرور

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.
درون هرکسى که میشناسید
کسى هست که نمیشناسید.

I would love to be kind to me, i saw with all kindness

– داشتم عاشق مهربون بودنش میشدم دیدم با همه مهربون هست!

مطلب پیشنهادی: متن های شاخ تیکه دار + مجموعه جملات خفن سنگین و کوبنده دخترانه و پسرانه شاخ

Your life exactly begins from the moment that other people’s words isn’t important for you…
دقیقا از لحظه‌ای که حرف بقیه واست مهم نیست زندگیت شروع میشه…

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality
روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.
سقراط

You are blood in my vessels

تو خونِ تویِ رگ هآی منی

I am not a player…I’m the game
من بازیکن نیستم … من خود بازی‌ام!

جملات زیبای انگلیسی در مورد غرور

One word, can end a fight.
One smile, can start a friendship.
One look, can save a relationship.
One person, can change your life.

یک کلمه، می تونه دعوا رو تموم کنه
یک لبخندمی تونه یه دوستیو آغاز کنه
یک نگاه می تونه یه رابطه رو نجات بده
یک ادم، می تونه زندگیتو عوض کنه.

I’m the author of my life story which will be read by all people on the world.
من نویسنده داستان زندگی خودمم. داستانی که یه روزی کل دنیا میخوننش.

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.

توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

مطلب پیشنهادی: متن در مورد بی وفایی + جملات و عکس نوشته غمگین برای بی وفا بودن عشق و یار

Thinking is difficult,
That’s why most people judge.
فکر کردن سخت است.
به همین خاطر بیشتر مردم قضاوت میکنن.

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards
ما رو به جلو زندگی می‌کنیم؛ اما رو به عقب می‌فهمیم.

I accept the risk of collapse to experience the pleasure of flying.
من ریسک سقوط رو قبول میکنم که لذت پرواز رو تجربه کنم.

متن ادبی در مورد غرور با ترجمه فارسی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم، چون آن خدایی که به خاطر خندیدن گل‌ها، آسمانی را می‌گریاند. حتما برای خنده من هم، کاری خواهد کرد!

Your empty space has created a blood clot in my heart

جایِ خالیت شده تو دلم یه لخته یِ خون ..♡

Be silent
In the heat of anger.

تو اوج
عصبانیت سکوت کن.

Never stop
Being a good person
Because of bad people.

هیچوقت بخاطر
آدم هاى بد
دست از خوب بودن نکش.

Thinking is difficult,
That’s why most people judge.

فکر کردن سخت هست،
به همین خاطر بیشتر مردم قضاوت میکنن.

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل دلم گرفته؛ عکس نوشته دلم گرفته، متن نوشته دلم گرفته احساسی عاشقانه غمگین

مطالب مشابه را ببینید!

متن های مغرورانه و جملات غرور + عکس های پروفایل فاز سنگین و مغرورانه متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی متن گنگ تنهایی؛ جملات کوبنده حس تنها شدن مغرورانه شاخ متن رفاقتی شاخ و سنگین + متن مغرورانه رفاقتی لاتی تیکه دار جملات فاز سنگین مغرورانه + متن های زیبای سنگین و تاثیرگذار متن من یه دخترم با جملات سنگین و مغرورانه برای دختران شعر غرور با مجموعه اشعار کوتاه و بلند مغرور بودن و خود بزرگ بینی جملات و نقل قول در مورد تکبر و مغرور بودن و عکس نوشته درباره زن و مرد متکبر اشعار در مورد غرور بیجا + شعر در مورد غرور و مغرور شدن بیجا استاتوس در مورد خودم و متن های زیبا و مغرورانه در مورد شخصیت خودم