متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

اصطلاحات احساسی و متن عاشقانه آلمانی زیبا

در این مطلب روزانه متن عاشقانه آلمان با زیباترین اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن را با ترجمه فارسی ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

Liebe ist wie der Wind
du kannst es nicht sehen
aber du kannst es fühlen

عشق مانند باد است
شما نمی توانید آن را ببینید
اما می توانید آن را احساس کنید

 

Ich liebe dich über alles!

 خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

Meine Liebe wächst von Tag zu Tag

هر روز بیشتر از قبل عاشقت می‌ شوم

مطلب مشابه: متن و جملات عاشقانه کوتاه + دلنوشته های احساسی و رمانتیک عشق

متن عاشقانه آلمانی برای مخاطب خاص

Ich bin verrückt nach dir

 من دیوانه تو هستم (وقتی گفته می شود که عمیقا عاشق طرف شده اید)

Besser, geliebt und verloren zu haben
als nie geliebt zu haben

دوست داشتن و از دست دادن بهتر از اینه که
اصلا کسی رو دوست نداشته باشی

متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

Jedes Mal, wenn ich dich sehe, lässt du mich außer Atem.

 هر بار که تو را می بینم، نفسم را بند می آوری ( از فرط عشق ).

Ich denk an Dich den ganzen Tag
weil ich Dich so gerne mag

تمام روز به تو فکر می کنم
چون خیلی دوستت دارم

جملات عاشقانه و زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

*Du bist die Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte.

تو تنها کسی هستی که می خواهم زندگی ام را با او بگذرانم.

مطلب مشابه: متن عاشقانه برای خانمی با ویژه ترین جملات کوتاه احساسی برای همسرم

متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

Die Liebe ist wie der Wind
man kann sie nicht sehen
aber man kann es fühlen

به هر طرف که نگاه می کنم
یاد عشق تو می افتم
تو دنیای منی

Das Leben ist eine Blume, deren Honig Liebe ist

زندگی گلی است که عسلش عشق است

Mit der Berührung der Liebe werden alle Dichter

با لمس عشق همه شاعر می شوند

مطلب مشابه: شعر عاشقانه + مجموعه اشعار بلند، کوتاه و شعرهای عاشقانه زیبا از بزرگان جهان

جملات زیبای عاشقانه زیبای احساسی

Eine neue liebe ist wie ein neues leben
Du bist mein neues leben

یک عشق جدید مانند یک زندگی جدید است
تو زندگی جدید منی

 

متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

Wenn ich dich anschaue
sehe ich den Rest meines Lebens vor meinen Augen

اگر می دانم عشق چیست
به خاطر توست

Tu es die Liebe meines Lebens

تو عشق زندگی من هستی

مطلب مشابه: پیام‌ های احساسی عاشقانه برای همسر (زیباترین پیامک های ابراز عشق و دوست داشتن)

Wo Liebe ist
da ist Leben

هرجا عشق هست
زندگی هم هست

Du bist der einzige Mensch in meinem Herzen

تو یکی یه دونه ی قلب منی

جملات احساسی آلمانی زیبا برای عشق

Ich bin viel mehr ich selbst
wenn ich bei dir bin

اگر در زندگی ام کاری را درست انجام دادم
زمانی بود که قلبم را به تو دادم

متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

Liebe ist nicht, jemanden zu finden, mit dem man leben kann
sondern jemanden zu finden, ohne den man nicht leben kann

عشق یافتن کسی نیست که با او زندگی کنید
بلکه یافتن کسی است که نمی توانید بدون او زندگی کنید

مطلب مشابه: متن عاشقانه فرانسوی با مجموعه سخنان و جملات احساسی فرانسه

Ich liebe dich mehr als jedes Wort sagen kann

من تو را بیشتر از هر واژه ای که بگویی دوست دارم

Liebe ist die Schönheit der Seele

عشق زیبایی روح است

Das Leben ohne Liebe ist wie ein Baum ohne Blumen oder Früchte

زندگی بدون عشق مانند درختی است که گل و میوه ندارد

Ich würd für dich sogar sterben

تو زیباترین رویای منی

مطلب مشابه: شعر دل و گلچین اشعار زیبای احساسی با واژه دل

تمام جملات عاشقانه آلمانی در یک جدول

آلمانیترجمه فارسی
Ich liebe dichدوستت دارم / عاشقت هستم.
Ich liebe dich auchمن هم دوستت دارم.
Ich liebe dich so sehrمن خیلی دوستت دارم.
Ich liebe dich mehrمن بیشتر دوستت دارم.
Ich liebe dich sehrمن خیلی زیاد دوستت دارم.
Ich liebe dich, Babyعزیرم دوستت دارم.
Ich liebe dich, meine Liebeعشقم دوستت دارم.
Ich liebe dich bis zum Mond und zurückمن تا آخر عمر دوستت دارم.
Ich liebe dich für immerتا ابد دوستت دارم.
Mama, ich liebe dichمامان ، دوستت دارم.
Ich werde dich immer liebenمن همیشه دوستت خواهم داشت.
Ich liebe dich immer nochمن هنوز دوستت دارم.
Ich liebe dich wirklichمن واقعا دوستت دارم.
Ich liebe dich und vermisse dichمن دوستت دارم و دلم برایت تنگ می شود.
Ich liebe euch alleمن همه چیزت را دوست دارم.
Ich liebe euch beideمن هر دوی شما را دوست دارم.
Ich bin verrückt nach dirمن دیوانه تو هستم.
Ich bin in dich verliebtمن شیدای تو هستم.
Ich habe Gefühle für dichمن نسبت به تو حس دارم.
Du bist mir wichtigمن به تو اهمیت می دهم.
Du machst mich anتو من را سر شوق می آوری / تحریک می کنی.
Du bist der Richtige für michتو برای من یکدانه هستی.
Du bist die Liebe meines Lebensتو عشق زندگی ام هستی.
Ich bin süchtig nach dirمن به عادت کرده ام / معتاد شده ام.
Du bist mein Ein und Allesتو همه چیز من هستی.
Du bist meine andere Hälfteتو نیمه دیگر من هستی.
Jedes Mal, wenn ich dich sehe, verschlägst du mir den Atemهر بار که تو را می بینم، نفسم را بند می آوری.
Ich verliebe mich immer wieder in dich.من دوباره و دوباره عاشق تو می شوم.
Du machst mein Herz warm und glücklich.تو قلبم را پرمهر و شاد می کنی.
Ich liebe dich mehr als jedes Wort sagen kann.من تو را بیشتر از هر واژه ای که بگویی دوست دارم.
Du bist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.تو کسی هستی که می خواهم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
Du bist unglaublich.تو فوق العاده هستی .
Du bist mein Sonnenschein.تو باعث دلگرمی من هستی.
Ohne dich bin ich verloren.من بدون تو سرگشته و حیرانم.
Du vervollständigst mich.تو من را کامل می کنی.
Ich bete dich an.من تو را می پرستم .
Ich brauche dich.من به تو محتاجم.
Ohne dich wäre das Leben leer.زندگی بدونِ تو پوچ است.
Ich vermisse dich.من دلتنگ تو هستم.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاثیر گذار در مورد عشق (50 جمله وابسته کننده عاشقی و احساسی) متن دوست داشتن واقعی کوتاه { متن جدید و دلنشین ثابت کردن عاشقی } جملات عاشقی از بزرگان + متن و سخنان نویسندگان در مورد عشق و عاشق اشعار توصیف عشق + اشعار زیبا و خواندنی درباره عشق و در وصف عاشقی متن درباره رابطه و عاشقی (40 جمله کوتاه احساسی رابطه عاشقانه) اس ام اس احساسی و عاشقانه عاشق و معشوق؛ پیامک و جملات عشق و عاشقی دلنوشته دریا و عاشقی؛ جملات ناب احساسی عاشقانه زیبایی دریا و ساحل جمله عاشقانه زنانه برای شوهر + متن های زیبای عاشقی برای همسرم شعر درد عاشقی و اشعار غمگین عاشقی در هجران عشق متن گل رز عاشقانه + مجموعه اشعار عاشقی با موضوع گل رز سرخ